Ipagdiwang ang ika-41 anibersaryo ng NDFP,
Palakasin ang pagkakaisa kasabay ng paglawak ng pambansang nagkakaisang prente

Patnubay de Guia,
National Democratic Front-Southern Tagalog
April 24, 2014

Buong siglang ipinagdiriwang ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan ang ika-41 taong anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Mainit na binabati ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang lahat ng alyadong organisasyon ng NDFP, mga rebolusyonaryong pwersa, kaibigan at lahat ng nakikibakang mamamayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Ipinagbubunyi ngayon ng mamamayan ang mga tagumpay na nakamit ng lahat ng rebolusyonaryo at progresibong pwersa sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa lahat ng larangan–armado at di armado, hayag at lihim, ligal at iligal–na lalong nagpalawak sa pambansang nagkakaisang prente. Habang nasa yugto ng pag-abot sa estratehikong pagkapatas ang rebolusyong Pilipino, nakatitiyak ang sambayanan na papalaki at paparami pa ang mga tagumpay na kakamtin sa mga susunod na kabanata ng pagsusulong ng DRB sa buong kapuluan.

KM to GPH: Resume formal peace talks with NDFP now; Release Benito Tiamzon, Wilma Austria, all detained NDFP consultants and political prisoners
Kabataang Makabayan
April 24, 2014

On the occasion of the 41st anniversary of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP)

Members of revolutionary youth organization, Kabataang Makabayan, held a lightning rally today in Manila to pressure the Government of the Republic of the Philippines (GPH) to face NDFP at the negotiating table and resume formal peace talks. The group also called for the immediate release of detained NDFP consultants including Benito Tiamzon and Wilma Austria and all political prisoners.

Sug-alawon sang protesta ang bisita ni Obama kag pagbase militar sang US! [HILIGAYNON]

Ispesyal na Isyu
Ang Bayan
Abril 23, 2014

Download PDF

Sa maabot nga Abril 28, magabisita sa pungsod si Barack Obama, hepe subong sang imperyalismong US, para inagurahan ang pi-nakabag-o nga kasugtanan militar sa tunga sang US kag Pilipinas. Pagkatapos sang sunud-sunod nga pagpulong halin Marso, naipinal na sang mga upisyal sang gubyerno kag militar sang US kag Pilipinas ang Enchanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) o Kasugtanan para sa Ginpauswag nga Pagbuligay Pangdepensa sang Abril 11.

Una nga ginsuguran sang US kag Pilipinas ang pag-areglo sang bag-ong kasugtanan sang Enero 2011, pagkatapos ideklarar sang US ang plano sini nga "pivot" o pagsaylo sa Asia kag pagdeklarar sang "Bag-ong Siglo sa Pacific" (New Pacific Century). Sa deklarasyon nga ini, gintumod sang US nga yabi sa liwat nga pagbangon sang US halin sa krisis ang pagpabaskog sang pamuhunan kag pagnegosyo sini sa Asia paagi sa pagpabaskog sang presensya militar sini sa rehiyon.

Sugaton og protesta ang pagduaw ni Obama ug pagbaseng militar sa US!

Ispesyal Isyu
Ang Bayan
Abril 23, 2014

Download PDF

Sa moabutay nga Abril 28, moduaw sa nasud si Barack Obama, kasamtangang hepe sa imperyalismong US, alang sa inagurasyon sa pinakabag-ong kasabutang militar tali sa US ug Pilipinas. Matapos ang sagunson nga panagtigum gikan Marso, gihimo nang pinal sa mga opisyal sa gobyerno ug militar sa US ug Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA o Kasabutan alang sa Gipalambo nga Pagtinabangayng Pangdepensa) niadtong Abril 11.

Unang gisugdan sa US ug Pilipinas ang paghikay sa bag-ong kasabutan niadtong Enero 2011, human ideklara sa US ang plano niining “pivot” o pagkambya ngadto sa Asia ug pagdeklara sa “Bag-ong Siglo sa Pacific” (New Pacific Century). Niining maong deklarasyon, gitumbok sa US nga yawe sa subling pagbangon sa US gikan sa krisis ang pagpakusog sa pagpamuhunan ug pakigpamatigayon niini sa Asia pinaagi sa pagpakusog sa presensyang militar niini sa Asia. Kining plano nga “pivot” sa US gikasibawan sa pagdisposisyon o pagdeploy sa Asia sa taman 60% sa pwersang nabal ug 50% sa pwersang pangyuta niini nga anaa sa langyawng kanasuran. Tumbas kini sa pagmintinar og gatusan ka libong tropa sa nagkalain-laing dapit sa Asia. Sa ingon, mahimo niining magpakita og kusog-militar unsamang orasa ug asaman sa rehiyon.

Strengthen and Advance the Formidable Strength of a People United Against an Oppressive Regime

Maria Roja Banua 
NDFP Bicol Chapter

April 24, 2014


The National Democratic Front-Bicol extends its warmest greetings to the people's revolutionary organizations on the occasion of the National Democratic Front of the Philippines' 41st foundation anniversary this April 24, 2014. The NDF-Bicol likewise sends its warm welcome to COMPATRIOTS, the revolutionary organization of overseas Filipinos and their families.

It is a victory for the Filipino people that the NDFP has persevered in sharply confronting and decisively fighting the ever decaying semifeudal and semicolonial society. The NDFP's expansion and consolidation attest to the Filipino people's utmost value toward their organized action in order to advance their national and democratic aspirations through armed revolution. A truly independent, democratic, and progressive society shall arise from the people's revolutionary fortitude.

Patibayin at I-abante ang Makapangyarihang Pwersa ng Nagkakaisang Mamamayan Laban sa Pahirap na Rehimen

Maria Roja Banua
NDFP Bicol Chapter
April 24, 2014


Marubdob na binabati ng National Democratic Front-Bicol ang lahat ng rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa okasyon ng ika-41 anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines ngayong Abril 24, 2014. Ipinapaabot din ng NDF-Bicol ang mainit na pagtanggap sa bagong kaalyadong organisasyong COMPATRIOTS, ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga Overseas Filipino Workers at kanilang mga kapamilya.

Tagumpay ng sambayanan ang matalas na pagkompronta at mapagpasyang paglaban ng mamamayan sa balangkas ng NDFP sa harap ng lalong pagkabulok ng malapyudal at malakolonyal na lipunan. Ang paglawak at pagkonsolida ng NDFP ay patunay ng mataas na pagpapahalaga ng sambayanang Pilipino sa kanilang organisadong pagkilos upang i-abante ang pambansa at demokratikong mithiin sa pamamagitan ng armadong rebolusyon. Iluluwal ng mga pagpupunyagi ng mamamayan ang isang lipunang tunay na malaya, demokratiko, at maunlad.

Confront Obama's visit and US military basing with protests!


20140423en
Download PDF

ANG BAYAN
Special Issue
23 April 2014

On April 28, Barack Obama, current US imperialist chief will be visiting the country to inaugurate the newest military agreement between the US and the Philippines. After a series of meetings since March, US and Philippine government and military officials finalized the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) on April 11.


The US and the Philippines first began negotiations for the new agreement in January 2011, right after the US announced plans to "pivot" towards Asia and declared the New Pacific Century. With the declaration, the US considers as key to the US' recovery from crisis the strengthening of  trade and investments in Asia through a stronger military presence in the region.

Salubungin ng protesta ang bisita ni Obama at pagbabaseng militar ng US!


Download PDF
CPP Ang Bayan
 
Special Issue
23 April 2014

Sa darating na Abril 28, bibisita sa bansa si Barack Obama, kasalukuyang hepe ng imperyalismong US, para pasinayaan ang pinakabagong kasunduang militar sa pagitan ng US at Pilipinas. Matapos ang sunud-sunod na pagpupulong mula Marso, naipinal na ng mga upisyal ng gubyerno at militar ng US at Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA o Kasunduan para sa Pinaunlad na Pagtutulungang Pandepensa) noong Abril 11.

Unang sinimulan ng US at Pilipinas ang pag-areglo ng bagong kasunduan noong Enero 2011, matapos ideklara ng US ang plano nitong "pivot" o pagpihit sa Asia at pagdedeklara ng "Bagong Siglo sa Pacific" (New Pacific Century). Sa deklarasyong ito, tinukoy ng US na susi sa muling pagbangon ng US mula sa krisis ang pagpapalakas ng pamumuhunan at pakikipagkalakalan nito sa Asia sa pamamagitan ng pagpapalakas ng presensyang militar nito sa rehiyon.

Salubungin ng protesta ang bisita ni Obama at pagbabaseng militar ng US!

Ispesyal na Isyu
Ang Bayan
Abril 23, 2014

Sa darating na Abril 28, bibisita sa bansa si Barack Obama, kasalukuyang hepe ng imperyalismong US, para pasinayaan ang pinakabagong kasunduang militar sa pagitan ng US at Pilipinas. Matapos ang sunud-sunod na pagpupulong mula Marso, naipinal na ng mga upisyal ng gubyerno at militar ng US at Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA o Kasunduan para sa Pinaunlad na Pagtutulungang Pandepensa) noong Abril 11.

Unang sinimulan ng US at Pilipinas ang pag-areglo ng bagong kasunduan noong Enero 2011, matapos ideklara ng US ang plano nitong “pivot” o pagpihit sa Asia at pagdedeklara ng “Bagong Siglo sa Pacific” (New Pacific Century). Sa deklarasyong ito, tinukoy ng US na susi sa muling pagbangon ng US mula sa krisis ang pagpapalakas ng pamumuhunan at pakikipagkalakalan nito sa Asia sa pamamagitan ng pagpapalakas ng presensyang militar nito sa rehiyon.

Concerning the maritime dispute of the Philippines and China

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
April 23, 2014


China’s 9-dash line claim of indisputable sovereignty over 90% of the South China Sea violates the UN Convention on the Law of the Sea and robs the Philippines of 80% of its Exclusive Economic Zone and 100% of its Extended Continental Shelf.


Interview with Prof. JOSE MARIA SISON
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines

By ROSELLE VALERIO


Liberation International
April 23, 2014

1. Why do you support the Philippine reactionary state in invoking  the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and pursuing an arbitration case against China  before the International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS), particularly in the Arbitral Tribunal based in The Hague?

JMS:  What I support  is not so much the Philippine reactionary state as the invocation of  the UNCLOS and upholding the sovereign rights of the Philippines and the Filipino people over the 200-nautical mile  exclusive economic zone (EEZ)  as well as the extended continental shelf (ECS) in another 150  nautical miles from the outer limits of the EEZ.  Thus, I have urged the Philippine government to act promptly on the matter.

It so happens that the Philippine state has the legal personality to pursue the case before the ITLOS.  It is fine that  it has filed a case against China under UNCLOS in January 2013 and the ITLOS has referred the case  for hearing by one of its four mechanisms,  the Arbitral Tribunal based in The Hague. On March 30, 2014  the Philippine Department of Foreign Affairs  submitted its Memorial to the Arbitral Tribunal that is hearing the case.

China  claims  “indisputable sovereignty” over 90 per cent of the South China under  the so-called 9-dash line map in violation of the UNCLOS.  It has hypocritically called for peaceful negotiations and consultations over what it asserts as non-negotiable issue and has also called for shelving disputes and going into joint development projects in the EEZ and ECS of the Philippines.  For quite sometime, the consistent point of China has been to maneuver and paralyze the Philippines into a position of acquiescence to the false claim of China and prevent a legal case from being brought before the ITLOS under the UNCLOS.

If China is allowed to violate the UNCLOS and claim  90 percent of the South China Sea under the so-called 9-dash line map,  the Philippines would suffer the loss of 80 per cent of its EEZ in the West Philippine Sea, including the Reed Bank and even Malampaya.  It would also lose all its ECS.  We have practically lost Mischief Reef and the Scarborough Shoal to what is veritably Chinese aggression.

Irrespective of the political and social character of the present government occupying the seat of the Philippines in the community of states, the Filipino people and all patriotic and progressive forces  must uphold  the national sovereignty and safeguard the territorial integrity of the Philippines, including sovereignty over the territorial sea and the internal waters  and sovereign rights over the EEZ and ECS.  These  are fundamental points of principle in  the Program of the People’s Democratic Revolution.


2.  The arbitration case is supposed to involve a maritime dispute rather than a territorial dispute. Why a maritime dispute?  What are the implications and consequences?

JMS:  It is a given fact that the Philippines and China have their  sovereign rights over their respective EEZs under the UNCLOS beyond their respective 12-mile territorial seas from their respective baselines.  The EEZs, including the ECSs, of both countries do not overrlap and are far apart from each other by hundreds of nautical miles.  And the UNCLOS has extinguished the so-called historical rights of China over the islets, reefs and shoals outside of its EEZ and ECS. Moreover, these so-called historical rights beyond Hainan island are false and baseless even in the time before the UNCLOS.

The Philippine case brought before  the ITLOS involves a maritime dispute.  It is not about a territorial dispute or a case of maritime delineation, which is not governed by the UNCLOS and  is not within the jurisdiction of the ITLOS.  What the Philippines is simply after in the legal case is a court ruling that there are no overlapping EECs and ECSs between the Philippines and China and that China has no reason whatsoever to prevent or interfere with the Philippines enjoying its sovereign exclusive rights over its own EEZ and ECS.

There is no territorial dispute whatsoever between the Philippines and China, involving issues of sovereignty or ownership over land territory, such as islands or other elevations above water at high tide. Rocks or reefs that are below water at high tide cannot be considered land that is subject to territorial dispute. They are properly subject to maritime dispute that is governed by the UNCLOS.
Under the UNCLOS,  maritime disputes among the signatory states like the Philippines and China are subject to compulsory arbitration. In contrast, territorial disputes can be the subject of arbitration only with  the consent of each disputant state.

According to the Supreme Court Justice Antonio Carpio who has done scholarly legal work on the matter, the arbitration case of the Philippines against China is solely a maritime dispute.  It does not involve any territorial dispute.  The Philippines asks the tribunal whether China’s 9-dash lines can negate the EEZ that is guaranteed to the Philippines under UNCLOS. The aggrieved state also asks the tribunal whether rocks above water at high tide, like Scarborough Shoal, generate a 200-nautical mile EEZ or only a 12-nautical mile territorial sea. The Philippines further asks the tribunal whether China can appropriate low-tide elevations (LTEs), like Mischief Reef and Subi Reef, within the Philippines’ EEZ.


3. The whole world knows how China arrogantly  claims almost the entire South China Sea as being under its “indisputable sovereignty”, how in this regard it has expressed contempt towards  any judicial process  and how it has engaged in bullying and in aggressive occupation of islets and rocks within the EEZ of the Philippines.  But in legal terms, how does China react to the arbitration case filed by the Philippines?  And how does the Philippines answer?

JMS:  China is determined to avoid participation in the proceedings of the Arbitral Tribunal. It  argues that the Arbitral Tribunal has no jurisdiction over the case submitted by the Philippines, supposedly for two reasons: first, China can opt out of compulsory arbitration because the dispute involves maritime boundary delimitation arising from overlapping EEZs of the Philippines and China,  requiring the consent of both to litigate; and second, China’s 9-dash line claim is a historical right that predates UNCLOS and cannot be invalidated by UNCLOS.

The answer of the Philippines is that the waters within China’s 9-dash lines do not constitute an EEZ because said lines are not drawn from baselines  along the coast of China  or any of its  islands.  China’s 9-dash lines do not comply with the UNCLOS for drawing EEZs.  There is in fact no EEZ of China that overlaps with the Philippines’ EEZ.  Relative to the Scarborough area, China’s baselines are either along the coast of Hainan Island, which is 580 NM from Luzon, or along the coast of mainland China, which is 485 NM miles from the Zambales coastline in Luzon facing Scarborough Shoal. Even the Chinese-held Paracels are 480 miles from Luzon.

Low-tide elevations (LTEs) in the Spratlys within the 200-nautical mile EEZ of the Philippines, like Mischief Reef and Subi Reef, are subject to the sovereign rights of the Philippines. Under the UNCLOS, only the Philippines can construct structures here. China has no right whatsoever to occupy and construct structures on any of the LTEs in the EEZ of the Philippines.


4.  How does the Philippine debunk China’s invocation of historical rights to claim almost the entirety of the China Sea and even certain habitable islands (as in the Paracels) previously conceded to Vietnam at the 1951 San Francisco Peace Conference and nonhabitable islets, shoals and reefs that are within the EEZ of the Philippines and other countries?

The prevalent view, if not almost unanimous, among non-Chinese scholars on the law of the sea is that China’s “historical right” to the waters within the 9-dash lines in the South China Sea is completely without basis under international law.   First of all, the UNCLOS extinguished all historical rights of other states within the EEZ of a coastal state.  Thus, the term “exclusive” is  used to denote the sovereign rights of a coastal state over its exclusive economic zone. Fishing rights that people from Hainan, Taiwan and Japan previously  enjoyed in what would become the Philippine EEZ  were automatically terminated upon the effectivity of UNCLOS.  The UNCLOS does not allow any state to invoke historical rights in order to claim the EEZs or ECSs of other coastal states.

The historical records show that never did any state claim, beyond the 12-nautical mile territorial sea, that the South China Sea is its internal waters or territorial sea, until 1947 when China domestically released its 9-dash line map and 2009  when  China officially notified the world of its 9-dash line claim and  submitted the 9-dash line map to the United Nations Secretary General. No country other than China  recognizes the validity and effectivity of China’s 9-dash line claim. China has never effectively enforced its claim between 1947 and  1994 when UNCLOS took effect, and even thereafter.  Outside of the valid territorial sea of China, ships have freely crossed the South China Sea and planes have flown over it, without having to get permission from China.

The waters enclosed within China’s  9-dash lines cannot  form part of China’s EEZ or ECS because they are beyond the limits of China’s EEZ and ECS as drawn from China’s baselines in accordance with UNCLOS. Such waters do not fall under any of the maritime zones – internal waters, territorial sea, EEZ and ECS – which are recognized by international law or UNCLOS.  So far, China has not explained to the world what kind of maritime regime the 9-dash line waters fall under.  It simply keeps on harping ad nauseam that it has  “indisputable sovereignty” over such waters by “historical right.”


5.  You have made fun  of China’s “historical right” to having “indisputable sovereignty” over the entire South China Sea by comparing it with the irridentist ambitions of Mussolini to reclaim the territories that previously belonged to the ancient Roman empire.  Don’t you think that it is useful to examine and test the factual basis of the “historical right” invoked and asserted by China in order to debunk its arrogant claim to “indisputable sovereignty” over the South China Sea.

JMS:  Indeed, it is useful to examine and test the factual basis of China’s claim of sovereignty over the South China Sea as a matter of “historical right”.  And in the process, you can have a few laughs.  For instance, China claims that Scarborough Shoal, or Huangyan Island to the Chinese, is the Nanhai island that the 13th century Chinese astronomer-engineer-mathematician Guo Shoujing allegedly visited in 1279, upon the order of  Kublai Khan, the first emperor of the Yuan Dynasty, to conduct a survey of the Four Seas to update the Sung Dynasty calendar system.

But in the  document entitled “China’s Sovereignty Over Xisha and Zhongsa Islands Is Indisputable”  dated January 30, 1980, China’s Ministry of Foreign Affairs officially declared that the Nanhai island that Guo Shoujing visited in 1279 was in Xisha or what is internationally called the Paracels, a group of islands more than 380  nautical miles  from Scarborough Shoal. China has thus debunked itself and is estopped from claiming the shoal.  The Chinese claim to the shoal becomes hilarious when the purported historical account depicts Guo Shoujing going ashore on the small rock and building on it a massive observatory with a height of 12.6 meters.

The  Murillo map is the oldest map  in the world showing  Scarborough Shoal as part of the Philippine archipelago. It  was first issued in 1734 during the Spanish colonial period. It is  entitled Mapa de las Islas Filipinas. It was drawn up by the Spanish priest Fr. Pedro Murillo. It  clearly shows Scarborough Shoal, then  called Panacot, in the vicinity of Zambales.  Filipino fishermen called the shoal Panacot and often went to it for fishing.

One more absurd and funny claim of China is that the southernmost territory in the South China Sea is James Shoal, 50 nautical miles from the coast of Bintulu, Sarawak, East Malaysia.  This shoal is a fully submerged reef,  22 meters under water. It is entirely within Malaysia’s EEZ and is more than 950 nautical miles from China.  It is obvious that Chinese leaders and cartographers claimed James Shoal as China’s southernmost territory without anyone of them seeing it. But once more the Chinese narrative goes hilarious as it speaks of  Chinese  going ashore to “visit” James Shoal. James Shoal is unique for being the only national border in the world that is fully under the sea and too far  beyond the  territorial sea of the claimant state.

Many errors crept into the map of South China Sea made by the “Inspection Committee for Land and Water Maps” created by the Republic of China in 1933.  The committee merely copied the existing British maps and changed the names of the islands by either translating them or transliterating them to make them sound Chinese.  For example, Antelope Reef was translated as Lingyang and Spratly Island was transliterated as Sipulateli. The Chinese map even copied 20 errors  in the British map (which misrepresented non-islands as islands) which the British map makers would later correct.

All Chinese official maps during the Yuan, Ming and Ching Dynasties acknowledged Hainan island as the southernmost border of China.  These Chinese dynasty maps never mentioned the Paracels, the Spratlys, Scarborough Shoal, the 9-dash lines or the U-shaped lines. The Chinese Government officially declared to the world  in 1932 that the “southernmost part of Chinese territory” or border was Hainan Island. In the 1951 San Francisco Peace Conference, the Soviet Union demanded on behalf of China that the Paracels and Spratlys be turned over to China but the demand was rejected by a vote of 48 states to 3 states.

The Chinese should not mislead themselves into thinking that they own the entire South China Sea just because the European mariners and cartographers gave it such name.  The Chinese do not own it as much as the Indians do not own the entire Indian Ocean.  Long before the Chinese imperial admiral Zeng He undertook his famous  sea voyages from 1405 to 1433 A.D., the prehistoric inhabitants of the Philippines  had fished in the waters, now within the Philippine EEZ, and the Filipino traders had become masters of the South China Sea in the course of trading with China, Indochina and their brother Malays in what are now Indonesia, Kalimantan and Malaysia.


6.  A Chinese professor from the University of Beijing wrote  recently that China has the right to own islands, islets, reefs and shoals even within the EEZ of the Philippines, as in the case of  British isles  being dependencies of Britain even as they are geographically far closer to France?

JMS: Such scholars conveniently do not mention the fact that the British isles referred  to have long been inhabited by the British and have been recognized as British dependencies by nearby states and to my knowledge all other countries.  They might as well mention the colonial possessions of  Britain in far flung areas in the history of British colonialism and imperialism. In an effort to hold on to the Malvinas or what they they call the Falklands, the British have combined the aggressive use of imperialist force and the deployment of British settlers.

7.  Is it possible and mutually beneficial for the Philippines and China to engage in joint development projects within the exclusive economic zone of the Philippines?  What are now the obstacles?   Why is it that China has manifested aggressive behavior?

JMS: It is possible and mutually beneficial if  first of all both China and the Philippines simultaneously recognize their sovereign rights  over their respective EEZs and ECSs and then immediately agree on joint development projects.  It is preposterous if such joint development is subject to the precondition of recognizing China’s “indisputable sovereignty”  under its 9-dash line claim over almost the entire South China Sea.
Surrendering to such precondition would mean the Philippines giving away and losing automatically at least 80 per cent of the EEZ and 100 per cent ECS and probably even losing the right  to free and safe navigation  in the South  China Sea. Not one of the claimant states to the Spratlys has accepted China’s joint development offer because  of the precondition of recognizing  China’s imperial claims of  “indisputable sovereignty” over the South China Sea.

The Philippines and the Filipino people cannot take lightly or ignore the aggressive actions already taken by China in connection with its greedy claim of owning almost the entire South China Sea.  Through aggressive actions, China has grabbed the Mischief Reef in 1995 and Scarborouigh Shoal in 2012.  Earlier it grabbed from Vietnam the Paracels in 1974 and Fiery Reef Cross in 1988.  By all indications, China is poised to force out the handful of Philippine marines aboard the shipwrecked Philippine navy boat on Ayungin Reef, a low tide elevation in the EEZ of the Philippines in the Spratlys.  Armed aggression violates the UN Charter.

The Filipino people should understand that China since the death of Mao has become a capitalist country.  As the neoliberal partner of US imperialism, it has prominently promoted big comprador operations such as the  proliferation of export-oriented sweatshops,  privatization of the rural industries built under Mao and the wanton use  of  finance capital to generate a private construction boom  and consumerism among less than 10 per cent of the population.

It  converted proletarian state power into a bourgeois nationalist power and indeed developed further its industrial base, including its production of advanced weapons.  Although it still has a relatively low per capita GDP,  China is already a big capitalist power with the economic features of a modern imperialist power and is on the verge of a definitive kind of military aggression.


8.  In legal terms, what are the prospects of the arbitration case filed by the Philippines against China? What are the prospects in political and economic terms?  How do you take into account the further entrenchment of US imperialism in the Philippines and the collusion and contention between the US and China?

JMS:  The Philippines has a good chance of winning the case.  The approach in the case is excellent.  It is a maritime dispute and not a territorial dispute.  It attacks the outrageous claim of  “indisputable sovereignty” over the South China Sea.  To be benefited is not only the Philippines but also the other state claimants to EEZs and ECSs under the UNCLOS and all the people of the world who are interested in free and safe navigation over the South China Sea by ship and by airplane.

I estimate that the judges will make a ruling that yields the  benefits that I have just mentioned and that keeps the  South China Sea from becoming a hotbed of  aggression based on the overreaching claims of China or the US.  China insists  that it can defy compulsory arbitration by arguing out of court  that the case filed by the Philippines with the ITLOS is not a maritime dispute but territorial dispute  or dispute over maritime delineation which are not governed by the UNCLOS and are outside the jurisdiction of the UNCLOS.

It cannot escape from compulsory arbitration because the tribunal can consider and rule  on the pleading of the Philippines and weigh the arguments given by China  for not participating in the process.  If the ruling of the Arbitral Tribunal is not favorable to it,  China will  probably behave better in the face of the international community or will proceed on a path of imperialist aggression.

A decision favorable to the Philippines can be a good basis for pro-actively offering cooperation to China and for telling the US to stop pretending as the protector of the Philippines against China and to cease its unbridled plundering and further military entrenchment in the Philippines.  Unlike the US, China is a country that has never carried out a fullscale aggression to conquer the Philippines.  It has the capacity and probable willingness to help the Philippines achieve national industrialization through equitable and friendly economic and trade relations.

However, the Philippines and the Filipino people must be always vigilant to the relationship of collusion and contention between the US and China in a world still suffering from imperialism, neocolonialism and the revisionist betrayal of socialism and the revolutionary forces of the people are just beginning to reinvigorate themselves and resurge.


9. What ought to be the long term view of the Filipino people and the patriotic and progressive forces in upholding national sovereignty,  territorial integrity and sovereign rights over the exclusive economic zone and  the extended continental shelf?

JMS: The Philippines should be independent of the US, China and  other capitalist powers.  To have their own strength and gain the respect, solidarity and cooperation of other peoples, the  Filipino people should win the new democratic revolution and proceed to the socialist revolution. They must attain national sovereignty and democracy for the toiling masses of workers and peasants, realize social justice, carry out land reform and  national industrialization, promote a patriotic and progressive culture and develop cooperative relations with all countries for the sake of peace and development.

10.  What would you suggest as study material for understanding the dispute of the Philippines and China in connection with the latter’s claim of indisputable sovereignty over the entire South China Sea and even the West Philippine Sea, where the Philippines has its exclusive economic zone (EEZ) and extended continental shelf (ECS)?

JMS: The most studious should read and study the 4000-page memorial of the Philippines in its arbitration case against China,  submitted to The Hague-based Arbitral Tribunal.
There are plenty of scholarly legal works  on the issue by Filipino and foreign experts on international law and the law of the sea.  But for  general readers, I suggest as the most concise and yet comprehensive and profound material is the speech of  Supreme Court  Senior Justice Antonio Carpio, “What’s at Stake in Our Case Vs.  China,”  delivered before the Philippines Women’s Judges Association on March 14, 2014.  ###

REBOLUSYONARYONG HUSTISYA, iginawad sa hakbang parusa sa Mayor ng Gonzaga!

Ester Falcon
NPA Northeast Cagayan Front Operations Command (Henry Abraham Command)
April 22, 2014

Taas kamao ang buong rebolusyonaryong kilusan at ang mamamayan ng Cagayan sa paggawad ng hakbang pagpaparusa kay Mayor Carlito Pentecostes. Sampal sa kaaway na hindi namamalayan ng PNP at ng pribadong armado ni Pentecostes ang paglapit ng pulang hukbo ang naggawad ng parusa alas- otso ng umaga sa mismong harapan ng munisipyo, ika- 21 ng Abril 2014.

Itinatanggi ng kaaway ang kredito sa nangyaring pagparusa sa alkalde. Pilit nitong pinahihina at binubura ang lakas ng pulang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglalabas ng anggulong pagtanggi na NPA ang nagparusa kay Pentecostes.

Ilantad ang "makataong" pagkukunwari ng interbensyong militar ng US--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 22, 2014

Translation: Expose the “humanitarian” pretense of US military intervention—CPP

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang militar ng US at ang aramdong pwersa ng Pilipinas sa paggamit ng terminong "humanitarian mission (makataong misyon)" at "disaster response (pagtugon sa sakuna)" sa pagsasagawa ng mga aktibidad nito sa Legazpi City, Albay, na dahilan lang upang tabingan ang pinaigting na mga interbensyunistang operasyong militar ng US sa Pilipinas.

May 2,500 tropa ng US ang dadating sa Pilipinas para sa ika-30 ehersisyong Balikatan na nakatakda sa Mayo 5-16. Isasagawa ang iba't ibang ehersisyong militar sa Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Albay, Palawan, Leyte at iba pang lugar.

On Obama’s visit to East Asia

Prof. Jose Maria Sison
International League of Peoples' Struggle
April 22, 2014

The International League of Peoples’ Struggle views the upcoming visits of United States President Barack Obama to Japan, South Korea, Malaysia and the Philippines from April 23 to 29 as part of the US imperialist objective of further entrenching its hegemony and imposing its neo-liberal agenda while undermining the sovereignty and coveting the patrimony of countries in the region, in line with its avowed “strategic pivot” to Asia.

The US “pivot to Asia” is a multi-pronged offensive that includes the further deployment or “rebalancing” of US military forces and military bases into the region, the drive to forge a long-sought Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), and the consolidation and expansion of its strategic alliances with selected countries in the region. These objectives are part of the long-term efforts of US imperialism to advance its economic, political and military interests and reassert its preeminent power in the region.

Drive out the fascists from Talaingod!

VIDEO: ANG BAYAN
21 April 2014For almost two months now, the AFP has been mounting intense military operations and going on a fascist rampage in a cluster of sub-villages in Barangay Palma Gil, Talaingod, Davao del Norte. Since the first week of March, battalions of troops from the Armed Forces of the Philippines have been sowing terror in this area. The 68th and 60th IB and the 4th Special Forces have been concentrating on eight sub-villages in Palma Gil, spurring more than 1,300 Ata-Manobo tribespeople to flee. They are currently seeking refuge with church people and other concerned groups in Davao City. (with subtitles in English)

See full editorial article: http://www.philippinerevolution.net/statements/20140422_drive-out-the-fascists-from-talaingod

Download PDF in Pilipino: http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/archives/2014/original/20140421pi.pdf


Watch on youtube:

http://youtu.be/uZ1HX2mFKag
https://www.youtube.com/watch?v=uZ1HX2mFKag


Drive out the fascists from Talaingod!

Editorial
ANG BAYAN
21 April 2014


Download PDF in Pilipino
For almost two months now, the AFP has been mounting intense military operations and going on a fascist rampage in a cluster of sub-villages in Barangay Palma Gil, Talaingod, Davao del Norte. Since the first week of March, battalions of troops from the Armed Forces of the Philippines have been sowing terror in this area. The 68th and 60th IB and the 4th Special Forces have been concentrating on eight sub-villages in Palma Gil, spurring more than 1,300 Ata-Manobo tribespeople to flee. They are currently seeking refuge with church people and other concerned groups in Davao City.


Expose the "humanitarian" pretense of US military intervention--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

April 22, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the US military and the Philippine armed forces for invoking the terms "humanitarian mission" and "disaster response" in carrying out its activities in Legazpi City, Albay, saying it was a pretense to camouflage heightening US interventionist military operations in the Philippines.

Around 2,500 US troops will be arriving in the Philippines for the 30th Balikatan exercises scheduled on May 5-16. Various military exercises will be conducted in Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Albay, Palawan, Leyte and other sites.

CBC-NPA-Laguna, mariing kinondena ang patuloy na pagpiit kay Andrea Rosal at Rafael De Guzman! Maglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa AFP-PNP-NBI!

Magdalena Kalayaan
Cesar Batralo Command, NPA-Laguna
April 22, 2014

Mariing kinukondena ng mga pulang kumander at mandirigma sa ilalim ng Cesar Batralo Command (CBC-NPA-LAGUNA) kabilang na ang mga milisyang bayan sa patuloy na pagpiit kay Andrea Rosal, ang panganay na anak na babae ng yumaong dating tagapagsalita ng CPP-NPA na si Gregorio “Ka Roger” Rosal, at kay Rafael de Guzman. Sila ay iligal na inaresto ng magkasanib na pwersa ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP) at ng National Bureau of Investigation Anti-Organized Crime Division (NBI-AOCD) noong Marso 27, 2014 sa Barangay 169, Lungsod ng Kalookan.

Si Andrea ay pumunta sa Lungsod ng Kalookan upang magpatingin sa kanyang doktor nang siya ay inaresto dahilan sa gawa-gawang kaso ng pagpatay at pagkidnap. Siya ay siyam na buwan nang buntis at malapit nang manganak anumang oras mula ngayon. Kasama niyang inaresto si G. Rafael de Guzman na walang anumang kasalanan maliban sa pagsama kay Andrea sa pagpunta sa klinika ng doctor na magpapaanak sa kanya. Si Rafael, isang binata, ay residente ng Lungsod ng Calamba, Laguna.

NDFP-Laguna condemns the illegal arrest and continued detention of Andrea Rosal and her companions!

Gregorio “Ka Roger” Asedillo
NDFP-Laguna
April 21, 2014

The NDFP-LAGUNA and the entire revolutionary movement in the province of Laguna condemns in the strongest possible terms the illegal arrest and continued detention of the Andrea Rosal, the eldest daughter of the late Gregorio “Ka Roger” Rosal. Andrea Rosal together with her companion Mr. Rafael de Guzman and Barangay Captain Ruben Gatchalian were illegally arrested last March 27, 2014 in Barangay 169, Caloocan City by the combined forces of the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP) and the National Bureau of Investigation Anti-Organized Crime Division (NBI-AOCD).

Andrea was in Caloocan City to visit her ob-gyn for a medical check up when she was illegally arrested on a trumped up charges of kidnapping and murder. She is 8 months pregnant and due for delivery within this month. She needs constant medical attention and should be brought to a medical facility instead of being in a detention cell.

Palayasin ang mga pasista sa Talaingod

Editoryal
Ang Bayan
Abril 21, 2014


Download PDF here
 

Magdadalawang-buwan na ang matinding operasyong militar at pasistang nananalasa ng AFP sa isang kulumpon ng mga sityo sa Barangay Palma Gil, Talaingod, Davao del Norte. Mula unang linggo ng Marso, bata-batalyong tropa ng Armed Forces of the Philippines ang naghahasik na ng lagim dito. Kinokonsentrahan ngayon ng 68th IB, 60th IB at 4th Special Forces ang walong sityo sa Palma Gil, na nagbunsod ng paglikas ng mahigit 1,300 Ata-Manobo. Sa ngayon ay kinukupkop sila sa Davao City ng mga taong-simbahan at iba pang grupong nagmamalasakit.

Nagdesisyong magbakwit ang mga Ata-Manobo dahil labis na gutom at paniniil ang katumbas ng pamamalagi nila sa kani-kanilang mga komunidad sa gitna ng walang habas na militarisasyon. Ilang linggo na silang pinagbabawalan ng mga sundalo na pumunta sa kanilang mga sakahan, sa paratang na mga taniman ito ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang kanila namang mga eskwelahan ay binabansagan ding “paaralan ng BHB.” Ginawang baraks ng mga sundalo ang mga eskwelahan at sinira ang ilang taniman. Maraming lider at mamamayang Lumad ang ginipit at isinailalim sa interogasyon, kabilang ang mga bata, babae at matatanda. May mga pinilit maggiya sa mga operasyong militar. Noong Marso 20, ang lugar ay mahigit isang oras na binomba ng mga eroplano at dalawang helikopter ng AFP.

US-RP Balikatan 2014 sa Albay, Mapanghimasok, Mapanlinlang at Kontra-mamamayan

Florante Orobia
Santos Binamera Command, NPA-Albay
Abril 20, 2014

Ang muling paglulunsad ng isang bahagi ng US-RP Balikatan 2014 ngayong Abril hanggang Mayo sa probinsya ng Albay ay nakakamuplahe sa mga aktibidad na "Humanitarian and Civic Assistance (HCA)". Tulad ng buong pakete ng US-RP Balikatan Exercises na taunang dinaraos sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas simula pa noong taong 2000, ito ay malinaw na pagyurak sa soberanya at integridad ng bansa,  kontra-mamamayan at mapanlinlang.

Ang ilang tipo ng "Humanitarian and Civic Assistance (HCA)" gaya ng pagtatayo ng school building (ENCAP), healthcare engagements sa anyo ng mga medical missions/symposia at iba pang civil-military operations (CMO) activities ng Balikatan 2014 na gaganapin sa ilang barangay ng Guinobatan at Legazpi City ay nagkukunwaring 'tulong ng isang kaibigan". Pinapakete bilang tulong ng US samantalang mula sa kaban ng bayan ang ginagastos dito at ang mga proyektong pang-imprastraktura ay ‘ampaw’ ang pagkakagawa katulad ng mga karaniwang maanomaliyang  proyekto ng gobyerno. Noong Balikatan 2009, nadismaya ang mga residente sa lugar nang ang ilang metrong tinapalang kalsada sa Brgy. Malidong, Pioduran, Albay na ipinangalandakan na bahagi ng “humanitarian mission” ay bumalik sa pagiging lubak-lubak pagkalipas ng ilang buwan matapos na gawin ito.

Gov. Bautista’s discernible backing for Joyce is a continuance of his self-conservancy

Ka Efren Aksasato
NDFP-FarSouth Mindanao Region
19 April 2014

Davao del Sur governor Claude Bautista’s uttered defense of Jose Abad Santos Mayor James “Jimmy” Joyce on the April 13 disarming of the latter’s private armed group come unsurprising. It is a manner among cliques.

Gov. Bautista asserted in a media interview that the New People’s Army disarmed a group of civilian security forces, contending further that the attack is but another apparent atrocity against the civilians. The group punished by the Red fighters of the Alex Ababa Command – Front 71 on April 13 is, without doubt, a band of armed mercenaries working for Joyce and not mere civilian volunteers. They were employed for the mayor’s protection and instrument of his repressive rule, as well as agents of his criminal activities and illegal operations. Such object is a legitimate target of the NPA’s tactical offensives, and is ought to be punished for their depravity to the people.