Pildihon ang berdugong AFP nga naglutos sa katawhan!

Maria Malaya
NDFP - Northeast Mindanao Region
November 29, 2014

Gihimo na nga daw garrison ang rehiyon sa Caraga sa rehimeng US-Aquino. Tumong niini nga hawanan ang dalan alang sa walay kinutuban nga pagkawkaw sa bahandi sa rehiyon alang sa dinagkung pagmina, plantasyon, proyektong hydropower ug uban pang proyekto sa reaksyunaryong gobyerno nga anti-katawhan.

Nahibaloan sa Bagong Hukbong Bayan sa North Eastern Mindanao (BHB-NEMR) nga dunay kapin kun kulang 300 ka tropa sa Philippine Marines nga nidunggo sa Nasipit, Agusan del Norte.  Dungan niini niabot usab sa Agusan del Sur ang 11 ka 6x6 nga puno sa tropang militar gikan sa Davao. Dugang kini tanan sa 9 ka full sized battalions sa Armed Force of the Philippines nga naa na daan dinhi sa gamay nga rehiyon sa Caraga: ang 26th, 29th, 30th, 36th ug 75th infantry battalions ubos sa 4th Infantry Division; ang 1st ug 2nd Scout Ranger Battalions; 2nd ug 3rd Special Forces Battalions.

Wala pa sila makontento sa pagbaha sa rehiyon sa tropang militar, ila pa gigamit ang pwersang para-militar sama sa Bagani Force ni Marcos Bocales ug grupo ni Calpit Egua aron moatake sa katawhan ug maka-ikyas sa mga kriminal nga binuhatang sila ang nagmando ug nagpasiugda.  ANg maong mga grupong paramilitary pugos nga nag-recruit og mga membro sama sa gihimo nila sa Loreto, Agusan del Sur ug karon sa Cabadbaran, Agusan del Norte.  Ang grupong para-militar ni Marcial Belandrez sa Surigao del Sur nga gisuportahan sa Scout Rangers, aktibong naghimo og kalihukang extortion, nanghulga sa mga nagsuporta sa pagbakwit sa katawhang lumad sa Lianga. Kining maong kriminal nga grupo pugos usab nga nag-recruit para sa Alsa Masa.

Kining tanan nagpakita nga desperado na ang gobyerno sa despotikong agalong yutaan nga si BS Aquino. Lig-ong babag sa hingpit nga pagkawkaw sa mga kakunsabong dagku ug langyaw’ng negosyo sa natural nga bahandi sa rehiyon ang pagbarug ug pagsupak sa katawhan. Tungod niini, karon nga tuig todo larga nga gipatuman ang mando sa depostikong agalong yutaan nga presidente ang walay hunong ang mga kombat operisyong militar sa kabukiran ubos sa Oplan Bayanihan.  Target nila ang Bagong Hukbong Bayan apan ang ilang giatake mao ang mga komunidad diin ang katawhan lig-ong nagbarug sa pagpanalipod sa yutang kabilin, nagbabag sa dagkung mina, plantasyon ug hydropower.

Nag-unang target karon sa kombat operisyong militar mao ang mga komunidad sa kabukiran sa Agusan-Surigao del Sur nga nagbabag sa pagmina sa karbon ug bulawan, paglapad nga plantasyon sa saging sa Dole-Phils. ug Sumifru;  plantasyon sa oil palm sa FPPI ug API;  proyektong hydropower sa Global Sibagat Hydropower.  Target usab nila ang mga komunidad sa Agusan del Norte nga maapektuhan sa hydropower nga mga proyekto sa gipanag-iyahan sa pamilyang Lopez nga First Gen Hydropower Corp., Equi-Parco Construction, Agusan Power Corp. ug Asiga Green Energy.  Tumong nila ang pagwala sa mga babag pinaagi sa pag-atake sa mga organisasyong masa ug mga lider-lumad ug mga lider mag-uuma nga kusganong nagbabag sa pagguba sa kinaiyahan ug nagbutyag sa kabangis ug kontra-katawhan nga mga programa sa rehimen.

Ang brutal nga operisyong militar nga naggamit sa mga paramilitar nga pwersa nagresulta sa daghang pagpanglapas sa tawhanong katungod ug kaylap nga dislokasyon ilabina sa katawhang lumad ug mag-uuma.  Niadtong Oktubre napugos pagbakwit ang kapin 2,000 ka katawhan gikan sa 16 ka mga komunidad sa Lianga ug San Agustin sa Surigao del Sur human gipatay ang lider-lumad nga si Henry Alameda, pagbahad sa uban pang mga lider lumad, pagsunog sa eskwelahan ug pagkampo sa mga komunidad sa 36th IBPA, 2nd Scout Ranger Battalion ug 3rd Special Forces Battalion ug paramilitar nga grupo ni Calpit Egua ug Marcos Bocales ug Marcial Belandrez. Ang maong grupo ang suspek sa pagpamusil sa pamilya ni Barangay Kapitan Dumaguit sa San Lorenzo, Prosperidad, Agusan del Sur.   Karong Nobyembre nagbakwit ang 383 katawhan o 140 pamilya gikan sa 8 ka komunidad sa Bunawan ug Rosario, Agusan del Sur human gipatay si Philjohn E. Poloyapoy ug gidagit ang duha pa niini nga igsoon sa 75th IBPA, patakang pagpabuto ug pagpanghasi sa mga lumulopyo. Niadtong Nobyembre 18 nagbakwit usab ang 70 ka pamilya gikan sa Purok 1 Brgy. Pinagalaan, Bayugan City, Agusan del Sur human gihasi ang mga mag-uuma ug ginganlan nga mga membro sa BHB sa 75th IB PA ug presensyang militar sa komunidad.

Ang maong militarisasyon sa kabukiran sa Caraga dili makapahuyang sa rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR.   Samot pa kining makaaghat sa katawhang dinaugdaug sa pagsalmot sa demokatikong rebolusyon. Ang walay hunong nga operisyong militar nga gilunsad sa mga mersenaryong kasundaluhan sa rehimeng US-Aquino oportunidad sa Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon sa paghapak sa brutal nga tropang nagdepensa sa mga lokal ug langyaw’ng mga kompanya nga nagguba sa kinaiyahan ug nag-atake sa katawhan.

Pildihon ang operisyong militar sa mersenaryong AFP!

Pakusgon ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!