Sen. Santiago, hinikayat ng PKP na manindigan laban sa EDCA

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 01, 2014

Translation: CPP urges Sen. Santiago to put foot down on EDCA 


Binati ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Sen. Miriam Defensor Santiago sa pangunguna sa isang imbestigasyon ng senado kaugnay sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Ang imbestigasyong mag-uumpisa ngayong araw ay gagawin ng komite sa relasyong panlabas na pinamumunuan ni Santiago.

"Makatutulong nang lubos ni Senadora Santiago sa patriyotikong adhikain ng sambayanang Pilipino kung pabibilisn niya ang pagbasura sa EDCA," anang PKP."Nililinlang ng gubyernong Aquino at US ang sambayanang Pilipino sa pamamaraling hindi binubuhay ng EDCA ang mga base militar na malaon nang nilabanan ng sambayanang Pilipino," dagdag ng PKP.

"Ang tinaguriang 'Agreed Locations' (Pinagkasunduang Lugar) sa loob ng mga kampo ng AFP na inilalaan ng EDCA ay walang iba kundi mga base militar ng Amerikano kung saan may ekslusibong kontrol ang militar ng US para magpalapag ng mga eroplano, magpadaong ng mga barkong pandigma, mag-imbak ng mga sandata, at magpatira ng mga tauhan sa mga lugar na ito," anang PKP.

"Ang hiling na ibasura ang EDCA, pati na ang Visiting Forces Agreement (VFA), ay lalong naging makabuluhan sa harap ng pagpatay kay Jennifer Laude ng isang Amerikanong sundalo sa Subic noong Oktubre 11," pagdidiin ng PKP.

"Ang gayong pagpatay ay muling mangyayari hangga't patuloy na pinahihintulutan ng Pilipinas ang presensyang militar ng US sa bansa at sa rehiyon," pagdidiin ng PKP.

"Sa isang takdang panahon, libu-libong sundalong US ang nasa iba't ibang bahagi ng bansa na tahasang paglapastangan sa teritoryal na integridad at soberanya ng Pilipinas," anang PKP. "Sa ilalim ng EDCA at ng VFA, malayang makapapasok ang mga barkong pandigma ng US sa karagatan ng Pilipinas at makalilipad ang mga jetfighter sa himpapawid ng Pilipinas at makalalapag sa lupain ng Pilipinas anumang oras nila naisin."