Isang sundalo, patay sa operasyong isparo ng NPA

Armine de Guia
Apolonio Mendoza Command - NPA­-Quezon
Pebrero 9, 2015

Isang sundalo ang patay sa operasyong isparo ng NPA-Quezon sa Sitio Tamala, San Marcelino, Heneral Nakar, Quezon kahapon, Pebrero 8, 2015 sa ganap na ng ika4 ng hapon. Napatay sa nasabing operasyong isparo ang sundalong si Ben Flora na nakatalaga sa Intelligence Section ng 59th IBPA. Nakuha ng mga operatiba ng AMC-NPA-­Quezon sa nasabing sundalo ang isang ripleng M14 at mga bala.

Si Ben Flora ay bahagi ng mga tropa ng AFP na kabilang sa pinagsanib na 59th IBPA, 1st IBPA at 16th IBPA na tuloytuloy na naglulunsad ng operasyong military sa mga bayan ng Infanta, Hen. Nakar at Polilio Group of Island sa Hilagang Quezon. Ang mga operasyong military na ito ay nananalasa at nagpapahirap sa mga mamamayan ng nasabing lugar kabilang na ang mga katutubong Dumagat, Remontado at mga magsasaka at manginigisda. Ang sinumang paghinalaan nilang may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan ay kanilang iligal na inaaresto at sinasampahan ng gawagawang kaso tulad ng kanilang ginawa sa mga katutubong Dumagat na sina Rosario Marquez Loreto, 37 taong gulang, may 2 anak at Maritess Marquez, 43 taong gulang, may 3 anak, parehong mayasawa at maymga anak at residente ng San Marcelino at Umiray, Nakar, Quezon. Hanggang ngayon ay nananatiling nakakulong ang ang nasabing mga Dumagat nang walang kasalanan. Ang tanging nagawa nila ay masalubong sa daan ang nagooperasyong mga tropa ng 16th IBPA at 59th IBPA na dahil walang makitang NPA ay pinagdiskitahang hulihin ang nasabing mga nanay at ipresenta sa publiko at sa media na mga opisyal ng NPA ang nasabing mga katutubong DUMAGAT.

Ang operasyong ito ay tugon sa kahilingan ng mamamayan ng Hilagang Quezon na parusahan ang mga tropa ng AFP na sumasalanta sa buhay at kabuhayan ng mamamayan. Pagbibigay katarungan ito sa kaapihang dinaranas ng mga mamamayan na walang awang pinahihirapan at inaapi ng mga pwersa ng rehimeng BS Aquino sa AFP sa balangkas ng kontra-insurhensyang Operation Plan (OPLAN) BAYANIHAN. Sa gitna ng patuloy na pandarahas sa mamamayan ng AFPPNP at mga pwersa ng rehimeng USBS Aquino ay walang ibang magagawa ang Bagong Hukbong Bayan kundi ang gampanan ang dakilang tungkulin paglingkuran ang sambayanan.

GANAP NA BIGUIN ANG OPLAN BAYANAHIN!
MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG SAMABAYANANG PILIPINO!