Duta Pangapinan, Produksyon Pauswagon,
Demoraktikong Rebolusyon sg Pumuluyo Isulong !!!

Frank Fernandez
NDFP - Negros Island
May 24, 2014


Ang opisina sg NDF-Negros nakabaton sg isa ka report halin sa PKM-SW Negros bahin sa agresibong landgrabbing operations ni Mrs. Olivia Yanson sa mga kadutaan sg mga mangunguma kag tumandok sa bukiran sg Basay, Neg. Or. kag Hinoba-an Neg. Occ.  Magluwas sa iya, madamo pa nga mga dalagkung komprador-agalon mayduta kag mga multinational corporations ang nagapinagusto sa pagpang-agaw sg mga kadutaan. Ini nga mga poderosong landgrabbers ginabuylogan sg ila mga instrumento pang-estado sg pagpaniplang kag pasismo agud uliponon ang pumuluyo sa kaumhan indi lamang sa southwest kundi sa bilog nga Isla sg Negros.

NDFP protests police violence against Turkish progressives

LUIS G. JALANDONI
Chief International Representative
National Democratic Front of the Philippines

Prime Minister Recip Tayyip ERDOGAN
Interior Minister Erken ALA
Minister of Justice Bekir BOZDAG

Dear Sirs:

We hereby protest vehemently against the massive attacks and brutal violence of the Turkish police on the progressive forces.

Since June 2013, at least 11 people were killed by police operations targeted against political protests.

Recently, 307 workers were cruelly killed in the devastating "mine disaster" in Soma, due to government backed negligence of safety precautions and inspections.

While this largest mine disaster in the history of Turkey was correctly called a massacre by the unions, Prime Minister Erdogan cynically referred to it as "fate" and an "ordinary work accident". Consequently this led to new national and international protests.

Kundenahin ang gerang mapanupil ng AFP at ang malawakang pang-aabuso sa Mindanao! Maglunsad ng malawakang pakikidigmang gerilya sa Mindanao at sa buong bansa upang ipagtanggol ang mamamayan!

Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 16, 2014

Translation: Condemn the AFP’s war of suppression and widespread abuses in Mindanao! Wage widespread guerrilla warfare in Mindanao and across the country to defend the people!

Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinaigting na mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) laban sa mga magsasaka at minorya o mga komunidad ng Lumad, maging laban sa mamamayang Moro sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao. Ang layunin ay supilin ang paglaban ng mamamayan, ang kanilang demokratikong pakikibakang masa at ang kanilang rebolusyonaryong armadong kilusan upang bigyang-daan ang pagpasok ng malalaking dayuhang operasyon sa pagmimina, pagtotroso at mga plantasyon sa iba't ibang panig ng Mindanao.

Paghahanay ng Insidente ng Paglabag ng 9th Infantry Division Philippine Army sa Sibilyan

(Account of Incident, Abril-May 2014)

Probinsya ng Sorsogon

Abril 27, 2014, iligal na ikinulong si brgy captain Eddie Albor ng brgy Cococabitan, Bulan, Sorsogon sa Sorsogon City District Jail dahil sa bintang na kasapi ng NPA at ipinataw na gawa-gawang kaso pagkatapos ng isang engkwentro sa pagitan ng pinagkumbinang tropa ng 31st IBPA at 5th SR Coy at isang tim ng BHB sa Brgy. Cococabitan, Bulan, Sorsogon. Pilit na pinapapirma si Kap. Albor sa isang sinumpaang salaysay na nagsasaad ng kasinungalingan na isang mataas na kadre ng NPA ang kaswalti sa naturang engkwentro kapalit ng ng kanyang paglaya.

Tigilan ang Kasinungalingan, Protocol sa Digmaan Sundin at Isaalang-alang Kapakanan ng Sibilyan sa Labanan!!!

Ka Maria Roja Banua
National Democratic Front Bicol
Mayo 25, 2014

Nililinaw ng National Democratic Front (NDF-Bicol) ang partikular at tunay na pangyayari sa sityo hukdong, brgy Balocawe, Matnog, Sorsogon noong Mayo 23, 2014 ng 5:45 ng umaga.

1. Kubkob at hindi engkwentro ang tipo ng labanan kaya may sibilyang nadamay sa pangyayari . Sinasabi lamang nilang engkwentro para palabasin na pareho nasa kapasidad ang bawat panig para isagawa ang labanan. Pinalalabas din nila na lahat ng napatay ay mga kasapi ng tropa ng New People’s Arny at wala daw “colateral damage”.

Rise up against the Aquino regime's criminal abandonment of the Yolanda survivors

Fr. Santiago Salas
NDFP-Eastern Visayas
May 29, 2014

The National Democratic Front of the Philippines-Eastern Visayas condemns in the strongest possible terms the Aquino regime's criminal abandonment of the survivors of supertyphoon Yolanda, which led to the deaths yesterday, May 28, of Maria Elisa Ocenar and her six young children in a fire at the "tent city" in San Jose, Tacloban City, Leyte. "The NDFP-EV sympathizes with the Ocenar family and we join the people in collective outrage at Benigno Simeon Aquino III for his criminal abandonment of the Yolanda survivors," NDFP-EV spokesperson Fr. Santiago Salas said. "Who killed Maria Elisa Ocenar and her children Justin, Jacqueline, Jasmine, Dominick, John Mark and Kathleen? We say it is Aquino himself for letting these victims and many other Yolanda survivors live in inhuman conditions six months after supertyphoon Yolanda, despite the outpouring of international humanitarian aid as well as promises of government support."

Repudiate the traitor Noynoy Aquino for selling out the Yolanda survivors and Philippine sovereignty

Fr. Santiago Salas
NDFP-Eastern Visayas
May 29, 2014

The National Democratic Front of the Philippines-Eastern Visayas today condemned the puppet president Benigno Aquino III, who is visiting the region, for taking advantage of the people after the devastation caused by supertyphoon Yolanda to justify the launching here of US naval exercises this June. “We strongly condemn the holding of US naval exercises in the waters off Tacloban City, Leyte and other parts of the Eastern Visayas this June, dubbed as Pacific Partnership 2014, and ostensibly for reasons of humanitarian aid and disaster reponse,” said Fr. Santiago Salas, NDFP-EV spokesperson. “But these exercises by US and Philippine  forces as well as other allies will be carried out under the aegis of the treasonous Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) between the US and Philippine governments. The puppet Philippine government and its US imperialist master should be despised for taking advantage of the people's sufferings after Yolanda to make the large-scale presence of US and other foreign troops seem acceptable. In fact, under the guise of “humanitarian response” that is included in the EDCA, the US retains access rights to Tacloban and Mactan airports, as well as the airstrip and naval port in Guiuan, Eastern Samar, even long after the participation of US forces in the Yolanda relief operations.”

Navarro’s track record did not make him a legitimate military target

Rigoberto F. Sanchez
NPA-Southern Mindanao Regional Operations Command
May 29, 2014

The New People's Army Southern Mindanao Regional Operations Command condemns the killing of Mayor Reynaldo Navarro and offers condolences with his family and colleagues in Laak, Compostela Valley.

While Navarro was part of the Big 4 in Agusan-Comval-Davao del Norte forests, the NPA has not considered him an enemy that warrants a standing order or a recipient of a death sentence. Navarro’s track record did not make him a legitimate military target, thus, no revolutionary punishment was executed against him.

Paghaharing militar sa Thailand, kinundena ng PKP, paglaban ng mamamayan, sinuportahan

Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 27, 2014

Translation: CPP condemns military rule in Thailand, supports resistance


Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang kudeta ng Mayo 22 sa Thailand na pinamunuan ng hepe ng Army na si Gen. Prayuth Chan-ocha. Kinukundena ng PKP ang pagpapataw ng paghaharing militar, ang monopolisasyon ng kapangyarihang pampulitika at ang suspensyon ng mga karapatang sibil at pulitikal. Hinihikayat ng PKP ang masang anakpawis sa Thailand na maglunsad ng rebolusyonaryong paglaban upang patalsikin ang military junta at buuin ang kanilang demokratikong mga organisasyong masa.

Kinukundena ng PKP ang laganap na paglabag sa karapatang-tao sa ilalim ng paghaharing militar sa Thailand. Ginamit ng military junta ang mga sundalo upang supilin ang mga demonstrasyon, arestuhin ang lider ng protesta at karaniwang mamamayan at ikinulong ang mga pulitikal na lider at ng gubyerno. Sinansala at isinara ang operasyon ng telebisyon at pagsasahimpapawid ng radyo at dyaryo. Tinatarget nito ang mga gumagamit ng social media na bumabatikos sa military junta.

CPP condemns military rule in Thailand, supports resistance

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
May 27, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the May 22 coup d' etat in Thailand led by Army chief Gen. Prayuth Chan-ocha. The CPP condemns the imposition of military rule, the monopolization of political power and the suspension of civil and political rights. The CPP urges the toiling masses of Thailand to wage revolutionary resistance to overthrow the military junta and build their democratic mass organizations.

The CPP condemns widespread violations of human rights under the Thai military rule. The military junta has employed army soldiers to suppress demonstrations, arrest protest leaders and ordinary people and detain government and political leaders. It has censored or shutdown television and radio broadcast operations and newspapers. It has set its sights against social media users who speak against the military junta.

Todo-todong operasyong militar ng 903rd Brigade, Phil. Army, pumupuntirya sa mamamayang Sorsoganon

Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - NPA-Sorsogon
Mayo 26, 2014

Naninibasib laban sa mamamayang Sorsoganon ang nagpapatuloy na operasyong militar ng 31st IBPA, 5th Scout Ranger Coy at iba pang pwersang militar na nasa kumand ng 903rd Bde PA sa buong probinsiya. Mula buwan ng Abril hanggang sa kasalukuyan, todo-todo ang mga operasyong militar ng tropang AFP na pumupuntirya at namemerwisyo sa mga inosenteng sibilyan.

Noong Abril 27, 2014, pagkatapos ng isang engkwentro sa pagitan ng pinagkumbinang tropa ng 31st IBPA at 5th SR Coy at isang tim ng BHB sa Brgy. Cococabitan, Bulan, Sorsogon, binintangang kasapi ng NPA si Brgy Kapitan Eddie Albor ng nasabing baranggay at iligal na ikinulong dahil sa mga gawa-gawang kaso. Ngayon, pinipilit si Kap. Albor na pumirma sa isang sinumpaang salaysay na nagsasaad ng kasinungalingan na isang mataas na kadre ng NPA ang kaswalti sa naturang engkwentro. Ang pagpirma diumano ni Kap. Albor ay kapalit ng pagpapalaya sa kanya ngunit hanggang sa kasalukuyan, iligal pa rin siyang nakakulong sa Sorsogon City District Jail.

Talumpating binigkas sa Famine Walk, Co. Mayo, Ireland
Nakikibaka ang sambayanang Pilipino para sa soberanya sa pagkain, pambansa at panlipunang paglaya

Luis G. Jalandoni
NDFP Chief International Representative
Mayo 17, 2014

Translation: Filipino people strive for food sovereignty, national and social liberation

Mga Kaibigan, kapwa ko kalahok sa Famine Walk na ito

Sa Pilipinas, may maigting na pakikibaka para sa soberanya sa pagkain ang mga anakpawis na lumilikha ng pagkain subalit pinagkakaitan ng kanilang batayang karapatan sa pagkain, kalusugan at buhay. Ang mga magsasaka, manggagawa, pambansang minorya at mangingisda ay kabilang sa 70% ng populasyon na nakikibaka para mabuhay na kumikita lamang ng PhP100 o €1.70 kada araw. Hindi sapat ang kakarampot na halagang ito para sa batayang pangangailangan sa pagkain. Kapag nagkasakit, walang pera para sa gamot. Gayundin para sa pabahay at edukasyon.

Bakit ganito, sa isang bansang mayroong 9.7 milyon ektarya ng matabang lupaing agrikultural, yamang tubig na mayaman sa isda, mayamang rekursong mineral na ika-3 sa daigdig sa depositong ginto, ika-4 sa tanso, ika-5 sa nickel at ika-6 sa chromite.

Ambisyosong kasinungalingan ukol sa labanan sa Brgy Cococabitan, Bulan, Sorsogon, bahagi ng malawakang kampanyang saywar at raket ng mga opisyal ng 9th ID-PA at 903rd Bde PA

Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - NPA-Sorsogon
Mayo 6, 2014

Sinungaling na ipinagyabang ni Brig. Gen. Joselito Kakilala, CO ng 903 Bde PA ang diumano pagkakapatay nila sa isang mataas na opisyal ng BHB at PKP sa rehiyon ng Bikol na pinangalanan nilang "Ka Cenon" sa labanan na naganap sa Brgy Cococabitan, Bulan, Sorsogon noong ika-9 ng umaga, Abril 27, 2014. Nagpakana nito si Brig. Gen. Kakilala upang kulimbatin ang P2.5 milyong reward money  para sa gawa-gawang accomplishment na ito at para maghasik ng itim na propaganda laban sa rebolusyonaryong kilusan, palabasing napahina na ang BHB sa probinsiya ng Sorsogon at sa Bikol, linlangin ang mamamayan at pagtakpan ang panibago nilang human rights violation pagkatapos ng nasabing engkwentro.

Sa kabilang banda, pinaparangalan ng Celso Minguez Command si Rudy "Ka Uno" Gracilla, isang pulang mandirigma na siyang namartir sa nasabing labanan sa pagitan ng isang 3-kataong tim ng BHB-Sorsogon at isang platung pinagkumbinang tropa ng 31st IBPA at 5th Scout Ranger Coy. Si Ka Uno ay nagmula sa uring magsasaka ng Brgy. Recto, Bulan, Sorsogon bago siya naging mahusay na kasapi ng BHB. Ipinakita ni Ka Uno ang buong tapang na pakikihamok sa tropang kaaway at determinasyong pagkaitan ng dagdag pang bentahe ang kalaban nang matagumpay niyang maitago ang kanyang ripleng armalayt kahit na duguan na sa labanan kaya  hindi nasamsam ng mga pasista ang kanyang isyung baril sa kabila ng paggamit nila ng mga asong K9.  Pagkatapos ng 10-minutong labanan, binintangan ng AFP na kasapi ng Bagong Hukbong Bayan ang mismong kapitan ng Brgy Cococabitan na si Brgy. Kapitan Eddie Albor at hanggang ngayon ay iligal na nakakulong sa Sorsogon City District Jail dahil sa mga gawa-gawang kaso ng AFP.

Palayain si Andrea Rosal at lahat ng bilanggong pulitikal! Pangunahing lumalabag sa karapatang pantao na rehimeng BS Aquino, papanagutin!

Patnubay de Guia,
National Democratic Front-Southern Tagalog
May 24, 2014

Ipinaaabot ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST), kaisa ng rebolusyonaryong mamamayan sa rehiyon, ang taos-puso nitong pakikiramay kay Andrea Rosal at sa kanyang pamilya sa pagpanaw ng bagong silang nyang sanggol na si Diona Andrea. Sa gitna ng pagdadalamhati, mariing kinokondena ng NDF-ST ang iligal na detensyon at di-makataong pagtrato kay Andrea Rosal sa kamay ng rehimeng BS Aquino simula nang iligal itong arestuhin ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP) at National Bureau of Investigation (NBI) noong Marso.

Hindi pa man isinisilang ay ipinagkait na ng reaksyunaryong rehimen kay Diona Andrea ang karapatan nitong maisilang nang malusog at matiwasay. Walong-buwang nagdadalantao nang iligal na arestuhin, sapilitang dinala ang kanyang inang si Andrea sa ahensya ng National Bureau of Investigation (NBI) at nakaranas ng matinding interogasyon. Nang magrehistro si Andrea ng matingding pananakit ng tiyan at dalhin sa klinika ng NBI, wala ni isang doktor na sumuri sa kanya at sa halip ay pinagsulat lamang sya ng pangalan at profile. Ito ang ipinagmamalaki ng AFP na binigyan nila antemano ng karampatang atensyong medikal.

Paniniktik ng US sa cellphone at internet sa Pilipinas, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 24, 2014

Translation: CPP condemns US cellphone and online surveillance in Philippines

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng US at makinarya nito sa seguridad, depensa at intelidyens sa paniniktik sa mga cellphone sa Pilipinas at pagkulekta ng lahat ng text messages at metadata, isang tahasang kaso ng interbensyunismong paglabag sa pambansang soberanya ng Pilipinas at tahasang paglapastangan sa karapatan sa privacy at mga lokal na mga batas.

"Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na magkaisa at batikusin ang US sa pang-eespiya sa Pilipinas at igiit ang pagsisiwalat ng lahat ng detalye ng operasyong pag-espiya ng US sa bansa. Dapat matatag na manindigan ang sambayanang Pilipino at igiit ang kagyat na paghinto ng operasyong pang-eespiya ng US."