Matagumpay na Naisagawa ang Isang Aksyong Pamamarusa sa Berdugong 81st IBPA

Ka Saniata Maglaya - 
Alfredo Cesar Command - NPA Ilocos Sur
11 Nobyembre 2014
          
Tagumpay ang isinagawang opensiba ng isang yunit ng ACC-NPA laban sa berdugong tropa ng 81st IBPA noong gabi ng Nobyembre 10, 2014 sa Brgy Bugbuga, Sta Cruz, Ilocos Sur. Tatlo (3) sa tropa nito ang grabeng nasugatan na pinangalanan ng kanilang Battalion CO na sina PFC Ray Bahar, PFC Sam Garote at PFC Bayuhan.  Ang tropa ng 81st IBPA ay kasalukuyang naka-kampo sa brgy hall ng Brgy Bugbuga habang itinatayo ang bagong Battalion Headquarters nito sa nasabing barangay ng isakatuparan ng ACC operatives  ang pag-atake.


Ang opensiba ng ACC-NPA laban sa berdugong tropa ng 81st IBPA ay isang aksyong pamamarusa sa nagpapatuloy na pandarahas at panggigipit, pananakot at panlilinlang sa mamamayang magsasaka, pang-aabusong  sekswal at panlilinlang sa mga kababaihan lalo na sa mga menor-de-edad at may-asawa, at pagmimilitarisa sa bayan ng Sta Cruz mula mailipat noong taong 2012.

Ang Battalion Headquarters o ang Delta Company ng 81st IBPA ay kasalukuyang itinatayo ang paglilipatang kampo sa tabi ng kabahayan ng Brgy Bugbuga, Sta Cruz, Ilocos Sur, habang ang Bravo Company nito ay dati ng naka-kampo sa katabing Brgy Padaoil, Sta Cruz mula pa 2012.   Maliban pa dito ay dati ng naka-kampo ang isang company ng CAA/CAFGU sa Brgy Padaoil, Sta Cruz.  Regular din na ginagawang detachment ng mga CMO-PDT units ng 81st IBPA ang brgy hall ng Brgy San Antonio, brgy hall at kabahayan ng Brgy Pidpid, kabahayan ng Brgy Amarao at brgy hall ng Brgy Bugbuga, lahat sa bayan ng Sta Cruz.  Ang mga CMO-PDT units na ito ay tumatagal ng isa (1) hanggang tatlong (3) buwan sa bawat pakat nila. Ang ganitong kalaking pakat nila sa kasalukuyan sa Sta Cruz ay nagiging mistulang “war zone” ang bayan.  Nagliliparan ang kanilang mga 6X6 trucks sa mga kalsada, laging nakakalat ang mga tropa nila sa public market, at nagsasalimbayan ang mga duyan at nakahilata ang mga tropa nila sa mga brgy hall at plaza sa mga barangay ng Sta Cruz.

Ang pagtatayo nila ng mga kampo sa mga barangay ay arbitrary at isang pagyurak sa collective rights ng mga komunidad dahil naitatayo ang mga ito na walang naisasagawang konsultasyon sa mamamayan.  Ganun din ang pamamalagi nila sa mga brgy hall at kabahayan ay arbitrary at tuwirang pagyurak sa karapatang maging malaya at mapayapang pamumuhay ng mamamayan.

Dahil sa militarization sa lugar, hindi na normal ang galaw at takbo ng pang-araw-araw na buhay ng mamamayan.  Nanggagalaiti na sa galit ang mamamayan ng Sta Cruz sa ganitong kalagayan, habang ang iba naman ay nate-terrorize at nanahimik na lang kahit labag sa kanilang kalooban.

Sa mamamayang magsasaka kinakailangan ng lalo pang tatag at tapang upang labanan ang ginagawang militarization ng berdugong 81st IBPA sa kanayunan.  Sa lahat ng patriyotiko at nagmamalasakit sa mga karapatang tao at kapayapaan ay dapat manindigan, magkaisa at labanan ang nangyayaring militarization sa bayan ng Sta Cruz at sa kahit saan man lugar.   Ang mga Municipal at Barangay Officials ng Sta Cruz, Ilocos Sur ay may malaking responsibilidad na manindigan para sa civilian supremacy over the military, tutulan ang militarization at pumanig para sa karapatan at kapayapaan ng mamamayan sa kanilang nasasakupan. #