Makatwirang pamamarusa ng BHB-Batangas sa mga makinaryang pangkonstruksyon ni Henry Sy, Ipinagbunyi ng mga magsasaka ng Hacienda Looc!

Apolinario Matienza
NPA Batangas (Eduardo Dagli Command)
Mayo 3, 2014

Matagumpay na naisagawa kagabi ang  pamamarusa ng BHB-Batangas  sa pamamagitan ng pagsunog sa mga kagamitan sa konstruksyon sa paggawa ng kalsada nina Henry Sy  sa Hacienda Looc ng Nasugbu. Isasakripisyo ang mga sakahan ng mga magsasaka para matuloy lamang ang kalsadang idudugtong sa barangay Bulihan ng Nasugbu sa bayan ng Magallanes Cavite.  Napilitan isagawa ito para irehistro ng BHB Batangas ang mariing pagtutol  sa proyektong Eko-Turismo  na nagdudulot ng  malawakang pangwawasak ng mga sakahan at maramihang paglabag sa karapatang pantao tulad ng panununog ng mga kubo, paninira ng pananim at pangungumpiska ng mga tanim, uling at kahoy na panggawa ng bahay  ng mga magsasaka ng Hacienda Looc na masugid na ipinapatupad ng mga bayarang Security Guard ni Henry Sy at Virata ng Cavite.

NPA ambuscades yield 10 fatalities in Army units stationed in Davao hinterlands

Rigoberto S. Sanchez
NPA-Southern Mindanao Regional Command
May 2, 2014
 

The 10th Infantry Division-Eastern Mindanao Command of the Armed Forces of the Philippine has concealed the rising number of casualties of its troops in the field as they intensify psychological warfare and combat operations in Davao hinterlands. Raging against the civilians who have boldly exposed human rights abuses in the villages of Paquibato and Talaingod, Davao del Norte, the 10th ID has taken to downplaying, if not, hiding the incidents to stir terror in the minds and hearts and civilians. But no amount of cover-up can they stifle the growing armed struggle and increasing unity between the NPA and the masses, as shown in the following incidents:

* April 26, at 3pm, people’s militia discharged a command detonated explosive at Km 3, Barangay Fatima, Paquibato district, Davao City hitting the km40 vehicle of the 69th Infantry Battalion-Philippine Army; two soldiers were wounded.

NDFP condemns the Enhanced Defense Cooperation Agreement as flagrant trampling on Philippine sovereignty

National Executive Committee
National Democratic Front of the Philippines
May 2, 2014

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) condemns in the strongest terms possible the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) signed by the Aquino regime and the United States of America as flagrant trampling on Philippine sovereignty and territorial integrity.

Negotiated in secrecy, preventing the Filipino people from knowing its contents until after it was signed during the visit of US imperialist chieftain Barack Obama on April 28, 2014, the EDCA allows US military and civilian personnel and contractors and all kinds of materiel unimpeded entry and use of so-called Agreed Locations rent-free anywhere in the country.

CPP congratulates Talaingod residents for driving away the fascists from their communities

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
May 03, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today congratulated the residents of Talaingod, mostly Manobo minority people, for successfully driving away the fascist troops of the Armed Forces of the Philippines (AFP) from their communities.

More than 1,000 residents of Talaingod were forced to leave their homes and communities in April 4 to protest the presence of soldiers belonging to the 1003rd Infantry Brigade in their communities. Travelling to Davao City, they sought help from church groups and civic organizations and were accommodated at the grounds of the United Church of Christ in the Philippines.

Ang EDCA ay tagibang pabor sa US at isang tahasang paglabag sa soberanya ng Pilipinas

Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 2, 2014


Translation: The EDCA is lopsided in favor of US and is an outright violation of Philippine sovereignty

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga upisyal sa depensa at seguridad ng gubyernong Aquino at Obama sa kanilang garapal na kasinungalingan para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA - Kasunduan para sa Pinaunlad na Pagtutulungang Pandepensa) na naggagawad sa mga pwersa ng US ng karapatang humimpil sa Pilipinas.

Sa isang masusing pag-aaral sa nilalaman ng EDCA, na ang kopya ay inilabas lamang sa publiko isang araw matapos itong lagdaan, makiktiang ang kasundua'y tagibang pabor sa gubyerno at militar ng US at lansakang paglabag sa soberanya ng Pilipinas.

Mensahe sa mga manggagawang Pilipino sa Mayo 1

Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 1, 2014


Translation: Message to Filipino workers on May 1

Ipinaaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rebolusyonaryong pagbati sa uring manggagawang Pilipino sa okasyon ng Internasyunal na Araw ng mga Manggagawa. Bigyan natin ng pinakamataas na pagpupugay ang mga bayani ng kilusan ng uring manggagawa sa Pilipinas, mula kay Isabelo delos Reyes hanggang kay Crisanto Evangelista, mula kay Amado V. Hernandez hanggang kay Ka Bert Olalia at Crispin Beltran.

Lubos nating pahalagahan ang kasaysayan ng pakikibaka ng uring manggagawang Pilipino, ang mga sakripisyo at tagumpay ng nagdaang henerasyon ng mga manggagawa at ang kritikal na tungkulin na dapat isabalikat ng kasalukuyang henerasyon ng mga manggagawa upang ipagtanggol ang kanilang mga demokratikong karapatan at isulong ang kanilang demokratikong pakikibakang masa sa gitna ng walang habas na pang-aatake at ng malalang pagsasamantala ng malalaking dayuhang monopolyo kapitalista at ng kanilang lokal na mga kasapakat.

The EDCA is lopsided in favor of US and is an outright violation of Philippine sovereignty

Communist Party of the Philippines
May 2, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the defense and security officials of the Aquino and Obama governments for their brazen lies in promoting the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) which grants US forces basing rights in the Philippines.

A closer study of the text of the EDCA, a copy of which was only made publicly available the day after it was signed, reveals the agreement to be grossly lopsided in favor of the US government and military and in outright violation of Philippine sovereignty.

The Obama visit to the Philippines sealed the death warrant to Filipino patrimony and sovereignty

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
April 29, 2014

As the NDFP-Mindanao is currently in the thick of the campaign for the CPP-declared Week for Sovereignty and Patrimony, we reiterate that US President Barack Obama’s visit to Asia and the Pacific, particularly to the Philippines, only spelled intensification to the interminable exploitation and oppression suffered by the Filipino people.  The Philippine leg of US imperialism’s premier representative pushed for a more aggressive implementation of onerous and militarist neo-liberal policies in the country, which served to further trample our national patrimony and sovereignty. 

While Obama was welcomed by his tottering local puppets who have been squabbling to death over the pork barrel, he was markedly met by a sea of militant people’s protests across the archipelago that demanded for an end to US imperialist intervention.

Message to Filipino workers on May 1

Communist Party of the Philippines
May 1, 2014


The Communist Party of the Philippines (CPP) extends its revolutionary greetings to the Filipino working class on the occasion of International Worker's Day. Let us pay our highest respects to the heroes of the working class movement in the Philippines, from Isabelo delos Reyes to Crisanto Evangelista, from Amado V. Hernandez to Ka Bert Olalia and Crispin Beltran. 
Let us fully appreciate the history of the Filipino working class struggles, the sacrifices and victories of previous generations of workers and the critical tasks that must be shouldered by the present generation of workers in order to defend their democratic rights and carry forward their democratic mass struggles amid relentless attacks and worsening exploitation by foreign big monopoly capitalists and their local partners. 

Pahayag hinggil sa US-RP Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)

Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 30, 2014

Translation:  Statement on the US-RP Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)

Puspusang kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang paglagda ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA - Kasunduan para sa Pagpapalakas ng Kooperasyon sa Depensa) ng mga upisyal ng gubyerno ng US at Pilipinas noong Lunes. Ang paglada sa kasunduan ay isang akto ng sukdulang pangangayupapa ng papet na rehimeng Aquino.

Minadali ni Aquino ang paglagda sa kasunduan upang ihapag itong regalo sa pagbisita ng hepe ng imperyalistang US na si Barck Obama, kahit di pa nito naipakita sa sambayanang Pilipino ang pinal na laman ng dokumento. Talagang lugod na lugod ang amo ni Aquino na si Obama sa kasunduan.

Magpapahintulot sa US ang Enhanced Defense Cooperation Agreement para palakihin ang tropa at magtayo ng mga base militar sa Pilipinas

Patatampukin ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ang pulong nina Obama-Aquino sa Maynila

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Abril 24, 2014

Translation:  The Enhanced Defense Cooperation Agreement allows the US to increase troops and build military bases in the Philippines

Tinuturing na bilang isang mayor na pagsulong sa estratehikong pagtutulungan ng US at Pilipinas, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) ay nagpapatampok sa pulong nina Presidente Obama ng US at Presidente Aquino ng Pilipinas sa Maynila noong Abril 28-29.

Inikutan ng EDCA ang pagbabawal ng konstitusyon ng Pilipinas sa mga base militar at tropa ng dayuhan at pinahihintulutan ang US na magpalaki ng tinatawag na pagrelyebo ng presensya ng mga tropa nito at magtayo ng mga base militar sa tabing ng mga awtorisadong pansamantalang pasilidad sa mga lugar ng armadong pwersa ng Pilipinas.

Resist Imperialist Plunder of our Land and Resources!
Assert Our Right to Self-Determination!

Simon Naogsan
Cordillera People’s Democratic Front
23 April 2013

The Cordillera People's Democratic Front extends its warm greetings to the participants of the Cordillera Day 2014 in Guinaang, Pasil, Kalinga, as well as in the corollary Cordillera Day celebrations being held in other parts of the world by our compatriots. Revolutionary greetings are likewise extended to all national minority communities in the Cordillera region who would be present during this historic day but could not do so for whatever reasons. 

The 30th anniversary of the  Cordillera Day is significant as it portrays the steadfast growth not only of the anti-imperialist and anti-fascist mass movement but also the advance of the revolutionary struggle in the region. In the course of our struggles, the commemoration of the martyrdom of Macliing Dulag was transformed into a celebration of the people's collective struggle and martyrdom of our mass leaders and Red fighters against imperialist aggression on the national minorities. Today, the Macliing Memorial Movement is our pledge to the valiant martyrs of the Cordillera people whose sacrifices and martyrdom helped advance the revolutionary struggle in the defense of the ancestral land, livelihood, rights and resources towards the eventual overthrow of the semi-feudal and semi-colonial social order ruled and maintained by the ruling class and its US imperialist master.

Series of setbacks exposes the futility of AFP and PRO-Cor PNP military campaigns in Mountain Province

Ka Magno Udyaw
Leonardo Pacsi Command (LPC)
April 20,2014

Recent debacles suffered by operating troops from the much ballyhoed Joint Military operations of the 54th IB Philippine Army and PNP in the Municipalities of Sagada, Bontoc and Besao in Mt Province exemplify the political and military inutility of the said mercenary military organizations.

NPA Red fighters under the LPC command exemplified superior guerrilla tactics and terrain familiarity in combat which resulted in five casualties on the enemy side. Casualties last March 29th include PO1 Jefferson Sari, PO1 Marcelo Kilasen, PO1 Romeo Fakat Jr, PO1 Benido Magan, and PO1 Emmanuel Dagsan on April 2. All of them are troops under the Regional Public Safety Battalion and the MP Provincial Public Safety Company (PPSC)- a newly organized counter insurgency unit of the PNP.

Statement on the US-RP Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)

Communist Party of the Philippines
April 30, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) roundly condemns the signing of the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) by the officials of the US and Philippine governments last Monday. The signing of the agreement was an act of extreme servility by the puppet Aquino regime.

Aquino rushed the signing of the agreement in order to offer it as a gift to the visiting US imperialist chieftain Barack Obama, even if it had yet to show the Filipino people the final text of the document. Indeed, Aquino's master, Obama, is very pleased with the agreement.

Officials of the US and Aquino regimes have gone the lengths to make it appear that the EDCA is neither a military bases agreement, nor does it violate the 1987 Philippine constitution. Their carefully worded statements, however, merely seek to deceive the Filipino people in order not to arouse their sense of patriotism and provoke resistance.

The Enhanced Defense Cooperation Agreement allows the US to increase troops and build military bases in the Philippines

ENHANCED DEFENSE COOPERATION AGREEMENT 
TO HIGHLIGHT OBAMA-AQUINO MEETING IN MANILA
 

Prof. Jose Maria Sison
CPP Founding Chairman
April 24, 2014

Edited version on April 28, 2014 in http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/us-philippines-how-strategic-pa-201442871034598657.html

Hyped as a major advance in the strategic partnership of the US and Philippines, the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) highlights the meeting of US President Obama and Philippine President Aquino in Manila on April 28-29.

EDCA circumvents the ban on foreign military bases and troops by the Philippine constitution and allows the US to increase the so-called rotational presence of its troops and build military bases under the guise of authorized temporary facilities in areas of the Philippine armed forces.

29th IBPA namakak na usab! Nagpatay og sibilyan, gipasangil nga membro sa BHB!

Ka Maria Malaya
NDF-NEMR
Abril 29, 2014

Sa buntag sa April 28, 2014 namahayag sa radyo ang spokesperson sa army nga nakapatay na usab sila og membro sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).  DAKUNG BAKAK KINI! Dili membro sa BHB, kundili usa ka sibilyan nga ginganlan og Ricardo “Polon” Tuazon ang gipusil-patay sa tropa sa nag-operisyon nga 29th IBPA didto sa bukid sa Butuan City.

Abril 27, dunay combat operation sa mga tropa sa 29th IBPA sa bukid sa Dogyaman,  Brgy. Anticala, Butuan City. Sa mao nga adlaw ang mag-ama nga Ricardo ug Junior Tuazon uban ang usa ka Jesan Aparelya nangati o nangdakop og langgam alimokon sa bukid sa Nakabdong nga sakop sa Dogyaman, Brgy. Anticala, Butuan City. Naabtan ang tulo (3) sa may alas 3:00 kapin sa hapon, sa mga nag-operisyong militar nga gikan sa San Antonio, Cabadbaran, Agusan del Norte. Sa walay pagsusi gipamusil sila ug igo-patay si Ricardo “Polon” Tuazon. Ang duha (2) niya nga kauban sa pagpangdakop og langgam nakadagan ug nakauli sa ilang sityo. Karong buntag giadtoan sa mga paryente ug mga silingan ang nahitaboan ug nakita nila ang patay’ng lawas ni Ricardo “Polon” Tuazon nga gibiyaan sa mga militar.

Tapuon hin protesta an pagbisita ni Obama ngan pagbase militar han US!




Ang Bayan
April 23, 2014
Special Issue

Ha tiarabot nga Abril 28, mabisita ha nasud hi Barack Obama, presente nga hepe han US imperyalismo, para mag-inagurasyon ha pinakabag-o nga kasarabutan militar giutan han US ngan Pilipinas. Katapos an sunud-sunod nga pagmeting tikang Marso, napinalisa na han mga opisyal han gobyerno ngan militar han US ngan Pilipinas an Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA o Kasarabutan para ha Pinauswag nga Pandepensa nga Pagbubligay) hadton Abril 11.

Tutulan ang kambal na adyenda ni Obama na bagong tratado sa pagbabase at "chacha"--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 27, 2014

Translation: Oppose Obama's twin agenda of new basing treaty and "chacha"--CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na tutulan ang kambal na adyenda ng US ng pagkakaroon ng isang bagong tratado sa pagbase upang bigyang-daan ang mas malaking pwersa ng US at kanilang mga barkong pandigma na makahimpil sa Pilipinas at makuha ang komitment ng mga upisyal ng gubyernong Aquino na amyendahan ang konstitusyon ng 1987 (chacha o pagbago ng konstitusyon) upang bigyang-daan ang partisipasyon ng gubyernong Aquino sa mga negosasyon para sa blokeng pangkalakalang Trans-Pacific Partnership na pakana ng US.

"Ang pagbisita sa apat na bansa sa Asia ng hepe ng imperyalistang US na si Barack Obama ay naglalayong palakasin ang idineklara nitong planong pagpihit sa Asia upang magdeploy ng hanggang 60% ng pwersang nabal nito na nasa ibang bansa sa Asia-Pacific upang magpakitang-lakas ito sa rehiyon, siguruhin ang daloy ng labis na produkto ng US sa Asia at pigilan ang pag-unlad ng China bilang isang kapangyarihang militar at humahamon sa hegemonya ng US," anang PKP.


NDFP 41st Anniversary

NDFP - Bicol
April 28, 2014

Hinggil sa alitan sa karagatan ng Pilipinas at China

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, CPP

Interview by ROSELLE VALERIO, Liberation International
April 23, 2014

Translation: Concerning the maritime dispute of the Philippines and China

Nilalabag ng 9-dash line ng China na umaangkin ng di mapasusubaliang soberanya sa 90% ng South China Sea ang UN Convention on the Law of the Sea at ninanakaw ang 80% ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at 100% ng Extended Continental Shelf nito.

1. Bakit mo sinusuportahan ang reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa paggamit ng UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) at sa pagpupursige ng kaso ng arbitrasyon laban sa China sa International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS), sa partikular sa Arbitral Tribunal na nakabase sa The Hague?

JMS: Ang sinuportahan ko ay hindi ang reaksyunaryong estado ng Pilipinas kundi ang paggamit ng UNCLOS at pagtataguyod ng soberanong karapatan ng Pilipinas at ng sambayanang Pilipino sa 200-milyang Exclusive Economic Zone (EEZ) sa dagat maging sa extended continental shelf (ECS) na dagdag na 150 milya sa dagat mula sa laylayan ng EEZ. Kung kaya, hinimok ko na maagap na umakto ang gubyerno ng Pilipinas sa usapin.

Labanan ang panghihimasok ng imperyalismong US sa Pilipinas, salubungin ng protesta ang pagbisita ni Obama at ipagtanggol ang pambansang soberanya

Patnubay de Guia
NDF-Southern Tagalog
April 26, 2014

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines sa Timog Katagalugan ang lubos na paglapastangan at kataksilan ng rehimeng BS Aquino sa pambansang kasarinlan at teritoryal na integridad ng Pilipinas!  Labis-labis na pangangayupapa at pagkatuta ang ipinamamalas ng gubyernong BS Aquino sa pagkukumahog nitong mailusot ang panibagong kadenang magsasadlak sa Pilipinas sa kuko ng imperyalismong US.

Ang papalaking papel at panghihimasok ng US sa panloob na usapin ng bansa ay likha ng pagpapatupad ng mga patakarang panlabas ng magkakasunod na rehimeng papet pagkaraang mapatalsik ang base militar ng US sa Pilipinas. Bunga ng malakas na paglaban ng mamamayan, naobliga ang Senado noong Setyembre 16, 1991 na mapatalsik ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas sa botong 12-11 laban sa muling pagpapalawig pa ng kasunduan. Gayunman, kaagad kumilos ang rehimeng Corazon Aquino para paglubagin ang dismaya ng among imperyalista.

Oppose Obama's twin agenda of new basing treaty and "chacha"--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 27, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today urged the Filipino people to oppose the US' twin agenda of forging a new basing treaty to allow more US forces and their warships to be stationed in the Philippines and securing the commitment of Aquino government officials to amend the 1987 constitution (chacha or charter change) in order to pave the way for the participation of the Philippine government in negotiations for the US-initiated Trans-Pacific Partnership trade block.

"The four-country Asia visit of US imperialist chief Barack Obama seeks to boost its declared Asia pivot plan to deploy up to 60% of its overseas naval forces to the Asia-Pacific to enable the US to project military power in the region, secure the flow of US surplus goods to Asia and contain the growth of China as a military power and challenger of US hegemony," said the CPP.

NDF- Masbate, mariing kinundena ang walang habas na pagyurak sa karapatan pantao ng mga Masbatenyo!

NDFP - Masbate
Abril 25, 2014

Mariing kinukondena ng NDF-Masbate ang walang habas na  pagyurak  ng mga kasapi ng AFP/PNP/Paramilitar sa karapatan pantao ng mga Masbatenyo habang todo-todong inilalarga nito ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-BS Aquino.

Nitong Abril 22, 2014, bandang alas 8 ng gabi ay dinukot ang isang magsasaka na si Molong Carreon, 50 anyos, may-asawa’t tatlong anak at residente ng Bgry. Liong, San Fernando, Masbate.  Pwersahang hinila na parang kalabaw si  G. Carreon nang pinagsanib pwersang militar at pulis na nakilalang mga kasapi ng PNP Regional Public Safety Battalion at Philippine Army. Dinala sa isang madilim na bahagi ng kanilang baryo at doon ay pilit na pinaaamin si Molong na siya ay kasapi ng BHB Masbate. Nang di ito umamin sa akusasyon sa kanya dahil sa di naman talaga siya kasapi ng BHB Masbate, at lehitimong residente ng Brgy. Liong, San Fernando, Masbate ay binugbog at sinaksak sa ibabang bahagi ng kanyang leeg na tumagos hanggang balikat. Ang mga sundalo at pulis na nagsagawa ng pagdukot, pambubogbog at tangkang pagpatay kay Molong Carreon ay nakabase sa katabing bayan ng San Jacinto, Masbate.