The AFP’s military campaign in FSMR ensures the unhindered operation of large-scale mining

Ka Efren Aksasato
NDFP - Farsouth Mindanao Region
October 3, 2014

The Armed Forces of the Philippines (AFP) is intensifying its military campaign in FarSouth Mindanao to ensure the unhindered operation of large-scale mining companies in the region.

In South Cotabato, the 27th IB-PA has conducted a relentless military campaign in Lake Sebu and T’boli as the San Miguel Energy Corporation (SMEC) gears up for the impending full operation of its coal mining in Daguma Range.  Congruently, the 73rd IB’s regular operation in Davao Occidental is aimed at securing the construction of the company’s coal-fired power plant.

On the student demonstrations in Hong Kong [Revised]

Communist Party of the Philippines
September 30, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounces the government of China and its authorities in Hong Kong for employing the full force of the police to brutally suppress student mass demonstrations. Last Sunday, the Hong Kong police lobbed teargas canisters, used pepper spray and wielded batons to charge and disperse the protest actions.

The China and Hong Kong governments, however, can only provoke bigger mass actions in the face of widespread demands by the students and people for political reforms and greater democratic rights.

Maalab na binabati ng NDFP ang Partido Komunista ng India (Maoista) sa ika-10 anibersaryo ng Pagkakatatag nito

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee
September 21, 2014


Translation: NDFP warmly congratulates the Communist Party of India (Maoist) on its 10th Founding Anniversary

Ipinararating ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamaalab na pagbati nito ng pakikipagkaibigan at pakikipagkaisa sa Partido Komunista ng India (Maoista), sa People’s Liberation Guerrilla Army nito, sa Milisyang Bayan, at sa rebolusyonaryong masa ng India, sa ika-10 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng India (Maoista) noong 21 Setyembre 2014.

Lahat ng 18 rebolusyonaryong organisasyong masang kaalyado ng National Democratic Front of the Philippines at ng rebolusyonaryong masa ng sambayanang Pilipino ay nakiisa sa inyo, sa aming mga kasama sa armadong pakikibaka, sa pagdiriwang ng inyong ika-10 anibersaryo.

NDFP, nagbabalang muli laban sa paghadlang na kilalanin at bayaran ang libu-libong biktima sa matagumpay na kasong isinampa sa US nang maramihan at indibidwal sa kasong pangkarapatang-tao kontra kay Marcos

LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
30 September 2014

Translation: NDFP warns GPH anew against preventing recognition and reparation of thousands of successful class and individual plaintiffs in the Human Rights Case against Marcos in the US

Mula pa noong 1987, paulit-ulit nang nagbabala ang Negotiating Panel (panel sa negosasyon) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa Negotiating Panel ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas/Gubyerno ng Pilipinas (GRP/GPH) na ituturing ng NDFP na makatwirang batayan ng pagwawakas ng negosasyong pangkapayapaan ang pagkabigo ng GRP/GPH na bayaran ng danyos ang 9,539 na myembro ng class suit at ng 24 pang direktang indibidwal na nagsampa ng kaso na naipanalo ang kaso sa Paglilitis sa Karapatang-tao laban sa Gubyerno ni Marcos (MDL No. 840, CA No. 88-0390) sa US Federal District Court sa Honolulu, Hawaii.

Stand against Aquino support for US interventionism in Syria

Communist Party of the Philippines
October 03, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the Aquino regime for aligning itself with the US interventionist war to overthrow the anti-US Assad regime in Syria and consolidate its neo-colonial rule in Iraq.

The Filipino people denounce the US imperialists for using the "war against ISIS (Islamic State) " as a pretext to launch air strikes, deploy warships, sell weapons, arm paramilitary groups and set the stage for the eventual landing of ground troops. The US is rallying its imperialist allies in the NATO in the hope of lending legitimacy to what essentially is military interventionism.

On the Hong Kong mass protests & related matters

Jose Maria Sison, Chairperson
International League of Peoples' Struggle
October 1, 2014

1. We, the International League of Peoples' Struggle, support the Hong Kong people in upholding and exercising their democratic rights.  We condemn the police brutality applied by the Hong Kong authorities to suppress the people's right to assemble and speak freely.  We are aware that both the Beijing and Hong Kong authorities are anxious to end  the mass protests for fear that these are likely to embolden similar mass protests in mainland China, especially because of the Tienanmen massacre in 1989 and the current deteriorating economic and social conditions.

2. We recognize that the Hong Kong Special Administrative Region  (HK SAR) is a territory of the unitary state of the People's Republic of  China.  Since the British state gave up its colonial authority over Hong Kong in 1997, the Chinese government has applied a policy of  “one country, two systems” relative to HK SAR and allowed this part of China a high degree of autonomy.   The Chinese government, the Hong Kong authorities and the Hong Kong people must peacefully and amicably settle what reforms are to be made and at what pace for their common benefit.

NDFP warns GPH anew against preventing recognition and reparation of thousands of successful class and individual plaintiffs in the Human Rights Case against Marcos in the US

LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
30 September 2014

The Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) has repeatedly warned the Negotiating Panel of the Government of the Republic of the Philippines/Government of the Philippines (GRP/GPH) since 1997 that the NDFP will consider as just cause for termination of the peace negotiations the failure of GRP/GPH to indemnify the 9,539 class suit members and 24 direct action plaintiffs who won their case in the Human Rights Litigation Against the Estate of Ferdinand E. Marcos (MDL No. 840, CA No. 88-0390) in the US Federal District Court of Honolulu, Hawaii.

This is reflected in Article 5 of the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), signed in 1998 between the GRP-NDFP which states:

Hinggil sa mga demonstrasyon ng mga estudyante sa Hong Kong

Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 30, 2014


Translation: On the student demonstrations in Hong Kong

Binabatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng China at ang mga awtoridad nito sa Hong Kong sa paggamit ng buong pwersa ng pulisya upang supilin ang mga demonstrasyong masa. Noong Linggo, tinirgas ng mga pulis ng Hong Kong, ginamit ang mga pepper spray at batuta para harapin at buwagin ang mga aksyong protesta.

Gayunpaman, nauudyok lamang ng mga gubyerno ng China at Hong Kong ang mas malalaking aksyong masa sa harap ng malaganap na hiling ng mga estudyante at mamamayan para sa reporma sa pulitika at mas malawak na mga demokratikong karapatan.

On the student demonstrations in Hong Kong

Communist Party of the Philippines
September 30, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounces the government of China and its authorities in Hong Kong for employing the full force of the police to brutally suppress student mass demonstrations. Last Sunday, the Hong Kong police lobbed teargas canisters, used pepper spray, and wielded batons to charge and disperse the protest actions.

The China and Hong Kong governments, however, can only provoke bigger mass actions in the face of  widespread demands by the students and people for political reforms and greater democratic rights.

Serye ng mga Koordinadong Taktikal na Opensiba, Inilunsad ng BHB sa Kabikolan

Ka Maria Roja Banua
National Democratic Front-Bicol
Setyembre 30, 2014

Inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa rehiyong Bikol ang serye ng mga koordinadong taktikal na opensiba sa porma ng isnayp, harasment at demolisyon simula 26-29 ng Setyembre 2014 sa mga probinsya ng Sorsogon, Albay Camarines Sur na umabot ng 18 na bilang ng mga detatsment  ng 22nd CAFGU (Cadre) Batallion at mga Company Batallion sa ilalim ng 901st, 902nd, 903rd Brigade ng 9th Infantry Division Philippine Army sa Pili, Camarines Sur. 

Bahagi ito ng pangkalahatang tungkulin ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na paigtingin ang armadong pakikibaka at hawanin ang landas para sa tunay na pagbabago ng lipunan. Sa partikular, ambag na hambalos ito ng kabikolan sa pambansang laban sa reaksyunaryong US-Aquino na batbat ng korapsyon, katiwalian at pagbebenta ng pambansang patrimonya.