CAFGU sa IBC Batching Plant nadis-armahan

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 26, 2014

Kadungan sa gintigayon nga pagsunog sg New People's Army (NPA) idalum sg Armando Sumayang, Jr. Command sa 3 ka heavy equipments sg International Builders Corporation (IBC) sadtong Disyembre 14, 2014, 8:15 sg gab-i sa Sityo Tau-angan, Brgy.Gil Montilla, Sipalay City, nadis-armahan sg isa ka squad sg NPA si CAA Efren Baton Solanoy, isa ka aktibong katapu sg Civilian Armed Forces Geograhical Unit Active Auxiliary (CAA) sa idalum sg 12th IB PA.

[AUDIO CLIP]

Sa tuman nga pagkasorpresa, madasig nga nakuha sa iya ang isa ka M14 Assault Rifle nga may Serial number 887978, 9 ka magazine nga may 110 ka bala sg M14, 1 military backpack, 2 ka set sg camouflage uniforms, meat can kag ID niya.


Si Solanoy upod ang wala ginhingadlan nga isa pa ka gwardya, nagaserbe nga gwardya sa batching plant sg amo nga construction firm.

Suno sa mga operatiba sg NPA, gin-ako ni CAA Solanoy nga siya ang nagpalupok sa mga bata nga nagapangtipon sg nagakausik nga mga semento, gamit ang iya M14. Dugang pa niya, mando kuno ni Oscar Montilla nga Mayor sg Sipalay City nga palukpan ang sin-o man nga magpalapit sa amo nga planta.

Ang pamangkot, sin-o ang nagasweldo sa mga CAFGU nga ini? Ang pumuluyo bala sg Sipalay ukon ang IBC? Samtang, ang mga mangunguma nga nagademanda sg libre nga serbisyo sosyal kag subsidyo sa panguma, halos wala gani ginasapak.

Indi katingalahan nga ang mga burukratikong kapitalista katulad ni Oscar Montilla ang maggamit sg mersenaryong AFP kag CAFGU para magproteksyon sa iya mga kasahi nga agalon mayduta kag komprador burgesya, bilang kabahin sg ila ekonomiya nga rekurso, ilabe na sa panahon sg eleksyon.

Ikaduha, indi man malipod nga si Oscar Montilla paagi sa iya tuo nga kamot kag dummy nga si Sandy Sumugat, ang may kaugalingon nga construction firm. Kag suno pa sa pila ka masaligan nga istorya, ekwipo sg Syudad ang ila ginagamit sa ila pribadong kontruksyon.

Ginapanawagan ang mga CAFGU sa pag-untat na sa inyo pagserbisyo. Magluwas nga ginagamit lamang kamo nga paon sa panahon sg operasyon militar, ginagamit pa kamo nga mga pribadong goons sg mga katulad nanday Montilla kag Alfonso Tan sg IBC. Magbalik na lang kamo sa inyo matawhay nga pagpangabuhi kag magpanguma. Andam ang rebolusyonaryong kahublagan makig-abyan sa mga aktibo kag nagapalahuway na nga mga CAFGU.

Makigbuligay sa CPP-NPA-NDF agud maangkon ang matuod nga kauswagan kag kalinong.