ANG BAYAN, 21 January 2015


Baklasin at ibasura ang pribatisasyon!20150121pi
Download PDF
Pabigat nang pabigat ang pasanin ng mamamayang Pilipino sa harap ng kaliwa’t kanang mga pagtaas ng singil at mga bayarin. Ang malaking pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT, ang pagtataas ng singil sa tubig at ang napipintong pagtaas ng singil sa kuryente ang pinakahuli lamang na mga dagdag na pahirap na ipinataw ng rehimeng US-Aquino sa mamamayang Pilipino. Dagdag pa rito ang tuluy-tuloy na pagtaas ng gastos sa edukasyon, pagpapagamot, komunikasyon, pabahay at iba pang mga serbisyo at…