Pag-aresto sa Konsultant ng NDFP sa Usapang Pangkapayapaan na si Rogelio Posadas, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni
Chairperson
NDFP Negotiating Panel

Translation: NDFP condemns arrest of Peace Consultant Rogelio Posadas
Mariing kinundena ng Panel sa Negosasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang iligal na pag-aresto at pagdetine sa Konsultant ng NDFP sa Usapang Pangkapayapaan na si ROGELIO POSADAS at iginiit na irespeto at tumalima ang gubyernong Aquino sa mga obligasyon nito ayon sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nilagadaan ng mga panel sa negosasyon at pinagtibay ng kani-kanilang Prinsipal noong 1995.May nakaisyung Dokumento ng Pagkakakilanlan ang NDFP Bilang ND978313 kay Mr. Rogelio Posadas sa pangalang Angel Jose. May inilabas ring katugong Letter of Acknowledgment (o pagkilala) na nilagdaan ng Tagapangulo ng Panel sa Negosasyon ng GRP na si Silvestre H. Bello III. Saklaw siya kung gayon ng mga garantiya sa kaligtasan at imunidad sa ilalim ng JASIG.

Iligal na inaresto ng mga pwersa sa seguridad ng estado noong Enero 9, 2015, naiulat na si Rogelio Posadas ay nakapiit sa kulungan ng Philippine National Police sa Cadiz City sa Negros Occidental.

Iginigiit ng NDFP na palayain si Rogelio Posadas at ang 14 na iba pang NDFP na iligal na nakakulong. Dapat igalang at tumalima ang gubyernong Aquino sa mga obligasyon nito sa ilalim ng JASIG, ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at ng iba pang umiiral na bilateral na kasunduang pangkapayapaan.