Comrade Lucas (Rendell Ryan Cagula): Young Red fighter, student leader

Southern Mindanao Regional Party Committee
Communist Party of the Philippines
November 13, 2014

The Southern Mindanao Regional Party Committee of the Communist Party of the Philippines salutes Comrade Lucas (Rendell Ryan Cagula) whose young life ended in the battlefield while fighting the fascist enemy troops of the 27th Infantry Battalion in Maasim, Saranggani at 2 pm November 4, 2014.  Comrade Lucas died along with martyred Red fighters Ka Payat, Ka
Doming and Ka Jappie.

Rendell Ryan Cagula was born on February 26, 1991 in Davao City to a lower petty bourgeoisie family. He was the easygoing and friendly RR to his neighbors and friends. His academic records speak for his high intelligence and leadership acumen. He graduated the elementary level with salutatorian honors at the Davao Holy Trinity Academy. In high school at the Daniel R. Aguinaldo High School, he became the editor-in-chief of the student publication The Reflector, and a scholar of the Department of Science and Technology enrolled in the school’s honor’s section.

Ang CBCP bilang tagapamagitan sa usapang pangkapayapaan ay isang kapangahasan - Sison

Prof. Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
NDFP National Democratic Front of the Philippines

Translation: CBCP as peace talks mediator is presumptuous – Sison 


Panayam ni Roselle Valerio, Liberation International

Roselle Valerio: Sa isang pahayag na inilabas noong 10 Nobyembre 2014, nagsalita si Bishop Socrates B. Villegas, Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines hinggil sa isang mungkahi na hiniling diumano sa CBCP na mamagitan sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) at ng National Democratic Front of the Philippines. Hindi sinabi ni Bishop Villegas kung sino ang nagmungkahi. Nagmungkahi ba ang NDFP sa CBCP na mamagitan sa usapang pangkapayapaan?

Jose Maria Sison: Hindi kailan man humiling ang NDFP sa CBCP o sa Presidente ng CBCP na mamagitan sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GPH. Hindi nito pwedeng hilingin ang CBCP dahil mayroong malinaw na sekular na balangkas para sa negosasyong pangkapayapaan na inilatag ng The Hague Joint Declaration, na pirmado ng magkabilang panig noong 1992. Mataas ang pagpapahalaga ng NDFP sa modernong demokratikong prinsipyo ng paghihiwalay ng simbahan at estado.

Hinggil sa Mensahe noong Nobyembre 10 ng Presidente ng CBCP

Luis G. Jalandoni
NDFP - Negotiating Panel
November 13, 201

Translation: On the CBCP President's November 10 Message  


Hindi iminungkahi ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP) na mamagitan sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at ng NDFP. Mahigpit na patakaran ng NDFP na huwag ipagkatiwala sa anumang entidad ang kapangyarihang mamagitan sa negosasyong pangkapayapaan. Ang kapangyarihang arbitrayong magdesisyon at ipataw ito sa mga Partido sa negosasyong pangkapayapaan ay maaaring mangahulugan ng panganib sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan. Kaya, ang Royal Norwegian Government (RNG), na iminungkahi kapwa ng GRP/GPH at ng NDFP na tumulong sa negosasyong pangkapayapaan, ay imunungkahing lamang na maging Ikatlong Partidong Tagapagpadaloy.

Justice for Hacienda Luisita Massacre can be attained through people's war

Communist Party of the Philippines
November 14, 2014

The CPP joins the Filipino peasantry and people in commemorating the 10th year of the Hacienda Luisita massacre on November 16, 2014.

Ten years ago, workers of Hacienda Luisita went on strike demanding higher wages. They were joined by thousands of peasants and farm workers clamoring for the distribution of 6,000 hectares of land taken from them by the Aquinos and the Cojuangco landlords. On November 16, several thousand people joined a demonstration in front of the main gates of Hacienda Luisita.

CBCP as peace talks mediator is presumptuous – Sison

Prof. Jose Maria Sison
NDFP - Chief Political Consultant
November 13, 2014

By Roselle Valerio
Liberation International

Roselle Valerio: In a message issued on 10 November 2014, Catholic Bishops Conference of the Philippines President, Bishop Socrates B. Villegas speaks about a request made for the CBCP to mediate in the peace talks between the government of the Republic of the Philippines (GPH) and the National Democratic Front of the Philippines. Bishop Villegas did not reveal who made that request. Did the NDFP ever make such a request for the CBCP to mediate in peace talks?

Jose Maria Sison: The NDFP never made a request to the CBCP or the CBCP President to mediate in peace negotiations between the NDFP and the GPH. It cannot make such a request to the CBCP because there is a clear secular framework for peace negotiations laid down by The Hague Joint Declaration, signed by both parties in 1992. The NDFP has a high sense of the modern democratic principle of the separation of church and state.

On the CBCP President's November 10 Message

Luis G. Jalandoni
NDFP - Negotiating Panel
November 13, 2014

The Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) has not requested the Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP) President to mediate in the peace negotiations between the Government of the Philippines (GPH) and the NDFP. It is the firm policy of the NDFP not to entrust any entity with the power of mediation in the peace negotiations. Such power to make decisions arbitrarily and impose them on the Parties to the peace negotiations could mean grave danger to the revolutionary movement and people. Hence, the Royal Norwegian Government (RNG), which has been requested by both the GRP/GPH and the NDFP to help in the peace negotiations, is asked only to be a Third Party Facilitator.

When the CBCP President speaks of “the request to mediate in the government-NDF dialogue”, such a request has never come from the NDFP. The request to any third party to play a role in peace negotiations must be done by both Parties. Both Parties also have to agree to the type of role the third party will fulfill in the peace negotiations.

[VIDEO] Yolanda: Rebolusyonaryong Pagdaig sa Kalamidad

Sine Proletaryo
November 12, 2014
   


Watch on youtube:


Watch on YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=7M6DDXPNMqo


Before Yolanda swept through the Philippines, the CPP enjoined all revolutionary forces in areas along the supertyphoon’s path to mobilize the people and bring them to safer groundvemb. Attending to the people’s well-being, NPA units and people’s militias organized a mass evacuation, giving priority to young children and the elderly.

NPA units, local party branches and mass organizations immediately mobilized the people in order to assess the damage and plan out an appropriate course of action to address urgent needs. A communication and transportation network was immediately established in order to seek relief goods and other material assistance from local mass organizations as well as international and local relief agencies.

Disaster survivors are victims of a grave injustice. They are victims of the Aquino regime’s failure to put into place sufficient disaster-prevention measures. They are victims of corruption in so-called welfare agencies. They are victims of the oppressive and backward system that fails to provide them jobs, just wages and sufficient livelihood. It is the oppressed and exploited classes who suffer grave economic hardships after any disaster.

The struggle of the disaster survivors forms a growing aspect of the national democratic mass movement as the ruling semicolonial and semifeudal system continues to deteriorate rapidly.

Mensahe para sa Republican Sinn Féin sa kanilang Ard-Fheis ngayong 2014

Luis Jalandoni
Chief International Representative, NDFP
Nobyembre 8, 2014


Translation: Message to the Republican Sinn Féin on its 2014 Ard-Fheis

Sa ngalan ng 18 alyadong rebolusyonaryong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines at ng rebolusyonaryong mamamayan ng Pilipinas, ipinaaabot ko ang pinakamaalab na rebolusyonaryong pagbati ng pakikiisa sa mga delegado at bisita ng Ard-Fheis ng Republican Sinn Féin ngayong 2014!

Sinasaluduhan namin ang inyong pagpupunyagi sa militanteng pagtataguyod ng karapatan ng mamamayang Irish para sa pambansang kalayaan laban sa patuloy na okupasyong British sa Ireland. Matagumpay ang RSF sa pag-oorganisa ng sarili sa 32 mga bansa, sa pagpapanatiling nagliliyab ang rebolusyonaryong apoy ng Republikanismong Irish sa buong Ireland, sa kabila ng maraming kahirapan na inyong kinaharap sa nakaraang halos tatlong dekada.

NPA, pinuri ng PKP sa pagsamsam ng 20+ armas sa reyd sa Mindoro

Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 10, 2014

Translation: CPP hails NPA for arms haul in Mindoro raid

Pinupuri ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pagsamsam ng 23 aramas sa isang reyd noong Nobyembre 7 sa munisipyo ng Paluan, Occidental Mindoro. Sa mabilis at tiyak na galaw, matagumpay na nasugpo ng mga Pulang mandirigma ng BHB ang mga armadong elemento ng Public Safety Battalion at ng 408th Public Safety Maneuver Forces ng Philippine National Police at ng 76th Infantry Battalion ng Philippine Army.

Matagumpay na inilunsad ang reyd ng Kumand ng BHB sa Isla ng Mindoro (Lucio de Guzman Command). Ayon sa NDF-Southern Tagalog, nakasamsam ang mga Pulang mandirigma ng pitong ripleng M14, 13 ripleng M16, isang shotgun, dalawang maikling baril, mga bala at ibang pang gamit pandigma.

Message to the Republican Sinn Féin on its 2014 Ard-Fheis

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Democratic Front of the Philippines

November 08, 2014

On behalf of the 18 allied revolutionary organizations of the National Democratic Front of the Philippines and the revolutionary people of the Philippines, I wish to extend my warmest greetings of revolutionary solidarity to the delegates and guests of the 2014 Ard-Fheis of the Republican Sinn Féin!

We salute your perseverance in militantly upholding the right of the Irish people for national liberation against the continued British occupation in Ireland. The RSF has been victorious in organizing itself in the 32 Counties, keeping the revolutionary flame of Irish Republicanism burning throughout Ireland, despite the many difficulties you have faced in the last almost three decades.

Delubyo ng Bagyong Yolanda at Aquino Patuloy ang Pananalasa

Patnubay de Guia
NDF-ST
Nobyembre 8, 2014

Isang taon matapos manalasa ang mapangwasak na superbagyong Yolanda, lugmok pa rin sa guho ng delubyo ang mamamayan ng Leyte at Samar. Bigo ang mamamayang makaaasa sila ng tulong ni simpatya mula sa reaksyunaryong rehimeng BS Aquino.

Sa halip na maagap na tugunan at pangunahan ang pag-ahon ng buhay at kabuhayan ng mga nasalanta ng mamamayan, ipinalasap ng rehimeng Aquino at mga alipures nito ang kawalang malasakit at pagwawalang bahala sa nagging kalunus-lunos na sitwasyon ng lugar na sinalanta at mamamayan.  Inuna ng mga bulok na burukrata ang pamumulitika kaysa kapakanan ng mga biktima.

ANG BAYAN, 7 November 2014

Intensify people’s war in addressing the disastrous results of the typhoon and government corruption


20141107en The Party’s leadership and prompt action by the revolutionary forces have enabled the Filipino people to continually advance the revolutionary movement to address the disastrous results of a supertyphoon as well as corruption in Aquino’s government.

The people reaped significant gains both in addressing the immediate threat of hunger and the longterm goal of advancing their struggles against various forms of exploitation and oppression. They have thoroughly exposed the US-Aquino regime’s…


CPP hails NPA for arms haul in Mindoro raid

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 10, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) acclaims the New People's Army (NPA) for the seizure of 23 firearms in a raid last November 7 at the Paluan, Occidental Mindoro municipal hall. Moving swiftly and precisely, the NPA Red fighters successfully overpowered the armed elements of the Public Safety Battalion and the 408th Public Safety Maneuver Forces of the Philippine National and the 76th Infantry Battalion of the Philippine Army.

The raid was successfully conducted by the NPA Mindoro Island Command (Lucio de Guzman Command). According to the NDF-Southern Tagalog, the Red fighters seized seven M14 rifles, 13 M16 rifles, a shotgun, two handguns, ammunition and other war materiél.

Munisipyo ng Paluan, sinalakay ng NPA! 20 armas, nasamsam!

Patnubay de Guia
NDFP - Southern Tagalog
Nobyembre 7, 2014


Malugod na binabati ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang Lucio de Guzman Command-NPA Mindoro sa matagumpay na opensiba laban sa mersenaryong tropa ng kaaway sa bayan ng Paluan, Occidental Mindoro.

Nagpupugay ang NDF-ST sa kagitingang ipinamalas ng mga Pulang mandirigma at kumander ng BHB laban sa mga elemento ng Public Safety Battalion, 408th Public Safety Maneuver Forces ng Philippine National Police at ng 76th Infantry Battalion ng Philippine Army.

Sa 36 ka tuig nga waay kutod nga pag-alagad sa pumuluyo, himpit nga pagpasalamat, KA AGNES

Pagpasidungog sang Komiteng Rehiyunal sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Panay sa pagkamartir ni Ka Agnes

Komiteng Rehiyon ng Panay
Partido Komunista ng Pilipinas

Nobyembre 9, 2014

Pagkatapos sang mga isa ka semana nga pagpakigsumpong sa malala nga masakit, nagpalyar ang tagipusuon ni Ka Agnes kag nagginhawa sang katapusan sa 58 ka tuig nga pagkabuhi. Nagtaliwan na si Ka Agnes apang ginpasubli niya ang 36 ka tuig nga makaalantos nga paghimakas sa nagapagros na nga mga rebolusyonaryo. Nagtindog si Ka Agnes bilang halimbawa sang isa ka proletaryo nga rebolusyonaryo nga makabig nga inanak ni Ka Andres kag Kumander Waling-waling.

Sa katung-anan sang mapintas nga paghari nga diniktador sang rehimen Marcos, isa si Ka Agnes sa linibo nga mga pamatan-on nga nagpamat-od nga hangkaton ang puting kakugmat sang diktadurya kag idedikar ang primera nga tinuig sang ila kabuhi sa pagbagsak sang Layi Militar kag ang paggabot sang mga ugat nga nagpatuhaw sini. Sa proseso sang rebolusyonaryo nga pagpakig-away, nakatubong si Ka Agnes sa pagpundar sang pula nga gahom pulitikal sang mga

Protest Aquino's criminal neglect and wage people's war

Message to survivors of Yolanda

Communist Party of the Philippines
November 8, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in marking the first anniversary of supertyphoon Yolanda.

The CPP joins the survivors of the tragedy in remembering their relatives, friends and loved ones who perished in their scores of thousands during the storm. Millions lost their homes, their jobs and livelihood.