Reuploaded Video: Ka Simon Santiago for 45th NPA anniversary

Kamatayan ni Noel Delgado, hudyat ng paglalansag sa bandidong grupo

Ka Samuel Guerrero
NPA-Sorsogon
Disyembre 6, 2014

ANG pagbaril kay Noel Delgado nitong Disyembre 1 ay parusa sa malulubha niyang krimen laban sa rebolusyonaryong kilusan at mga magsasaka sa ilang barangay sa Bacon District ng Sorsogon City. Ang pamamarusa sa kanya ay isinagawa ng mga operatiba ng New People’s Army sa Barangay San Juan kung saan siya naninirahan. Katatanggap lang namin ng ulat na namatay siya kahapon, Disyembre 5, sa isang ospital sa Sorsogon City.

Ka Maui at Ka Santos

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014
Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Kabilang sina Ka Maui at Ka Santos sa mga Pulang mandirigma na nasa unahan ng pagtulong sa mamamayang sinalanta ng bagyong Yolanda noong Nobyembre 2013. Nakapaloob sila sa platun ng BHB sa Eastern Panay, isa sa mga lugar na hinambalos ng superbagyo.

Nakapanayam ng Sine Proletaryo ang dalawang Pulang mandirigma nitong Oktubre. Ikinuwento ng dalawa na nakisilong noon ang yunit nila sa bahay ng isang magsasaka nang humagupit ang bagyong Yolanda. Isinalaysay nila kung papaano sila nagtulung-tulong na hawakan ang bubong ng kubo na malao'y nabitawan din sa lakas ng hangin.

Ka Yeng

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Si Kasamang Yeng, 18 taong gulang, ay isa sa mga kabataang tumugon sa panawagan ng komiteng rehiyon ng Partido Komunista (PKP) sa Eastern Visayas na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) pagkatapos ng Yolanda. Pero hindi ganun kasimple ang dinaanan niyang buhay bago siya sumapi sa tunay na hukbo ng bayan.

Isa sa mga responsableng kadre sa hukbong bayan ang tatay ni Yeng. Noong apat na taong gulang pa lamang siya ay napatay ang kanilang ama sa isang labanan. Sa murang edad niya noon ay hindi niya maunawaan o matanggap ang trahedyang dumating sa kanilang pamilya. Sinundan ito ng pagkakasalbeyds ng death squad ni Gen. Jovito Palparan sa kapatid na lalaki ng kanyang ina.

Ka Inday

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Nagbyahe nang tatlong oras sakay sa habal-habal, bago lumakad papunta sa kinaroroonan namin si Ka Inday, para paunlakan ang kahilingang mainterbyu kaugnay sa naging papel ng Maalyang Kilusan ngBagong Kababaihan (MAKIBAKA) tsapter  sa kanilang barangay sa pagharap ng pinsala ng bagyong Yolanda.

“Dumaranas ng kagutuman ang mga magsasaka sa aming lugar at buong Eastern Panay, dahil sa kahirapan. Hindi sila nakapagpatapos sa pag-aaral ng kanilang mga anak...Kaming kababaihan, sumasama sa pagtatanim para makatulong sa pagpapaaral sa kabataan na hindi man lamang makatapos ng hayskul. Lubhang mahirap ang kalagayan namin..” bungad na paglalahad niya.

Ka Nic

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

“Bihira lang kasi ako mainterbyu, kaya medyo nahihiya ako,” sagot ni Ka Nic sa tanong namin kung nininerbyos ba siya sa harap ng kamera. Pangalawang kumander si Ka Nic ng Municipal Coordinating Unit ng Milisyang Bayan sa kanilang lugar. Saklaw ng kanilang la-king-kumpanyang yunit ang dalawang kulumpon ng mga baryo.

“Andito lang ako sa baryo, kasama ang pamilya ko, nang tumama ang bagyo.”

Pumwesto sila sa eskwelahan nang malaman nila sa pamamagitan ng radyo na parating ang malakas na bagyo, salaysay ni Ka Nic.

Ka David

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Kabilang si Ka David sa mga unang bumuo ng Sangay ng Partido Lokalidad (SPL) sa kanilang barangay noong unang hati ng dekada 1980. Katunayan, ang pagkategorya ng mga kasama sa kanya ay antas seksyon na kadre. Sa dami ng inaasikaso niyang gawain ay halos pultaym na siyang kumikilos.

Pagsisimula niya: “Noong wala pa ang kalamidad, kahit papaano ay may nakukunan pa ng pagkain ang mga tagabarangay. Bukod sa mais at palay, may saging, kamoteng kahoy, kamoteng baging, kalabasa, sitaw. Nang humagupit ang Yolanda ay halos nawala ang lahat ng mga ito. Lalong lumalala ang karalitaan sa kanayunan, laluna't pinababayaan na lamang ng gubyernong Aquino ang mga magsasaka.”

Ka Binoy

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Walang namatay na taumbaryo nang dumaan ang Yolanda sa napuntahan naming mabundok na bahagi ng isang larangang gerilya sa Samar kumpara sa kapatagan at baybaying lugar. Ngunit ayon sa mga responsableng kadre sa eryang ito, maraming nasirang mga pananim at mga bahay ng mga taumbaryo. Nasira ang kalakhan ng mga niyog—ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mamamayan. Nagbabadya ang malawak na kagutuman sa lugar.

Dapat kagyat na gumawa ng hakbang ang Partido, Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga organisasyong masa na pinamumunuan nito. Dapat sama-samang kumilos ang mamamayan para harapin ang posibleng kagutuman. Inilunsad ang isang kumperensya ng mga Sangay ng Partido sa Lokalidad (SPL) at gumawa ito ng plano para matugunan ang problema sa produksyon at kakulangan ng pagkain na ibinunsod ng superbagyo.

Ka Randy

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Soft-spoken, tinitimbang ang mga salita, kalmado. Ito ang nabuong impresyon namin kay Ka Randy sa limang araw na kasa-kasama namin siya. Nalaman namin sa mga kasama na sa larangang ito, si Randy ang pinakamainit na kadre sa kaaway. Sa kanilang komite, siya na ang pinakamatagal nang kumikilos sa lugar. Popular siya sa masa at mga alyado.

Sa huntahan, bago matulog, nalaman namin ang ilang personal na datos. “56 anyos na ako, at malalaki na ang apat kong anak. Dati akong kasapi ng organisasyon sa simbahan, at dito nga ako namulat.”

Ka Naro

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

“Bago lang kami sa erya,” ang paunang kwento ni Ka Naro. “Kararating lang namin noong Hulyo at nagsimula kaming i-integrate sa yunit dito noong Oktubre.”

Si Ka Naro, 34, ang lider ng isa sa mga platun ng BHB sa katimugang bahagi ng Samar na kabilang sa dumanas ng lupit ng bagyong Yolanda. Abala ang mga Pulang mandirigmang bumubuo ng platun nila Ka Naro sa pagtulong sa mga magsasaka sa pag-ani ng palay sa lupang pinagtulung-tulungang pagyamanin ng kanilang samahan pagkatapos ng bagyo.

Ka Carling

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Madaling makapalagayang-loob si Ka Carling. Sa edad niyang 50, marami na siyang karanasan sa rebolusyonaryong kilusan na magiliw niyang ikinukwento sa mga bagong kasamang kakilala. Kung gaano siya kaseryoso sa pakikinig sa kwento ng ibang kasama, ganoon din siya kaseryoso sa sarili niyang kwento ng pakikibaka, laluna sa panahon ng gawaing pagbangon dulot ng Bagyong Yolanda.

“May mga bayan dito sa aming erya, na halos anim na buwang walang kuryente, matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Sa panahong ito, parang laging may mobilisasyong masa sa aming erya, dahil sa generator ng NPA. Apat ang generator set naming ginamit. Kaya, kung nasaan ang mga Pulang mandirigma, guyod rin ang masa... nakiki-charge ng cellphone at mga flashlight at iba pang gamit.”

Ka Bryan

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Dumating si Ka Bryan sa gitna ng red alert sa pangatlong araw namin sa lugar. Nagkataong “sumabay” sa iskedyul ng Sine Proletaryo ang clearing operations ng tropa ng AFP na nakakampo sa prubinsya. Ilang araw ding umikot-ikot ang mga sundalo sa mga sityo at baryo na malapit sa binabasehan ng BHB. Minsan, sa isang maiksing panahon, dumaan sila sa isang baryong ilang minuto lamang ang layo mula sa aming kinalalagyan. Sa kabila nito, naisagawa ng tim ng mga inisyal na interbyu at pagkuha ng bidyo ng mga kasamang hindi nakatalaga sa mga pangunahing yunit palaban.   

Isa rito si Ka Bryan na tumatayong political instructor ng platun ng BHB at nangunguna sa gawaing rehabilitasyon sa larangang gerilyang iyon. Sumasaklaw ang platun nila ng mga erya na dumanas ng bagsik ng bagyong Yolanda.

Ka Concha

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Tubong Panay si Concha Araneta, ang tumatayong tagapagsalita ng CPP-NDF ng Panay. Isa siya sa mga nagpundar ng rebolusyonaryong kilusan sa isla.  “Noong YS ako, nakikita ko sa ilang pagtitipon si Louie Jalandoni. Tapos bigla na lang nawala at nabalitaan ko na nagpultaym na. Ah, kasama rin pala siya!”

Balingkinitan, maputi at  may-edad na, pero bakas pa ang gandang mestisa ng kanyang kabataan. Hindi maitago ng simpleng kasuotan ang kanyang mataas na uring pinagmulan, dahil sa makinis na kutis ng isang dating sosyal na kolehiyala. Pero mapagkalinga siya sa mga kasama at kabiruan niya sila.

Ka Sanny

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Muling nakapanayam ng Sine Proletaryo si Santiago “Ka Sanny” Salas, ang tagapagsalita ng National Democratic Front sa Eastern Visayas nang dumalaw kami sa rehiyon nitong Oktubre. Una namin siyang nakapanayam noong Nobyembre 2013, may ilang araw lamang ang nakararaan mula nang humagupit ang Yolanda sa kalakhan ng Visayas at bahagi ng Southern Tagalog.

Masayahing kasama pa rin siya. Sa mga bagong nakakakilala kay Ka Sanny, tila baga wala itong  pinapasang mga problema gayung malaki ang epekto ng nagdaang superbagyo sa kabuhayan ng mamamayan.

Ulat mula sa Panay

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Humigit-kumulang tatlong oras naglakad ang pangkat ng Sine Proletaryo at Pulang Talutang Productions bago nakarating sa lugar ng punong-abalang yunit ng BHB. Bagaman may isinasagawang operasyon ang AFP sa lugar, minabuti ng kumand ng BHB na ituloy ang proyektong bidyo para itampok ang kilusang pagbangon ng mamamayang sinalanta ng bagyong Yolanda. Sabik din ang mga Pulang mandirigma na ibahagi ang kanilang mga karanasan.

Sinalubong ang tim ni Ka Nena na ang pamilya'y kabilang sa mga nakaligtas sa bagyong Yolanda. Nakikituloy siya sa bahay ng isang konsehal ng baryo na pinagtatrabahuhan niya bilang kasamá. Hindi pa nayayari ang kanilang bahay, pero itinuro niya ang ilang yero at plywood na aniya'y bigay sa kanila ng mga progresibong NGO.

Mga Senaryo mula Ormoc City tungong Tacloban City

Sine Proletaryo
Disyembre 5, 2014


Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Halos pare-pareho ang masasagap na mga eksena ng kamera—ang nakakalungkot na tanawin ng mga sira-sirang gusali na parang mga kalansay na kumakaway, nakahilerang “tent cities,” mga hindi nakukumpuning kalsada, mga estudyanteng pilit na pumapasok sa kanilang mga paaralan na sirang-sira ang mga bubong at natitibag na ang mga pader, mga karatula sa daan na humihingi pa rin ng tulong na pagkain, mga nakadapang puno ng saging at ekta-ektaryang putol na mga puno ng niyog na parang inatake ng pesteng cadang-cadang. Lalong napanot pa ng kalikasan ang dati nang kalbo na landslide-prone na kabundukan ng Leyte.

Hindi mo na talaga kailangan ng anti-gubyernong propaganda para magngalit ka sa kriminal na kapabayaan ng inutil na rehimeng US-Aquino.

Introduksyon

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Dalawang tim ng Sine Proletaryo (SP) ang ipinadala nitong Oktubre sa dalawang rehiyon sa Visayas na matinding sinalanta ng superbagyong Yolanda (Haiyan). Ang unang tim ay tumulak sa Eastern Visayas at ang pangalawa ay pumunta sa Panay.

Layunin ng Sine Proletaryo na gumawa ng bidyo na magpapakita kung papaano napangibabawan ng rebolusyonaryong mga pwersa at mamamayan ang mga hamon para makabawi sa salantang idinulot ng superbagyong Yolanda.  Tungo rito, nakipagtalastasan ito para makapanayam ang mga kasapi at kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) at kinatawan ng National Democratic Front (NDF) at mamamayan sa pinakaapektadong mga larangang gerilya.

Jose Ma. Sison's latest book launched in the Netherlands

NDFP International Information Office
November 4, 2014

Detention and Defiance Against Dictatorship, the latest book of Jose Maria Sison, was launched yesterday at the international office of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in Utrecht, the Netherlands. The book contains Sison’s selected writings while in detention in 1977-1986, during the notorious Marcos dictatorship.

The book launching was co-organized by the Filipino Refugees in the Netherlands (FREN), International Network for Philippine Studies (INPS), and the NDFP International Information Office to coincide with the commemoration of the International Day of Solidarity with Political Prisoners on 03 December.

Revolutionary forces prepare for typhoon Ruby--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 05, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said all revolutionary forces will be mobilizing all possible resources to secure the people and carry out all necessary operations in the face of the upcoming supertyphoon Ruby (international name Hagupit).

"All units of the New People's Army (NPA) operating in areas in the path of typhoon Ruby, specifically those in Eastern Visayas, Panay, Central Visayas, Negros, Bicol and Southern Tagalog regions, are on alert to immediately respond to possible emergencies that may arise as a result of the typhoon," said the CPP.

NPA-NCMR launches 28 military actions in November

Allan Juanito
NPA-North Central Mindanao Region
December 2, 2014

Sub-regional commands and guerilla fronts of the New People's Army-North Central Mindanao Region strongly resisted attacks by the 4th ID-PA in month of November.

Twenty-eight military actions were launched, inflicting more than 40 casualties (more than 30 killed and more than 10 wounded) on 4th ID-PA troops and PNP operatives in the provinces of Misamis Oriental, Bukidnon, Western Agusan del Norte and Agusan del Sur. In these actions, a Red fighter, Francisco "Ka Kevin" Mansiguiao, heroically offered his life.

Daba-Daba, November 2014

Pabaskugon ang rebolusyonaryong kusog sa pag-atubang sang kalamidad dala sang bagyo kag garuk nga rehimeng Aquino!
 

http://www.philippinerevolution.net/publications/daba-daba/archives/2014/original/201411hi.pdf

NPA’s punitive action in Sumifru captures two POWs, seizes seven firearms

Ka Aris Francisco
Comval-North Davao South Agusan Sub-regional Command, NPA-Southern Mindanao
December 3, 2014

The New People’s Army Guerrilla Front 33 under the Comval North Davao South Agusan Subregional Command raided the compound of the Sumitomo Fruits Corp. (Sumifru) and captured Cpl. Benjamin Enot Samano (serial no. 833269), 37, and Pfc. Alvin Ricarte (serial no. 901744), 23, who are members of the 60th Infantry Battalion in New Corrella, Davao del Norte, December 2, at 3:45am to 4:00am.  The NPA also confiscated from them and from the company guards two M16 high powered rifles, one shotgun, four rifle grenades, one icom radio and two vests of ammunitions.

The NPA punished the Japanese-owned banana exporter Sumifru for its gross violations of rights of its workers. The NPA received complaints from the workers and their families that the company has imposed 16-work hour shifts without overtime pay in padlocked, jail-like building.  Arbitrary termination and suspension of workers without due cause are also rampant.

Daba-Daba, October 2014

Magpursiger sa lubos nga paghamulag kag pagpabagsak sa rehimeng Aquino!

Download PDF: http://www.philippinerevolution.net/publications/daba-daba/archives/2014/original/201410hi.pdf

Mensahe sa Ika-50 taong Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Kabataang Makabayan

Maria Roja Banua
National Democratic Front-Bicol
Disyembre 2, 2014

Isang taas-kamaong pagpupugay sa ika-50 taon ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan o Patriotic Youth na itinatag noong Nobyembre 30, 1964. Wasto lamang ipagbunyi ang KM50 kasabay sa ika-151 kaarawan ng kapanganakan ng sumpremo ng Katipunan ng Rebolusyong 1896 na naging inspirasyon ng kasalukuyang bagong tipong Pambansa Demokratikong Rebolusyong Pilipino.

Limang (5) dekada ng di matatawarang papel at paglahok sa pambansang demokratikong pakikibaka ng Sambayanan Pilipino. Mahusay nitong tinaguyod ang kanyang natatanging papel sa pagsusulong ng kilusang propaganda at rebolusyonaryong kilusang pangkultura. Nagsilbi itong balon ng mga kadre ng Partido na gumagampan ng samu't saring gawain sa kanayunan, kalunsuran at armadong pakikibaka. Higit sa lahat, ang lakas ng kilusang ng kabataan na syang pinakamahusay na edad sa pakikihamok ay ang bukal na pinagmumulan ng magigiting na mandirigma na nagpapakahusay sa paglalapat ng syensya sa pakikidigmang gerilya.

28 aksyong militar ng BHB-NCMR sa buwan ng Nobyembre 2014

Alan Juanito
NPA North Central Mindanao Regional Operations Command (Julito Tiro Command)
Disembre 02, 2014

Malakas na nilabanan ng mga subrehiyon at larangang gerilya ng Bagong Hukbong Bayan-North Central Mindanao Region ang pang-aatake ng 4th ID-Philippine Army nitong buwan ng Nobyembre 2014.

Nailunsad ang 28 aksyong militar na nagdulot ng mahigit 40 kaswalti (mahigit 30 patay at mahigit 10 sugatan) sa mga tropa ng 4th ID-PA at PNP sa mga prubinsya ng Misamis Oriental, Bukidnon, Western Agusan del Norte at Western Agusan del Sur. Sa mga aksyong ito, isang Pulang mandirigma ang magiting na nag-alay ng kanyang buhay--si Francisco "Ka Kevin" Mansiguiao.

No NPA threat against Pope Francis--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 03, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today issued the following statement dismissing military claims of an "NPA threat" against Pope Francis who is set to visit the Philippines in January.

Mensahe sa Ika-50 taong Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Kabataang Makabayan

Maria Roja Banua
National Democratic Front-Bicol
Nobyembre 30, 2014

Isang taas-kamaong pagpupugay sa ika-50 taon ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan o Patriotic Youth na itinatag noong Nobyembre 30, 1964. Wasto lamang ipagbunyi ang KM50 kasabay sa ika-151 kaarawan ng kapanganakan ng sumpremo ng Katipunan ng Rebolusyong 1896 na naging inspirasyon ng kasalukuyang bagong tipong Pambansa Demokratikong Rebolusyong Pilipino.

Limang (5) dekada ng di matatawarang papel at paglahok sa pambansang demokratikong pakikibaka ng Sambayanan Pilipino. Mahusay nitong tinaguyod ang kanyang natatanging papel sa pagsusulong ng kilusang propaganda at rebolusyonaryong kilusang pangkultura. Nagsilbi itong balon ng mga kadre ng Partido na gumagampan ng samu't saring gawain sa kanayunan, kalunsuran at armadong pakikibaka. Higit sa lahat, ang lakas ng kilusang ng kabataan na syang pinakamahusay na edad sa pakikihamok ay ang bukal na pinagmumulan ng magigiting na mandirigma na nagpapakahusay sa paglalapat ng syensya sa pakikidigmang gerilya.

Lightning Rally para sa Ika-50 Taon ng Kabataang Makabayan, Matagumpay na Inilunsad! KM, Nanawagang Paigtingin ang Digmang Bayan, Sumapi sa NPA!

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
1 Disyembre 2014Panoorin sa youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=EsGMQTvd_7I
http://youtu.be/EsGMQTvd_7I


MAYNILA – Sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Kabataang Makabayan, halos 300 na mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM) ang naglunsad ng lightning rally noong Nob. 30 ng umaga, sa araw mismo ng pagkakatatag nito. Ang lightning rally ay nagsimula sa Quiapo patungong Recto Ave. hanggang sa Morayta.

Mga Elemento ng 22nd IB inambus ng BHB sa Pasacao, Camarines Sur

Ka Michael Robredo
Norben Gruta Command, NPA-West Camarines Sur
Nobyembre 30, 2014

Noong Nobyembre 15, 2014 siyam na elemento ng 22nd IB ang inambus sa Barangay Tinalmod, Pasacao Camarines Sur ng magkasanib na pwersa ng Bagong Hukbong Bayan at mga myembro ng Milisyang Bayan sa ilalim ng Norben Gruta Command-West Camarines Sur. Nagtamo ang mga ito ng 2 patay at 2 pang nasugatan. Nakasamsam ang rebolusyonaryong hukbo ng 1 carbin, 2 magasin sa M14, 7 magasin sa carbin at 1 granada.

Sen. Santiago, hinikayat ng PKP na manindigan laban sa EDCA

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 01, 2014

Translation: CPP urges Sen. Santiago to put foot down on EDCA 


Binati ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Sen. Miriam Defensor Santiago sa pangunguna sa isang imbestigasyon ng senado kaugnay sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Ang imbestigasyong mag-uumpisa ngayong araw ay gagawin ng komite sa relasyong panlabas na pinamumunuan ni Santiago.

"Makatutulong nang lubos ni Senadora Santiago sa patriyotikong adhikain ng sambayanang Pilipino kung pabibilisn niya ang pagbasura sa EDCA," anang PKP.

Mensahe sa Kabataang Makabayan sa ika-50 Anibersaryo ng Pagkakatatag nito

Luis G. Jalandoni
Member, NDFP National Executive Committee
November 30, 2014

Translation: Message to the Kabataang Makabayan on its 50th Founding Anniversary

Buong tatag na nagpapahayag ang National Democratic Front of the Philippines ng pinakamaalab at pinakamilitanteng pagbati sa Kabataang Makabayan (KM) sa pagdiriwang ng ika-50 taon ng pambansang demokratikong rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Ang KM, na laging masigla at bata ay patuloy na kahanay ng mga rebolusyonaryong pwersa sa unahan ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino at tuluy-tuloy at walang humpay na nagwawagayway ng pulang bandila ng pambansa at panlipunang paglaya sa buong 50 taon nito.

Kabataang Makabayan @50

November 30, 2014
50th_01r

The ever-vibrant and youthful KM continues to be among the revolutionary forces in the forefront of the Filipino people’s struggle continuously and unwaveringly waving the red flag of national and social liberation in all its 50 years.

The Filipino people salute KM for its continuing contribution and role in the democratic and mass struggles of the youth and people, firmly upholding its role as vanguards in advancing the revolutionary propaganda and cultural movements, and in swelling the ranks of the New People’s Army (NPA) as peasants organizers, propagandists and warriors.

http://www.philippinerevolution.net/backend/albums/34

Matagumpay na Naisagawa ang Isang Aksyong Pamamarusa sa Berdugong 81st IBPA

Ka Saniata Maglaya - 
Alfredo Cesar Command - NPA Ilocos Sur
11 Nobyembre 2014
          
Tagumpay ang isinagawang opensiba ng isang yunit ng ACC-NPA laban sa berdugong tropa ng 81st IBPA noong gabi ng Nobyembre 10, 2014 sa Brgy Bugbuga, Sta Cruz, Ilocos Sur. Tatlo (3) sa tropa nito ang grabeng nasugatan na pinangalanan ng kanilang Battalion CO na sina PFC Ray Bahar, PFC Sam Garote at PFC Bayuhan.  Ang tropa ng 81st IBPA ay kasalukuyang naka-kampo sa brgy hall ng Brgy Bugbuga habang itinatayo ang bagong Battalion Headquarters nito sa nasabing barangay ng isakatuparan ng ACC operatives  ang pag-atake.

Ipagbunyi ang ika-50 anibersaryo ng Kabataang Makabayan! Mag-ambag sa rebolusyonaryong pagdaluyong! Kabataan, lumahok sa digmang bayan!

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
Nobyembre 30, 2014

Mensahe ng Kabataang Makabayan sa Ika-50 anibersaryo ng KM


Mabunyi at mapulang rebolusyonaryong pagbati sa buong kasapian at mga balangay ng Kabataang Makabayan (KM) sa pagdiriwang sa araw na ito, Nobyembre 30, 2014 ng ika-50 anibersaryo ng KM!

Pinagpupugayan at dinadakila natin ang lahat ng mga martir ng KM at ng sambayanan na nag-alay ng kanilang panahon at buhay para sa pambansang paglaya at rebolusyon. Pinagpupugayan natin ang mga tagapagtatag ng KM at mga kasapi nitong siyang naghawan ng landas para sa muling pagsulong ng pambansa demokratikong pakikibaka.

Message to the Kabataang Makabayan on its 50th Founding Anniversary

Luis G. Jalandoni
Member, NDFP National Executive Committee
November 30, 2014

The National Democratic Front of the Philippines firmly expresses it warmest and most militant greetings to the Kabataang Makabayan (KM, Patriotic Youth) in its celebration of 50 years in the national democratic revolutionary struggle of the Filipino people.

The ever-vibrant and youthful KM continues to be among the revolutionary forces in the forefront of the Filipino people's struggle continuously and unwaveringly waving the red flag of national and social liberation in all its 50 years.

Kabataang Makabayan 50TH: Pamatan-on magpasakop sa inaway banwa!

Apo Mabini
Kabataang Makabayan, Central Negros
Nobyembre 30, 2014

Isa ka mapula nga pagsaludar sa tanan nga rebolusyonaryong martir sg KM!

Aton ginasaluduhan kag mataas nga pagkilala sa mga martir sang rebolusyon kaangay ni kaupod leonardo panaligan isganan nga katapo KM antes magpasakop sa npa kag na martir sa patag-awayan.

Ginkurit sg kasaysayan ang malahalon nga papel sg KM sa kabilogan nga paghimakas sg pumuluyong pilipino batok sa mapintas nga paghari sg dalagko nga agalon may duta kag dalagko nga kumprador burgesya kag ang padayon nga dominasyon sg imperyalistang us sa katilingban pilipino.

Pamatan-on, itib-ong ang legasiya sg 1896 nga Rebolusyon nanday Andres Bonifacio! Mag-upod sa inaway banwa!

Andrea Guerrero
Armando Sumayang, Jr. Command, Southwest Negros Guerilla Front, Negros Island
Nobyembre 30, 2014


Sa okasyon sg ika-151 nga kaadlawan ni Gat. Andres Bonifacio, ang baganihan sg pumuluyong Pilipino, “Amay sg Rebolusyon Pilipino” kag Supremo sg Katipunan, nga nagpamuno sa pungsodnon demokratikong rebolusyon sg pumuluyong Pilipino sadtong 1896 batuk sa mapiguson kag mahimuslanon nga Kolonyalistang Espanyol (ang una nga rebolusyon sa Asya), ginatamyaw kag ginapanginbulahan sg Partido Komunista sg Pilipinas (PKP), New People’s Army (NPA) kag National Democratic Front (NDF) - Southwest Negros, ang ika-50 ka tuig nga Anibersaryo sg Kabataang Makabayan (KM) nga ginpundar sadtong Nobyembre 30, 1964.

After Yolanda: NPA on the field... a year after Typhoon Yolanda.

A Photo Album
November 30, 2014

A year after Typhoon Yolanda (Haiyan) heavily struck and devastated most of the Visayas and Luzon, NPA forces help the people recover from the devastation brought about by typhoon Yolanda and organize the masses for self-governance. The masses of the people has proven once again that the New People’s Army is their true army in contrast to the criminal incompetence of the US-Aquino regime.


http://www.philippinerevolution.net/images/33

Mabuhay ang Kabataang Makabayan sa ika-50 anibersaryo sini!

Partido Komunista sang Pilipinas
Nobyembre 30, 2014

Translation: Long live the Kabataang Makabayan on its 50th anniversary! 


Upod sang pumuluyo nga Pilipino kag sang tanan nila nga rebolusyonaryong pwersa ang sentral nga pamunuan kag ang bilog nga katapuan sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), pati ang tanan nga Pulang kumander kag hangaway sa pagpaabot sang pinakamainit nga rebolusyonaryo nga panamyaw sa Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon sang ika-50 anibersaryo sini.

Nagasaludo ang PKP sa tanan nga mga rebolusyonaryong martir kag baganihan halin sa kubay sang KM kag rebolusyonaryo nga kahublagan masa sang pamatan-on kag estudyante. Ginahatagan-inspirasyon nila ang subong nga henerasyon sang pamatan-on nga magbangon kag mag-alagad sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa.

Ang Makasaysayan nga Papel kag mga Kontribusyon sang Kabataang Makabayan

Sanaysay sa pagsaulog sa ika-50 Anibersaryo sang Pagkatukod sang KM

ni Jose Maria Sison
Tagapundar nga Pangulo, Kabataang MakabayanTranslation: Ang makasaysayang papel at mga kontribusyon ng Kabataang Makabayan

Bangud ako ang nangin tagapundar nga pangulo sang Kabataang Makabayan (KM) sadtong 1964 kag nagpamuno diri tubtob maobligar nga maghulag sang tago sadtong 1968, lubos ko nga ginakalipay kag may dungog nga makapasakup sa pagsaulog sang ika-50 anibersaryo sang KM. Ginahatagan-kahulugan kag ginasakup sang pagsaulog nga ini ang tanan nga paghimakas, sakripisyo kag naangkon sang katapuan sang KM sa pag-alagad sa pamatan-on nga Pilipino kag sa bilog nga pumuluyong Pilipino.

Makasaysayanong papel ug mga tampo sa Kabataang Makabayan

Salaysayon sa pagsaulog sa ika-50 anibersaryo sa pagtukod sa KM

ni Jose Maria Sison
Tagapundar nga Pangulo, Kabataang Makabayan

Nobyembre 30, 2014

Translation: Ang makasaysayang papel at mga kontribusyon ng Kabataang Makabayan
Tungod kay ako ang nahimong tserman sa pagtukod sa Kabataang Makabayan (KM) niadtong 1964 ug nangulo niini hangtud nga maobligar ako nga molihok og tago niadtong 1968, hingpit nakong gikalipay ug gipasigarbo nga makasalmot sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa KM. Gihatag-kahulugan ug gilangkob niining maong pagsaulog ang tanang pakigbisog, sakripisyo ug nakab-ot sa ginsakpan sa KM sa pag-alagad sa kabatan-onang Pilipino ug  tibuok katawhang Pilipino.