Batikusin ang pagdaong ng USS Washington

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 24, 2014


Translation: Denounce docking of USS Washington

Binabatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagdating at pagdaong ng aircraft carrier ng US na USS Washington sa Manila Bay.

Ang USS Washington na dumaong kahapon, ay isa sa pinakamalaking barkong pandigma ng US at ang pagdating nito ay malubhang paglapastangan sa teritoryal na integridad ng Pilipinas. Ang walang rendang paggamit ng mga pwersang militar ng US sa karagatang teritoryal ng Pilipinas ay nagpapatingkad sa kawalan ng tunay na pambansang kalayaan at sa pakikipagsabwatan ng papet na estado ng Pilipinas sa mapanghimasok na militar ng US.

Sa harap ng malakas na paglaban sa brutal na pagpatay ng sundalo ng US noong Oktubre 11 sa Pilipinang si Jennifer Laude, pinatatampok ng pagdating ng USS Washington ang lansakang paglapastangan ng mga imperyalistang US sa soberanya at pambansang integridad ng Pilipinas.

Sa tusong pagtatangkang iisantabi ang pait na likha ng pagpatay kay Laude, sinamatala ng embahada ng US ang pagdating ng USS Washington para ipaalala kung ilanlibong nakaboteng inuming tubig at iba pang suplay ang inihatid nito sa mga apektadong lugar na sinalanta ng superbagyong Yolanda (Haiyan) noong isang taon.

Ang kamuhi-muhing taktikang ito ay nagpapakita sa sambayanang Pilipino kung paano sinasamantala ng gubyerno ng US ang pandaigdigang pagsisikap na maghatid ng makataong tulong upang tabingan ang pagdadaong ng mga barkong pandigma nito sa baybayin ng Samar at Leyte at palaksasin ang militar na kontrol nito sa Eastern Visayas. Ilang buwan matapos ang sakunang sumalanta sa mamamayan, patuloy na nag-operasyon ang mga barko at eroplanong pandigma ng US sa Guiuan, Eastern Samar.

"Interbensyunismong pansakuna" ang ginagawa ng US upang mag-angkin ito ng soberanya sa teritoryal na karagatan ng Pilipinas at ibayong patatagin ang deployment ng pwersa nito sa Asia-Pacific.

Kundenahin ang "dobleng insulto" ng pakustodiya ng US kay Pemberton sa loob ng HQ ng AFP — PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 23, 2014


Translation: Condemn “double insult” of US custody of Pemberton inside AFP HQ — CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng US sa "dobleng pang-iinsulto" ng pagtangging isuko ang kustodiya ng sundalo ng US na siyang pangunahing suspek sa brutal na pagpatay noong Oktubre 11 kay Jennifer Laude sa Olongapo City. Inilipat kahapon si Pfc. Joseph Scott Pemberton ng US Marine mula sa USS Peleliu sa isang militar na pasilidad sa Camp Aguinaldo.

Si Pemberton ay tauhan ng USS Peleliu na nakadaong sa Subic Bay ilang linggo na ang nakalipas. Itinuro siya ng mga saksi na siyang kasama ni Laude kulang sa isang oras bago nagtagpuan ang kanyang katawang nakahandusay sa inidoro ng isang kwarto sa motel kung saan siya inilunod. Makikita sa isang awtopsiyang ginawa sa katawan ni Laude na siya'y brutal na pinaslang. Nagtamo si Laude ng mga pasa at gasgas, bale ang leeg at tatagukan at may mga pasa mula ulo hanggang puwit.

Mula Oktubre 12, nasa kustodiya ng gubyerno at militar ng US si Pemberton alinsunod sa Visiting Forces Agreement na siyang nagbibigay sa US ng gayong kaukulang karapatan.

"Isang grabeng insulto sa soberanya ng Pilipinas ang patuloy na kustodiya ng US kay Pemberton," anang PKP. Kahapon, iginiit ni Phillip Goldberg, ambassador ng US na mananatili sa US ang pagkustodiya kay Pemberton sa buong proseso ng paglilitis at apela.

"Ang pagtangging ilipat ang kustodiya sa pangunahing suspek ay nagpapahina sa kapabilidad ng mga mang-uusig na makapagbuo ng karampatang kaso para sa paglilitis," anang PKP. "Hindi man lamang makakuha ang mga imbestigador ng pulisya at mga mang-uusig ng sampol ng fingerprint at laway ni Pemberton para sa pagsusuri ng DNA upang maikumpara ito sa mga natagpuan sa lugar na pinangyarihan ng krimen."

"Isang malaking kasinungalinan ang ipinamamarali ng gubyerno ng US at ni Aquino na ang VFA ng US-RP ay kapareho rin ng kasunduan ng US ibang bansa," anang PKP. Tinukoy ng PKP na inoobliga ng Status of Forces Agreement ng US-Japan ang US na isuko nito ang kustodiya ng akusadong sundalong Amerikano kapag may habla sa kanila, tulad ng kaso ng tatlong sundalo ng US na nanggahasa sa 12-taong gulang na batang babae sa Okinawa noong 1995.

"Oo nga't nangako ng pakikipagtulungan ang US, subalit pinatatampok lamang nito ang katotohanang, dahil wala sa Pilipinas ang karapatang kunin ang kustodiya sa suspek na si Pemberton, lubhang mahina ang kriminal na hurisdiksyon nito sa kaso ni Laude," anang PKP.

"Ang lalo pang nakaiinsulto ay ang paglilipat kay Pemberton, na nasa kustodiya ng US, sa isang pasilidad ng US sa loob ng punong himpilan ng Armed Forces of the Philippines (AFP), na kahit ang chief of staff ng AFP ay hindi man lamang makapag-iinspeksyon nang walang pahintulot mula sa awtoridad ng US," dagdag ng PKP.

Ibinasura ng PKP ang sinasabi ng US na "kooperasyon" sa paglilipat kay Pemberton, hindi sa embahada ng US, kundi sa Joint US Military Advisory Group (Jusmag) na nasa loob ng Camp Aguinaldo. "Nililinlang ng US ang sambayanang Pilipino sa pagsasabing ang paglilipat kay Pemberton sa Camp Aguinaldo ay pagtiyak sa pagpapailalim sa kanya sa kriminal na hurisdiksyon ng Pilipinas, na sa totoo lang, kahit ang mga imbestigador ng pulisya ay pinagkaitan na ng karapatan na makapanyam ang suspek at maipalalim sa iba pang proseso."

"Ang desisyon ng US kontra sa pagdetine kay Pemberton sa embahada ng US ay upang iwasang maulit muli ang malakas na protesta nang idetine ang sundalo ng US na si Lance Corporal Daniel Smith na kinasuhan, nilitis at hinatulan sa kasong panggagahasa noong 2005. Tinataya ng gubyerno ng US at ng mga namamahala sa krisis nito na ang detensyon ni Pemberton sa Camp Aguinaldo ay makapagpapakalma sa galit ng sambayanang Pilipino sa VFA sa pamamagitan ng pagpapalabas na ang suspek ay saklaw ng awtoridad ng Pilipinas, kahit pa sa katotohana'y nananatili naman ang kustodiya sa kapangyarihan ng US."

"Ang ligal na realidad ay patuloy na nakadetine si Pemberton sa loob ng isang ekslusibong teritoryo ng gubyerno ng US. Ang malala pa, ang teritoryo ay nasa loob ng punong himpilan ng armadong pwersa ng Pilipinas. Tinitiyak ang seguridad ng perimetro ng mga armadong pwersa na sinanay at nagpapahusay sa pagsalig at katapatan sa militar at gubyerno ng US dahil sa tinagurian nitong modernisasyon."

"Kaya, hindi lamang ang paglilipat ang nagpapatingkad sa katotohanang nilalapastangan ng VFA ang soberanya ng Pilipinas, pinatatampok nito maging kung paano nakikipagsabwatan ang gubyerno ng Pilipinas sa paglabag ng US sa pambansang kalayaan at intergridad ng Pilipinas," dagdag ng PKP.

"Nakikiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa pagbatikos kay Aquino sa kanyang imbing pagtatanggol sa VFA sa pagsasabing ang pagbabasura dito'y hindi makapipigil sa paggawa ng krimen ng mga sundalo ng US."

"Nililinlang ni Aquino ang mamamayan at inililigaw ang kanilang atensyon sa katotohanang dahil sa VFA (at sa EDCA), libu-libong sundalong US na taglay ang aroganteng diwa ng karapatan at machismo ng militar ng US ang pinahihintulutang makatuntong sa Pilipinas at walang-habas na lapastanganin ang soberanya ng Pilipinas," dagdag ng PKP.

Allan Juanito on POWS

Allan Juanito
NPA North Central Mindanao
October 29, 2014


Kasuklam-suklam ang AFP sa pagmamalupit sa karelasyon ni Jennifer

Communist Party of the Philippines
October 26, 2014

Translation: AFP is despicable for badgering Jennifer’s fiancé

Kasuklam-suklam ang matataas na liderato ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kung paano pinagtutulung-tulungan at pinagmamalupitan si Mr. Marc Sueselbeck, ang karelasyon ng biktimang pinatay na si Jennifer Laude, at iginiit pa na idekara siyang “persona non grata” (taong itinakwil na makatuntong sa isang lugar) at palayasin sa bansa.

Ang chief-of-staff mismo ng AFP ang gigil na gigil kay Sueselbeck na noong Oktubre 21 ay inakyat ang bakod ng bakuran ng Joint US Military Advisory Group (JUSMAG) na kumakanlong bilang pansamatalang selda ng sundalo ng US na si Joseph Scott Pemberton, ang pangunahing suspek sa pagpatay kay Laude. Kasama ni Sueselbeck ang pamilya ni Laude at pumasok nang walang pahintulot sa bakuran kasama ang kapatid ni Jennifer na si Marilou.

Babaeng magsasaka sa Legazpi City, pinagbantaan ang buhay ng tropang AFP

Florante Orobia
Santos Binamera Command, NPA-Albay
Oktubre 26, 2014

Babaeng magsasaka na residente ng Sitio Misua, Brgy. Banquerohan. Legazpi City, ang panibagong biktima ng paglabag sa karapatang-pantao ng tropang AFP sa Albay. Si Maricel Trilles Lorilla, 33 taong gulang, byuda, ay tinakot at dalawang beses na pinagbantaan ang buhay ng tropang AFP na nag-ooperasyon sa kanilang baranggay.

Noong tanghali ng Oktubre 23, 2014, nadatnan ni Maricel Lorilla sa sentrong baryo nila ang isang grupo ng unipormadong sundalo na armado ng ripleng M16 armalayt at ang ilan na armado ng maiksing baril ay nakasuot ng pansibilyang damit. Walang permisong kinunan siya ng mga ito ng litrato at pagkatapos ay pinagbantaan sa pagsasabing "Una-unahan lang yan Misis, gantihan lang yan at huwag kang makakasiguro sa buhay mo." Hinarang pa ng mga unipormadong militar ang traysikel na sasakyan sana ni Maricel paalis, pinababa siya at binawalan siyang sumakay.

Impormer ng PNP, pinarusahan sa Legazpi City

Florante Orobia
Santos Binamera Command, NPA-Albay
Oktubre 25, 2014

Pinarusahan ng kamatayan si Antonio Asaytuno, masigasig na impormer ng PNP noong Oktubre 22, 2014 sa Brgy. Banquerohan, Legazpi City.

Ginamit na impormer si Asaytuno ng tropang 2nd Manuever Platoon, Police Public Safety Company (PPSC) na nagdetatsment sa Brgy. Imalnod, Legazpi City noong nakaraang dalawang taon. Si Asaytuno ay nagpahamak sa ilang sibilyang magsasaka na naninirahan sa ilang baranggay sa palibot ng nasabing detatsment. Itinuro ni Asaytuno ang mga sibilyan na pinaratangan na NPA supporters ng tropa ng PPSC.

Edwin Nazarionda, aktibong intelligence asset ng 9th IDPA, pinarusahan ng kamatayan

Ka Ramona Caceres
Eduardo Olbara Command, NPA-Camarines Sur
Oktubre 6, 2014

Matagumpay na isinakatuparan ng isang tim ng BHB-Eduardo Olbara Command ang hatol ng hukumang bayan na kamatayan kay Edwin Nazarionda alyas Marjori. Ang parusang kamatayan ay iginawad noong Oktubre 3, 2014, alas 6:45 ng gabi sa mismong tapat ng Battalion HQ ng 42nd IBPA sa Mabaludbalod, Tigaon, Camarines Sur kung saan siya nakatira. Si Edwin Nazarionda ay naging espiya ng 42nd IBPA at aktibong intelligence asset ng 9th IDPA.

AFP is despicable for badgering Jennifer's fiancé

It is despicable how the top leadership of the Armed Forces of the Philippines (AFP) is ganging up on, and badgering, Mr. Marc Sueselbeck, the fiancé of murder victim Jennifer Laude, and demanding that he be declared "persona non grata" and deported from the country.

No less than the chief-of-staff of the AFP is raising hell against Susselbeck who last October 21 climbed the wired fence surrounding the the compound of the Joint US Military Advisory Group (JUSMAG) which houses the tempororay cell holding US serviceman Joseph Scott Pemberton, the prime suspect in the killing of Laude. Susselbeck was with Laude's family and trespassed the compound with Jennifer's sister Marilou.

Hustisya para kay Jeffrey “Jennifer” Laude! Ibasura ang VFA at EDCA!

Patnubay de Guia
NDFP-Southern Tagalog
Oktubre 25, 2014

Mariing kinukundina ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang karumal-dumal na pagpaslang kay Jeffrey “Jennifer” Laude noong Oktubre 11 sa Olongapo City.  Walang kaparis ang kahayupang sinapit ni Laude sa kamay ng sundalong Amerikano.

Walang ibang responsable sa krimeng ito kungdi ang reaksyunaryong rehimeng US-BS Aquino at ang pangangayupapa nito sa among imperyalistang US.  Sa halip na manguna sa paghanap ng hustisya at pagpapanagot sa kriminal na si US Navy Joseph Scott Pemberton, halos iabswelto ito ni Aquino sa agad-agad na pagsasabing ang VFA ang batas na magiging salalayan ng pagresolba sa kaso.  Nagkokoro ang lahat ng ahensya ng gubyerno sa pagbibigay katwiran sa mabagal na pag-usad ng katarungan para sa kahayupang ginawa kay Laude.  Sa gitna ng malawakang kahilingan ng sambayanan para papanagutin si Pemberton, mas pinili ng gubyernong Aquino na unahin ang proteksyon sa isang mamamatay-tao sa halip na pangunahan ang prosekusyon at pagpapanagot dito.  Isang kabalintunaan naman na habang halos iabswelto si Pemberton ang mga karaniwang Pilipino lalo ang mga progresibo at kritiko ng gubyerno ay mabilis pa sa kidlat kung sampahan ng mga gawa-gawang kaso at iligal na inaaresto at ipinipiit.