Recent Publication from Central Luzon

The following are now available for downloading:

Himagksik, October 2014: http://www.philippinerevolution.net/publications/himagsik/archives/2014/original/201410pi.pdf

Lakas ng Masa: March 2014. http://www.philippinerevolution.net/publications/lakas_ng_masa/archives/2014/original/201403pi.pdf

Lakas ng Masa: April-June 2014. http://www.philippinerevolution.net/publications/lakas_ng_masa/archives/2014/original/201404-06pi.pdf

Lakas ng Masa: July-September 2014. http://www.philippinerevolution.net/publications/lakas_ng_masa/archives/2014/original/201407-09pi.pdf

Lakas ng Masa: October-December 2014. http://www.philippinerevolution.net/publications/lakas_ng_masa/archives/2014/original/201410-12pi.pdf

Ang Larangan: January-February 2014. http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_larangan/archives/2014/original/201401-02pi.pdf

Inang Larangan: 2013. http://www.philippinerevolution.net/publications/inang_larangan/archives/2014/original/2013pi.pdf

CAFGU sa IBC Batching Plant nadis-armahan

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 26, 2014

Kadungan sa gintigayon nga pagsunog sg New People's Army (NPA) idalum sg Armando Sumayang, Jr. Command sa 3 ka heavy equipments sg International Builders Corporation (IBC) sadtong Disyembre 14, 2014, 8:15 sg gab-i sa Sityo Tau-angan, Brgy.Gil Montilla, Sipalay City, nadis-armahan sg isa ka squad sg NPA si CAA Efren Baton Solanoy, isa ka aktibong katapu sg Civilian Armed Forces Geograhical Unit Active Auxiliary (CAA) sa idalum sg 12th IB PA.

[AUDIO CLIP]

Sa tuman nga pagkasorpresa, madasig nga nakuha sa iya ang isa ka M14 Assault Rifle nga may Serial number 887978, 9 ka magazine nga may 110 ka bala sg M14, 1 military backpack, 2 ka set sg camouflage uniforms, meat can kag ID niya.


Labi ngapalig-unon ang Partido kag isulong ang inaway banwa sa mas mataas nga lebel!

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 26, 2014


Banwa Sa Mas Mataas Nga Lebel!
[AUDIO CLIP]

Ang tuig 2014, puno sg panghangkat nga tuig para sa rebolusyonaryong kahublagan sa Southwest Negros idalum sg Armando Sumayang, Jr. Command. Apang gin-atubang ini sg mga kadre kag katapu sg Partido Komunista sg Pilipinas (PKP), New People's Army (NPA) kag mga rebolusyonaryong masa nga puno sg kaisog kag determinasyon nga paslawon ang O'Plan Bayanihan sg US-Aquino nga Rehimen 2 kag labi nga iabanse ang inaway banwa sa mas mataas nga lebel.

Gani, sa okasyon sg ika-46 nga Anibersaryo sg liwat nga pagkatukod sg PKP, bug-os kalipay nga ginaselebrar naton ang mga naangkon nga kadalag-an sa suold sg isa ka tuig kag hugot ginauyatan ang malahalon nga mga leksyon sa pila ka mga kahuyangan sa pagbuylo sa komprehensibong buluhaton sg agraryong rebolusyon, armadong paghimakas kag pagtukod sg baseng masa.


Panayam kay Prof. Jose Maria Sison noong Bagong Taon 2015

Prof. Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
NDFP National Democratic Front of the Philippines

January 01, 2015


Ni Nikko Dizon
Philippine Daily Inquirer


Translation: Interview with Prof. Jose Maria Sison on New Year's Day 2015

Niko Dizon (ND): Maligayang Bagong Taon sir! Nabasa ko ang iyong Q&A sa NDCP executive course students

Prof. Jose Maria Sison (JMS): Maligayang 2015 at maligayang bati!

ND: Nagulat lamang ako sa mga tugon mo, una, ilan sa mga patakarang nabanggit mo kung ikaw ay magiging presidente ay tulad ng mga patakarang ipinatutupad ngayon ng gubyerno.

Interview with Prof. Jose Maria Sison on New Year's Day 2015

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
January 1, 2015

By Nikko Dizon
Philippine Daily Inquirer

Niko Dizon (ND): Happy New Year sir! I read your Q&A with the NDCP executive course students

Prof Jose Maria Siso (JMS): Happy 2015 and best wishes!

ND: I was struck by your answers because one, some of the policies you mentioned if you would become president are the same policies being followed now by government.

JMS:  The general titles of the policies that I have mentioned and proposed are indeed similar to those used by the GPH and are used as subjects for the agenda of the peace negotiations.  But the GPH and NDFP differ in substantiating the titles or subjects.  For instance, the NDFP points out under the rubric of national sovereignty and independence the need to do away with unequal treaties, agreements and arrangements with foreign powers. Under the rubric of economic development, the NDFP stresses Filipino-owned industrialization and genuine land reform.  The differences in the substantiation of policies is subject to negotiations and consensus for the benefit of the Filipino people.

Pagtataas ng presyo ng langis, kulang na rolbak sa gitna ng matarik na pagbagsak ng presyo ng krudo, binatikos ng PKP

Communist Party of the Philippines
December 31, 2014

Translation: 


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang malalaking kumpanya ng langis sa panibagong pagtataas ng presyo ng lokal na mga produktong petrolyo at sa hindi nila substansyal na pagbababa ng presyong magsasalamin ng malaking pagbulusok sa presyo ng krudo sa internasyunal na pamilihan.

Itinaas ng malalaking kumpanya sa langis ang presyo ng gasolina kahapon nang P0.30 kada litro at nang P0.10 sa kerosene.

CPP denounces oil price increases, unsubstantial rollback amid steep fall in crude oil prices

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 31, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the big oil companies for raising anew the prices of local petroleum products and their failure to roll back prices substantially to reflect the large drop in the international prices of crude oil.

Yesterday, big oil companies increased gasoline prices by P0.30 per liter and kerosene by P0.10.
Chart of rate of change of prices of gasoline, diesel and Dubai crude

Labanan ang malalalang patakaran ni Aquino sa huling taon ng kanyang panunungkulan

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 30, 2014


Translation: Struggle against Aquino’s worsening policies during its last year in office

Lalo pang lalala sa korapsyon ang rehimeng Aquino at magpatutupad ng pinakamalalang mga patakaran nito sa susunod na taon habang nag-iipon ito ng pondo para sa eleksyon, tinitiyak ang pagtalima sa kontrata sa mga kaalyadong malalaking kumprador at mga katuwang na dayuhang kapitalista, nagsisilbing lalo sa pangangailangan ng militar ng US sa bansa at pinakakawalan ang mga desperadong hakbang ng panunupil upang pigilan ang paglago ng rebolusyonaryong kilusan.

Nais bitagin nang maaga ng naghaharing reaksyunaryong sistema ang mamamayan sa sarswelang eleksyong 2016. Gayunpaman, magiging abala ang masang anakpawis ng mga manggagawa, magsasaka, mala-proletaryado at mababang kitang mga empleyado at propesyunal sa pakikibaka para ipagtanggol at isulong ang kanilang kagalingan sa harap ng lumalalang sosyo-ekonomikong kalagayan.

Struggle against Aquino's worsening policies during its last year in office

Communist Party of the Philippines
December 30, 2014

The Aquino regime is set to become ever more corrupt and implement its worst policies ever in the coming year as it prepares to fill-up its election warchest, ensure compliance with contracts with allied big compradors and partner foreign capitalists, serve more the needs of the US military in the country and unleash desperate acts of suppression to stymie the growth of the revolutionary movement.

The ruling reactionary system seeks to draw the people early into the election carnival of 2016. However, the toiling masses of workers, peasants, semi-proletariat and low-income employees and professionals will have to be busy with waging struggles to defend and advance their welfare amid worsening socio-economic conditions.

Keep the revolutionary flame raging, achieve more victories

Anniversary Statement of the Communist Party of the Philippines--North Central Mindanao Region

Ka Norsen Manggubat
CPP North Central Mindanao Region
December 26, 2014

The entire revolutionary forces and the masses of North Central Mindanao Region is brimming with revolutionary fervour as we celebrate the 46th founding anniversary of the re-established Communist Party of the Philippines.

Most importantly let us offer this celebration to all revolutionary martyrs and heroes, including the seven Red fighters who offered their lives this year. We also salute all Party cadres and members, Red commanders and fighters, and all those who offered their time and lives fulfilling the demanding tasks of advancing the revolution.

Mibul-og ang rebolusyon sa Pilipinas taliwala sa pagsamot sa laygay nga krisis sa nagharing sistema

Communist Party of the Philippines 
December 26, 2014

Translation: The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens

Download PDF: http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/archives/2014/original/20141226bi.pdf


Walay kinutuban ang atong kasaya sa pagsaulog sa ika-46 nga anibersaryo sa pagkatukod sa atong bantugan, magilakon ug minahal nga Partido Komunista sa Pilipinas, ang rebolusyonaryong proletaryong abanteng destakamento nga nanguna sa demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino batok sa imperyalismong US, pyudalismo ug burukrata kapitalismo.

Atong gipahalipayan ang tanang mga kauban sa mga kadaugan sa pagtukod sa Partido, sa Bagong Hukbong Bayan ug National Democratic Front, sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, tinuod nga reporma sa yuta ug pagtukod sa baseng masa sa kabanikanhan (mga organo sa politikanhong gahum ug mga organisasyong masa) ug sa pagpakusog sa kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan.

Nagasulong ang rebolusyon sa Pilipinas sa tunga sang paglala sang nagapadayon nga krisis sang nagahari nga sistema

Communist Party of the Philippines
December 26, 2014


Translation: The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens


Download PDF: http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/archives/2014/original/20141226hi.pdf


Wala sang kutod ang aton kasadya sa pagsaulog sang ika-46 nga anibersaryo sang pagtukod sang aton dungganon, bulawanon kag mahal nga Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), ang rebolusyonaryo nga proletaryong destakamento sang demokratikong rebolusyon sang pumuluyong Pilipino batuk sa imperyalismong US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.

Ginatamyaw naton ang ta-nan nga mga kaupod sa mga kadalag-an sa pagtukod sang Partido, sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) kag National Democratic Front (NDF) sa pagpasulong sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, tunay nga reporma sa duta kag pagtukod sang baseng masa sa kaumhan (mga organo sang gahum pangpulitika kag mga organisasyong masa) kag sa pagpaigting sang kahublagang masa lunsay sa kasyudaran kag kaumhan.

Apat ang patay at pito pa ang sugatan sa mga sundalo ng Bravo Company ng 29th IB

Omar Ibarra
New People's Army, Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command (WANAS)
Disyembre 23, 2014

Translation: Upat ang patay ug lain pang pito ang samaron sa mga sundalo sa Bravo Company sa 29th IB
 

Apat ang patay at pito pa ang sugatan sa mga sundalo ng Bravo Company ng 29th IB nang pasabugan sila ng command-detonated explosive ng isang tim ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command noong Disyembre 22 alas-8 ng umaga sa Rizal, Buenavista, Agusan del Norte.


Sakay ng isang siksbay, nagmula sa command post ng Bravo Company sa Barangay Rizal ang isang platun ng mga tropa para rumelyebo sa kanilang tropa na nananatiling nakapondo sa Sityo Bangkaling, Nongnong, Butuan City. Hindi na nakaganti ng putok ang mga nakasakay sa siksbay dahil sa impact ng pagsabog ng eksplosibo.

Pag-alabin pa ang rebolusyon, kamtin ang dagdag na mga tagumpay!

Pahayag sa anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas--North Central Mindanao Region

Ka Norsen Manggubat
Partido Komunista ng Pilipinas--North Central Mindanao Region
Disyembre 26, 2014

Translation: Ipadilaab pa ang rebolusyon, kab-uton ang dugang mga kadaugan

Buong sigla at init na ipinagdiriwang ngayon ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng North Central Mindanao Region ang ika-46 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Higit sa lahat, iukol natin ang ating pagdadalamhati sa lahat ng mga rebolusyonaryong martir at bayani, kabilang ang pitong Pulang mandirigmang nag-alay ng kanilang buhay ngayong taon.

Panagutin ang pasistang 402nd Brigade sa pagpatay kay Brgy. Kapitan Nicasio "Angis" Precioso Sr.! Ilantad ang paglabag ng AFP sa kanilang SOMO

Omar Ibarra
NPA--Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command
Disyembre 22, 2014

Translation: Papanubagon ang pasistang 402nd Brigade sa pagpatay kang Brgy. Kapitan Nicasio “ANGIS” Precioso, Sr! Ibutyag ang kalapasan sa AFP sa ilang SOMO

Pananagutin ng Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command ang mga kriminal na  reaksyunaryong tropa sa ilalim ni Col. Roland Dumawa ng 26th IB at ng 402nd Brigade sa pagbaril at pagpatay kay Barangay Kapitan Nicasio "Angis" Precioso Sr. ng Balit, San Luis, Agusan del Sur kasabay mismo ng kanilang tigil-putukan. Disyembre 22, pasado alas-8 ng umaga, tatlong araw bago mag-Pasko nang patayin si Kapitan Angis sa Km. 2, Nuevo Trabajo, San Luis, Agusan del Sur. Dadalo sana siya sa Municipal Peace and Order Council Meeting (MPOC) noong araw na iyon para talakayin ang panggigipit ng mga yunit ng COPD sa mga baryo ng San Luis.

Upat ang patay ug lain pang pito ang samaron sa mga sundalo sa Bravo Company sa 29th IB

Omar Ibarra
New People’s Army, Western Agusan Norte – Agusan Sur Subregional Command (WANAS)
North Central Mindanao Region (NCMR)
Disyembre 23, 2014

Upat ang patay ug lain pang pito ang samaron sa mga sundalo sa Bravo Company sa 29th IB  dihang gipabuthan sa command detonated explosive sa usa ka tim sa New People’s Army ilalum sa Western Agusan Norte – Agusan Sur Sub-Regional Command niadtong Disyembre 22 sa alas 8:00 sa buntag sa Rizal, Buenavista, Agusan del Norte.

Gikan sa command post sa Bravo Company sa Barangay Rizal ang usa ka platun nga tropa padulong sa pagrelyibo sa ilang tropa nga nagpabiling nagpundo sa Sitio Bangkaling, Nongnong, Butuan City sakay sa usa ka six by six truck. Wala na nakabalos pa pagpabuto ang mga nagsakay sa 6 x 6 tungod sa impact sa buto sa eksplosibo. 

Photo album: CPP 46th Anniversary in Marihatag, Surigao del Sur
Despite the heavy rains, distance and attempts of of the scout rangers of the AFP to prevent the people from attending, more than 15,000 people attended the Peace Consultation and Celebration of the 46th anniversary of the CPP in Marihatag, Surigao del Sur last December 26, 2014.