Maghiusa aron panubagon ang US ug si Aquino sa dinaghang pagpamatay sa Mamasapano

4 Pebrero 2014
Partido Komunista ng Pilipinas

Translation: Unite to hold the US and Aquino responsible for Mamasapano carnage

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa tanang sektor nga maghiusa aron panubagon ang gobyerno ug militar sa US, si Benigno Aquino III ug iyang mga yaweng opisyal pangseguridad sa dinaghang pagpamatay sa Mamasapano, Maguindanao niadtong Enero 25 nga nagresulta sa pagkamatay sa hapit 70 ka tawo, lakip ang 44 ka piniling mga tropa sa kapulisan, manggugubat nga Moro ug mga sibilyan.

Ang operesyon niadtong Enero 25 sa Philippine National Police (PNP) kabahin sa Operation Wolverine, usa ka operesyon aron patyon si Zulkipli Bin Hir (Marwan) nga adunay multi-milyong dolyar nga patong sa ulo. Naghatag og datos paniktik ang mga pwersang militar sa US sa rehimeng Aquino ug masulundon usab nga nagmobilisa kini og mga tropa aron alagaran ang plano sa US.Gikondena sa PKP ang interbensyonismong militar sa US sa Pilipinas ug uban pang dapit. Wala lamang gihulhog ug gimaheho sa US ang operesyon sa Mamasapano niadtong Enero 25, nagdeploy usab kini og mga tropa sa erya sa operesyon kundiin nakita sa mga lumulupyo ang usa ka sundalong Amerikano nga napatay diin ang patayng lawas niini dali-daling gikuha sa usa ka helikopter sa US.

Giyatakan sa Operation Wolverine ug uban pang sikretong operesyon sa US ang nasudnong soberanya sa Pilipinas. Gipadayon sa gobyernong Obama ang gubat batok sa terorismo aron hatagag rason ang interbensyonismo niini ug nanghulhog og rasismo ug sobinismo sa relihiyon kundiin nagagamit ang US og makamatay nga pwersa ug mga armas sa dinaghang pagpuo batok sa armado ug dili armadong mga kaaway niini nga maoy hinungdan sa nagkasamot nga seres sa armadong kabangis ug balos-atake.

Kaylap ang kasilag diha sa militar sa US tungod sa mangilngig nga mga paglapas niini sa tawhanong katungod ug nasudnong soberanya sa paghagbong niini og mga bomba, pagdeploy og mga armadong tropa, pag-armas ug pagbansay og mga maki-US nga grupo, pag-armas ug pagpundo og mga pro-US nga gobyerno, paghimo og surbeylans pinaagi sa mga drone , pagpangalap og pribadong elektronikong datos ug pagpangespiya sa kaugalingon niining katawhan.

Sama sa uban pang operesyong pagpamatay sa US sa nangagi, gihulhogan sa US ang rehimeng Aquino aron ilunsad ang operesyon sa Mamasapano nga walay unsamang pagpakabana sa tawhanong katungod, kalagdaan sa gubat ug nagtunhay nga mga makitawo nga kombensyon dihang gitarget niini ang mga sibilyan ug gipatay ang dili mokubos sa pito ka dili armadong lumulupyo, lakip ang usa ka batang babaye. Daghang sibilyan usab ang namatay niadtong Pebrero 2012 dihang gimandoan sa US ang mga yunit sa Philippine Air Force nga manghagbong og ginganlan nga "smart bombs" sa Jolo, Sulu, kundiin gipanghambog niadto sa AFP nga napatay na niini si Marwan.

Aron ipatuman ang plano sa US, gilapas pa gani ni Aquino ang chain of command sa kapulisan aron direktang mandoan ang mga yunit sa PNP Special Action Force (SAF) pinaagi sa komander niini, ug pinaagi usab sa suspendidong hepe sa PNP nga si Alan Purisima, ang iyang paboritong sulugoon nga opisyal sa kapulisan.

Gikinahanglang mosulod ang operesyon sa lugar nga giilang armadong baseng erya sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) ug sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga kaaway nga pwersa sa PNP ug AFP. Ang espesyal nga yunit sa PNP nahimong pangbala sa kanyon sa operesyon nga walay laing sangputanan kundili siguradong kamatayon, aduna man o walay koordinasyon sa AFP.

Baylo sa suportang pinansyal sa US, nagpakabuta-bungol ang rehimeng Aquino sa pag-alagad sa gubat batok sa terorismo sa US pinaagi sa pagtugot sa militar sa US nga magmintinar ug magpalapad og presensya niini sa nasud ug maglunsad og mga operesyong surbeylans ug kombat. Ginagamit sa US ang daghan niining rekurso aron ilarawan ang kaugalingon isip matinabangon nga pwersa aron itago ang mga interbensyonistang operesyon niini nga nagalapas sa tawhanong katungod ug nasudnong soberanya ug nagapabilin sa neokolonyal nga paghari sa US sa nasud.