Ka Sanny

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Muling nakapanayam ng Sine Proletaryo si Santiago “Ka Sanny” Salas, ang tagapagsalita ng National Democratic Front sa Eastern Visayas nang dumalaw kami sa rehiyon nitong Oktubre. Una namin siyang nakapanayam noong Nobyembre 2013, may ilang araw lamang ang nakararaan mula nang humagupit ang Yolanda sa kalakhan ng Visayas at bahagi ng Southern Tagalog.

Masayahing kasama pa rin siya. Sa mga bagong nakakakilala kay Ka Sanny, tila baga wala itong  pinapasang mga problema gayung malaki ang epekto ng nagdaang superbagyo sa kabuhayan ng mamamayan.


“The hills are alive.... (buhay ang kabundukan....)” biglang kanta ng dating paring Katoliko na ngayo'y Marxistang gerilya, ng paborito niyang awitin mula sa musical na “Sound of Music.” Habang kinakanta niya ito ay itinuturo niya sa amin ang bughaw-luntiang kabundukan at ang inaaning gintong palay sa mga kaingin ng mga parag-uma (magsasaka).

Matindi ang pinsalang idinulot ng Yolanda sa kabuhayan ng mamamayan sa Eastern Visayas.
Ang mga niyog na siyang mayor na kabuhayan ng mamamayan dito, ayon kay Ka Sanny, ay tulad ng mga palito ng posporong nangabuwal. Umabot sa P41 bilyon ang halaga ng mga nasirang niyugan—na aabot pa nang sampung taon bago muling magkabunga; P7 bilyon ang nasira sa industriya ng pangisda at 100% naman sa abaka. 

Kaagad na tinutukan ng Partido sa Eastern Visayas ang pagpapabwelo sa gawaing pang-ekonomya. Ito ay para kagyat na may makain ang mga biktima sa harap ng malawakang kasalatan dahil pati ang mga duma o mga halamang ugat ay nangasira rin.

Kaugnay nito, nagbaba ng atas ang Partido at NDF-EV sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na magpatupad ng dalawang buwang tigil-putukan laban sa kaaway para matutukan ang pagtulong sa mga biktima tulad ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay at mga sakahan.

Sa kabila ng nagpapatuloy pa ring mga operasyong militar ng 8th ID ng Philippine Army laban sa BHB, naabot ng kampanyang pang-ekonomya ang 21 bayan at 116 barangay sa rehiyon. Inilunsad ng mga kasama ang iba't ibang pamamaraan ng kooperasyon tulad ng araglayon (mutual aid), tiklos o palitan ng lakas-paggawa at komunal na pagsasaka. Layon ng lahat ng ito na maibsan ang kahirapan sa pagtatrabaho.

Bukod sa kampanyang pang-ekonomya, ano pa ang tinututukan ng Partido sa Eastern Visayas?

Nanawagan din ang Partido sa mamamayan ng EV at mga kaibigan nito na bigyan ng suporta ang mga kilos-protestang ilulunsad sa Tacloban at iba pang sentrong bayan mula Enero hanggang Abril 2014 para singilin ang rehimeng Aquino sa kriminal na pagpapabaya nito sa mga biktima ng kalamidad. (Sa kauna-unahang pagkakataon sa hayag na kilusang masa sa rehiyong ito, dalawang araw na humugos sa mga mayor na lansangan ng Tacloban City noong Enero 14 ang may 12,000 biktima ng bagyong Yolanda.) Nagpatuloy ang mga kilos-protestang ito hanggang sa National Capital Region (NCR) noong Abril at Hulyo nang manawagan sila ng pagbabagsak sa inutil at korap na rehimeng Aquino.

Katulad sa unang panayam namin, taus-pusong ipinahayag ni Ka Sanny ang pakikiisa ng Partido at ng National Democratic Front at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa Eastern Visayas sa mga kababayan nilang Waraynon na nagtitipon sa Tacloban City noong Novbyembre 7 at 8 kaugnay sa anibersaryo ng Yolanda:

“Ipinapahayag ng NDF-Silangang Bisayas ang pakikiisa sa libu-libong nakaligtas sa superbagyong Yolanda na nagmamartsa ngayon sa Tacloban City. Nakikiisa tayo sa milyun-milyong mamamayan sa Samar at Leyte gayundin sa iba pang rehiyon na patuloy na naghihirap sa kagutuman, kasalatan at kawalan ng pag-asang hinaharap isang taon pagkatapos ng bagyong Yolanda. Nakikiisa tayo sa mamamayan na nang-aakusa sa rehimeng Aquino ng kriminal na kapabayaan sa mga biktima ng Yolanda.”

“Singilin natin ang rehimeng US-Aquino kung nasaan na ang napakaraming perang ibinigay sa atin mula sa labas ng bansa. Dapat ibigay ito sa mga taong nasalanta,” ani Ka Sanny.

“Ang hiling ng mga nakaligtas sa Yolanda ay P40,000. Bilyun-bilyong piso na ang natatanggap ng gubyerno pero hindi ito ibinibigay sa atin. May ilang  pakitang-taong proyekto sa rehabilitasyon na ipinapadala rito pero hindi ito nakakasapat para maibsan ang hinagpis ng mga biktima,” dagdag ng tagapagsalita ng NDF-EV.

Hinikayat niya ang kanyang mga kababayan na “... dapat nating ipakita ang ating pagkakaisa laban sa rehimeng Aquino sa kriminal na kapabayaan nito na pangalagaan ang kagalingan ng mamamayan, partikular sa Leyte at Samar. Kaya magkakaroon tayo ng muling pagkilos para sa layuning ito. Singilin natin si Aquino sa kanyang pagpapabaya at iugnay natin ito sa pakikibaka para patalsikin siya sa MalacaƱang.”

“Bakit?” tanong ni Ka Sanny. “Wala naman siyang nagagawang kabutihan sa mga magsasaka!”

“Tingnan ninyo, mayroon siyang P551 bilyon para raw sa mga magsasaka. Pero kailan ba dumating ang pera para sa kada isa?  Wala ni isang proyektong dumating na makakatulong sana sa atin para makabawi sa kabuhayan. Hindi tulad ng ibang bansa na mayroong subsidyo para sa mga magsasaka.  Pero dito sa atin ay wala. Ang bawat magsasaka ay pinababayaang magsikap sa sarili at walang ginagawa ang gubyerno.”

“Sa kabilang banda, tinutulungan niya ang kanyang pinapaborang mga kaibigan, kaklase at kabarilan.”

“Tingnan ninyo, sa ngayon ang Tacloban ay pinaghahatian na ng malalaking negosyante. Halimbawa,  bilyun-bilyon ang halaga ng naitatayong pabahay sa syudad na tulad ng mga kulungan ng baboy!   Kaya para sa atin, ano ba talaga ang ipinakikita ng sakunang Yolanda? Malinaw pa sa tubig ang kabulukan ng gubyerno, ang kawalan ng simpatya at kawalang damdamin para sa mamamayan laluna sa mga dukha,” hinagpis ni Ka Sanny.

“Kaya, nananawagan ang pamunuan sa Eastern Visayas na maglunsad tayo ng mga pagkilos laluna sa Tacloban o sa Maynila kaugnay ng usapin ng pagpapatalsik sa rehimeng US-Aquino. Grabe ang pagkakalantad ngayon sa iskandalong pork barrel.... Bilyun-bilyong pondo ng mamamayan ang ninanakaw ng mga korap na upisyal sa gubyerno samantalang mumo na lamang ang nakararating sa atin.” SP