Paliwanag sa pag-ambus ng BHB F14 na nakadamay ng mga sibilyan at pagsagot ng responsibilidad sa kanila

Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter
December 08, 2014


Translation: Pagpatin-aw sa pag-ambus sa BHB F14 nga nakapagan og mga sibilyan ug pagtubag sa responsibilidad ngadto kanila

Una sa lahat, hindi sinadya at hindi mga sibilyan ang target sa ambus na nakadamay ng mga sibilyan. Ang naturang ambus ay nagresulta sa pagkasugat nina armadong Brgy. Kapitan Emelio Solidor, kadreman Sgt. Derion Mordeno, mga CAFGU/CAA na sina Expedito Sabado, Elmer Adonis, Lalang Anstral, Minggoy Serna at isang nagngangalang Arong; at mga sibilyan na sina Cristina Adonis at Lisa Casilla. Napatay sina CAA Taloy Serna, CAA Noni Mabong at sibilyan na si Vanessa Sabas.

Ang target ay ang armadong Brgy. Kapitan na si Mr. Emilio Solidor kasama ang kanyang personal na badigard na si CAFGU/CAA Noni Mabong at mga CAFGU/CAA na armado kasama ng Kadreman na si Sgt. Derlon Mordeno. Si Brgy. Kapitan Solidor ang nagtataguyod at pumoprotekta sa illegal logging sa mga baryo sa paligid nila at nang-aagaw ng lupa sa pamamagitan ng pananakot gamit ang armadong CAFGU. Ginagawang private service ni Brgy. Capt. Solidor, kasama ng mga armadong CAFGU, ang ambulansya ng barangay, imbes na gamitin ito para sa mga pasyente. Ito ang nangyari sa paggamit nila sa ambulansya sa isang pribadong thanksgiving/Christmas party na kanilang dinaluhan.


Dahil ang mga armado ay gumagamit ng ambulansya bilang pananggalang para makaiwas sa aksyong militar na isasagawa ng BHB laban sa kanila, nagdesisyon ang Kumand ng BHB sa F14 na kahit ambulansya ang kanilang sasakyan at itutuloy ang ambus. Alam ni Kapitan Solidor na may mga kumikilos na BHB sa kanilang barangay at sa paligid nito.

Noong Nobyembre 30, 2014, napag-alaman ng mga kasama na gagamitin muli nina Kapitan Solidor at Sgt. Derlon Mordeno kasama ang mga armadong CAFGU/CAA ang ambulansya sa kanilang lakad. Pumusisyon ang mga kasama sa unahan ng Sityo Latay na may sapat na distansya sa sentro ng Baryo Marfil. Ang nakuha nilang impormasyon ay puro armado ang nakasakay sa ambulansya at may single motor na eskort na armado rin. Hindi napag-alaman ng mga kasama na sa unahan ng Sityo Latay ay may pinasakay sina Kapitan Solidor na mga sibilyan na nadaanan nilang naglalakad papunta sa sentro ng Barangay Marfil. Kaya ikinasa nila ang ambus na hindi nalalaman na may mga sibilyang nakasakay. Ito ang kalagayan kung bakit nangyari ang pagkakamali na nakadamay ng mga sibilyan.

Hindi totoo na sibilyan lahat ang nakasakay sa barangay ambulance. Ginawa itong service ng mga CAA na armado kasama ang barangay kapitan at ang kadreman ng CAFGU/CAA detatsment sa Barangay Marfil. Hindi rin totoo na sibilyan lahat ang napatay at nasugatan.

Sa kalagayang ito, dapat managot ang kadreman at ang barangay kapitan sa pagpapagamit ng ambulansya sa mga armado imbes na sa mga pasyente. Ikalawa, bakit sila nagpasakay ng mga sibilyan sa ginagamit nilang sasakyan, na naglagay sa peligro sa buhay ng mga sibilyan?

Ang pangyayaring ito ay isa na namang paalala sa mga sibilyan na huwag na huwag sumakay sa mga sasakyang ginagamit ng mga armado para maiwasan ang ganitong klaseng mga pangyayari.

Para sa mga kinauukulang pamilyang at sa publiko, inuulit namin na hindi sinadya ang naturang pangyayari. At dahil nagkamali ang mga Kasama, responsibilidad ng rebolusyonaryong organisasyon ang pagsasaayos ng danyos sa pinsalang nagawa sa mga sibilyan. Alam naming hindi sapat ang paghingi ng paumanhin sa gayong pangyayari dahil anupaman ang gawin ay hindi na talaga mabubuhay ang namatay na. Pero nagsisikap pa rin kaming magpaabot ng makakayang tulong sa mga pamilya ng sibilyan. Iyan ay kung may lugar pa ang aming mga hakbang sa kanilang nararamdamang pagdadalamhati, dahil ang napatay ay hindi mababayaran.

Sa pamamagitan ng Radio Bombo, magbibigay kami sa direktang pamilya ng sibilyang napatay ng halagang 25,000 pesos para sa burol at libing. Hindi ibinilang ang mga myembro ng CAA na napatay dahil responsibilidad ng kanilang gubyerno ang pagpapaburol at pagpapalibing sa kanila. Para sa mga nasugatang sibilyan, handa kaming sagutin ang lahat ng bayarin sa ospital. Hinihiling namin sa Radio Bombo ang pagsasaayos nito. Pwede ring direktang makipag-ugnayan ang pamilya ng sibilyang nasa ospital sa mga kasama sa erya para sagutin ang mga gastusin sa ospital.

Para sa indemnification sa napatay na sibilyan, hinihiling namin na direkta silang kumontak sa mga kasama sa erya para maisaayos ito.

Inuulit namin ang paghingi ng dispensa sa pangyayari at sasagutin ng NDFP-NEMR ang mga bayarin sa ospital at iba pang gastusin ng mga nasugatang sibilyan kabilang na ang pagpapaburol at pagpapalibing sa bangkay ng sibilyan at ang indemnification nito.

Umaasa kami na matatanggap ng mga kinauukulan ang mga hakbang na aming isinagawa at magsisikap silang makaugnay sa mga kasamang BHB na kumikilos sa kanilang lugar. Kung natatakot o nag-aalala sila na pag-iinitan sila ng mga CAFGU/AFP sa pag-ugnay nila sa BHB, hinihiling namin sa Radio Bombo na sila ang magsilbing tagapamagitan dito. Sa kanilang istasyon namin idadaan ang lahat ng obligasyong cash sa mga sibilyang nadamay sa naturang ambus.

Natagalan na nga masyado ang hakbang ng pagsagot sa responsibilidad ng NDFP-NEMR sa mga sibilyang nadamay sa ambus sa Rosario. Dahil sa bagyong Ruby, naapektuhan ang sistema ng komunikasyon.

Maraming salamat sa inyong pag-unawa

Ka Maria Malaya
Tagapagsalita
NDFP-NEMR