Apex Mining, St. Augustine Mines grossly violated revolutionary policies on environment

Daniel Ibarra
Comval Davao Gulf Sub Regional Command-NPA
April 12, 2014

Earlier today (April 12) at 9am, the New People's Army discharged command detonated explosives against the reinforcing troops belonging to the 9thInfantry Battalion-AFP at Masara Apex Tenement Complex.  This latest NPA offensive was a follow-up to an earlier successful tactical offensive when Red fighters under the 6th Pulang Bagani Company and the Guerrilla Front 27 Operations Command, and Guerrilla Front 2 Operations Command-NPA imposed punitive sanction against the US-owned St. Augustine Gold and Copper Ltd., and Malaysia-owned Apex mining, two biggest foreign mining firms in Southern Mindanao on April 7 and 10, respectively. The companies grossly and repeatedly violated regulations of the People's Democratic Government with regards to environmental protection, workers' welfare and people's livelihood.

Phelps Dodge punished by NPA in Quirino, Ilocos Sur

A large diamond drilling machine of the Freeport McMoran-Phelps Dodge mining company was totally burned by a unit of the Alfredo Cesar Command of the New People’s Army (NPA) in Patiacan, Quirino, Ilocos Sur at around 1 AM yesterday to punish the said company for four years of destructive exploration and to support the community’s overwhelming rejection of the extension of the company’s exploration project in a referendum last April 2, 2014.

Phelps Dodge, in partnership with Northern Horizon, has an exploration permit covering 5,870 hectares in Quirino including Brgy. Laylaya of Besao, Mountain Province. Phelps Dodge started exploring in Brgy. Patiacan on July 2010 after four years of machinations to turn the earlier opposition of the people in 2006 and 2009 to an acceptance on a referendum held May 2010. Throughout all this, the National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) has consistently been instrumental to the betrayal of the people’s interests when it supported Phelps Dodge’s maneuverings to get a Free Prior Informed Consent (FPIC) from the people in spite of their repeated rejections.

Pag-anib ng COMPATRIOTS bilang kasaping organisasyon ng NDFP

Luis Jalandoni,
Chief International Representative,
NDFP National Executive Committee
April 10, 2014

Translation: Affiliation of COMPATRIOTS as a Member Organization of the NDFP

Sa ngalan ng National Executive Committee, ikinalulugod namin ang pag-anib ng COMPATRIOTS bilang myembrong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Ang COMPATRIOTS ay ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga Pilipino sa ibayong-dagat at mga pamilya nila. May mga kasapi ito kapwa sa loob at labas ng Pilipinas, at kumikilos para pagkaisahin ang pinakamalawak na bilang ng mga Pilipino sa ibayong dagat at mga pamilya nila para lumahok at isulong ang demokratikong rebolusyon ng bayan.

Affiliation of COMPATRIOTS as a Member Organization of the NDFP

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee

April 10, 2014

On behalf of the National Executive Committee, we welcome the affiliation of COMPATRIOTS as a member organization of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

COMPATRIOTS is the revolutionary organization of overseas Filipinos and their families. It has members both inside and outside the Philippines, and works to unite the broadest number of Filipinos overseas and their families to join and advance the people’s democratic revolution.

COMPATRIOTS upholds the program and constitution of the NDFP. It accepts the leadership of the Communist Party of the Philippines (CPP) and recognizes the role of the New People’s Army (NPA) in the people’s democratic revolution.

In response to Mr. Jonathan Magistrado
On the Declaration of a Unilateral Ceasefire this Holy Week

Ma. Roja Banua
NDFP - Bicol
April 11, 2014

Dear Jonathan,

We extend our warmest greetings to you in behalf of the National Democratic Front-Bicol.

Your query whether the CPP-NPA-NDF in Bicol will declare a unilateral ceasefire this Holy Week signifies your leaning towards the people’s welfare amidst the ongoing armed conflict between the Government of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines. We value such position of yours.

The revolutionary forces recognize and respect the people’s religious traditions and activities. The document GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF THE PEOPLE’S DEMOCRATIC GOVERNMENT guarantees the rights of the people to enjoy their freedom of conscience and religion.

Naghahari-harian ang US at China para kontrolin ang South China Sea

Communist Party of the Philippines
April 08, 2014


Translation: US and China are both bullies seeking control of the South China Sea

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) kapwa ang gubyerno ng US at China dahil naghahari-harian ang mga ito sa pagtatangka nilang patibayin ang kanilang kontrol-militar sa South China Sea sa kapinsalaan ng soberanong pag-angkin ng sambayanang Pilipino sa mga isla at pormasyong-lupa at sa teritoryal na karagatan na nasa saklaw ng 200-milyang eksklusibong sonang ekonomiko ng bansa.

Binabatikos ng PKP ang ginawang pagmamaniobra at kontra-maniobra ng mga gubyerno ng China at US noong Marso 29 habang nagdadala ng suplay ang barko ng Pilipinas sa nakahimpil na barkong BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal noon pang 1999. Binabatikos ng PKP kapwa ang Coast Guard ng China sa pagtatangkang hadlangang makarating sa Ayungin shoal ang barkong pansuplay ng Pilipinas at ang militar ng US sa mababang pagpapalipad ng eroplanong pandigma upang magpakita at maggiit ng kapangyarihan at kontrol nito sa lugar.

Lubos at tahasang kasinungalingan ang pag-atake ni Deles sa NDFP

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
April 08, 2014Translation: Deles attack against NDFP is an outright and gross lie

Paulit-ulit na inaatake ni Secretary Teresita Q. Deles ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) ang The Hague Joint Declaration bilang "dokumento ng walang hanggang pagkakahati," at ikinukubli niya na nilalaman ng deklarasyon ang 4-puntong subtantibong adyenda, kung saan ang unang paksa ay nagbunsod na sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Lantarang isinasaisantabi ito Deles bilang napakaliit lamang na bagay.

Malaon nang iginiit ng NDFP na ang negosasyong pangkapayapaan ay dapat na ngayong magkonsentra sa ikalawang punto ng substantibong adyenda - ang mga Repormang Panlipunan at Pang-ekonomya - sa gitna ng lumalalang krisis panlipunan at pang-ekonomya na resulta ng walang humpay na kasakimang neoliberal ng mga dayuhang monopolyo kapitalista at mga lokal na mapagsamantalang uri ng malalaking kumprador at panginoong maylupa tulad ng mga Aquino at Cojuangco.

Pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa usapang pangkapayapaan, pagtalima sa JASIG at iba pang kasunduan, iginiit ng NDFP

Luis Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
April 08, 2014


Translation: NDFP proposes people’s issues for peace talks, demands compliance with JASIG, other agreements

Nais ni Secretary Deles na talikdan ng rehimeng Aquino ang mga obligasyon nitong tumalima sa mga umiiral na kasunduanng pangkapayapaan na nilagdaan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP/GPH) sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ang kanyang makitid na dahilan ay gawing isang "usapin na lamang ng pamamaraan" ang pagtalima sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) ng 1995.

Hindi isang "usapin lamang ng pamamaraan" ang pagtalima sa The Hague Joint Declaration (1992), sa JASIG (1995), at sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Binibigkis ng mga kasunduang ito ang magkabilang panig at esensyal ang mga ito para kamtin ang makatarungang kapayapaan sa pamamagitan ng mga negosasyon. Nangangailangan ito ng palabra de honor. Sino ang magtitiwala sa gubyernong hindi tumatalima sa mga kasunduan at kontratang pinasok nito?

Gen Bautista Hallucinates With His AFP’s “Forthcoming Victory”

Ma. Roja Banua
NDFP - Bicol
April 7, 2014Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Gen Emmanuel Bautista deliberately conceals from the people the basis for waging armed revolution. But the people are resolved that armed revolution is their principal method of breaking away from the wide-ranging and ever-worsening crisis being sponsored by an oppressive and exploitative system. Only with armed revolution, through the New People’s Army, have the people caught sight of hope in achieving genuine liberation, and claiming their rights to land and livelihood. They know fully that their establishment and defense of a truly democratic government rely upon the strength of the people’s army.

Moreover, the National Democratic Front-Bicol remains sincere in proceeding with the peace negotiations in order to pave the way towards resolving the roots of armed conflict between the Government of the Philippines and the NDFP. The people have long yearned for a peace based on justice.

Pagbabayaran ni 1st Lt Ardedon ang mga Kaso sa Pagdukot at Pagpaslang kay Kasamang Aldrin Briones Rabulan o Ka Singkit

Ma. Roja Banua
NDFP - Bicol
Abril 4, 2014

Pormal na iniaanunsyo ngayon ng National Democratic Front-Bicol ang pagsasampa ng kaso sa Hukumang Bayan ng Demokratikong Gubyernong Bayan sa rehiyong Bikol laban kay 1st Lt Howard A. Ardedon ng Bravo Coy 49th Infantry Battalion Philippine Army.  Pananagutan ni Ardedon ang sumusunod na mga kaso:

1. Iligal na pag-aresto at pagdukot kay Kasamang Aldrin Briones Rabulan (Ka Singkit) noong madaling araw ng Disyembre 5, 2013;
2. Pagpaslang sa nasabing kasama sa kabila ng pagiging hors de combat (kawalan ng kakayahang lumaban) nito dahil sa kaniyang malubhang karamdamang Slipped Disk.

The Tiamzons' arrest is a blow to the peace talks [ANG BAYAN 2014 April 07]

Ang Bayan Video
April 9, 2014

The arrest of Benito Tiamzon and Wilma Austria, both leading cadres of the Communist Party of the Philippines and peace talks consultants of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) is a gross violation of the peace process.

They were arrested with five others in Aloguinsan, Cebu on March 22. To justify their prolonged detention, the arresting police and military operatives planted firearms and arrested them on a trumped-up case of multiple murder.

The Aquino regime has once more demonstrated in this incident its wanton disregard for the peace talks. Surveilling, filing trumped-up criminal charges and arresting the negotiators, consultants and staff of either party are strictly prohibited by the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).


US and China are both bullies seeking control of the South China Sea

Communist Party of the Philippines
April 08, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns both the US and Chinese governments for acting like bullies in their effort to fortify their military foothold in the South China Sea to the detriment of the Filipino people's sovereignty claims over the islands and land formations and territorial waters within the country's 200-mile exclusive economic zone. 

The CPP denounces both the Chinese and US governments for carrying out maneuvers and counter-maneuvers last March 29 while a Philippine boat delivered supplies to the Philippine outpost ship BRP Sierra Madre which has been stationed at the Ayungin Shoal since 1999. The CPP denounces both the Chinese Coast Guard for attempting to prevent the Philippine supply boat from reaching the Ayungin shoal and the US military for carrying out fly-bys to project and assert its power and control of the area.

The Tiamzons' arrest is a blow to the peace talks

Editorial
Ang Bayan
7 April 2014


Download PDF in Pilipino
The arrest of Benito Tiamzon and Wilma Austria, both leading cadres of the Communist Party of the Philippines and peace talks consultants of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) is a gross violation of the peace process.

They were arrested with five others in Aloguinsan, Cebu on March 22. To justify their prolonged detention, the arresting police and military operatives planted firearms and arrested them on a trumped-up case of multiple murder.

The Aquino regime has once more demonstrated in this incident its wanton disregard for the peace talks. Surveilling, filing trumped-up criminal charges and arresting the negotiators, consultants and staff of either party are strictly prohibited by the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

NDFP proposes people’s issues for peace talks, demands compliance with JASIG, other agreements

Luis Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
April 08, 2014

Secretary Deles wishes to avoid the Aquino regime’s obligation to comply with binding peace agreements which the Government of the Republic of the Philippines (GRP/GPH) signed with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Her lame excuse is to call compliance with the 1995 Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) as mere “procedural matters”.

Compliance with The Hague Joint Declaration (1992), the JASIG (1995), and the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) is not mere “procedural matters”. These agreements bind both parties and are essential to achieving a just peace through negotiations. It requires being true to one’s word of honor. Who would trust a government that does not comply with agreements and contracts it has entered into?

Deles attack against NDFP is an outright and gross lie

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
April 08, 2014

Secretary Teresita Q. Deles of the Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) has repeatedly attacked The Hague Joint Declaration as a “document of perpetual division”, and has obscured the fact that the declaration stipulates the 4-point substantive agenda, the first point of which has already resulted in the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Deles has publicly dismissed this major agreement as a minor thing.

The NDFP has long insisted that the peace negotiations should now focus on the second point of the substantive agenda – Social and Economic Reforms – in the face of the worsening social and economic crisis resulting from the unbridled neoliberal greed of the foreign monopoly capitalists and the local exploiting classes of big compradors and landlords like the Aquinos and Cojuangcos.

RCTU-NDF-ST to Aquino Regime: 'Stop deceiving workers or else'

Fortunato Magtanggol
Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST)
April 8, 2014

The Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog, an allied organization of the National Democratic Front of the Philippines, denounced the results of the recent study done by the Philippine Institute of Development Studies (PIDS) regarding the country's minimum wage and its 'ill effects on the lives of the Filipino workers'.

Saying it is purely capitalist propaganda that coincides with Aquino's orchestrated efforts in taking away the people's basic right to decent living, RCTU-NDF-ST warned the US-Aquino regime of leaving workers with no other choice but to join and lead the national democratic revolution that will finally put an end to imperialism, bureaucrat capitalism, and feudalism, to which they see no chances of living in decency.

AFP's full-blast ops in region meant to instill fear and punish Lumads

Rigoberto F. Sanchez
NPA-Southern Mindanao Regional Operations Command
April 7, 2014

Behind the atrocious AFP operations in Talaingod, Davao del Norte and the Eastern Mindanao Command's deployment of more Army units in Southern Mindanao is the mistaken conjecture that the US-Aquino regime could crush the revolutionary movement within the next five years.

The state's use of overwhelming force against the NPA, its display of superior armament and forces in rugged mountainous terrain of guerrilla zones and bases has been proven in history as a failed formula. The enemy attacks a guerrilla force that is not a fixed military target. It drops bombs against empty camps, it attacks in thin air. Failing that, their overwhelming military force takes a cowardly retreat by instilling fear in the minds of the rural populace and innocent civilians.

Sinungaling si Lt Gen Bautista sa pagsasabing nalalapit na umano ang kanilang tagumpay

Ka Maria Roja Banua
National Democratic Front-Bicol
Abril 7, 2014

Sadyang nililihis ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lt Gen Emmanuel Bautista ang isipan ng mamamayan sa pananatili ng batayan para sa pagsusulong ng armadong rebolusyon. Pero mulat ang mamamayan na ito ang kanilang pangunahing paraan upang humulagpos mula sa lahatang-panig at walang kasintinding krisis na itinataguyod ng isang sistemang labis na pahirap at mapang-api. Tanging sa armadong paglaban, sa pamamagitan ng New People’s Army, nagkakaroon ng pag-asa ang mamamayan na makamit ang tunay na kalayaan at ang kanilang mga karapatan sa lupa at kabuhayan. Batid nilang nakasalalay sa kanilang armadong lakas ang pagtatayo at pagtatanggol ng isang tunay na demokratikong gubyerno.

Matapat na itinataguyod ng National Democratic Front-Bicol ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan upang hawanin ang daan tungo sa pagresolba sa mga ugat ng armadong tunggalian. Ang kapayapaang inaasam ng mamamayan ay yaong nakabatay sa katarungan.

NPA holds Army Sgt. as POW, warns Big 4 logging lords in Davao Norte, Comval and Agusan Sur

Ka Aris Francisco
NPA-Comval-North Davao South Agusan Sub-regional Command
April 6, 2014

Red fighters apprehended in its checkpoint, Sgt. Jeric Bucio Curay (serial number 803477) of the 72nd Infantry Battalion at 8am April 4, 2014 in Brgy. Andap, Laak, Compostela Valley.  Curay, who came from a military detachment in Brgy. Panuramin and was riding his motorcycle when he was arrested, is now being held as Prisoner of War (POW) under the custody of the Comval-North Davao South Agusan Sub-regional Command- New People's Army.

Consistent with its practice of lenient treatment towards POWs, the NPA custodial force ensures the safety and security of POW Curay as he undergoes an investigation for his involvement in counterrevolutionary and anti-people activities in Laak.

Kondenahin ang Pag-aresto kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon! Katarungan para sa biktima ng karahasang militar at paglabag sa karapatang pantao ng Rehimeng US-Aquino!

Ka Higom Maragang
Lucio de Guzman Command, NPA-Mindoro
Abril 2, 2014

Mariing kinokondena ng rebolusyonaryong mamamayan sa Mindoro ang iligal na pag-aresto sa mga kasamang Benito at Wilma Tiamzon at iba pa nilang kasamahan ng pinagsanib na pwersa ng militar, CIDG at pulis sa Cebu noong Marso 22, 2014. Ang pataksil na pag-aresto kina Benito at Wilma Tiamzon na kinikilala bilang pangunahing NDFP Consultants sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP ay malinaw na paglabag sa JASIG.

Ang kasunod na pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa kanila tulad ng illegal possession of firearms and explosives at iba pang gawa-gawang kaso ay bahagi ng ginagawang kriminalisasyon ng rehimeng US-Aquino sa mga pampulitikang kaso.

RED SAULTE TO COMRADE IRIS

Communist Party of Great Britain - Marxist-Leninist
April 7, 2014

It is with great sadness that the CPGB-ML has to announce the death of one of its key founder members, Comrade Iris Cremer. She died peacefully on the evening of Wednesday 2 April, just five weeks after she had been diagnosed with an aggressive and already far-advanced lung cancer. Comrades and family were at her side.

Iris leaves behind a daughter, Katt, and a grandson, Fred -- along with a host of honorary sons and daughters, brothers and sisters, nieces and nephews, grandsons and granddaughters to whom she was a mother, sister, aunt and grandmother in all the ways that really count.

Bigwas sa usapang pangkapayapaan ang pag-aresto sa mga Tiamzon

Editoryal
Ang Bayan
Abril 7, 2014
Malaking pagsalaula sa prosesong pangkapayapaan ang pag-aaresto kina Benito Tiamzon at Wilma Austria, kapwa mga namumunong kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas at mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan.

Inaresto sila kasama ang limang iba pa sa Aloguinsan, Cebu noong Marso 22. Para may dahilan ang rehimen na matagalan silang idetine, inaresto sila sa gawa-gawang kaso ng maramihang pagpatay at nagtanim ng mga baril ang mga pulis at militar na dumakip sa kanila.

Sa gayong pangyayari ay muling ipinamalas ng rehimeng Aquino ang kawalang-pakundangan nito na bastusin ang usapang pangkapayapaan. Ang pagmamanman, pagsasampa ng gawa-gawang kasong kriminal at pag-aresto sa mga negosyador, konsultant at istap ng magkabilang panig ay mahigpit na ipinagbabawal ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

Pakusgon an mga opensiba para makuha an dugang nga inisyatiba ha pagpasulong han gerra han katawhan [Waray]

Komite Sentral
PartidoKomunista ng Pilipinas

Abril 7, 2014


Translation: Intensify the offensives to seize further initiative in advancing the people's war

Mensahe han Komite Sentral han Partido Komunista han Pilipinas ha mga Pula nga kumander ngan mangaraway han Bagong Hukbong Bayan


Kami, an Komite Sentral han Partido Komunista han Pilipinas, nasaludo ha mga Pula nga kumander ngan mangaraway han Bagong Hukbong Bayan ha okasyon han ika45 anyos han pagkatukod hini ha Marso 29. Iginkakarayhak namon an mga kadaugan nga iyo natirok, kalakip an Partido ngan katawhan ha hilaba nga panahon, ngan ha mga nakab-ot ha nakalabay nga katuigan han demokratiko nga rebolusyon han katawhan pinaagi han pan- maihaan nga gerra han katawhan kontra ha naghahadi nga sistema han dagko nga komprador ngan agaron maytuna nga sunud-sunuran ha US imperyalismo.

Nakakab-ot kita hin mga kadaugan resulta han determinado nga paningkamot, sakripisyo ngan pakig-away. Kasumpay hini, naghahatag kita hin pinakahitaas nga pagpasidungog ha ngatanan nga martir ngan bayani ngan ha ngatanan nga mga kasama nga maiha na nga nagseserbe ha katawhan ngan rebolusyon. An ispesyal nga diwa ngan rebolusyunaryo nga buruhaton han desperdona nga mga kamasa ngan mga kasama nga maiha na nga nagios inspirasyon ha mga batan-on ha pagapi ha Bagong Hukbong Bayan ngan pag-ato para ha nasyunal ngan demokratiko nga katungod ngan interes han katawhan.

Celebration of the NPA's 45th anniversary from North Central Mindanao Region

Malampusong pagsaulog sa ika-45 nga anibersaryo sa BHB sa Northcentral Mindanao

Norsen Mangubat
CPP North Central Mindanao Regional Committee
April 2, 2013

Malampusong gisaulog sa BHB ubos sa North Central Regional Command  sa NCMR ang ika-45 ka tuig nga kasumaran sa pagkatukod sa tinuod nga kasundalohan sa katawhan.  Isip pangabli sa makasaysayanong adlaw sa rebolusyon, untop alas 12 sa udto ug dungan sa ubang pang yunit sa BHB sa tibuok nasud, gipasidunggan ang mga rebolusyonaryong martir ug bayani pinaagi sa 21-gun salute ug pagparada sa mga bandera PKP, BHB, NDF ug bandera sa DGK (Demokratikong Gobyerno sa Katawhan).

Completely crush the US-Aquino regime’s Oplan Bayanihan! Continue to uphold our offensive posture and initiative, and carry the democratic revolution forward!

Jorge Madlos (Ka Oris)
NDFP-Mindanao
March 29, 2014

On the occasion of the 45th founding anniversary of the New People’s Army, the National Democratic Front of the Philippines – Mindanao joins the entire nation in praising the NPA for its accumulated victories over the last 45 in arduously defending the basic interests of the people and in carrying forward the armed revolution. We shall always remember and continue to salute all revolutionary martyrs who have offered up their lives in the name of the Revolution and the people.

Under the absolute leadership and guidance of the Communist Party of the Philippines, the NPA in Mindanao has grown and strengthened in the past more than ten years despite the continued brutal military attacks launched previously by the US-Arroyo regime’s Oplan Bantay Laya and, currently, by the US-Aquino regime’s Oplan Bayanihan, owing this to our firm grasp of the general line of the People’s Democratic Revolution through a protracted people’s war that combines comprehensively armed struggle with mass base building and agrarian revolution. We have maintained our offensive posture, and, the NPA, alongside the people, has unwaveringly fought against the consecutive military operational plans of the Arroyo and Aquino III regimes.

Pakusgon ang mga opensiba aron kab-oton ang dugang nga inisyatiba sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan

20140329bi

Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2014

Kami, ang Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas nagsaludar sa mga Pulang komander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan sa okasyon sa ika-45 ka tuig sa pagkatukod niini sa Marso 29. Gitimbaya namo kamo sa mga kadaugan nga natipon ninyo, kauban ang Partido ug katawhan sa taas nga panahon, ug sa mga nakab-ot sa miaging tuig sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan batok sa nagharing sistema sa dagkong komprador ug agalong yutaan nga kuyog-baboy sa imperyalismong US.