On Independence Day, the Filipino people must renew their commitment to the National Democratic Revolution with a socialist perspective, the path to real independence

Jorge"Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
June 12, 2014


Translation: Atol sa “Adlaw sa Kaugalingnan”, ang katawhang Pilipino kinahanglang subling magpadayag sa iyang baruganan alang sa nasudnong demokratikong rebolusyon nga dunay sosyalistang perspektiba, kini ang bugtong dalan sa tinuod nga kaugalingnan

For decades, past and the present reactionary Philippine governments foist the celebration of Independence Day upon the Filipino people, compelling us to accept, hook, line and sinker, that the nation is “free” from the control of any dominant country. This, of course, is the biggest LIE that has been oft-repeatedly rammed by the ruling classes of landlords and compradors, and by US imperialism itself, down the throats of the Filipino masses.

The truth about the inutile Sagada “Peace Zone”

Magno Udyaw
Leonardo Pacsi Command (NPA – Mountain Province)
June 10, 2014

Let us set the record straight. The legitimate demand of the people of Sagada in the closing period of 1988 for the pullout of the AFP and PNP combat troops was clearly due to the virtual siege of Sagada by the combined troops of the 50th Infantry Batallion, 3rd Special Forces Batallion and the PNP Regional Special Action Force (RSAF).  These units occupied the municipal building, the Sagada Central School, sacred grounds (“papatayan”), the Calvary compound, the dap-ays and several mountains within central Sagada including Mt. Lallal-ay, Mt. Kiltepan and Mt. Maaney.  In the ensuing course of action of the Sagada people to bring across their demand to Malacanang and the AFP, counter-revolutionaries occupying high positions in Malacanang personified by Teresita ‘Ging’ Deles and their ilk grabbed the opportunity to supplant this legitimate pullout demand with that of the “peace zone” concept.  The Sagada people’s delegation  didn’t care less about whatever the “peace zone” concept meant.  What was urgent and paramount for them at that time was the immediate pullout of the government combat troops from Sagada.  This demand however was rebuffed by Gen. Fidel Ramos, the then Secretary of National Defense, with his infamous declaration that the pullout demand “contradicts the principle of hot pursuit and lends credence to the belligerency status of the CPP-NPA-NDF”.

Atol sa “Adlaw sa Kaugalingnan”, ang katawhang Pilipino kinahanglang subling magpadayag sa iyang baruganan alang sa nasudnong demokratikong rebolusyon nga dunay sosyalistang perspektiba, kini ang bugtong dalan sa tinuod nga kaugalingnan


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
12 June 2014

Sulod sa mga dekada, ang nangagi ug pagkakarong reaksyonaryong kagamhanan sa Pilipinas mipahamtang sa Katawhang Pilipino nga dawaton sa hingpit nga ang atong nasud gawasnon na sa kontrol sa bisan unsa nga gamhanang nasud.  Sa tinuoray, usa kini ka pinakadakung bakak nga matag karon-ug-unya pugos nga ginapatulon sa sa mga nagharing hut-ong nga agalong yutaan ug komprador ug sa imperyalistang US ngadto sa masang Pilipino.

Dili kami mahimong kabahin sa usa ka kasaulogan, nga mituis sa kasaysayan sa Rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Pilipino pinaagi sa padayong paghatag sa pasidungog sa imperyalistang US ug sa iyang pwersa sa Pasipiko ug Asia isip mga tig-palingkawas sa Pilipino ug mihatag kanato sa mini nga kaugalingnan.

Ang kaugalingnan dili mahimong ihatag o ideklara sa usa ka langyaw nga nasud ngadto sa usa ka nasud; maangkon lang kini pinaagi sa pakigbisog sa usa ka katawhan.  Busa, ang katawhang Pilipino kinahanglang mopadayon sa pagsalmot ug pagpursige sa rebolusyonaryong pakigbisog batok sa imperyalista ug lokal nga nagharing hut-ong, mopatuman sa tinuod nga repormang agraryo ug nasudnong industriyalisasyon ug madaugong motukod sa tinuod nga sosyalistang katilingban.  Niini lang nga paagi makab-ot ang tinuod nga kaugalingnan.

Ang pagdeklara sa Kaugalingnan sa Hunyo 12, 1898,  nahimong possible lang pinaagi sa mabayanihong rebolusyon sa katawhan batok sa paghari sa Espanyol, apan ang maong kadungganan way kaulaw nga gisakmit sa imperyalistang US pinaagi sa pagpailalom sa proteksyon niini ang itoy nga republika ni Aguinaldo ug mipadayon sa pag-ataki sa mga rebolusyonaryong Pilipino, ilabi na batok niadtong mipadayon sa pakigbisog alang sa tinuod nga kaugalingnan.

Dihang gigamit sa imperyalistang US ang pyudalismo isip ekonomikanhong base, ang gisangpotan nga semi-pyudal nga ekonomiya minodnod sa katawhan sa lawom nga lapok sa kaulipnan ug pagpahimulos, nga nag-unang nagsandig sa uhaw sa subrang ginansya nga mga multi-national nga mina, agri-plantasyon ug ubang dagkung korporasyon, nga nag-una kining gipanag-iyahan sa US.

Ang ekonomikanhong kaulipnan nagkahulogan usab sa pulitikanhong kaulipnan.  Makita atol sa pagbisita ni Obama sa Pilipinas , ang rehimeng Aquino, tukma sa iyang pagka-itoy sa kagustohan sa iyang imperyalistang amo  nga mugnaon ang usa ka Trans-Pacific Partnership, mideklara sa implementasyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, usa kini ka makiusa kabahin nga kasabutan nga dayag nga nagsabotahi sa atong soberenya ug patrimonya.

Bisan sa unsang pangulipas sa reaskyonaryong gobyerno, ang EDCA, mitransporma sa tibuok Pilipinhong kapuloan ngadto sa usa ka dakung base militar sa US nga gamiton sa walay limita sa gidaghanon sa mga tropang US ( idugang kini sa naa na sa Mindanao ug ubang parte sa nasud) apil dinhi ang mga barko ug eroplanong iggugubat nga seguradong dunay nukleyar nga katakus.

Pinaagi sa pasangil nga panalipdan ang Pilipinas batok sa pag-okupar sa Tsina sa West Philippines Sea, ang EDCA nagtugot sa pagbalhin sa pwersa militar sa US alang sa posibleng panagsangka batok sa Tsina ginamit ang daghang mga lokasyon sa Pilipinas isip panukaran sa iyang estratihiya nga Asia Pivot, ilabi na niining panahona nga ang pinansyal nga krisis sa US paspas nga nagkasamot ug ang “debt bubble” duol na mobuto.

Ang US ug ang iyang lokal nga mga itoy buot lang nga maseguro ang padayong ekonomikanhong monopolyo pinaagi sa kaulipnan sa dugay nang nag-antus nga katawhan ug pugngan sila nga dili  makalunsad sa nasudnong demokratikong rebolusyon.  Mao nga ang pwersa militar sa US uban sa iyang mga lokal nga kaanib, ang AFP ug PNP, nangandam usab nga moataki batok sa mga lokal nga rebolusyonaryong kalihokan ginamit ang mga modernong hinagibang pangkombat ug surbeylans, partikular ang  mga UAV (unmanned aerial vehicles) o
drones.

Ang deklarasyon sa reaksyonaryong gobyerno sa adlaw sa kaugalingnan walay pulos kun di usa ka panglingla.  Inay ipakawalay bili ang kahulogan sa “adalw sa kaugalingnan pinaagi sa pagpabaha sa mga gagmayng bandera sa kadalanan, ang NDFP nanawagan sa tibuok rebolusyonaryong pwersa ug sa nasud Pilipinas sa subling pagpalig-on sa baruganan niini nga isulong ang kadaugan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon ug kab-oton ang sosyalismo.

Makab-ot lang nato ang tinuod nga kaugalingnan kun, pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan, mabugto na ang control ug maniubra sa imperyalistang US ug iyang mga itoy, hingpit nga mawagtang ang pyudalismo ug libreng maapod-apod ang kayutaan sa mga mag-uuma, matukod ang nasudnong industriya ug mahuptan ang tinuod nga pulitikanhong gahum sa dinaugdaug ug pinahimuslang mga hut-ong.

Subay sa kasamtangang kahimtang karon, ang konkretong ug hinanali nga expression sa atong pakigbisog alang sa tinuod nga kaugalingnan mao pagpalagpot sa gahum sa itoy nga kagamhanan – ang reaksyonaryong rehimeng US-Aquino.

PALAGPUTON SI BENINGNO AQUINO III! KARON NA!

Mga pekeng maramihang pagpapasuko ng AFP, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 13, 2014

Translation: CPP hits AFP for fake mass surrenders

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagpapakana ng mga pekeng seremonya para sa "mass surrender" at pag-iimbento ng mga bilang ng umano'y sumurender upang likhain ang ilusyon na nagwawagi ang AFP sa gera laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), laluna sa Mindanao.

Ipinagyabang kahapon ng tagapagsalita ng AFP na 100 kasapi ng BHB ang sumuko simula ng pagkaaresto at pagkakakulong ng mga lider ng PKP at konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria noong Marso 22.

CPP hits AFP for fake mass surrenders

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
June 13, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today lambasted the Armed Forces of the Philippines (AFP) for orchestrating fake mass surrender ceremonies and fabricating figures to conjure the illusion that the AFP is winning the war against the New People's Army (NPA), especially in Mindanao.

Yesterday, the AFP spokesperson claimed that 100 members of the NPA have surrendered since the arrest and detention of CPP leaders and NDFP peace consultants Benito Tiamzon and Wilma Austria last March 22.

Mayor sa Carmen, Agusan del Norte, Gidis-armahan sa NPA

Ka Omar Ibarra
NPA-WANAS Sub-regional Command
June 10, 2014

Lima ka armas ang nakumpiska human gireyd sa usa ka yunit sa New People’s Army ubos sa Western Agusan Norte-Agusan Sur (NPA-WANAS) Sub Regional Command ang balay sa Municipal Mayor sa Carmen, Agusan del Norte niadtong Hunyo 8, 2014 sa gabii.

Nagpakana nga mga sundalo ang mga naka-uniporme nga Pulang manggugubat ug dali ra sila nga nakasulod sa balay ni Mayor Monching Calo. Nadis-armahan dayon ang gwardya niini ayha nasulod ang balay. Nakumpiska sa maong pagreyd ang usa ka Baby M16 Automatic Rifle, duha ka shotgun, usa ka 9mm pistol, usa ka Ingram, mga buhing bala ug mga magazine, usa ka laptop computer ug duha ka camera. Nahitabo ang maong pagreyd samtang atua sa kauluhan ang Mayor. Paspas ug luwas nga nakawithdraw ang mga kauban human sa panghitabo.

Puspusang isulong ang paglaban sa sistemang _pork barrel_ at paigtingin ang pagpapatalsik kay Aquino!

Ka Maria Roja Banua
National Democratic Front - Bicol
Hunyo 12, 2014


Nakikiisa ang National Democratic Front-Bicol sa pagkilos ng mamamayang Bikolano upang wakasan ang sistemang pork barrel at parusahan ang mga promotor nito sa Malakanyang. Tuluy-tuloy na nagpupunyagi ang libo-libong Bikolano sa maraming panig ng rehiyon upang makisanib sa laban ng milyon-milyong mamamayang pinagnanakawan ng gubyerno ni Noynoy Aquino.

Sa pagtatangkang pahupain ang galit ng sambayanan at pigilan ang kanilang pagmartsa, madaliang sinampahan ng kasong pandarambong ang mga kalaban ni Aquino sa pulitika na naunang nasangkot sa pork barrel scam. Layunin din nitong pagtakpan at ipagtanggol ang mga pork barrel kingpin katulad ng mastermind ng Disbursement Acceleration Program (o pork barrel ng pangulo) na si Budget Secretary Butch Abad, si Agriculture Secretary Proceso Alcala, si Senate President Franklin Drilon, at iba pang mga kaalyado ni Aquino sa Kongreso.

Makab-ot ang tinuod nga kalingkawasan sa pagdaug sa demokratikong rebolusyon sa katawhan!

Maria Malaya
NDFP - Northeast Mindanao Region
Hunyo 12, 2014

Karong Hunyo 12, isaulog sa nasud Pilipinas ang mini nga independensya ubos sa grabe ka-itoy-sa-US nga rehimen ni BS Aquino. IKa-116 ka tuig sukad sa deklarasyon sa independensya nagpabiling walay tinuod nga kaugalingnan ang Pilipinas. Ang tanan miaging rehimeng naghupot sa poder sa panggoberno gisuportahan ug nagtuman sa mga mando sa amo niining imperyalistang US.

Ang nagpadayon nga kontrol sa Pilipinas sa imperyalistang US makausa pang napamatud-an sa pagsulod sa maki-US nga administrasyong Aquino sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).  Ang EDCA nagpormalisa sa pagbalik sa gipapahawa na kaniadto nga baseng militar sa US dinhi sa Pilipinas. Walay duhaduhang gitraydoran sa gobyernong Aquino ang katawhang Pilipino sa pagsalikway niini sa nasudnong soberanya ug patrimonya aron mapamatud-an ang grabeng pag-ampo niini sa imperyalistang US.

Nakikiisa ang PKP sa raling anti-korapsyon sa Hunyo 12

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 11, 2014

Translation: CPP expresses solidarity with June 12 anti-corruption rally

Nagpahayag ng pakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga organisasdor ng aksyong-protestang anti-korapsyon na nakatakda bukas na inaasahang lalahukan ng malaking bilang ng mamamayang nais papanagutin si Benigno Aquino III dahil sa malawakang korapsyon sa ilalim ng kanyang rehimen.

Ang rali sa Hunyo 12 ay inoorganisa ng Scrap Pork Network, isang malapad na alayansa ng mga organisasyon at personalidad na nananawagan ng pagtatangal sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) at Disbursement Acceleration Program (DAP). Ang PDAF at DAP ay mga pondong ginagamit ni Aquino para impluwensyahan ang mga senador, kongresista at mga upisyal ng lokal na gubyerno  upang sumunod sa pampulitikang adyenda ni Aquino. Idineklara ng Korte Suprema kamakailan na di-konstitusyunal ang PDAF subalit dapat pang maglabas ito ng pasya kaugnay sa DAP.

Opisyal sa paniktik ng AFP at PNP, patay sa operasyong partisano

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - NPA-Sorsogon
Hunyo 11, 2014

NAPATAY sina Sgt. Rene Madrona at PO2 Christopher Escreza sa magkasunod na ispesyal na operasyon ng Bagong Hukbong Bayan nitong Hunyo 10 at 11.

Si Sgt. Madrona ay operatibang paniktik ng Philippine Army na humahawak sa lambat ng mga impormante laban sa rebolusyonaryong kilusan sa mga barangay ng Bulusan, Sorsogon. Binira siya ng mga Pulang mandirigma malapit sa kanyang tirahan sa Brgy. Poctol, Bulusan bandang alas-8:00 ng gabi nitong Hunyo 10.

Hinggil sa Pagparusa Kina Jimboy Tadeo at Ruel "Nongnong" Brogada

Kasamang Baldomero Archangel
Tomas Pilapil Command, NPA-Partido Area, Camarines Sur
Hunyo 11, 2014

Ipinatupad ng Tomas Pilapil Command-BHB Partido Area ang magkahiwalay na pagparusa kina Jimboy Tadeo at Ruel "Nongnong" Brogada na parehong residente ng Brgy. Payatan, Goa, Camarines Sur, nitong Hunyo 10 at 11 2014. Ang dalawang nabanggit ay may parehong kasong kontra-rebolusyon at nadisisyunan ng Hukumang Bayan ng parusang kamatayan.

Si Ruel "Nongnong" Brogada ay aktibong sibilyan asset ng 42nd IBPA, giya sa operasyong militar noong 2011 nang ipasailalim ang Brgy. Payatan sa "Peace and Development Team" operation na nagresulta sa pagkakadakip ng ilang sibilyan at tortyur ng mga ito. Hiwalay pa rito ang ilang kaso ng pagpapalayas sa mga magsasaka sa inaangkin nitong lupa. Si Jimboy Tadeo ay aktibong CAFGU na narekrut noong 2011 nang magtayo ng detachment ang Charlie Coy, 22nd IBPA sa Brgy. Lupi, Tinambac, Camarines Sur. Masugid itong nagmamanman sa mga pinaghihinalaang sumusuporta sa rebolusyon at nitong Hunyo 1-3, ay gumiya sa operasyon ng militar sa hangganang bayan ng Goa-Tinambac na nagresulta sa panghahalughog sa ilang bahay at pagkakabugbog sa apat na sibilyan.

CPP expresses solidarity with June 12 anti-corruption rally

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
June 11, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today expressed solidarity with the organizers of the anti-corruption protest actions scheduled tomorrow that is expected to draw in large numbers of people seeking to hold Benigno Aquino III accountable for widespread corruption under his regime.

The June 12 rally is being organized by the Scrap Pork Network, a broad alliance of organizations and personalities who have been calling for the abolition of both the Priority Development Assistance Fund (PDAF) and the Disbursement Acceleration Program (DAP). Both the PDAF and the DAP have been used by Aquino as leverage to influence senators, congressmen and local government officials to hew to Aquino's political agenda. The Supreme Court recently declared the PDAF as unconstitutional but has yet to issue a decision on the DAP.

Oust the regime that reeks of corruption! [ANG BAYAN 2014June07]

Video
Ang Bayan
June 10, 2014


60th IB exacts revenge by killing Kapalong motorcycle driver, placing on OB five others

Ka Aris Francisco
NPA- Comval-North Davao South Agusan Sub-regional Command
June 9, 2014

The barbaric killing of motorcycle driver Wilfredo Estrebillo, in Sitio Pandulian, Barangay Mabantao, Kapalong, Davao del Norte last June 4 showed that the notorious 60th Infantry Battalion is engaged in vindictive operations against civilians. The New People's Army Comval-North Davao-South Agusan Sub-Regional Command condemns this fascist act and vows revolutionary justice for Estrebillo's family.

Estrebillo was first to be killed among the list of six drivers in Kapalong that are on the military's Order of Battle, a list that came out following the capture and subsequent release of Prisoner of War Corporal Rogelio Rosales last month in Brgy. Florida, Kapalong. Estrebillo is the latest casualty in the US-Aquino regimes counter-revolutionary and anti-people Oplan Bayanihan.

ANG BAYAN, 7 June 2014

Oust the regime that reeks of corruption!

20140607en
Download PDF here
Benigno Aquino III and his regime reek of corruption. After close to four years of endless chatter about “clean governance,” Aquino has shown that he is no different from past presidents in promoting, and benefiting from, bureacrat capitalist corruption.

The Janus-faced Aquino rode on the people’s anger at the corruption of the previous Arroyo regime and peddled the “righteous path” slogan. However, it was merely a means to cover up the breadth and depth of corruption in the Philippine…More
 

Lupa ipagtanggol, produksyon paunlarin, demokratikong rebolusyon ng bayan isulong

Ka Frank Fernandez,
NDFP-Negros Island
Mayo 24, 2014




Translation: Duta Pangapinan, Produksyon Pauswagon,Demoraktikong Rebolusyon sg Pumuluyo Isulong !!!

Nakatanggap ang upisina ng National Democratic Front-Negros ng isang ulat mula sa Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Southwest (PKM-SW) Negros tungkol sa agresibong landgrabbing operations ni Mrs. Olivia Yanson sa lupain ng mga magsasaka at katutubo sa kabundukan ng Basay, Negros Oriental at Hinoba-an, Negros Occidental. Maliban sa kanya, marami pang mga malalaking kumprador-panginoong maylupa (PML) at mga multinational corporation ang walang pakundangan sa pang-aagaw ng mga lupa. Itong mga makapangyarihang landgrabbers ay sinasabayan ng kanilang mga instrumento pang-estado ng panlilinlang at pasismo para gawing alipin ang mamamayan sa kanayunan hindi lamang sa Southwest kundi sa buong isla ng Negros.

2 sundalo patay, 1 sugatan sa magkasunod na engkwentro sa pagitan ng tropa ng gobyerno at NPA-Rizal!

Macario “Ka Karyo” Liwanag
NAAC-NPA-RIZAL
Hunyo 7, 2014

Dalawang sundalo ang namatay at isa ang sugatan sa dalawang beses na magkasunod na engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno na kabilang sa 2nd Infantry Division, PA-AFP at mga myembro ng NAAC-NPA-Rizal. Naganap ang nasabing mga engkwentro noong  Hunyo 5, 2014.

Ang unang engkwentro ay naganap sa Calawis, Antipolo City, Rizal sa ganap na ika-10:20 ng umaga nang salakayin ng isang platoon ng 21st DRC-2nd ID-PA ang isang seksyon ng NAAC-NPA-Rizal na naglulunsad ng gawaing masa sa nasabing barangay. Naunang nakapagpaputok ang mga tropa ng NPA kaya’t nabigo ang kanilang pagsalakay. Nagresulta ng nasabing labanan sa 2 sundalo ang napatay habang walang anumang kaswalti sa hanay ng NPA.

Si Tintin at ang kanyang kwento ng pagbangon

Mula sa Panay
June 7, 2014