Pagkustodiya ng US sa suspek sa pagpatay sa Subic, kinundena ng PKP, pagpapawalambisa sa VFA, iginiit

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 18, 2014

Translation: CPP condemns US custody of Subic killing suspect, demands VFA abrogation 

Inilabas ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sumusunod na pahayag na kumukondena sa pusisyon ng US kahapon na panatilihin ang kustodiya sa US Marine na si Joseph Scott Pemberton na inisyuhan ng mandamyento de aresto dahil sa pagpatay sa Pilipinang si Jennifer Laude noong Oktubre 11 sa Olongapo City:

Nakikiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa pagkundena sa gubyerno at militar ng US sa pagbasura sa hiling ng gubyerno ng Pilipinas na kunin ang kustodiya sa US Marine na si Joseph Scott Pemberton na kinasuhan ng pagpatay kay Jennifer Laude.

Kinukundena ng sambayanang Pilipinong mapagmahal sa kalayaan ang gubyernong Aquino sa malamyang tugon nito sa mapanghamak na pusisyon ng US at sa pagtangging igiit ang lubos na hurisdiksyon ng Pilipinas sa kasong pagpatay na lampas sa itinatakda ng Visiting Forces Agreement (VFA).

Tulad ng walang silbing mga alipures, bigo ang mga upisyal ni Aquino na magpahayag lampas sa "pagkadismaya" sa pusisyon ng gubyernong US na panatilihin ang kustodiya kay Pemberton.

Muling hinadlangan ng VFA ang gubyerno ng Pilipinas na magamit ang ganap na hurisdiksyon sa kasong kriminal na sangkot ang sundalong Amerikano na nagpapakita ring muli na lubos itong tagibang na kasunduan pabor sa militar ng US at isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas.

Itinatakwil ng sambayanang Pilipino ang walang gulugod na pusisyon ng rehimeng Aquino. Sa pagpayag sa pusisyon ng gubyernong US, hindi lamang binigo ni Aquino ang pamilyang Laude na patuloy na nagdurusa sa kahmabal-hambal na pagkamatay ni Jennifer sa kamay ng isang sundalong Amerikano; kundi ipinakita pa nito ang kawalang respeto sa pambansang dangal ng sambayanang Pilipino.

Sinusuportahan ng PKP ang paggigiit ng sambayanang Pilipino ng kagyat na pagpapawalambisa sa Visiting Forces Agreement maging sa iba pang tagibang na kasunduan tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) at ng Mutual Defense Treaty at sa pagwawakas ng presensyang militar ng US sa Pilipinas.