Pagpatin-aw sa pag-ambus sa BHB F14 nga nakapagan og mga sibilyan ug pagtubag sa responsibilidad ngadto kanila

Maria Malaya
NDFP - Northeast Mindanao
December 8, 2014

Una sa tanan dili tinuyo ug dili mga sibilyan ang target sa pag-ambush nga nakapagan sa mga sibilyan. Ang maong ambush nagresulta sa pagkasamad nila armadong Brgy. Kapitan Emelio Solidor, kadreman Sgt. Derion Mordeno, mga CAFGU/CAA Expedito Sabado, Elmer Adonis, Lalang Anstral, Minggoy Serna ug usa ka ginganlang Arong; ug sibilyan nga sila Cristina Adonis ug Lisa Casilla. Napatay sila CAA Taloy Serna, CAA Noni Mabong ug sibilyan nga si Vanessa Sabas.

Ang target mao ang armadong Brgy. Kapitan nga si Mr. Emilio Solidor uban sa iyang personal nga body guard nga si CAFGU/CAA Noni Mabong ug mga CAFGU/CAA nga armado uban sa Kadreman nga si Sgt. Derlon Mordeno.  Kini si Brgy. Kapitan Solidor mao ang nagpasiugda ug nagprotekta sa illegal logging sa mga kabaryohan sa ilang palibot ug nangilog og yuta pinaagi sa pagpanghasi ginamit ang armadong CAFGU. Gihimo nga private service ni Brgy. Capt. Solidor, uban sa mga armadong CAFGU, ang ambulansya sa barangay, imbis nga alang sa mga pasyente.  Mao kini ang nahitabo sa paggamit nila sa ambulansya sa usa ka pribadong kalihokan nga thanksgiving/Christmas party nga ilang gitambongan.


Tungod sa paggamit sa mga armado sa ambulansya nga gihimo nilang taming aron malikay sila sa aksyon militar nga himoon unya sa BHB ngadto kanila, nagdesisyon ang Kumand sa BHB sa F14 nga bisan kung ambulansya ang ilang sakyan ipadayon ang ambush. Kini si Kapitan Solidor nakahibalo nga naay mga naglihok nga BHB sa ilang barangay ug sa palibot niini.

Niadtong Nobyembre 30, 2014 nahibaloan sa mga Kauban nga gamiton na usab ni Kapitan Solidor ug ni Sgt. Derlon Mordeno uban sa mga armadong CAFGU/CAA ang ambulansya alang sa ilang lakaw. Nagposisyon ang mga Kauban unahan sa Sityo Latay nga  may igong distansya sa sentro sa baryo Marfil. Ang ilang nakuha nga impormasyon lunlon armado ang nagsakay sa ambulansya ug may single motor nga nag-eskort nga armado usab. Wala mahibaloi sa mga Kauban nga unahan sa Sityo Latay may gipasakay sila Kapitan Solidor nga mga sibilyan nga ilang nalabyang nagbaktas padulong sa sentro sa Brgy. Marfil.  Busa, nakasa nila ang ambush nga wala makahibalo nga dunay mga sibilyan nga sakay.  Kini ang kahimtang nganong nahitabo ang kasaypanan nga napagan ang mga sibilyan.

Dili tinuod nga sibilyan tanan ang nagsakay sa barangay ambulance, gihimong service kini sa nga Civilian  Auxiallary Army (CAA) nga armado apil ang barangay kapitan ug ang kadreman sa CAFGU/CAA detatsment sa Brgy.  Marfil. Dili sab tinuod nga sibilyan tanan ang napatay ug nasamdan.

Sa ingon niini nga kahimtang, una, angay manubag ang kadreman ug ang Brgy. kapitan sa paggamit sa ambulansya sa mga armado imbes alang sa mga pasyente. Ikaduha, nganong nagpasakay sila og mga sibilyan sa ilang gigamit nga sakyanan, nagbutang sila sa kinabuhi sa mga sibilyan sa peligro.

Kini nga hitabo lain na usab nga pahinumdom sa mga sibilyan nga dili gyud mosakay sa mga sakyanan nga gigamit sa mga armado aron malikayan ang ingon niini nga mga panghitabo.

Alang sa mga pamilyang hingtungdan ug sa publiko, balikon namo, dili tinuyo nga maong panghitabo. Ug kay nasayop man ang mga Kauban, responsibilidad sa rebolusyonaryong organisasyon ang pagpahiluna sa danyos nga nahimo ngadto sa mga sibilyan. Nasayod kami nga dili igo ang pagpangayo og pasaylo/despensa sa maong hitabo kay bisan unsaon dili na gyud mabuhi ang napatay na. Apan naningkamot lang gihapon kami sa pagpadangat sa among mahimong tabang sa mga pamilya sa sibilyan. Kana kung may luna pa ang among mga lakang sa ilang nagbangutan nga pagbati, kay ang napatay dili mabayran.

Pinaagi sa Radio Bombo among ihatag sa direktang pamilya sa sibilyan nga napatay ang kantidad nga 25,000 pesos alang sa pagpahiluna sa patay’ng lawas. Walay apil niini ang membro sa CAA nga napatay kay responsibilidad kana sa ilang gobyerno ang pagpahiluna kanila.  Alang sa mga nasamdam nga mga sibilyan andam kaming mobayad sa tanan balayronon sa hospital. Gihangyo namo ang Radio Bombo alang pagpahigayon niini. Pwede sab nga direktang makiglambigit ang pamilya sa sibilyan nga anaa sa hospital ngadto sa mga kauban sa erya alang sa pagtubag sa mga balayronon sa hospital.

Alang sa indemnification (pagpahiuli sa danyos) sa napatay nga sibilyan, naghangyo kami nga direkta silang mokontak sa mga Kauban sa erya alang sa pagpahiluna niini.

Balikon namo ang pagpangayo og despensa sa nahitabo ug tubagon sa NDFP-NEMR ang mga balayronon sa hospital ug uban pang galastohan sa mga nasamdan nga sibilyan apil na ang pagpahiluna sa patay’ng lawas sa sibilyan ug ang indemnification niini.

Naglaum kami nga madawat sa mga hingtungdan ang mga lakang nga among gihimo ug maningkamot silang makasumpay sa mga Kaubang BHB nga naglihok sa ilang lugar.  Kung mahadlok o mabalaka sila nga initan unya sa mga CAFGU/AFP sa pagpakigsumpay ngadto sa BHB, hangyoon namo ang Radio Bombo nga sila ang magpatunga/magpahiluna niini.  Sa ilang estasyon namo ipaagi ang tanan obligasyon nga cash ngadto sa mga sibilyan nga napagan sa maong ambush.

Nalangan na gyud kini nga lakang sa pagtubag sa responsibilidad sa NDFP-NEMR ngadto sa mga sibilyan nga napagan sa ambush sa Rosario. Tungod sa bagyong Ruby naapektuhan ang sistema sa komunikasyon.   

Daghang salamat sa inyong pagsabot.

(Pinirmahan)
Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDFP-NEMR