30 araw na SOMO/SOPO ni Aquino, isang malaking kasinungalingan

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 09, 2015

Translation: Aquino’s 30-day SOMO/SOPO is a big lie

Isang malaking kasinungalingan ang 30-araw na deklarasyon ng suspensyon ng opensibang militar at pulis ng rehimeng Aquino. Sa kabila ng diumanong epektibidad nito umpisa Disyembre 18, hindi huminto ang mga yunit ng Armed Forces of the Philippines (AFP), ng Philippine National Police (PNP) at mga grupong paramilitar sa paglulunsad ng mga opensibong maniobra, deployment ng pwersa at operasyong kombat hanggang sa araw na ito.

Patuloy na nakatatanggap ng ulat ang PKP hinggil sa militarisasyon ng mga komunidad sa Davao City; maging sa mga bayan ng Mabini, Mawab, Nabunturan, Maragusan, Monkayo, Maco, Compostela at New Bataan sa Compostela Valley; sa Mati City, Banaybanay, Lupon, Baganga, Cateel, Boston at San Isidro sa Davao Oriental; sa Magpet, North Cotabato; at sa Loreto at Trento sa Agusan del Sur.


Patuloy na nag-iikot sa mga komunidad ang mga sundalo ng Army, inookupa ang mga barangay hall, day care center, iskwelahan sa mga baryo at mga sports center, hinaharas ang mga tao, sinisindak ang mga bata at ginagambala ang kapayapaan at kaayusan ng mga komunidad.

Lalong maigting ang mga operasyon ng AFP sa panahon ng tinaguriang SOMO/SOPO sa mga lugar kung saan militanteng nilalabanan ng mamamayan ang pagpasok ng mga kumpanya sa pagmimina. Sa bayan ng Mabini, isang 80-katong yunit pangkombat ng 71st IB ang patuloy na nagsasagawa ng "clearing operations" sa mga barangay ng Palali, Panamin at Mascareg upang sansalain ang paglaban sa planong pagpasok ng One Aisa Resources, isang kumpanyang Australyano sa pagmimina. Tinutustusan ng One Asia ang mga operasyon ng 71st IB.

Ang mga pang-aabuso ng 71st IB ang nag-udyok sa mga lokal na yunit ng milisyang bayan para ambusin ang isang pangkat ng Army noong Disyembre 29 na pinamumunuan ng kumander nito na si 1Lt. Ronald Bautista na kagagaling lamang sa kanilang ditatsment sa Barangay Anitapan. Napatay sa ambus si Bautista at ang dalawa pa niyang tauhan.

Noong Disyembre 26, nagtalaga ang 4th Infantry Division ng mga yunit sa buong rehiyon ng Caraga para magtayo ng mga blokeyo sa kalsada upang hadlangan ang libu-libong mamamayan na makarating sa Marihatag, Surigao del Sur kung saan inilunsad ang pagdiriwang ng ika-46 na anibersaryo ng PKP.

Sa kabila ng walang habas na operasyon ng AFP, matagumpay na napalaya ng BHB ang anim na bihag sa digma sa Montevista, Compostela Valley at sa Surigao del Sur, at inilipat sila sa mga ahensyang makatao at personalidad. Gayunpaman, kinansela ng pamunuan ng NDFP-Mindanao ang pagpapalaya sa tatlong iba pang bihag sa digma na nakatakdang palayain kahapon dahil sa patuloy na opensibong operasyong militar sa Gigacuit, Surigao del Norte.

Malinaw na ang deklarasyon ng 30-araw na SOMO/SOPO ni Aquino ay isang malaking kasinungalingan. Sa nakaraang tatlong linggo, hindi iginalang ng mga yunit ng militar at pulisya ang Kapaskuhan at hindi man lamang nagpakita ng pagdadalawang-isip sa paglulunsad ng kanilang operasyong kontra-gerilya at militarisasyon ng mga komunidad sa ilalim ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan.