Bukas nga sulat para kay Boy Dulla kag sa iya pamilya sang Brgy. Camalandaan, Cauayan

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 19, 2014

Para sa imo Boy kag imo Pamilya,


Sa ngalan sg pagpakig-isa sa pumuluyo sa pagselebrar sg Paskwa kag sa pagpakig-abyan sg rebolusyonaryong kahublagan, kami nagapadangat sang amon mainit nga pagpanamyaw sa imo kag sa imo pamilya!

Bisan naulihi na, amon man ginapadangat ang a,om pagpakigbuylog sa kalisod kag kasubo sang pamailya ni Alfonso Dulla sa iya hinali nga kamatayon.

AFP SOMO padayon ginalapas sg Phil. Army, balibad lamang ang paglagas sa mga NPA nga nagsunog sg mga ekwipo sg IBC

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 18, 2014

Puno sg kabutigan kag pagpaniplang ang ginadeklarar sg US-Aquino nga rehimen kag sg mersenaryong Armed Forces of the Philippines (AFP) nga Suspension of Offensive Military Operations (SOMO). Paagi sini nga deklarasyon, ginatuga nila ang ilusyon sg kalinong.

Apang ang matuod, nagatuga ini sang mas agresibo nga military operations sa kabukiran nga nagatublag sa malinong kag matawhay nga pagpangabuhi sg masang mangunguma nga nagaselebrar sg Paskwa kag bag-ong tuig bisan saging, kamote kag kape lamang ang handa.

10 ka adlaw nga ceasefire ipatuman sa NPA-NCMR, pag-release sa 2 ka POW giandam

Allan Juanito
New People’s Army- North Central Mindanao Region
Disyembre 19, 2014

Hugot nga mosanong ang tanang kumand ug yunit sa New People’s Army sa North Central Mindanao Region sa nasudnong kamanduan sa Partido Komunista ng Pilipinas alang sa kaugalingong 10 ka adlaw nga ceasefire samtang magpabilin kining alerto ug aktibong modepensa sa kaugalingon bisan pa man gideklara sa gubyernong Aquino ang 33 ka adlaw nga unilateral Suspension of Offensive Military Operation (SOMO) ug Suspension of Offensive Police Operation (SOPO).  Samtang, ginaandam na sa custodial unit sa NPA ang pagbuhi sa duha ka prisoners of war nga nabihag sa Bukidnon.

Isip pakighiusa sa katawhang Pilipino sa pagsaulog sa pasko ug bag-ong tuig, lakip na sa pagbisita sa Santo Papa sa Simbahang Katoliko, walay unsa mang ilunsad nga opensibang operasyon ang tanang yunit gerilya sa NPA-NCMR ug milisyang bayan batok sa AFP-PNP ug mga grupong paramilitar karong Disyembre 24 hangtud 26, 2014, Disyembre 31 hangtud Enero 1, 2015 ug Enero 15 hangtud 19, 2015. Kahigayunan sab kini alang sa pagsaulog sa tanang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon sa ika-46 nga anibersaryo sa Partido Komunista karong Disyembre 26.

Mensahe ng RCTU sa ika-46 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
Ibagsak ang rehimeng US-Aquino! Itayo ang Gobyernong Bayan!

Revolutionary Council of Trade Unions
Disyembre 19, 2014
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas! Kami ay mga rebolusyonaryong manggagawa at mamamayan sa ilalim ng National Democratic Front of the Philippines. Ipinagdiriwang namin ang mga dakilang tagumpay ng Partido Komunista ng Pilipinas sa apatnapu’t anim na taong pamumuno nito sa rebolusyong Pilipino. 

Malagim ang kinabukasan ng mga manggagawa at sambayanan sa ilalim ng rehimen ni Noynoy Aquino! Kontra-manggagawa at kontra-maralita si Noynoy! Pinapatindi niya ang kahirapan at kagutuman natin. Binubundat niya sa labis-labis na tubo ang amo niyang imperyalistang Kano at mga gaya niyang malaking haciendero’t kapitalista!

Revolutionary workers hold rally, hail CPP’s 46th anniversary

Revolutionary Council of Trade Unions
December 19, 2014
Watch on youtube: http://youtu.be/z3MTFTOPgc4; Photos also available: http://www.philippinerevolution.net/statements/20141219_ibagsak-ang-rehimeng-us-aquino-itayo-ang-gobyernong-bayan

Hundreds of workers led by the Revolutionary Council of Trade Unions, together with other underground revolutionary organizations under the National Democratic Front of the Philippines, held a lightning rally in downtown Manila this morning to mark the 46th anniversary of the Communist Party of the Philippines.

Burning a US flag containing the pictures of US Pres. Barack Obama and Pres. Benigno Simeon Aquino III, the workers said 2014 marked a year of advances for the CPP because of the worsening socio-economic conditions of the workers and people resulting from the semi-colonial and semi-feudal system in the country and the global economic crisis.

Pagkustodiya ng US sa suspek sa pagpatay sa Subic, kinundena ng PKP, pagpapawalambisa sa VFA, iginiit

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 18, 2014

Translation: CPP condemns US custody of Subic killing suspect, demands VFA abrogation 

Inilabas ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sumusunod na pahayag na kumukondena sa pusisyon ng US kahapon na panatilihin ang kustodiya sa US Marine na si Joseph Scott Pemberton na inisyuhan ng mandamyento de aresto dahil sa pagpatay sa Pilipinang si Jennifer Laude noong Oktubre 11 sa Olongapo City:

Nakikiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa pagkundena sa gubyerno at militar ng US sa pagbasura sa hiling ng gubyerno ng Pilipinas na kunin ang kustodiya sa US Marine na si Joseph Scott Pemberton na kinasuhan ng pagpatay kay Jennifer Laude.

CPP condemns US custody of Subic killing suspect, demands VFA abrogation 

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

December 18, 2014
The Communist Party of the Philippines (CPP) issued the following statement condemning the US position yesterday to retain custody of its marine serviceman Joseph Scott Pemberton who has been issued a warrant of arrest over the killing of Filipina Jennifer Laude last October 11 in Olongapo City:

The CPP joins the Filipino people in condemning the US government and military for rejecting the Philippine government's request to have custody of US marine serviceman Joseph Scott Pemberton who has been indicted for the murder of Jennifer Laude.

The AFP’s COPD is part of the offensive operations against the revolutionary movement thus, a legitimate target of the tactical offensive of the NPA

Ka Oris
NDFP-Mindanao
17 December 2014

According to the spokesperson of the 4th ID PA, Benigno S. Aquino III has signed its unilateral ceasefire declaration through a Suspension of Offensive Military Operations, or SOMO, on the part of the AFP and a Suspension of Police Offensive Operations (SOPO) for the PNP, which will both commence midnight of 18 December 2014 and end midnight of 19 January 2015. The month-long SOMO and SOPO will, thus, take effect through Christmas until the New Year, including time covered by the Papal visit.

The 4th ID PA spokesperson added however that, within the duration of their own SOMO, the COPD (Community Organizing for Peace and Development), military operations to rescue the Prisoners of War (POW) and other similar operations shall remain in full play.

Deklarasyon ng tigil-putukan para sa tradisyunal na Kapaskuhan, sa anibersaryo ng PKP at sa pagbisita ni Pope Francis

Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas
17 Disyembre 2014

Translation:  Ceasefire Declaration for traditional holidays, CPP anniversary and Pope Francis' visit

Inilalabas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang deklarasyon ng tigil-putukang ito para sa lahat ng kumand at yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at milisyang bayan na may bisa sa sumusunod na panahon:

12:01 n.u. ng Disyembre 24, 2014 hanggang 11:59 n.g. ng Disyembre 26, 2014;
 

Ceasefire Declaration for traditional holidays, CPP anniversary and Pope Francis' visit

Central Committee
Communist Party of the Philippines
17 December 2014

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) hereby issues this ceasefire declaration to all commands and units of the New People's Army (NPA) and people's militia to take effect during the following periods:

    12:01 am of December 24, 2014 to 11:59 pm of December 26, 2014;

    12:01 am of December 31, 2014 to 11:59 pm of January 1, 2015; and

    12:01 am of January 15, 2015 to 11:59 pm of January 19, 2015.

Mensahe sa ika-50 anibersaryo ng Kabataang Makabayan

Rizalina "La Iza" Bonifacio
Kabataang Makabayan - Laguna
Nobyembre 30, 2014

Nakikiisa kami sa pagdiriwang ng limang dekadang kasaysayan ng Kabataang Makabayan o KM, lalo na ang mga pakikibaka, sakripisyo at tagumpay nito sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Hinahangad ng mamamayang Pilipino na ibagsak ang paghahari ng imperyalismong US (United States), pyudalismo't burukrata-kapitalismo at itayo ang isang tunay na malaya, demokratiko't maunlad na lipunan. Ang pagkakatatag ng KM noong Nobyembre 30, 1964 ay patunay na ang kabataan ang pag-asa ng bayan tungo sa layuning ito.

NPA punishes COPD units in Agusan del Sur, AFP incurs 10 casualties

Ka Omar Ibarra
NPA-WANAS Sub-regional Command, North Central Mindanao Region
December 15, 2014

A Philippine Army officer and two soldiers were killed while seven others were wounded in a series of harassments by Red fighters of the New People’s Army under the Western Agusan Norte-Agusan Sur Sub-regional Command against units of the fascist armed forces’ Community Organizing for Peace and Development (COPD) in the municipalities of La Paz and Talacogon, Agusan del Sur in December 13 and 14, 2014. There were no casualties on the NPA side.

In December 13, around 4:30 AM, an NPA team harassed a platoon-size COPD unit of the 26th and 36th Infantry Battalions stationed in a school in Sitio Libon, Brgy. Leydia, La Paz. Three soldiers were wounded in this incident. Residents of the area have complained of the soldiers’ use of the said school as their barracks. The literacy-numeracy school is run by the Rural Missionaries of the Philippines but has been used as barracks by the COPD unit since November.

Manindigang tupdin ang batas sa karapatang pantao at wastong kondukta sa digmaan, kondenahin ang pamamaslang ng 31st Infantry Batallion laban sa mga sibilyan

Samuel Guerrero
Celso Minguez Command-NPA Sorsogon
Disyembre 14, 2014

Mariing kinokondena ng Celso Minguez Command ang walang pakundangan pagpatay sa sibilyan ng 31st Infantry Batallion Philippine Army sa ilalim ng liderato ng 903rd Infantry Batallion, Philippine Army.  Nauulol sa pagkapikon sa dinanas na pagkatalo sa magkakasunod na labanan ang 31st IBPA kaya pinagbabalingan ang mga sibilyan na mga pawang mga non-combatants. Kaalinsabay nito, layon nilang makapaghasik ng teror sa sibilyan sa pagsasagawa ng mga serye ng pamamaslang o extra judicial killing (ejk) para ibintang at  sirain ang imahe ng Bagong Hukbong Bayan.

Ang saywar na langkap ng Oplan Bayanihan na isinasagawa ng Peace and Development Team (PDT) na nagmamarali ng kabutihan at kaunlaran na iniimbwelto ang mga lokal na yunit at ahensya ng gobyerno para palabasin na suportado ito ng iba-ibang sektor ay hinubaran ng katotohanang hungkag at kaguluhan lamang ang dulot sa mga baranggay. Ipinamalas ng 31st IBPA ang kawalan ng pagtupad sa etika o code of ethics sa paggamit ng media at desperadong linya ng mga pahayag ng 903rd Infantry Brigade. Nagdidileryo ang mga deklarasyon ng 31st IBPA sa pagsasabing ang kanilang mga napapangasawa, nagiging kabit o karelasyon na kababaihan sa baryo na nakuha ang loob kung hindi man sa panlilinlang ay gamit sa paniktik ng Bagong Hukbong Bayan. 

Jalaur Megadam na proyekto, pinakamalalang paglabag sa karapatang pantao ng mga tumanduk

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command -NPA-Central Panay
Disyembre 15, 2014

Mahigit apat na  dekada nang dinaranas ng mga mamayang Tumanduk ng Ilog Jalaud at Alibunan ang ibat-ibang anyo ng paglabag sa karapatang pantao mula pa noong rehimeng Marcos hanggang rehimeng Arroyo.  Bunga ng kapabayaan ng gobyerno, hindi nila nakamit ang pag-unlad ng pamumuhay kung kaya’t hanggang ngayon karamihan sa kanila ang dumaranas ng sobrang gutom at kahirapan.  Ang kanilang mga ninuno ay naging biktima ng pang-aagaw ng lupa ng mga panginoong maylupa tulad ng angkan ng Celo at Carreon ng Calinog at ng mga montero ng DENR.  Naging biktima din sila ng pasismo ng estado bunga ng sunod-sunod na mga Oplan at kampanya militar na nagresulta sa malawakang ebakwasyon, pangsasalbyeds at pilit na pagpapatrabaho.  Bantog na tagapagpatupad nito ang dating berdugo na si PC MSgt Porping Cataluña ng Cahigon at ang kanyang uhaw-sa-dugo na mga CHDF noong dekada ’70 at ’80.

Sa kasalukuyan, sa ilalim ng rehimeng Aquino, pagdudusahan ng mga mamamayang Tumanduk ng Ilog Jalaud at Alibunan ang pinakamalubhang paglabag sa karapatang pantao sa pamamagitan ng megadam sa Ilog Jalaud at ang kakambal nito na Oplan Bayanihan.   Sa pagtatayo ng megadam, lulubog sa tubig ang lupa ng kanilang ninuno at unti-unti silang palalayasin sa kanilang mga sakahan sa pagpapatupad ng mga reforestation-watershed at eco-tourism projects.  Kailanman ay hindi na nila mababalikan ang lupa ng kanilang mga ninuno at magiging mas miserable ang kalagayan ng kanilang pamumuhay kabaliktaran ng mapanlinlang na mga pangako ng rehimeng Aquino at mga tagapagsalita nito na si Senador Drilon at Meyor Centena ng Calinog.

61st IB, apat na taon ng paglabag sa karapatang pantao

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command -NPA-Central Panay
Disyembre 14, 2014

Lubhang ipinagyabang ni  Maj. Gen. Vicente Porto, commanding general ng 3rd ID, ang paglipat ng binansagang Hunter Battalion ng Philippine Army noong Nobyembre 2010.  Sadyang may ipagyayabang si Maj. Gen Porto dahil ang 61st IB ang isa sa mga “pinakamahusay na batalyon ng armi” – pinakamahusay sa paglabag ng karapatang pantao na kanyang pinatunayan sa mahabang listahan ng mga karahasan sa Isla ng Negros  mula noong 2002 hanggang 2010.

Sa pagpapatupad ng Peace and Development Operations sa ilalim ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng Aquino mula 2011 hanggang 2014  muling pinatunayan ng 61st IB ang  kanyang “kahusayan” sa Isla ng Panay laluna na sa probinsya ng Capiz at bahagi ng Iloilo sa mga sumusunod na pinakatampok na mga karahasan: