Hinggil sa prosesong pangkapayapaan ng GPH-MILF

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
April 17, 2014

Panayam ni Roselle Valerio,
Liberation International


Translation: On the GPH-MILF peace process

1. Mula sa naunang pusisyon ng paggigiit sa karapatan para sa pambansang pagpapasya-sa-sarili, hanggang sa pakikipaglaban humiwalay sa estado ng Pilipinas, isinuko ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) ang sarili sa soberanya, konstitusyon at konstitusyunal na proseso ng nasabing estado at kumatig na sa rehiyunal na awtonomya sa ilalim ng estado ng Pilipinas. Totoo ba ito?

Jose Maria Sison (JMS): Mismong ang mga lider ng MILF ang nagkumpirma sa katotohanan ng kanilang mga salita at ginawa. Ang Bangsamoro Basic Law (Saligang Batas ng Bangsamoro) at lahat ng mga kasunduan at mga karagdagang dokumento na nakapaloob sa Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB - Balangkas ng Kasunduan ng Bangsamoro) at Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB - Komprehensibong Kasunduan sa Bangsamoro) ay nakapailalim sa Konstitusyon ng 1987 at sa mga prosesong konstitusyunal ng estado ng Pilipinas. Hayagang tiniyak ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) sa MILF na maaaring mapaloob sa konstitusyon ng Pilipinas ang Bangsamoro Basic Law at ang pampulitikang entidad ng Bangsamoro nang hindi inaamyendahan ang konstitusyon.

Major Tiongson’s Branding the NPAs as ‘Perpetrators of Extrajudicial Killings’ is ridiculous

NDFP - Panay
April 10, 2014

Major Tiongson, spokesperson of the 3rd ID, has branded the NPA as self-admitted 'perpetrators of barbaric extrajudicial killings' of Demetrio Capilastique, Daniel Batoy, Joven Tababa and Army Corporal Joebert Glindro. What he failed to mention was that these were armed enemy combatants subject to military actions in the prusuit of armed revolution. He maliciously threw in the name of a certain Gina Gestalao whom the NPA have never subjected to armed action nor even know of.

The names mention above were responsible for bloody crimes such as the murder of innocent civilians who got in their way or whom they suspect as sympathetic to the revolutionary movement. Other than Glindro the three others were leaders of the RPA-ABB, a special paramilitary outfit handled by military intelligence officers. Their special role as fascist gangs were to do the dirty job for the military such as extrajudicial killings of civilians whom the military could not harass with trump up charges. This is why Major Tiongson is so concerned about their deaths while denying the 3RD ID's role in the deaths of businessman Romeo Capalla, Councillor Fernando Baldomero and the abduction and disappearance of Luisa Posa and Nilo Arado, all SELDA members. These victims are engaged in legal political, business and human rights advocacies and were done in by the state for this.

On the GPH-MILF peace process

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
April 17, 2014


Interview by Roselle Valerio
Liberation International

1. From a previous position of exercising the right to national self-determination, to the extent of fighting to secede from the Philippine state, the Moro Islamic Liberation Front (MILF) has surrendered itself to the sovereignty, constitution and constitutional processes of said state and has opted for regional autonomy under the Philippine state. Is that true?

Jose Maria Sison (JMS): The leaders of the MILF themselves have confirmed the fact by their own words and deeds. The Bangsamoro Basic Law and all the agreements and annexes covered by the Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) and Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) are subject to the 1987 Constitution and constitutional processes of the Philippine state. The Government of the Republic of the Philippines (GPH) has publicly assured the MILF that the Philippine constitution can accommodate the Bangsamoro Basic Law and the Bangsamoro political entity without resorting to constitutional amendment.

Hinggil sa Talaingod, Gera Sibil at Usapang Pangkapayapaan

Luis Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
Abril 16, 2014


Talumpating binigkas sa mga lider ng komunidad ng United Methodist Church at BAYAN-USA

Translation: On Talaingod, Civil War and Peace Talks

Magandang gabi, mga kaibigan at kababayan, sa mga lider ng Komunidad at Pananampalataya ng United Methodist Church, at mga kasapi ng organisasyong masa ng BAYAN.

Ipinaaabot ko ang pinakamaalab na pagbati sa mga dakilang katutubong mamamayan ng Talaingod, Davao del Norte, sa kanilang tuluy-tuloy na mapanlabang diwa, sa paglaban sa pangangamkam ng lupa ng Alcantara and Sons simula pa noong 1990s hanggang ngayon, at sa kanilang patutol sa mapangwasak na pagmimina. Isinasailalim sila ngayon sa brutal na militarisasyon na nagiging sanhi ng panibagong paglikas nila. Kailangang-kailangan nila ang ating mahipit na pakikipagkaisa.

On Talaingod, Civil War and Peace Talks

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
April 16, 2014


Speech delivered before community leaders of the United Methodist Church and BAYAN-USA

Good evening, Friends and Kababayan, Community and Faith leaders of the United Methodist Church, and members of mass organizations of BAYAN.

I extend warmest greetings to the great indigenous people of Talaingod, Davao del Norte, for their persistent fighting spirit, opposing the landgrabbing of Alcantara and Sons since the 1990s and up to now, and their resistance to destructive mining. They are now subjected to the most brutal militarization causing their renewed uprooting. They indeed deserve our strong solidarity.

Ang Reproductive Health Law at ang Kilusan sa Paglaya ng Kababaihang Pilipino

Wilma Tiamzon
NDFP Consultant (ND978226)
15 April 2014

PAHAYAG NI NDFP CONSULTANT WILMA TIAMZON HINGGIL SA RH LAW

Katiting lamang at di pa tiyak ang pakinabang na matatamasa ng masang kababaihang Pilipino sa sinasabing konstitusyunal na bersiyon ng Reproductive Health (RH) Bill, kahit pa sa mga bersyong may mga probisyong binasura ng Korte Suprema.

Ang nakasaad sa batas ay maaari lamang at hindi obligasyon ng gobyerno na tustusan ng libre ang mga pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya, ang mga serbisyong pangkalusugan para tiyakin ang reproduktibong kalusugan ng kababaihang Pilipino at ang mga suportang serbisyo upang mapangalagaan ang mga bagong panganak at iba pang batang anak.

Despotikong mayor-agalong militar gisilotan sa NPA-FSMR


Ka EFREN AKSASATO
NDFP - FarSouth Mindanao Region

Abril 14, 2014

Mainitong nagtimbaya ang NDF-FSMR sa mga Pulang manggugubat ug kumander sa Alex Ababa Command – Front 71 sa New People’s Army sa malampusong pagdisarma sa pribadong armadong pundok ni mayor James “Jimmy” Joyce Jr. sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.

Nahitabo ang naasoy nga aksyong militar alas sais sa buntag niadtong Abril 13, adlawng Domingo sa mismong panimalay ni Jimmy Joyce sa Sitio Bago, Brgy. Colaman sakop sa munisipalidad sa Jose Abad Santos.  Epektibong nalingla sa mga Pulang manggugubat nga nagpakanang sundalo sa AFP ang mga goons ni Joyce hinungdan nga wala na sila nakasukol.  Nasakmit sa NPA ang usa ka M203 grenade launcher, usa ka M16 rifle, duha ka caliber .30 Carbine, duha ka M14 rifle, upat ka 12 gauge shotgun, usa ka caliber .38 handgun, ug lain-laing matang sa mga bala.

Nagahari-harian ang US kag China para kontrolon ang South China Sea

Partido Komunista sang Pilipinas
Abril 8, 2014


Translation: US and China are both bullies seeking control of the South China Sea

Ginakundenar sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) pareho ang gubyerno sang US kag China bangud nagahari-harian ang mga ini sa tuyo nila nga pabakuron ang ila kontrol militar sa South China Sea sa kahalitan sang soberano nga pag-angkon sang pumuluyong Pilipino sa mga isla kag pormasyon nga duta kag sa teritoryal nga kadagatan nga nasakop sang 200-milya nga eksklusibong sona nga ekonomiko sang pungsod.

Ginapakamalaut sang PKP ang ginhimo nga pagmaniobra kag kontra-maniobra sang mga gubyerno sang China kag US sang Marso 29 samtang nagadala sang suplay ang barko sang Pilipinas nga makapondo nga barko nga BRP Sierra Madre nga ara sa Ayungin Shoal sadto pa nga 1999. Ginapakamalaut sang PKP pareho ang Coast Guard sang China sa tuyo nga sablagan nga makalab-ot sa Ayungin Shoal ang barko nga pangsuplay sang Pilipinas kag ang militar sang US sa manubo nga pagpalupad sang eroplano nga panggera agud magpakita kag mag-insister sang gahum kag kontrol sini sa lugar.

Lubos kag hayag nga kabutigan ang pag-atake ni Deles sa NDFP

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
Abril 08, 2014


Translation: Deles attack against NDFP is an outright and gross lie

Paliwat-liwat nga ginaatake ni Secretary Teresita Q. Deles sang Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) ang The Hague Joint Declaration bilang “dokumento nga wala sang katapusan nga pagkatunga,” kag ginatabunan niya ang kaundan sang deklarasyon nga 4-punto nga substantibong adyenda kon sa diin ang una nga topiko nagbunga na sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Hayagan ini nga ginpahigad ni Deles bilang magagmay lang nga bagay. 

Madugay na nga ginaduso sang NDFP nga ang negosasyon pangkalinungan dapat na subong magkonsentrar sa ikaduha nga punto sang substantibong adyenda--ang mga Reporma Pangkatilingban kag Pang-ekonomya-- sa tunga sang nagalala nga krisis pangkatilingban kag pang-ekonomya nga resulta sang wala untat nga kadaluk nga neoliberal sang mga dumuluong nga monopolyo kapitalista kag mga lokal nga mapanghimulos nga sahi sang mga daku nga kumprador kag agalon nga mayduta pareho sang mga Aquino kag Cojuangco.

Ginaproponer sang NDFP ang mga isyu sang pumuluyo para sa sugilanon pangkalinungan, pagduso sang pagsunod sa JASIG kag iban pa nga kasugtanan

Luis Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
April 08, 2014


Translation: NDFP proposes people’s issues for peace talks, demands compliance with JASIG, other agreements

Gusto ni Secretary Deles nga likawan sang rehimeng Aquino ang mga obligasyon sini nga magsunod sa mga nagaluntad nga kasugtanan pangkalinungan nga ginpirmahan sang Gubyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP) sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ang iya nga mahuyang nga balibad nga himuon nga isa ka “halambalanon na lang sang pamaagi” ang pagsunod sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) sang 1995.

Indi isa ka “halambalanon lang sang pamaagi” ang pagsunod sa The Hague Joint Declaration (1992), sa JASIG (1995), kag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Ginabugkos sang mga kasugtanan nga ini ang magtimbang nga bahin kag esensyal ang mga ini para maagum ang matarung nga kalinungan paagi sa mga negosasyon. Nagakinahanglan ini sang palabra de honor. Sin-o ang magasalig sa gubyerno nga wala nagasunod sa mga kasugtanan kag kontrata nga ginsudlan sini?