Itakwil ang pagtatakip ni Aquino -- PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 24, 2015

Translation: Reject Aquino coverup — CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino na itakwil ang mga operasyon para sa pagtatakip na ginagawa ng Malacañang sa pakikipagsabwatan sa mga senador at kongresman at mga upisyal ng pulisya at militar na maka-Aquino.

"Ang halatang inareglong pagbubunyag sa publiko ng diumanong mga palitan ng text noong Enero 25 sa pagitan ni Aquino at ng suspendidong hepe ng pulisya na si Alan Purisima, ang paborito niyang alipures na upisyal ng pulisya ay malinaw na bahagi ng pagtatakip upang ilibre sa sisi si Aquino sa anumang pananagutan sa palpak na operasyon sa Mamasapano," anang PKP.

Binuo at ipinatupad ang operasyon sa Mamasapano ng militar ng US gamit ang lokal na pulisya at kinoordina kay Aquino at sa kanyang mga susing upisyal para sa layuning patayin si Zulkifli Bin Hir (Marwan) na kabilang sa "listahan ng mga terorirsta" ng US na may patong sa ulo na mahigit $5 milyon. Humantong ang labanan sa pagitan ng mga tropa ng pulsiya at mga mandirimang Moro sa pagkamatay ng 44 na special aciton forces na naiwang walang suporta mula sa mga yunit ng pulisya at militar.

"Dinisenyo ang pagbubunyag sa publiko kahapon ng diumanong palitan ng komunikasyon sa pagitan ni Aquino at Purisima sa pampublikong pagdinig ng mga maka-Aquino na Senado upang papaniwalain ang publiko na hindi napabatiran nang husto si Aquino na walang suportang militar ang tropa ng PNP sa Mamasapano upang ilayo ang galit ng mamamayan sa kanyang kainutilan bilang commander-in-chief," pagdidiin ng PKP.

"Nauna sa pagdinig sa Sendao kahapon, binisita ni Aquino ang mga pamilya ng mga napaslang na pulis kung saan ipinakikita niya ang mga text messages na nasa kanyang cellphone para palabasin na dumaan sa mga text na ito ang mga upisyal na palitan ng mensahe," dagdag ng PKP.

Idiniin ng PKP na dominado ang mga pampublikong pagdinig sa Senado ng mga maka-Aquino na ginagamit ang bawat pagkakataon para maglabas ng mga pahayag upang ilibre si Aquino at iligtas ang militar ng US sa anumang pananagutan sa operasyon.

"Nag-engganyo ng malawakang galit ng publiko at naglagay sa krisis sa pulitika sa naghaharing rehimen ang lubos na pagtatangkang pagtatakip ni Aquino, isang buwan matapos ang pagsisikap na itago ang katotohanan," anang PKP.

"Gayunpaman, ang pagtatakip ni Aquino ay nagtutulak sa sambayanang Pilipino na higit pang magtanong at maggiit ng buong katotohanan at nag-oobliga sa kanila na paigtingin ang kanilang sigaw sa pagpapatalsik sa rehimeng Aquino," anang PKP.