Isa na namang sibilyan, pinaslang ng militar

Samuel Guerrero
Celso Minguez Commaand - NPA-Sorsogon
Disyembre 13, 2014

PINASOK ng tatlong sundalo ang isang bahay sa Barangay Bugtong, Barcelona, Sorsogon bandang alas-11:00 kagabi at pinagbabaril hanggang mapatay ang maybahay na si Susan Ernacio Cagalitan, 60 anyos, hiwalay sa asawa.

Ang mga salarin ay dumating sa lugar sakay ng isang motorsiklong laging nakikitang ginagamit ng mga sundalo ng Alpha Company ng 22nd IB na nakabase sa Sityo Bungsaran, Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon. May mga nakarinig na tinatanong ng mga sundalo si Cagalitan kung nasaan ang kanyang asawa. Maya-maya pa ay umalingawngaw na ang mga putok ng baril.

Dapat labanan ng mga nakaligtas sa bagyong Ruby ang kapabayaan ng gubyerno, atrasadong ekonomya, ang pagsasamantala at pagkawasak ng kapaligiran

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 12, 2014


Translation: Ruby survivors must stand up against government neglect, economic backwardness, exploitation and environmental destruction

Sinalasa ng Bagyong Ruby (internasyunal na tawag na Hagupit) ang Pilipinas noong Disyembre 7-9. Bagama't di kasinlakas ng bagyong Yolanda (Haiyan) noong isang taon, naging sanhi ng malawak na pinsala sa mga dinaanan ng bagyong Ruby ang malakas na hangin at walang habas na pag-ulan. Pinakamatinding nasalanta ng bagyo ang Eastern Samar at ilang bahagi ng Northern Samar. Nagdulot din ito ng pinsala sa hilagang Panay, bahagi ng Negros, at mga isla ng Marinduque, Masbate at Mindoro at sa Sorsogon, Batangas, Laguna at prubinsya ng Quezon.

Ang mga inaapi at pinagsasamantalang mamamayan ang pangunahing bumata ng nakaraang bagyo. Marami sa kanila, partikular yaong nasa Eastern Samar at probinsya ng Capiz ay hindi pa ganap na nakakarekober sa bagyong Yolanda. Ilampung libong maliliit na pamilyang magsasaka, maliliit na mangingisda at mga maralita sa lunsod at kanayunan ang nawalan ng mga tahanan at ari-arian dahil sa malakas na hangin at malawakang pagbaha. Umapaw ang mabababa nang mga ilog at binaha ang mga produktong agrikultural. Buu-buong baryo ang Nalubog sa putik na rumagasa mula mga kalbong bundok.

Paliwanag sa pag-ambus ng BHB F14 na nakadamay ng mga sibilyan at pagsagot ng responsibilidad sa kanila

Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter
December 08, 2014


Translation: Pagpatin-aw sa pag-ambus sa BHB F14 nga nakapagan og mga sibilyan ug pagtubag sa responsibilidad ngadto kanila

Una sa lahat, hindi sinadya at hindi mga sibilyan ang target sa ambus na nakadamay ng mga sibilyan. Ang naturang ambus ay nagresulta sa pagkasugat nina armadong Brgy. Kapitan Emelio Solidor, kadreman Sgt. Derion Mordeno, mga CAFGU/CAA na sina Expedito Sabado, Elmer Adonis, Lalang Anstral, Minggoy Serna at isang nagngangalang Arong; at mga sibilyan na sina Cristina Adonis at Lisa Casilla. Napatay sina CAA Taloy Serna, CAA Noni Mabong at sibilyan na si Vanessa Sabas.

Ang target ay ang armadong Brgy. Kapitan na si Mr. Emilio Solidor kasama ang kanyang personal na badigard na si CAFGU/CAA Noni Mabong at mga CAFGU/CAA na armado kasama ng Kadreman na si Sgt. Derlon Mordeno. Si Brgy. Kapitan Solidor ang nagtataguyod at pumoprotekta sa illegal logging sa mga baryo sa paligid nila at nang-aagaw ng lupa sa pamamagitan ng pananakot gamit ang armadong CAFGU. Ginagawang private service ni Brgy. Capt. Solidor, kasama ng mga armadong CAFGU, ang ambulansya ng barangay, imbes na gamitin ito para sa mga pasyente. Ito ang nangyari sa paggamit nila sa ambulansya sa isang pribadong thanksgiving/Christmas party na kanilang dinaluhan.

Gapiin ang berdugong AFP na tumutugis sa mamamayan!

Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter
November 29, 2014


Translation: Pildihon ang berdugong AFP nga naglutos sa katawhan!

Ginagawang mistulang garison ng rehimeng US-Aquino ang rehiyon ng Caraga. Layunin nitong hawanin ang daan para sa walang hanggang pagdambong sa yaman ng rehiyon para sa malakihang pagmimina, plantasyon, proyektong hydropower at iba pang proyekto ng reaksyunaryong gubyernong anti-mamamayan.

Napag-alaman ng Bagong Hukbong Bayan sa Northeastern Mindanao (BHB-NEMR) na mayroong humigit-kumulang 300 tropa ng Philippine Marines na dumaong sa Nasipit, Agusan del Norte. Kasabay nito, dumating din sa Agusan del Sur ang 11 siksbay na puno ng mga tropang militar mula sa Davao. Dagdag lahat ito sa siyam na fullsize battalions ng Armed Forces of the Philippines na naririto na dati sa maliit na rehiyon ng Caraga: ang 26th, 29th, 30th, 36th at 75th IB sa ilalim ng 4th Infantry Division; ang 1st at 2nd Scout Ranger Battalion; at ang 2nd at 3rd Special Forces Battalion. Hindi pa kuntento sa pagpapabaha sa rehiyon ng mga tropang militar, ginagamit pa nila ang mga pwersang paramilitar tulad ng Bagani Force ni Marcos Bocales at grupo ni Calpit Egua para atakehin ang mamamayan at maabswelto sa mga kriminal na gawaing sila ang nag-uutos at nagtataguyod. Ang mga grupong paramilitar na ito ay sapilitang nagrerekrut ng mga myembro tulad ng ginawa nila sa Loreto, Agusan del Sur at ngayon, sa Cabadbaran, Agusan del Norte. Ang grupong paramilitar ni Marcial Belandrez sa Surigao del Sur na sinusuportahan ng Scout Rangers ay aktibong nagsasagawa ng ekstorsyon at nagbabanta sa mga sumusuporta sa pagbakwit ng mamamayang Lumad sa Lianga. Ang mga kriminal na grupong ito ay sapilitan ding nagrerekrut para sa Alsa Masa.

Istatus Panay

Ruby survivors must stand up against government neglect, economic backwardness, exploitation and environmental destruction

Communist Party of the Philippines
December 12, 2014

Typhoon Ruby (international name Hagupit) battered the Philippines on December 7-9. While not as powerful as last year's Yolanda (Haiyan), typhoon Ruby's strong winds and torrential rains caused widespread damage along its path. The typhoon caused the biggest damage in Eastern Samar and parts of Northern Samar. It also caused damage in northern Panay, parts of Negros, the islands of Marinduque, Masbate and Mindoro and in Sorsogon, Batangas, Laguna and Quezon province.

It is the oppressed and exploited people who bore the brunt of the recent typhoon. Many of them, particularly those in Eastern Samar and Capiz province have yet to fully recover from typhoon Yolanda. Tens of thousands of small peasant families, small fisherfolk and rural and urban poor lost their homes and properties to strong winds and widespread flooding. Heavily silted rivers overflowed and inundated agricultural crops. Water rushing down from logged-over mountains buried entire villages in mud.

Jeep fare cuts, unfair without bigger oil price rollback, wage hike and price cuts--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

December 11, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the order to cut jeepney fares by one peso is unfair to the jeepney drivers when the Aquino regime has yet to carry out necessary measures to ensure that the sharp fall in international crude oil prices will have an all-sided impact on the domestic economy and to the particular benefit of the toiling masses.

"Instead of giving priority to regulating the large companies, such as the big oil subsidiaries, the mass transportation corporations and energy producers and suppliers, the Aquino regime is training its regulatory powers on jeepney fares in a cheap publicity stunt that is being done at the expense of the small toilers," pointed out the CPP.

Paigtingin ang pakikibaka upang ipagtanggol ang karapatang-tao sa harap ng gerang mapanupil na Oplan Bayanihan ni Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 10, 2014
Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa Internasyunal na Araw ng Karapatang-tao at sa paggigiit na wakasan ang gerang mapanupil na Oplan Bayanihan ni Aquino na ipinatutupad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at iba pang armadong ahensya ng reaksyunaryong estado.

Kinukundena ng PKP ang rehimeng Aquino sa paglulunsad ng gerang mapanupil na Oplan Bayanihan at sa pagtutuon ng dahas ng estado sa mga di-aramadong sibilyan. Ang Oplan Bayanihan ni Aquino ay nakatuon pangunahin sa mga komunidad ng mga magsasaka at pambansang minorya na puspusang nagsusulong ng kanilang pakikibaka para sa reporma sa lupa at sa pagtatanggol ng kanilang lupaing ninuno laban sa pangangamkam ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at plantasyon.

Mga kalapasan sa tawhanong katungod sa Rehimeng US-Aquino sa Mindanao mikusog sa ngalan sa subrang ginansya sa mga nagharing hut-ong ug sa imperyalista

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
Disyembre 10, 2014

English Translation: Human rights violations of the US-Aquino regime escalate in the name of super-profit for the ruling class and US imperialism

Ang Adlaw sa Disyembre 10 mao ang internasyonal nga kasaulogan sa tawhanong katungod nga gideklara sa United Nations niadtong 1945.  Apan subo pamalandongan tungod kay karong tuiga, 2014, sa tibuok isla sa Mindanao mikusog ang mga kalapasan sa tawhanong katungod sa pasistang rehimeng US-Aquino III. Kini nga mga kalapasan sa tawhanong katungod nagsilbi nga dugoong halad sa itoy nga rehimen sa altar sa subrang-ginansya sa mga dagkung burgesyang kumprador, dagkung agalong yutaan ug amo niini nga imperyalista.  

Subo usab hunahunaon nga dili-tinuyong naangin ang pipila ka sibilyan sa _ambush_ sa usa ka yunit sa BHB-NEMR batok sa bangis ug armadong brgy. _captain_ uban sa iyang mga _escort_ nga kadreman ug mga CAFGU sa Rosario sa Agusan del sur. Gipatin-aw na sa tigpamaba sa NEMR ang sirkumstansya sa nahitabo, apil ang pagpangayo'g pasaylo ug pagpasalig nga mohatag sa indemnipikasyon ngadto sa mga sibilyan nga biktima. 

Ika-66 komemorasyon ng Pandaigdig Deklarasyon ng Karapatang Pantao, Ika-4 na taon na muling Tigmak ng Dugo ang kamay ng Rehimeng US-BSA!

Maria Roja Banua
NDFP - Bicol
Disyembre 10, 2014

Ang kasaysayan ng alinmang lipunan ay kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayan laban sa pang-aapi at pagsasamantala. Sa lipunang kapitalista, ang digma ay ginagamit na paraan para ibayong kumita ng dambuhalang tubo mula sa pagbebenta ng kagamitang pandigma at higit na pagpapalawak ng hegemonya para sa interes ekonomiya at pulitika laban sa sariling mamamayan o mamamayan ng sinasakop na bansa. Sa ngayon, muling nagkukubli sa paraang "proxy war" ang gyerang inilulunsad ng US dahil sa pagkakalantad,magastos at pagkatalo sa labanan sa gyera sa maraming bansa sa nakaraan.

Disyembre 10, 1948 naganap ang pagtitipon ng mga bansa sa ilalim ng United Nations matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig kung saan kinilala ang maraming mga kasong ng paglabag sa karapatan pantao at sa layuning itaguyod na maging makatao ang paglulunsad ng digmaan. Pagkukunwari man o pakitang tao sa esensya ito ay inilangkap sa gyerang sikolohikal ng mga imperyalista dahil itinulak ng lumalakas na paglaban sa imperyalismo ng mamamayan ng mundo.  Iniluwal ng pagtitipong ito ang Unibersal na Deklarasyon sa Karapatang Pantao kung saan ang mga kasaping estado ay nangangako na kamtin ang pagtataguyod ng pangkalahatang paggalang sa karapatang pantao at ang mga pundamental na usapin ng kalayaan. Sinundan pa ito ng maraming kasunduan, batas at kaayusan hinggil sa paglulunsad ng gyera at mga usapang pangkapayapaan bilang isang larangan para pag-usapan ang pagresolba ng pinagmumulan ng armadong tunggalian.

Human rights violations of the US-Aquino regime escalate in the name of super-profit for the ruling class and US imperialism

Ka Oris
NDFP-Mindanao
Disyembre 10, 2014

December the 10th annually commemorates the International Day of Human Rights as declared by the United Nations in 1948. It is however, sad to note that this year, 2014, human rights violations committed by the US-Aquino III regime has escalated in the entire island of Mindanao.

The human rights abuses have been carried out by the puppet regime as a blood offering upon the altar of super profit for the big comprador bourgeois, big landlords and their imperialist master. It is also most unfortunate that a numberof civilians have figured unintendedly in an ambush carried out by a unit of the New People’s Army – NEMR in Rosario, Agusan del Sur against a notorious armed barangay captain, together with his escorts, a cadreman and CAFGU members.

Pagsuporta ng mga komunistang Dutch sa rehabilitasyon pagkatapos ng Haiyan

NDFP International Information Office
December 7, 2014

Translation: Dutch communists boost Haiyan rehabilitation efforts

[Utrecht, 07 Disyembre] Nagbigay ng malaking donasyon ngayong linggo ang New Communist Party of the Netherlands para suportahan ang gawaing rekoberi at rehabilitasyon ng mga komunidad sa Pilipinas na sinalanta ng Superbagyong Haiyan noong Nobyembre 2013.

Nakipagpulong si Maarten Muis ng NCPN sa mga rebolusyonaryong Pilipino na sina Luis G. Jalandoni, Chief International Representative (Internasyunal na Kinatawan) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Coni K. Ledema, ng International Information Office ng NDFP, at iniaabot ang kanilang donasyon. Ipinaliwanag ni Muis na nakulekta ito sa mga myembro ng NCPN at mula sa mga mambabasa ng kanilang buwanang publikasyon na Manifest.

Intensify struggle to defend human rights amid Aquino's Oplan Bayanihan war of suppression

Communist Party of the Philippines (CPP)
December 10, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in marking International Human Rights Day and demanding an end to the Aquino regime's Oplan Bayanihan war of suppression being carried out by the Armed Forces of the Philippines (AFP) and other armed agencies of the reactionary state.

The CPP condemns the Aquino regime for waging the Oplan Bayanihan war of suppression and directing state violence against unarmed civilians. Aquino's Oplan Bayanihan is most viciously directed against peasant and national minority communities who are vigorously advancing their struggle for land reform and defending their ancestral lands against landgrabbing by foreign mining and plantation companies.

Pagpatin-aw sa pag-ambus sa BHB F14 nga nakapagan og mga sibilyan ug pagtubag sa responsibilidad ngadto kanila

Maria Malaya
NDFP - Northeast Mindanao
December 8, 2014

Una sa tanan dili tinuyo ug dili mga sibilyan ang target sa pag-ambush nga nakapagan sa mga sibilyan. Ang maong ambush nagresulta sa pagkasamad nila armadong Brgy. Kapitan Emelio Solidor, kadreman Sgt. Derion Mordeno, mga CAFGU/CAA Expedito Sabado, Elmer Adonis, Lalang Anstral, Minggoy Serna ug usa ka ginganlang Arong; ug sibilyan nga sila Cristina Adonis ug Lisa Casilla. Napatay sila CAA Taloy Serna, CAA Noni Mabong ug sibilyan nga si Vanessa Sabas.

Ang target mao ang armadong Brgy. Kapitan nga si Mr. Emilio Solidor uban sa iyang personal nga body guard nga si CAFGU/CAA Noni Mabong ug mga CAFGU/CAA nga armado uban sa Kadreman nga si Sgt. Derlon Mordeno.  Kini si Brgy. Kapitan Solidor mao ang nagpasiugda ug nagprotekta sa illegal logging sa mga kabaryohan sa ilang palibot ug nangilog og yuta pinaagi sa pagpanghasi ginamit ang armadong CAFGU. Gihimo nga private service ni Brgy. Capt. Solidor, uban sa mga armadong CAFGU, ang ambulansya sa barangay, imbis nga alang sa mga pasyente.  Mao kini ang nahitabo sa paggamit nila sa ambulansya sa usa ka pribadong kalihokan nga thanksgiving/Christmas party nga ilang gitambongan.

Dutch communists boost Haiyan rehabilitation efforts

NDFP International Information Office
December 7, 2014

[Utrecht, 07 December] The New Communist Party of the Netherlands (NCPN) handed over this week a generous donation to boost the recovery and rehabilitation efforts of Philippine communities devastated by Supertyphoon Haiyan in November 2013.

Maarten Muis of the NCPN met with Philippine revolutionaries Luis G. Jalandoni, Chief International Representative of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and Coni K. Ledema, NDFP International Information Office, and handed over their donations. Muis explained that these were collected from members of the NCPN and readers of their monthly publication Manifest.

Mindanao is the priority target of the fascist US-Aquino Regime's OPB

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
December 3, 2014

At the end of its term, the fascist US-Aquino regime, through its Oplan Bayanihan (OPB), has unleashed a counter-revolutionary offensive of massive proportions against the revolutionary movement and the Filipino people, desperately aiming to once and for all defeat the people's revolutionary struggle.  The priority target of the brutal OPB campaign is the island of Mindanao even as it continues to launch its widespread suppression campaign in Luzon and in the Visayas.

The deployment in Mindanao of more than 60% of AFP forces (Army, Marines and Special Forces) is a concrete expression of this, while 22% are deployed in Luzon and 18% in the Visayas.   In Mindanao, 60 battalions of the Philippine Army and Marines have been deployed, including the Light Reaction Battalion.  Also deployed in Mindanao are 63% of the AFP’s Light Armor and Mechanized Brigades, 72% of its Field Artillery Brigades, the Philippine Air Force and communications units.  The Special Action Forces of the PNP have also been sent to Mindanao and, together with the Regional and Provincial Public Safety Battalion and companies, actively participate in the bloody counter-revolutionary campaign in the island.  They have accelerated the recruitment and training of CAFGUs and CAAs, and armed anti-people Lumad groups, alongside establishing counter-revolutionary mass organizations such as the ‘Alsa Masa’.    

Pildihon ang berdugong AFP nga naglutos sa katawhan!

Maria Malaya
NDFP - Northeast Mindanao Region
November 29, 2014

Gihimo na nga daw garrison ang rehiyon sa Caraga sa rehimeng US-Aquino. Tumong niini nga hawanan ang dalan alang sa walay kinutuban nga pagkawkaw sa bahandi sa rehiyon alang sa dinagkung pagmina, plantasyon, proyektong hydropower ug uban pang proyekto sa reaksyunaryong gobyerno nga anti-katawhan.

Nahibaloan sa Bagong Hukbong Bayan sa North Eastern Mindanao (BHB-NEMR) nga dunay kapin kun kulang 300 ka tropa sa Philippine Marines nga nidunggo sa Nasipit, Agusan del Norte.  Dungan niini niabot usab sa Agusan del Sur ang 11 ka 6x6 nga puno sa tropang militar gikan sa Davao. Dugang kini tanan sa 9 ka full sized battalions sa Armed Force of the Philippines nga naa na daan dinhi sa gamay nga rehiyon sa Caraga: ang 26th, 29th, 30th, 36th ug 75th infantry battalions ubos sa 4th Infantry Division; ang 1st ug 2nd Scout Ranger Battalions; 2nd ug 3rd Special Forces Battalions.

Kinukundena namin ang pagsalbeyds sa sibilyang si Samuel Dollesin

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command, NPA-Sorsogon
Disyembre 8, 2014

MARIIN naming kinukundena ang ekstrahudisyal na pagpatay ng mga armadong pwersa ng gobyerno kay Samuel Dollesin ng Barangay Lapinig, Gubat, Sorsogon. Ang bangkay ng biktima ay natagpuan ngayong araw na nakalibing sa gilid ng kalsada sa karatig na Barangay Sogod, Bacon District, Sorsogon City.

Noong Disyembre 4 pa nawala si Dollesin, habang nag-ooperasyon ang pinagsanib na mga tropa ng PNP Public Safety Company at ng 31st Infantry Battalion ng Philippine Army sa naturang erya. Ayon sa nakasaksi, naglalakad pauwi ang biktima nang makasalubong ng mga lasing na sundalo. Huling nakita si Dollesin habang binubugbog ng mga sundalo.

ANG BAYAN, 7 December 2014, in English

Intensify mass struggles against repression20141207en
Download PDF
The Communist Party of the Philippines salutes the Filipino people as they give their all in defending their human rights in the face of the US-Aquino regime’s relentless Oplan Bayanihan campaign of suppression. The courage shown by the toiling masses, especially the peasantry and minority peoples in confronting the brutality of operating troops of the AFP is truly praiseworthy.


Of particular note is the struggle of the peasants and Lumad people of Mindanao to defend their human rights. Their…

Ilantad ang mabagal at kulang na pagbaba ng langis, igiit ang mas malaking pagbawas sa presyo--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 07, 2014

Translation: Denounce slow and small rollback of oil prices, demand bigger price cuts--CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na batikusin ang mabagal, maliit at hindi tugma na pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa harap ng sunud-sunod at malalaking pagbaba ng presyo ng krudong langis sa mga nakaraang buwan.

Inilabas ng PKP ang panawagang ito matapos ianunsyo kahapon ng mga kumpanya ng langis ang pagbabawas ng presyo ng mga produktong petrolyo nang halos P2.50 kada litro ng gasolina at halos P2.20 kada litro sa diesel.

ANG BAYAN, 7 December 2014

Intensify mass struggles against repression [ANG BAYAN 2014 Dec 07]

Video
Ang Bayan
December 7, 2014


 

The Communist Party of the Philippines salutes the Filipino people as they give their all in defending their human rights in the face of the US-Aquino regime's relentless Oplan Bayanihan campaign of suppression. The courage shown by the toiling masses, especially the peasantry and minority peoples in confronting the brutality of operating troops of the AFP is truly praiseworthy.

Paigtingin ang mga pakikibakang masa laban sa panunupil

Editoryal
Ang Bayan
Disyembre 7, 2014

Download PDF here

Translation: Intensify mass struggles against repression


Sinasaluduhan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mamamayang Pilipino sa kanilang puspusang pagtatanggol sa karapatang-tao sa harap ng walang habas na kampanyang panunupil ng rehimeng US-Aquino na Oplan Bayanihan. Kapugay-pugay ang ipinamamalas na tapang ng masang anakpawis, laluna ng masang magsasaka at minoryang mamamayan, sa pagharap sa brutalidad ng mga nag-ooperasyong tropa ng AFP.

Tampok ang pakikibaka ng mga magsasaka at mamamayang Lumad sa iba’t ibang panig ng Mindanao para ipagtanggol ang kanilang karapatang-tao. Ang kanilang militansya at determinasyon ang karampatang sagot sa lupit ng mga operasyong militar upang biguin ang tangkang takutin, patahimikin at paatrasin sila at bigyang-daan ang pagdambong sa yaman ng kanilang mga lupain at kabundukan.

Denounce slow and small rollback of oil prices, demand bigger price cuts--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 07, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the Filipino people to denounce the slow, small and incommensurate rollback of prices of petroleum products in the face of the successive and sharp decrease in the prices of crude oil over the past several months.

The CPP issued this call after oil companies announced yesterday a reduction of prices of petroleum products by around ₧2.50 for every liter of gasoline and around ₧2.20 per liter of diesel.

Bukas nga Sulat:
Alang sa pamilya ni Pfc. Marnel Cinches ug Pfc. Jerrel Yorong

 Alan Juanito
 NPA Regional Operations Command - Northe Central Mindanao
 Disyembre 6, 2014

Mainitong rebolusyonaryong pagtimbaya kaninyo!

Gikasubo namo nga malangan sa dili pa matino nga gidugayon ang pag-release sa duha ka prisoners of  war. Tungod kini sa nagpadayong operasyong militar sa 4th ID sulod sa area of operation sa NPA-NCMR.

Niadtong bulan sa Nobyembre 2014 gipakusog sa reaksyonaryong Gobyerno sa Pilipinas ang pagpangatake batok sa rebolusyonaryong kalihukan sa NCMR.  Mokabat sa 28 ka mga sangka ang nahitabo tali sa mga armadong pwersa sa Gobyerno sa Pilipinas batok NPA-NCMR. Mikalas kini sa 1 ka Pulang Manggugubat ug kapin 40 ka patay ug samaron sa panig sa AFP-PNP-CAFGU.