Pagtataas ng presyo ng langis, kulang na rolbak sa gitna ng matarik na pagbagsak ng presyo ng krudo, binatikos ng PKP

Communist Party of the Philippines
December 31, 2014

Translation: 


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang malalaking kumpanya ng langis sa panibagong pagtataas ng presyo ng lokal na mga produktong petrolyo at sa hindi nila substansyal na pagbababa ng presyong magsasalamin ng malaking pagbulusok sa presyo ng krudo sa internasyunal na pamilihan.

Itinaas ng malalaking kumpanya sa langis ang presyo ng gasolina kahapon nang P0.30 kada litro at nang P0.10 sa kerosene.
Chart ng pagbabago sa presyo ng gasolina, diesel at Krudo sa Dubai
Idiniin ng PKP na ang presyo ng krudo sa Dubai ay bumagsak na nang hanggang 50.18% simula pa noong Hunyo (mula $108.01 tungong $53.13 kada bariles). Kumpara sa tantos ng pagbawas sa presyo ng krudo sa Dubai, ang pagbawas sa lokal na presyo ng diesel ay napakabagal na 30.76% lamang umpisa noong Hunyo (mula sa abereyds na P45.35 tungong P31.40 kada litro). Ang lokal na presyo ng gasolina ay mas mabagal ang tantos ng pagbaba—23.98% simula Hunyo, mula sa aberyeds na P55.35 tungong P42 kada litro.


“Sinasalamin ng mabagal na pagbaba ng presyo ng mga lokal na produktong petrolyo ang katotohanang ang lokal na presyo ng langis ay hindi pangunahing sumasalamin sa galaw ng presyo ng krudo, kundi ng maniobra ng kumpanya ng langis upang mamaksimisa ang tantos ng kanilang tubo sa kapinsalaan ng sambayanang Pilipino.”

“Bumaba na ang presyo ng lokal na produktong petrolyo ng P5-7 kada litro simula noong Nobyembre. Ang 10-15% pagbabang ito, gayunpaman ay signipikanteng mas mababa kaysa sa 24.61% ng pagbagsak ng presyo ng krudo sa Dubai sa parehong panahon,” pagdidiin ng PKP.

“Hindi lamang dapat batikusin ng sambayanang Pilipino ang panibagong bugso ng pagtaas ng presyo kundi dapat igiit na ibaba ng mga kumpanya ng langis ang presyo na langis nang mas malaki,” anang PKP. “Gayundin, dapat nilang igiit ang mas malaking bawas sa gastos sa pangmasang transportasyon, kuryente at tubig at sa presyo ng mga batayang produkto at serbisyo at magkaisa upang isulong ang pagtataas sa pambansang minimum na sahod.”