JOMA: 55/75

Sine Proletaryo
February 8, 2014
[with English and Pilipino subtitles]

 

Sine Proletaryo presents "JOMA: 55/75", a 21-minute video which provides a broad overview of the 55 years of revolutionary service of Jose Ma. Sison, founding chair of the Communist Party of the Philippines (CPP), on the occasion of his 75th birthday on February 8, 2014. The video features underground youth and workers activists, NPA Red fighters, leaders of the CPP and NDF, NDF peace consultants and advocates of anti-imperialism whose insights provide a glimpse of the profound significance of Ka Joma's life of service to the Filipino proletariat and international communist movement.

The video features the song "Malipayong Adlaw", a song by Agaw Armas, a revolutionary cultural group from the Southern Mindanao Region, typically sang by Red fighters to greet the morning of a comrade's birthday to further boost their revolutionary spirit.

Watch on youtube:

http://youtu.be/bE1d0lkLZBU
https://www.youtube.com/watch?v=bE1d0lkLZBU
 

Unleash a surge of protest to hold the US-Aquino regime accountable

Editorial
Ang Bayan
February 8, 2014

More than two months after supertyphoon Yolanda's rising seas and howling winds laid waste to the lives and livelihoods of millions of people across vast areas of the Visayas, it is now the people's turn to surge in anger and protest against the Aquino regime's criminal negligence and extreme incompetence.

On January 25, the collective footsteps of up to 12,000 victims of typhoon Yolanda thundered through Tacloban's main thoroughfare. Like single waves gathering to create a powerful ocean tide, the people's mass movement vigorously bared the people's real conditions and cried for an end to the ruling regime that persists in stifling the reality of widespread devastation, poverty and hunger.

Remarks at Launch of Three Books

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
February 08, 2014

At the University of the Philippines SOLAIR,
Diliman, Quezon City on February 8, 2014

Dear Colleagues and Friends,

I am deeply pleased and honored by the publication of the three books: “Defeating Revisionism, Reformism and Opportunism”, “Building Strength through Struggle” and “Celebration”. I thank the publishers and the organizers, speakers and all other participants in the launch of these books today.

I am delighted that this book launch marks and lends meaning to the 55th year of my service to the revolutionary struggle of the Filipino people as well as the 75th year of my existence outside the womb.

Militant and Hearty Greetings to Ka Joema on his 75th Birthday and 55 Years of Service!

Alan Jazmines
NDFP Peace Consultant
February 8, 2014

I and other National Democratic Front of the Philippines (NDFP) peace consultants, and other political prisoners here at the Camp Bagong Diwa, join many others in militantly and heartily greeting Comrade Jose Maria “Joema” Sison on his 75th birthday this February 8, and most especially his 55 years of service to the people and the revolutionary movement.

For more than five decades now and running, he has contributed so much of value to the socio-economic, cultural, political and ideological education and struggle this far, not only of the revolutionary forces and people in this country, but also in the world.

Militante at tauspusong pagbati kay Ka Joema sa kanyang ika-75 kaarawan at ika-55 taon ng paglilingkod

ALAN JAZMINES
NDFP Peace Consultant
Detained at SICA,
Camp Bagong Diwa,
Bicutan,Taguig City
8 February 2014

Translation: Militante at tauspusong pagbati kay Ka Joema sa kanyang ika-75 kaarawan at ika-55 taon ng paglilingkod

Ako, sampu ng iba pang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan, at iba pang bilanggong pulitikal dito sa Camp Bagong Diwa, ay nakikiisa sa maraming iba pa sa militante at taus-pusong pagbati kay Kasamang Jose Maria "Joema" Sison sa kanyang ika-75 kaarawan ngayong Pebrero 8, at higit sa lahat sa kanyang ika-55 taon ng paglilingkod sa mamamayan at sa rebolusyonaryong kilusan.

Sa loob ng mahigit na limang dekada ngayon, napakahahalagang ng mga naging naging nina sa sosyo-ekonomiko, kultural, pulitikal at ideolohikal na edukasyon at pakikibaka, hindi lamang sa mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan sa bansa, kundi maging sa buong daigdig.

JMS @ 55/75. The Trailer


Happy Birthday greetings from all of us to Prof. Jose Ma. Sison on his 55th bithday and 75th year of service to the Filipino people. (Subtitle in English and Pilipino).

Watch on youtube: 

http://youtu.be/xZxEod-nw-M 

https://www.youtube.com/watch?v=xZxEod-nw-M

ANG BAYAN, Feb 7, 2014

Iluwal ang daluyong ng protesta para pagbayarin ang rehimeng US-Aquino20140207pi
Download PDF
Mahigit dalawang buwan matapos wasakin ng dumaluyong na dagat at hagupit ng hangin ng superbagyong Yolanda ang buhay at kabuhayan ng milyong mamamayan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, ang mamamayan naman ngayon ang dumadaluyong sa galit at protesta laban sa kriminal na pagpapabaya at sukdulang pagkainutil ng rehimeng Aquino.


Nitong Enero 25, dumagundong sa pangunahing lansangan ng Tacloban ang sabay-sabay na yabag ng umabot sa 12,000 biktima ng bagyong Yolanda. Para silang mga along nagtipon…More

Gregorio "Ka Greg" Ratin: Martir ng uring magbubukid

Andres Agtalon
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (NDFP)
Pebrero 6, 2014

Pinakamataas na pagpupugay at pagsaludo ang ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - National Democratic Front (PKM-NDF) kay Kasamang Gregorio "Ka Greg" Ratin, isang proletaryong rebolusyonaryong nagmula sa hanay ng maralitang magsasaka sa lalawigan ng Negros Occidental, na pumanaw habang sumasailalim sa operasyon ng kanyang puso.

Pumanaw si Ka Greg sa harap ng mga maniobra, sa katunayan ay sa mismong araw ng unang pagdinig ng reaksyunaryong Kongreso sa panukalang muling palawigin ng limang taon ang huwad, kontra-magbubukid, at maka-panginoong maylupang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER). Ang CARPER ang isa sa mga programang nilabanan ni Ka Greg kahit sa gitna ng kanyang karamdaman.

Saturnino

Sine Proletaryo and
Regional Propaganda Bureau, Southern Mindanao Region

[With UPDATED English and Pilipino SUBTITLES]

 On December 4, the residents of Saturnino, a farflung barrio in Compostela Valley gathered to celebrate their community's recovery from the devastation wrought by typhoon Pablo. With the Red fighters, the Ang Bayan staff and a number of regional Party cadres, Saturnino's residents hailed the victories achieved by their village with the help of the Party and the New People's Army this past year. The celebration was led by the local Party branch.

Dapat kundenahin at labanan ng mamamayang Masbatenyo ang mapanlinlang na sabwatan ng Filminera Mining Corporation–9th ID Philippine Army–PNP Masbate upang higit pang dambungin ang mga yamang mineral ng probinsya.Luz del Mar
PIO - Jose Rapsing Command

Febrero 2, 2014

Pilit na nagbibihis-banal ang mga kaaway ng mamamayan sa kanilang pakanang magsagawa ng misa ang mga sundalong pari ng 9th ID Philippine Army sa mga barangay. Kakumbina ng mga nasabing ilulunsad na misa ang armadong pagsalakay ng mga militar at pulis sa mga taumbaryo, na ang ultimong layunin ay ang hawanin ang daan para sa higit pang pagkulimbat ng Filminera Mining Corporation sa yamang mineral ng Masbate na dapat sana ay para sa pakinabang ng mamamayan. Binabalak ng sabwatang Filminera Mining Corporation–9th ID Philippine Army–PNP Masbate na isagawa ang mga misa panimula sa ikatlong distrito, na sa kalaunan ay sasaklaw na sa natitira pang mga bahagi ng probinsya.