NDFP-SMR, binati ng _peace panel_ ng NDFP sa matagumpay na pagpapalaya sa POW na si Coquilla

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
January 19, 2015

Translation: NDFP peace panel congratulates NDFP-SMR for successful release of POW Coquilla

Mainit na binabati ng Negotiating Panel (Panel sa Negosasyon) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang NDFP-Southern Mindanao Region sa matagumpay na pagpapatupad ng ligtas at maayos na pagpapalaya sa bihag sa digma na si Jose Mervin Coquilla ngayong araw para sa pagtataguyod ng kagyat na muling pagtutuloy ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng gubyernong Aquino at ng NDFP.

Sa isang yunilateral na paggamit ng kapangyarihang pampulitika, pinalaya ng NDFP-SMR ang _warden_ ng prubinsya ng Compostela Valley, at sinuspinde ang hudisyal na paglitis kay Coquilla sa makataong kadahilanan, na tugon sa samo ng kanyang pamilya at mga kinatawan mula sa Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at mga may mabuting hangaring mga indibidwal.Pinalaya ng NDFP-SMR ang bihag na si Coquilla sa Third Party Facilitators, mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at mga personahe ng midya.

Ikinalulugod ng Negotiating Panel ng NDFP ang hakbang na ito ng malasakit at habag ng NDFP-SMR, isang mensahe na umaalingawngaw sa bansa sa pagbisita ni Pope Francis. Ikinalulugod at sinusuportahan namin ang panawagan ng mga organisasyong masa at mga tagapagtaguyod ng kapayapaan na muling ituloy ang negosasyong pangkapayapaan ng GPH-NDFP upang harapin ang mga ugat na sanhi ng armadong tunggalian.

Nananawagan kami ng pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal at mga Konsultant ng NDFP sang-ayon sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) ng GRP-NDFP.

Bukas ang NDFP na muling ituloy ang negosasyong pangkapayapaan sa GPH batay sa The Hague Joint Declaration ng 1992, sa JASIG (1995), sa CARHRIHL (1998) at iba pang umiiral na mga kasunduang pangkapayapaan.