Sa dili madugay buhian na ang tanang bihag sa gubat sa NPA sa Mindanao

Ka Oris
NDFP-Mindanao

Disyembre 20, 2014

Ang National Democratic Front-Mindanao nagpahayag sa iyang kaakohan nga sa dili madugay buhian na ang tanang bihag sa gubat (Prisoners of War o POW) sa Mindanao. Ang mga bihag sa gubat gilangkoban sa tulo (3) ka pulis ug usa (1) ka CAFGU sa Northeastern Mindanao Region gikan sa Malimono ug Alegria sa Surigao del Norte ug sa Bayugan; duha (2) ka membro sa Philippine Army sa 8th IB ug usa ka Cafgu sa 26th IB sa Northcentral Mindanao Region; ug duha (2) ka membro sa Phil. Army sa Southern Mindanao Region.

Ang maong mga POW buhian sa tagsa-tagsa nila ka mga Custodial Units sa Bagong Hukbong Bayan sa tulo ka rehiyon. Ang papeles  sa pagbuhi kanila gipirmahan sa National Executive Council National Democratic Front of the Philippines.


Kining tanang mga POW pagabuhian nga wala nay gihimong pagtaral kanila sa People's Court sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan tungod sa makitawhanong konsiderasyon ug alang sa among pagtimbaya sa katawhan sa ilang malinawong pagsaulog sa panahon sa Pasko.

Subli namong ipasibaw ang among kamatinud-anon sa pagkab-ot sa tinuod nga kalinaw nga nagsubay sa hustisya ug sa kaseryoso sa pakighinabi sa kalinaw ngadto sa Gobyerno sa Pilipinas nga girepresentahan karon ni Benigno Aquino III pinaagi sa pagbuhi sa maong mga bihag sa gubat nga walay bisan unsamang kondisyon.

Dugang niini, pagabuhian usab ang 8 ka bihag sa gubat isip kabahin sa among mabulokong pagsaulog sa ika-46 nga anibersaryo sa pagkatukod-balik sa Partido Komunista ng Pilipinas karon umaabot nga Disyembre 26, 2014 ug sa mga kadaugan sa pag-abante nga nakab-ot niini sa hustong pagpangulo sa kapin 4 ka dekada sa gubat sa katawhan.

Among gipasalig sa mga pamilya sa maong mga POW ug sa publiko nga anaa sila sa maayong kahimtang sa panglawas ug natubag ang ilang mga batakang panginahanglan. Girespeto usab ang ilang mga katungod isip mga bihag sa gubat subay sa International Humanitarian Law ug sa Protocols of War.

Sa higayon nga anaa sa mga kamot sa Bagong Hukbong Bayan ang maong mga POW, wala sila nagpakita og mga kalihukan nga mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi ug mikooperar sila sa mga custodial unit sa BHB sa pagtratar kanila isip mga bihag sa gubat.

Among giawhag ang gobyerno sa Pilipinas nga hugot ug matinud-anong ipatuman ang gideklara niining Suspension of Military Operations (SOMO) ug Suspension of Police Operations (SOPO) gikan Disyembre 18, 2014 hangtod Enero 19, 2015 aron maghatag og dalan sa luwas nga pagbuhi sa maong mga POW sa dili madugay nga panahon.