Introduksyon

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Dalawang tim ng Sine Proletaryo (SP) ang ipinadala nitong Oktubre sa dalawang rehiyon sa Visayas na matinding sinalanta ng superbagyong Yolanda (Haiyan). Ang unang tim ay tumulak sa Eastern Visayas at ang pangalawa ay pumunta sa Panay.

Layunin ng Sine Proletaryo na gumawa ng bidyo na magpapakita kung papaano napangibabawan ng rebolusyonaryong mga pwersa at mamamayan ang mga hamon para makabawi sa salantang idinulot ng superbagyong Yolanda.  Tungo rito, nakipagtalastasan ito para makapanayam ang mga kasapi at kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) at kinatawan ng National Democratic Front (NDF) at mamamayan sa pinakaapektadong mga larangang gerilya.

Katuwang ang mga yunit sa propaganda ng dalawang rehiyon, isinagawa  ang pagkuha ng mga bidyo at mga panayam sa ilalim ng tungki ng kaaway. Parehong nakaalerto ang mga host na yunit sa EV at Panay sa panahon ng produksyon. Sa EV, nakataas ang red alert mula unang araw pa lamang ng tim sa lugar. Sa Panay, hindi lumalayo sa pwesto ng BHB ang kaaway.  Sa pamamagitan ng mahigpit na pakikipag-ugnayan sa nakapaligid na mga sangay ng Partido sa lokalidad at milisyang bayan, napangibabawan ang mga limitasyong idinulot nito.

Ginampanan ng host na yunit ng BHB ang samutsaring “papel” sa produksyon. Nagsilbi ang mga Pulang mandirigma bilang mga aktor, crew, ekstra, asistant, “taguyod” sa kusina, pwersang panseguridad, mananayaw, manganganta, tagaaliw, tagasalin at kung anu-ano pa. Inigpawan nila ang kanilang likas na pagkamahiyain at pag-aalinlangang humarap sa kamera.  Tumulong sila sa paghahanap ng mga lokasyon at nagbigay ng mga rekomendasyon para interbyuhin. Wala silang reklamo sa matatagal at paulit-ulit na pagkuha ng mga bidyo. Dulot ng masigla at walang kapaguran nilang paglahok, hindi naging sagabal ang mga limitasyon sa tereyn, kagamitan, karanasan at lenggwahe.