Komentaryo sa reklamo ng Pilipinas sa ITLOS at Arbitral Tribunal

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
April 04, 2014

Translation: Comment on the Philippine case before ITLOS and Arbitral Tribunal

Sa isang naunang panayam, sinabi ko na ang pinakamalakas internasyunal na batas na pabor sa Pilipinas ay ang UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), sa partikular, yaong nagtatakda ng 200 milyang ekslusibong sonang ekonomiko. Hinamon ko pa noon ang gubyerno ng Maynila na magsampa ng kaso sa International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS - Pandaigdigang Korte sa Batas sa Dagat).

Sa mga patunay sa pamamagitan ng mga sulatin at aksyong masa, nanindigan ang patriyotiko at progresibong pwersa para sa soberanya ng Pilipinas at teritoryal na integridad sa mga isla o maliliit na islang pinag-aagawan sa karagatan sa kanluran ng Pilipinas batay sa UNCLOS at iba pang internasyunal na organisasyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkapareho ang pusisyon nila doon sa pusisyon ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas hinggil sa usaping teritoryal, gaya ng kaso sa Sabah.

Pagdeklara ng Linggo ng Pambansang Soberanya at Patrimonya

Communist Party of the Philippines
April 2014

Translation: Declaring a National Sovereignty and Patrimony Week

Sa harap ng umiigting na panghihimasok ng US, lumalaking presensya ng mga tropang ng US at mga kaalyado nitong dayong pwersa, tumitinding dayuhang pandarambong sa ekonomya at lumalalang pagkatuta ng rehimeng Aquino sa gubyernong US, nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino at lahat ng kanilang patriyotiko, demokratiko, progresibo at rebolusyonaryong pwersa na maglunsad ng isang malawakang kampanya para itambol ang panawagan para sa tunay na pambansang kalayaan.

Ideklara natin ang Abril 22-30 bilang Linggo ng Pambansang Soberanya at Patrimonya upang ibuwelo ang pinaigting na kampanyang pampropaganda at pang-edukasyong ito upang paalingawngawin ang sigaw ng patriyotismo ng sambayanang Pilipino.

Comment on the Philippine case before ITLOS and Arbitral Tribunal

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
April 4, 2014

In a previous interview, I said that the strongest piece of international law in favor of the Philippines is the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), particularly with regard to the 200 mile exclusive economic zone. I even challenged the Manila government to file a case in the International Tribunal on the Law of the Sea  (ITLOS).

By manifestations through writing and mass actions, the patriotic and progressive forces have stood for Philippine sovereignty and territorial integrity over  the islands or islets in question in the sea west of the Philippines on the basis of UNCLOS and other international instruments.  This is not the first time that their position  has concurred with that of the Philippine reactionary government on a territorial issue, as in the case of Sabah.

Panayam kay Eduardo Labrador ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - Southern Tagalog (PKM-ST)

Radyo Pakikibaka
Marso 2014
 

Naririto ang ispesyal na pagsasahimpapawid ng Radyo Pakikibaka tampok ang panayam kay Eduardo Labrador, tagapagsalita ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - Southern Tagalog (PKM-ST), para sa okasyon ng ika-45 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.

https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndNXlnMzI3NFZRT1E/edit?usp=sharing


Mapapakinggan din sa PRWC sa http://www.philippinerevolution.net/statements/20140329_panayam-kay-eduardo-labrador-ng-pambansang-katipunan-ng-mga-magbubukid-southern-tagalog-pkm-st.

Pasistang Terorismo ng AFP, Hindi Nakaligtas sa Bomba ng BHB-Masbate!

Luz del Mar, Public Information Officer
Jose Rapsing Command, BHB-Masbate
Abril 3, 2014

Marso 30, 2014 – Matapos ang dalawang araw ng pambulabog at paghahasik ng takot sa masang magsasaka ng ilang barangay sa mga bayan ng Cawayan, Placer at Palanas, matagumpay na inambus ng Bagong Hukbong Bayan – Jose Rapsing Command (BHB-JRC) sa probinsya ng Masbate ang mga bayaran at reaksyunaryong komboy ng pinaghalong 92nd at 93rd Division Reconnaisance Company (DRC) sa ilalim ng 9th ID.  Alas-9 ng gabi, pinaputukan at pinasabugan ng command-detonated explosives (CDX) ang sasakyan  ng mga sundalo sa Sitio Pulanduta, Brgy. Tuburan, Cawayan, Masbate.  Nagresulta ito sa pagkamatay ng dalawang sundalo at pagkasugat naman ng anim na iba pa kasama na ang kanilang opisyal na si Cpl. PiƱano.  Pilit mang itago ang pangyayari, hindi mapapasinungalingan ang dalawang bangkay at mga sugatang naghandusay sa gilid  ng kalsada, mga nagkalat na pyesa ng nawasak na sasakyan at iba pang bakas  ng pagkapinsala ng pasabog.

Declaring a National Sovereignty and Patrimony Week

Communist Party of the Philippines
April 2014

[Revised] In the face of heightening US intervention, increasing presence of US and allied foreign troops, intensifying foreign economic plunder and worsening puppetry of the Aquino regime to the US government, the Communist Party of the Philippines (CPP) calls on the Filipino people and all their patriotic, democratic, progressive and revolutionary forces to launch a widespread campaign to banner the call for genuine national freedom.

Let us declare April 22-30 as National Sovereignty and Patrimony Week to jumpstart this intensified propaganda and education campaign to drum up the patriotic demands of the Filipino people.

Hinggil sa mga maling paratang ni Alex Padilla at ang mga intriga ng rehimeng Aquino [UPDATED]

 Luis G. Jalandoni
 NDFP Negotiating Panel
 Marso 31, 2014

 Translation: On the false Allegations of Alex Padilla and intrigues of the Aquino regime

Ang paratang ni Alex Padilla na nagpanukala ng impormal na pakikipag-usap sa gubyernong Aquino ang Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines pagkaaresto lamang ng mga Tiamzon ay ganap na kasinungalingan at malisyoso. Batid niya na sa aming pagpupulong sa Makati noong 27 Pebrero 2014, ilang linggo bago ang pag-aresto sa mga Tiamzon, ipinaabot na namin ang kahandaang pumayag sa panukala ng Royal Norwegian Government na magdaos ng mga impormal na pag-uusap o mga konsultasyon sa gubyernong Aquino sa Mayo 2014.

Ang Foreign Minister ng RNG, sa panahon ng pagbisita niya sa Pilipinas noong maagang bahagi ng Enero 2014, ang nagpaabot ng aming panukala kay Presidente Aquino ng GPH at kay Secretary Teresita Deles ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) na idaos ang mga impormal na usapan. Sa dalawang beses na pagkikipagtagpo namin ni Coni Ledesma, kagawad ng Panel ng NDFP, at ako, sa Minister Counselor ng Norwegian Embassy sa Maynila, noong 14 at 21 ng Pebrero, alam niya ang kagustuhan ng NDFP na idaos ang mga impormal na usapan, at pinaabutan niya si Alex Padilla ng gayong kagustuhan sa isang pulong bago pa ang aming pakikipagtagpo kay Padilla noong 27 Pebrero.

Talumpating binigkas sa Amsterdam, The Netherlands sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng Pagkakatatag ng BHB
Ang pagbubuo ng hukbong bayan at ang paglulunsad ng digmang bayan

Prof Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Marso 30, 2014

Translation: Building the people’s army and waging the people’s war


Mga Kasama at Kaibigan,

Nais kong ipaabot ang aking pagbati ng pakikiisa sa lahat na narito sa pagtitipon para sa pagbibigay-kaalaman at mga pagtatanghal pangkultura na inorganisa ng Internasyunal na Tanggapan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) upang ipagdiwang ang ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Ikinagagalak at ikinararangal ko nang lubos na maimbitahang magsalita hinggil sa pagbubuo ng Bagong Hukbong Bayan at sa paglulunsad ng digmang bayan sa Pilipinas. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga batayang impormasyon at ideya hinggil sa mga sumusunod: una, ang mga sirkunstansya at dahilan para buuin ang BHB; ikalawa, ang paglago at mga tagumpay ng digmang bayan; at ikatlo, ang mga prospek ng digmang bayan.

Liderato ng 3rd IDPA, Maj. Ray Tiongson, sirang plaka

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada Command - NPA Central Panay
Marso 30, 2014


Translation: Liderato ng 3rd IDPA, Maj. Ray Tiongson, sirang plaka

Katulad sa sirang plaka ang liderato ng 3rd Infantry Division, Philippine Army sa pahayag nito sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita na si Maj. Ray Tiongson na humihina na ang rebolusyonaryong kilusan dahil marami umanong mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang sumuko. Mahigit tatlong taon nang paulit-ulit na deklarasyong ito ng militar sa layong maipakita na nagtatagumpay ang Oplan Bayanihan at patuloy na makakuha ng lumalaking pondo ang militar.

Nitong Marso 29, 2014 kasabay ng anibersaryo ng BHB, ihinarap ng militar sa midya ang umano’y dalawang kasapi ng BHB sa ilalim ng Central Front-Panay na mga bagong sumuko. Wala nang maisipan pang mapaniniwalaang propaganda si Maj. Ray Tiongson kundi ang gasgas nang linya sa pagpakilala ng mga “recycled surrenderees” para patunayang humihina na ang rebolusyonaryong armadong kilusan. Ang mahalaga ay makaagaw ng atensyon ng mass media sa araw ng anibersaryo ng BHB.

Ilantad at labanan ang bulok at mapagpanggap na Oplan Bayanihan!

Ka Wigan Moncontad
Nona del Rosario Command, NPA-Ifugao
March 31, 2014
 

Noong alas-onse ng gabi ng 21 March 2014 sa Barangay Camandag, Asipulo, naglunsad ang isang team ng Nona del Rosario Command, New People's Army- Ifugao ng harassment laban sa isang yunit ng 54thInfantry Batallion. Makalipas ang wala pang isang minuto ng pagpaputok ng mga kasama, nagkagulo ang higit-kumulang na 30 na militar na kasalakukuyan noon ang paglalasing sa tabi ng school building at barangay clinic. Alinsunod sa pinagkaisahang patakaran, iniwasan ng mga Pulang Mandirigma na tamaan ang mga istruktura. Batay sa ulat ng masa, dalawa ang sugatan sa mga militar at kritikal ang kalagayan ng isa.

Tinatawag na "Peace and Development Team" ang yunit na hinarass ng BHB. Sila raw ay hindi "panlaban" dahil ang kanilang trabaho ay ipatupad ang OPLAN BAYANIHAN. Magtatayo di umano sila ng eskwelahan sa Barangay. Ngunit hindi naniniwala ang masa sa kasinungalingang ito ng mga militar dahil bukod sa dala ng mga ito na malalakas na armas at bala, nagbaon pa ang mga ito ng napakaraming bote ng alak sa pagpunta nila sa nasabing baryo.

Agaw Armas: 3 Sangkap (An album of Revolutionary Songs)


Agaw Armas: 3 Sangkap (An album of Revolutionary Songs)

https://drive.google.com/folderview?id=0B2Ui3eY7atndSWUyazFnVVhaVEE&usp=sharing
 

Front cover.jpg https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndX1R4eFo1Vk1YcWs/edit?usp=sharing
 

Back cover.jpg https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndZlNwOTE1VE1ab0k/edit?usp=sharing
 

01. Bigyang Tinig ang Masa.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndVERmNnZuTk9KaUE/edit?usp=sharing
 

02. Wagtangon ang Bagahi.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndbDlETk9oSnFuUDQ/edit?usp=sharing
 

03. Medical.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndMXktZElkLVI0TkE/edit?usp=sharing
 

04. Buhay ay Pakikibaka.mp3  https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndRFBlYzVNdThEeWs/edit?usp=sharing
 

05. Balang May Asukal.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndRjFhdHkwSWYwVEk/edit?usp=sharing
 

06. Magkasama Pa Rin.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndSXk3U1JWUHNBNDA/edit?usp=sharing
 

07. Magkasama.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndSnBfbUdqcS1fRTQ/edit?usp=sharing
 

08. Tulo Ka Sangkap.mp3  https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndV3NxOTJDcUtGTWc/edit?usp=sharing
 

09. Saludo.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndXzE1MHlqM1pzZHM/edit?usp=sharing
 

10. Sulong.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndZ0tVdGxfNUZ4WUU/edit?usp=sharing
 

11. Bkpm.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndbG45THJVZjRQcEU/edit?usp=sharing
 

12. Remolding.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndbXJMQV9wczdOOUE/edit?usp=sharing
 

13. Pulang Gahum.mp3  https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndeTZBdldzOXlyYU0/edit?usp=sharingInternasyunal na pang-kultura at pang-edukasyung pagdiriwang, tampok sa paggunita ng NDFP sa ika-45 Anibersaryo ng BHB

Sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng Pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan

NDFP International Information Office
April 1, 2014

Translation NDFP marks 45th NPA Anniversary with international cultural, educational event"
 

"Sinimulan naming buuin ang BHB mula sa wala sa ikalawang distrito ng Tarlac noong 1969. Mayroon lamang kaming siyam na awtomatikong riple at 26 iba pang mahihinang baril para paghali-halinhan ng 60 Pulang mandirigma na binigyan namin ng pulitiko-militar na pagsasanay." Idiniin niya, "Subalit tiwala kami. Mayroon kaming partido na masusing nag-aral ng Marxismo-Leninismo, ng rebolusyonaryong karansan ng sambayanang Pilipino, ng mga turo ni Kasamang Mao Zedong, at mga sulatin ng mga kasamang Byetnames hinggil sa pagbubuo ng hukbong bayan at paglulunsad ng digmang bayan."

Pagpapalakas sa antipyudal na nagkakaisang prente

LUIS G. JALANDONI
NDFP Chief International Representative
Member, NDFP National Executive Committee

Talumpating binigkas sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan
Mirror Centre, Amsterdam, the Netherlands
30 March 2014


Translation: Strengthening the anti-feudal united front

Naganap ito sa isang liblib na pook ng Negros sa Gitnang Pilipinas, matapos na matapos ipataw ni Marcos ang batas militar. Nagkukwento ang mga maralitang magsasaka sa akin hinggil sa kanilang pakikibaka na manataili sa kanilang lupa. Pinalalayas sila ng mga panginoong maylupang suportado ng militar. Sabi ng isang magsasaka: "Hasta may hangin and ilong ko, indi ko gid pagbaya-an and duta ko!” Bilang karaniwang magsasaka, iginiit niya: "Habang ako'y may hininga, di ko iiwan ang aking lupa."

Mga kasama at kaibigan, nais kong talakayin ang antipyudal na nagkakaisang prente ng rebolusyonaryong kilusan. Binanggit ko ang kongkretong karanasang kong ito sa mga maralitang magsasaka, dahil ang kanilang pursigidong pagpupunyaging ipaglaban ang kanilang lupa ay ang solidong pundasyon ng antipyudal na nagkakaisang prente.

Mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon, kagyat na palayain! Ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyon! Paigtingin ang opensiba laban sa mga pwersa ng AFP-PNP!

Armine De Guia
Apolonio Mendoza Command, NPA-Quezon
Marso 29, 2014

Sa harap ng pataksil na panghuhuli sa mag-asawang Tiamzon, mga lehitimong Consultant ng NDFP,  buo ang kapasyahan ng Bagong Hukbong Bayan sa lalawigan ng Quezon, na mag-ambag ng buong makakaya upang dalhin ang pambansa-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas sa tagumpay. Kaalinsabay nito, higit pang paiigtingin ng Apolonio Mendoza Command-Bagong Hukbong Bayan (AMC-BHB) ang mga taktikal na opensiba laban sa mga pwersa ng AFP-PNP at laban sa rehimeng US-Aquino sa mga susunod na araw.

Maliit na patunay nito ang matagumpay na ambus na isinagawa ng isang platun ng AMC-BHB laban sa 15 kataong kagawad ng pasistang 85th IBPA sa Brgy. Cogorin Ilaya, Lopez, Quezon noong ika-24 ng Marso. Resulta nito, napatay ang 9 na mersenaryong pwersa habang malubhang nasugatan naman ang iba pa. Dalawa sa napangalanang napatay ay si Lt. Region Blancada, tumatayong pinuno ng pwersa at Commanding Officer ng Charlie Company ng 85th IBPA, ganondin si Pfc. Mark Malabanan.  Napangalanang malubhang nasugatan naman sina Corporal Michael Milleno at Corporal Melbourne Mercado at si Pfc. Trillanes at Pfc. Latumbo.

Paigtingon ang mga opensiba agud agumon ang dugang nga inisyatiba sa pag-abanse sang inaway banwa

20140329hi
CPP Central Committee
March 29, 2014
Mensahe sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas sa mga Pulang kumander kag hangaway sang Bag-ong Hangaway sang Banwa
Kami, ang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), nagasaludo sa mga Pulang kumander kag mga hangaway sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) sa okasyon sang ika-45 tuig nga pagkatukod sini sa Marso 29. Ginapanginbulahan namon kamo sa mga kadalag-an nga natipon ninyo, upod sang Partido kag pumuluyo sa malawig nga panahon, kag sa mga naagum sa nagtaliwan nga tuig sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa malawigan nga inaway banwa kontra sa nagaharing sistema sang mga daku nga kumprador kag agalon nga mayduta nga sunud-sunuran sa imperyalismong US.

On the occasion of the 45th Founding Anniversary of the New People's Army: NDFP marks 45th NPA Anniversary with international cultural, educational event

NDFP International Information Office
April 1, 2014

“We started the NPA from scratch in the second district of Tarlac in 1969. We had only nine automatic rifles and 26 other inferior firearms to rotate among 60 Red fighters to whom we had given politico-military training.” He stressed, “But we were confident. We had a party that had avidly studied Marxism-Leninism, the revolutionary experience of the Filipino people, the teachings of Comrade Mao Zedong, and the writings of Vietnamese comrades on building the people's army and waging the people's war.”

Prof. Sison also discussed the growth and victories that have been accumulated in the last 45 years, and the prospects of the people's war in the country. “At present, the CPP is reported to have about 150,000 members, the NPA has about 10,000 fighters, the people's militia tens of thousands of personnel, and the self-defense units hundreds of thousands.”

Ibutaktak ken labanan ti narungsot ken mapangallilaw nga OPLAN BAYANIHAN!


Wigan Moncontad
Nona del Rosario Command - NPA-Ifugao
Marso 31, 2014

Idi alas-onse ti rabii ti 21 March 2014, idiay Barangay Camandag, Asipulo, insayangkat ti maysa a team ti Nona del Rosario Command, New People’s Army- Ifugao (NDRC, NPA-Ifugao) ti harassment laban iti maysa yunit ti 54th IB. Kalpasan ti awan pay maysa a minuto a panagpaputok ti kakadua, nagulo-gulo ti sumurok-kumurang 30 a soldados a madama ti panagbabartek iti abay ti school building ken barangay clinic. Segun iti nagkaykaysaan a tarabay, inggagara dagiti Nalabaga a Mannakigubat a saan a paltugan dagiti pasdek. Basar iti report ti masa, dua ti nasugatan kadagiti soldados ken kritikal ti kasasaad ti maysa.

Awawagan a “Peace and Development Team” ti yunit a pinaltugan dagiti kakadua. Isuda kano ket saan a pang-gubat ta panangipatungpal ti OPLAN BAYANIHAN ti trabaho da. Mangipatakder da kano ti school building idiay barangay. Saan a mamati iti kinalastog dagiti tattao ta malaksid kadagiti napipigsa da nga armas ken bala, nag-adu a bote ti arak ti awit ken balon da a napan iti baryo. Nirugitan ken dinadael da ti school a nagyanan da, pinaltugan da pay ti maysa a kalding.

Pahayag ng RCTU-ST kaugnay sa pagkadakip sa mag-asawang Tiamzon

Fortunato Magtanggol
RCTU - Timog Katagalugan
Abril 1, 2014

Mariing kinukondena ng Revolutionary Council of Trade Unions – Southern Tagalog (RCTU-ST) ang iligal at di-makataong pag-aresto ng mga elemento ng Armed Forces of the Philippines sa mag-asawang Benito Tiamzon at Wilma Austria Tiamzon at 5 pang kasamahan nito.  Ito ay tahasang pambabalasubas sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee (JASIG) sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Government of the Philippines (GPH).

Noong ika-22 ng Marso, ganap na 2:30 ng hapon, nang iligal at sapilitang hinuli ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon at 5  pang kasamahan nila sa isang bayan sa Cebu.  Ang mag-asawang Tiamzon ay nagsisilbing mga consultants ng NDFP sa usapang pangkapayapaan sa GPH.  Nasa panahon sila ng pagsasagawa ng mga serye ng konsultasyon para sa usapang pangkapayapaan nang sila'y dakpin ng pinagsanib na pwersa pulisya at militar .  Hawak ni Ka. Wilma Austria Tiamzon ang NDFP Document of Identification ND 978226 sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan at ni Ka Benito Tiamzon ng NDFP Document of Identification ND 978227 sa pangalang Crising Banaag bilang mga katibayan na tinatamasa nila ang mga proteksyon sa ilalim ng JASIG.

On the false Allegations of Alex Padilla and intrigues of the Aquino regime

Luis G. Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
March 31, 2014

Alex Padilla's allegation that the Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines proposed informal talks with the Aquino government only after the arrest of the Tiamzons is completely untrue and malicious. He knows that in our meeting in Makati on 27 February 2014, weeks before the arrest of the Tiamzons, we already stated our willingness to agree with the proposal of the Royal Norwegian Government to hold informal talks or consultations with the Aquino government in May 2014.

The RNG Foreign Minister, during his visit to the Philippines in early January 2014, conveyed our proposal to hold such informal talks to GPH President Aquino and Secretary Teresita Deles of the Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP). In two meetings NDFP Panel member Coni Ledesma and I had with the Minister Counsellor of the Norwegian Embassy in Manila, on 14 and 21 February, he knew of the NDFP's willingness to hold such informal talks, and he informed Alex Padilla of such willingness in a meeting just before our meeting with Padilla on 27 February.

Strengthening the anti-feudal united front

LUIS G. JALANDONI
NDFP Chief International Representative, Member, NDFP National Executive Committee
30 March 2014
 

SPEECH delivered on the occasion
of the 45th Founding Anniversary of the New People's Army
Mirror Centre, Amsterdam, the Netherlands

It was in the hinterlands of Negros in Central Philippines, shortly after Marcos imposed marital law. Poor peasants discussed with me their struggle to hold on to their land. Big landlords supported by the military were driving them out. One peasant declared: "Hasta may hangin and ilong ko, indi ko gid pagbaya-an and duta ko!” In his down to earth peasant way he asserted: “As long as there is air in my nostrils, I will not leave my land.”

Comrades and friends, I wish to speak about the anti-feudal united front of the revolutionary movement. I cite this concrete experience with the poor peasants, because their resolute determination to fight for their land is the rock-like foundation of the anti-feudal united front.

Kondenahin at Biguin ang Lokalisadong Usapang Pangkapayapaan ng Rehimeng BS Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Timog Katagalugan
Marso 31, 2014

Malisyoso ang pahayag ng papet at asenderong presidenteng Benigno Simeon Aquino III na ipwera sa proseso ng usapang pangkapayapaan ang mga lider ng Partido at NDFP na nakabase sa Utrecht, Netherlands. Lango sa sariling ilusyon si Aquino at mga eksperto niya sa psy ops na nasa AFP kung iniisip nila na ang pagkakadakip sa mga konsultant at lider ng Partido na sina Kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria ay nangangahulugan ng disintegrasyon ng awtoridad ng sentral na liderato ng Partido sa rebolusyong Pilipino.

Tulad ng mga naunang pakana ng nagdaang mga rehimen sa Pilipinas, mabibigo ang maitim na pakana ng rehimeng BS Aquino na hati-hatiin ang rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng mga lokalisadong usapan sa kapayapaan.  Matatag na kinikilala ng mga pangrehiyong organisasyon ng Partido ang sentral na awtoridad ng Komite Sentral bilang pinakamataas na organo ng Partido na namumuno sa rebolusyong Pilipino.

Paggamit ng AFP sa mga sibilyan para sa huwad na pagsuko, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Maeso 31, 2014

Translation: CPP denounces AFP for rounding up civilians for fake surrender

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa paggamit sa mga sibilyan, kabilang ang ilang menor de edad para sa palabas na huwad na seremonya ng pagsuko noong Sabado. Isinagawa ang pampublikong seremonya ng 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City.

"Isang malaking panlilinlang ang ipinamamaraling huwad na pagsuko ng AFP, anang PKP. "Desperadong hakbang ito upang pagtakpan ang mga pagkatalo nito sa mga larangan ng labanan at sa tuluy-tuloy na paglaki ng Bagong Hukbong Bayan, laluna sa mga lugar na saklaw ng 4th ID sa Caraga."

CPP denounces AFP for rounding up civilians for fake surrender

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 31, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the Armed Forces of the Philippines (AFP) for using civilians, including a number of minors in staging a fake surrender ceremony last Saturday. The public ceremony was initiated by the 4th Infantry Division in Cagayan de Oro City.

"This AFP claim of a mass surrender is a hoax," said the CPP. "It is a desperate bid to cover up its losses in the field and the steady growth of the New People's Army, especially in the areas covered by the 4th ID in the Caraga region."

Magkonsolida, magpalapad kag dugang nga kaisog sa pagbato sa liwat nga pagpaslaw sg Oplan Bayanihan sg AFP kag US-Pnoy nga rehimen!

Ka JB Regalado
Leonardo Panaligan Command-NPA-Central Negros
March 29, 2014

Signipikante kag madinalag-on nga ginsaulog naton ang ika-45 ka tuig nga Anibersaryo sg New People's Army karon nga adlaw Marso 29, 2014 gikan sa liwat nga pagtukod sini sadtong Marso 29 1969. Sa kada tuig mas labi naton gipalig-on ang aton pagtib-ong sg mga sandigang prinsipyo, programa, patakaran, kag linya sandig sa sinsero kag hugot nga pagsunod sa konstitusyon sg aton Partido. Ang Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang unibersal nga ubay sa ideolohiya nga nagserbi iwag sa aton pagsulong kag pag-uswag sa tanan nga bahin sa sulod sa masobra apat ka dekada nga pag-atubang kag pagpangimbabaw sa obhetibo kag suhetibong kondisyon nga nagkurit sg aton mga kadalag-an. Daku nga kadalag-an ang patay-buhi kag kapursigido sg aton paghimakas nga malunsar sg aton partido ang ikaduha nga kahublagan panadlong sadtong temprano nga bahin sg dekada '90 nga nag-ani man sg aton determinasyon nga mapatuman kag mapadaug ang demokratikong rebolusyon sg banwa/pangmalawigong inaway banwa sa patag sg pagtukod sg baseng masa, armadong paghimakas kg agraryong rebolusyon. Tuig 2009 liwat nga nagpanawagan ang Partido nga magdungan sa pagmartsa ang bug-os nga rebolusyong pwersa sa pagpamuno sg PKP nga i-angat ang atong pagsulong nga abuton ang estratehikong pagkapatas gikan sa estratehikong depensiba matapos ang pulo katuig kag liwat naman kita nga nag-ani sg mga kongkretong kadalag-an nga nagmarka naman sg masanag nga palaabuton nga nag-inspirar sa bug-os nga rebolusyong kahublagan sa pagkapatas.

Pahayag sa pagtitipon sa Unibersidad ng Pilipinas: Mensahe sa Pagtitipon ng mga Makabayang Kabataan sa Ika-45 Anibersaryo ng BHB

Benito Tiamzon
CPP Senior Member
Marso 29, 2014

Ako at ang aking kabiyak ay labis na nagagalak na magbigay ng pagbati at kaunting ambag sa palitang kuro at paggunitang isinasagawa ng mga makabayang kabataan sa okasyong ito ng ika-45 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Dapat unawain at tamang pahalagahan ng mga makabayang kabataan ang kritikal na usapin ng digmang magsasaka. Kung wala nito, hindi maiintindihan ang maiinit na usapin sa peace talks, sa katayuan at prospects nito. Hindi maiintindihan ang kabuuang tinatahak at patutunguhan ng pakikibakang bayan tungo sa tunay na demokrasya at pambansang kalayaan, at sa gayon tungo sa tunay, makatarungan at matagalang kapayapaan.

Hinggil sa mga kasinungalingang ipinupukol ng AFP sa mga Tiamzon

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 28, 2014


Translation: On the lies dished out by the AFP against the Tiamzons

Sa nakaraang ilang araw, nag-iikot ang tagapagsalita ng AFP sa midya, maghapong nakababad sa radyo at mga interbyu sa midya, upang bigyang-katwiran ang pag-aresto at patuloy nilang pagpipiit kina kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria, mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan at matatagal nang lider ng PKP. Bumaling na ang AFP sa pagpupukol ng iba't ibang nilubid na kwento laban sa mga Tiamzon at sa rebolusyonaryong kilusan.

Sa diwa ng patas na pag-uulat, umaasa kaming ang malalaking organisasyon ng midya ay magbibigay-puwang sa mga pananaw ng PKP at mag-uulat ng kabilang mukha ng katotohanan.

Pag-aresto at pagsasampa ng gawa-gawang kasong kriminal kay Andres Rosal, kinundena ng PKP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 28, 2014


Translation: CPP condemns arrest of Andrea Rosal, filing of concocted criminal charges

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito sa pag-aresto kay Andrea Rosal, sa kanyang kasamang si Rafael de Guzman, at sa pagsasampa ng mga gawa-gawang kasong kriminal laban sa kanila. Inakusahan si Andrea ng pasistang AFP na siya'y myembro ng PKP sa Timog Katagalugan.

Walong-buwang buntis si Andrea at inaresto habang naghahanda sa panganganak. Si Andrea ang pinakamatandang anak ng dating tagapagsalita ng PKP na si Gregorio "Ka Roger" Rosal na pumanaw noong 2011. Ang kanyang ina na si Rosemary, ay inilugmok ng pasistang tama ng bala noong 2011 sa isang armadong engkwentro sa Quezon noong maagang bahagi ng 2011.

Pamunuan sang 3rd IDPA, Maj. Ray Tiongson, guba nga plaka

Ka Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada Jr. Command (NPA-Central Panay)
Marso 30, 2014

Kaangay sa guba nga plaka ang pamunuan sang 3rd Infantry Division, Philippine Army sa pahayag sini paagi sa iya spokesperson nga si Maj. Ray Tiongson nga nagapaluya na ang rebolusyonaryo nga kahublagan bangud madamo na kuno nga mga katapu sang NPA ang nagsurender. Masobra na sa tatlo ka tuig nga pasulit-sulit ini nga deklarasyon sang militarya sa tuyo nga mapakita nga nagamadinalag-on ang Oplan Bayanihan kag padayon nga makakuha sang nagapadaku nga pondo ang militarya.