Pagsuporta ng mga komunistang Dutch sa rehabilitasyon pagkatapos ng Haiyan

NDFP International Information Office
December 7, 2014

Translation: Dutch communists boost Haiyan rehabilitation efforts

[Utrecht, 07 Disyembre] Nagbigay ng malaking donasyon ngayong linggo ang New Communist Party of the Netherlands para suportahan ang gawaing rekoberi at rehabilitasyon ng mga komunidad sa Pilipinas na sinalanta ng Superbagyong Haiyan noong Nobyembre 2013.

Nakipagpulong si Maarten Muis ng NCPN sa mga rebolusyonaryong Pilipino na sina Luis G. Jalandoni, Chief International Representative (Internasyunal na Kinatawan) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Coni K. Ledema, ng International Information Office ng NDFP, at iniaabot ang kanilang donasyon. Ipinaliwanag ni Muis na nakulekta ito sa mga myembro ng NCPN at mula sa mga mambabasa ng kanilang buwanang publikasyon na Manifest."Ang pakikiisang ito ay makatutulong sa gawain para sa nagsasariling pagsisikap ng mga organisasyong masa sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Haiyan," ani Jalandoni sa pagtanggap ng sobre mula kay Muis. "Taus-pusong pasasalamat sa mga mambabasa ng Manifest at sa mga kasapi ng NCPN!"

Nagkaroon ng maikling talakayan ang mga rebolusyonaryong lider na Dutch at Pilipino hinggil sa kasalukuyang gawain sa mga komunidad para sa rekoberi at rehabilitasyon. Nagpaabot sila ng pag-aalala sa posibleng pinsala ng Bagyong Hagupit sa mga komunidad na nakikipagbuno pa rin sa sakuna noong isang taon.

Nagpahiwatig ng katiyakan si Muis na patuloy na susuporta ang NCPN sa gawaing rehabilitasyon at ilalathala ang mga kwento ng sitwasyon sa Pilipinas sa Manifest.

"Ang mamamayan-sa-mamamayan pakikipagkaisa ay buong-pusong ikinalulugod upang suportahan ang nagsasarili at dakilang gawain sa mga komunidad na apektado ng bagyong Haiyan," dagdag ni Ledesma.

"Ang mabuting akto ito ng pakikipagkaisa ay tutungo sa ibayo pang pagpapalakas ng higpit ng kooperasyon sa pagitan ng uring manggagawa sa The Netherlands at ng proletaryado at mamamayan ng Pilipinas," pagtatapos ni Jalandoni.

REFERENCE:
Roselle Valerio
NDFP International Information Office
+31 30 2310431
ndf@casema.nl | info@ndfp.net