On the baseless allegations and malicious innuendoes hurled at me by the AFP and their patrons

Roy Erecre (ND978243 under the assumed name Vide Alguna)
NDFP Consultant for the Visayas
14 May 2014

Bohol District Jail (BDJ) in Cabawan
District, Tagbilaran City


Let me convey my gratitude for the opportunity to respond to baseless allegations and malicious innuendoes hurled at me by the AFP and their patrons.

Immediately after abducting me in my hometown, this government has kept me incommunicado by transferring me from one detention cell to another across the seas until finally jailing me in Bohol where I once studied and then learned the necessity and worked for the realization of a systemic revolution. In the crucial time following my abduction, government agents denied me the right to counsel, as they interrogated and threatened and manhandled me. While locked up from public scrutiny, I was accused of trumped-up charges and misrepresented as guilty felon through trial by publicity.

Condemn the AFP's war of suppression and widespread abuses in Mindanao! Wage widespread guerrilla warfare in Mindanao and across the country to defend the people!

Communist Party of the Philippines
May 15, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest terms possible the heightened operations of the Armed Forces of the Philippines (AFP) against peasant and minority or Lumad communities, as well as against the Moro people, across the different regions in Mindanao. The aim is to suppress the people's resistance, both their democratic mass struggles and their revolutionary armed movement, in order to pave the way for the entry of big foreign mining, logging and plantation operations in various parts of Mindanao.

The so-called "peace and development" operations of the AFP under its Oplan Bayanihan war against the people have brought nothing but terror and hardship to the hundreds of thousands of peasants and minorities. Combat troops of the AFP have committed widespread abuses of human rights and violations of international humanitarian law as they militarize entire communities, drop bombs and fire mortar shells which destroy farms and the natural environment. Operating troops of the AFP unjustly suppress civilian communities in their desperate effort to wage counter-guerrilla warfare against the New People's Army (NPA), the people's militias as well as against the revolutionary armed Moro fighters.

Iligal na pag-aresto at detensyon sa konsultant ng NDFP na si Roy Erecre, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
Mayo 12, 2014


Translation: NDFP condemns illegal arrest and detention of NDFP Consultant Roy Erecre

Mariing kunukundena ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang iligal na pag-aresto at detensyon sa Konsultant ng NDFP na si Roy Erecre. Inaresto siya noong Mayo 7, 2014 sa Barangay Bajada, Davao City, ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ng Philippine National Police (PNP), at ng Eastern Mindanao Command ng Philippine Army sa ilalim ni Captain Caber. Kasalukuyan siyang nakapiit sa pandistrong piitan sa Bohol sa Tagbiliran City.

Nagtataglay si G. Erecre ng Dokumento ng Pagkakakilanlan ng NDFP Blg. ND978243 sa kodang pangalan na Vide Alguna. Binigyan siya ng Dokumento ng Pagkilala bilang Konsultant ng NDFP para sa Visayas noong 20 Abril 2001 ng Tagapangulo noon ng GRP Negotiating Panel na si Silvestre H. Bello III. Isinasaad ng Dokumento ng Pagkilala: "ang tinukoy na tao sa itaas ay dapat garantiyahan ang kaligtasan at imunidad (JASIG) para sa buong panahon ng negosasyong pangkapayapaan. Kinakailangan ninyong tiyakin ang ligtas na kondukta at malayang pagbiyahe sa natukoy na personahe."

Pagdukot at pagdetine kay Prof. Dr. GN Saibaba at Jeevan Chandra, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni
NDFP Chief International Representative
May 12, 2014


Translation: NDFP condemns abduction and detention of Prof. Dr. GN Saibaba and Jeevan Chandra

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pagdukot kay Prof. Dr. GN Saibaba, Joint Secretary ng Revolutionary Democratic Front (RDF - Rebolusyonaryong Demokratikong Prente) noong 9 Mayo 2014 malapit sa Delhi University ng mga di unipormadong pulis ng Maharashtra. Piniringan siya at pwersahang isinakay sa isang sasakyan.

Propesor ng Ingles si Dr. Saibaba sa Delhi University. Naka-wheelchair siya dahil halos 90% ang kapansanan niya.

Hayagang kritiko ng mga neoliberal na patakaran ng rehimen na nagpapahirap sa mamamayang Indian, siya ay isa sa pangunahing nag-organisa ng Forum Against the War on People (Talakayan Kontra sa Gera Laban sa Mamamayan).

NPA strikes at 67th IB-Army, Cateel Mayor Nunez

Ka Roel Agustin II
Comval-Davao East Coast Subregional Command, NPA-SMR
May 13, 2014

The New People’s Army Comval-Davao East Coast Subregional Command launched a series of tactical offensives against the 67th Infantry Battalion to give justice to victims of Typhoon Pablo who continue to suffer from offensive military operations, state’s gross negligence and corruption.

  • Two soldiers were wounded from the snipe shots of Red fighters from the NPA’s Guerrilla Front 15 Operations Command in Brgy. Binondo, Baganga, Davao Oriental last April 23, at 11am. Two hours later, four soldiers were killed when the NPA discharged a command detonated explosive in Purok 7 Tanggaan, Brgy. Manurigao, New Bataan. The troops came from its offensive operations in Brgy. Pichon, Caraga town, Davao Oriental.

NDFP condemns illegal arrest and detention of NDFP Consultant Roy Erecre

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
May 12, 2014

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panel vigorously condemns the illegal arrest and detention of NDFP Consultant Roy Arboladera Erecre. He was arrested on 7 May 2014 in Barangay (village) Bajada, Davao City, by the Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) of the Philippine National Police (PNP), and the Eastern Mindanao Command of the Philippine Army under Captain Caber. He is currently detained at the Bohol district jail in Tagbilaran City.

Mr. Erecre holds an NDFP Document of Identification No. ND978243 under the assumed name Vide Alguna. He was issued a Letter of Acknowledgment as an NDFP Consultant for the Visayas on 20 April 2001 by then GRP Negotiating Panel Chairman Silvestre H. Bello III. The Letter of Acknowledgment states: “The above named person is entitled to the safety and immunity guarantees (JASIG) for the duration of the peace negotiations. You are hereby required to facilitate the safe conduct and free passage of the above named person.”

NDFP condemns abduction and detention of Prof. Dr. GN Saibaba and Jeevan Chandra

Luis Jalandoni
Chief International Representative, NDFP
May 12, 2014

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) vigorously condemns the abduction of Prof. Dr. GN Saibaba, Joint Secretary of the Revolutionary Democratic Front (RDF), on 9 May 2014 in the premises of Delhi University by plainclothes policemen of Maharashtra. He was blindfolded and forcibly whisked away in a vehicle.

Dr. Saibaba is a professor of English at the Delhi University. He is wheelchair bound with a 90% disability.

Ibasura ang EDCA at labanan ang umiigting na panghihimasok ng imperyalismong US at pagkapapet ni Aquino

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
May 11, 2014


Maituturing na pambansang pagtataksil ng rehimeng Aquino ang pakikipagkasundo sa imperyalistang amo nito sa muling pagbabalik ng base militar ng Amerika sa bansa at pagbubukas sa Pilipinas sa walang sagkang panghihimasok ng tropang militar ng US.

Ang paglagda ng rehimeng Aquino sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) noong Abril 28 ay paunang regalo sa pagdating ng puno ng imperyalistang US na si Barack Obama. Naglalaman ito ng mga probisyong nagsusuko sa pambansang soberanya ng Pilipinas sa US at tahasang pagyurak ng teritoryal na integridad, demokrasya at karapatan ng mga Pilipino.

Igiit ang pagbubunyag ng kumpletong listahan ni Napoles! Idiin ang ganap na pagtatanggal ng sistemang pork barrel!

Communist Party of the Philippines
May 11, 2014

Translation: Demand revelation of complete Napoles list! Press with the complete abolition of the pork barrel system!


Sinusuportahan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sigaw ng sambayanang Pilipino para sa buong pagbubunyag ng kumpletong listahan ng mga upisyal ng gubyerno at mga personahe na nakipagtransaksyon sa mga nakalipas na taon kay Janet Lim-Napoles sa pangungurakot upang ibulsa ang daan milyong piso sa ilalim ng Priority Development Assistance Fund (PDAF).

Gayundin, muling idinidiin ng PKP ang kahilingan ng mamamayan para sa pagtatanggal ng buong sistemang pork barrel, laluna ang presidensyal na pork barrel—ang P150 bilyong Disbursement Acceleration Program (DAP)—na ginagamit ni Aquino para panatilihin ang tiwaling sistema ng pyudal na padrinong pulitikal upang tiyakin na ang mga myembro ng kongreso at mga upisyal ng lokal na gubyerno ay sumusunod sa kanyang pampulitikang kumpas.

Demand revelation of complete Napoles list!
Press with the complete abolition of the pork barrel system!

Communist Party of the Philippines
May 11, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) supports the Filipino people's demand for the full revelation of the complete list of government officials and personages who have transacted over the past years with Janet Lim-Napoles in the scam to pocket hundreds of millions of pesos under the Priority Development Assistance Fund (PDAF).

At the same time, the CPP reiterates the people's demand for the abolition of the entire pork barrel system, especially the presidential pork barrel--the P150 billion Disbursement Acceleration Program (DAP)--that is being used by Aquino to perpetuate the corrupt system of cacique political patronage and ensure that members of congress and local government officials remain under his political sway.