Magkaisa upang papanagutin ang US at si Aquino sa pagdanak ng dugo sa Mamasapano

Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 4, 2015

Translation: Unite to hold the US and Aquino responsible for Mamasapano carnage

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng sektor na magkaisa upang papanagutin ang gubyerno at militar ng US, si Benigno Aquino III at ang kanyang susing mga upisyal na responsable sa pagdanak ng dugo sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25 kung saan halos 70 katao ang napatay, kabilang ang ilampung piling tropa ng pulisya, mga mandirgmang Moro at mga sibilyan.

Ang operasyon noong Enero 25 ng Philippine National Police (PNP) ay bahagi ng operasyong asasinasyon na Operation Wolverine na dikta ng US laban kay Zulkipli Bin Hir (Marwan) na mayroong multimilyong patong sa ulo. Nagbigay ng impormasyon sa paniktik ang mga pwersang militar ng US na nasa Pilipinas sa rehimeng Aquino, na buong pagkamasunrin namang nagmobilisa ng tropa nito upang tuparin ang plano ng US.

Kinukundena ng PKP ang interbensyunismong militar ng US sa Pilipinas at iba pang bansa. Hindi lamang sinulsulan at inudyok ng US ang operasyon sa Mamasapanao noong Enero 25, nagdeploy pa ito ng tropa sa lugar ng operasyon kung saan nakita ng mga residente ang bangkay ng isang sundalong Amerikano na kagyat na kinuha ng isang helikopter ng US.

Ang Operation Wolverine at ang mga lihim na operasyon ng US ay isang ganap na pag-alipusta sa pambansang soberanya ng Pilipinas. Ipinatutupad ng gubyernong Obama ang gera kontra-terorismo ng US na nagbibigay-katwiran sa interbensyunismo, nang-uupat sa rasismo at mga relihiyosong paninira na ginagamitan ng US ng pamatay na pwersa at mga sandata para sa maramihang pagpuksa kontra kapwa sa mga armado at di-aramdong tumututol, na nagiging sanhi ng siklo ng armadong karahasan at kontra-karahasan.

May laganap na pagkamuhi sa militar ng US dahil sa mga malalalang paglabag sa karapatang-tao at pambansang soberanya habang naghuhulog ito ng mga bomba, nagdedeploy ng mga armadong sundalo, nag-aarmas at nagsasanay sa mga grupong maka-US, nag-aarmas at nagpopondo sa mga gubyernong maka-US, naniniktik sa pamamagitan ng drone, kumukolekta ng mga pribadong eletronikong datos at nag-eespiya sa sarili nitong mamamayan.

Gaya ng mga kahalintulad operasyong asasinasyon ng US sa nakaraan, sinulsulan ng militar ng US ang rehimeng Aquino na ilunsad ang operasyon sa Mamasapano na isang ganap na paglapastangan sa karapatang-tao, sa alituntunin sa digma at sa mga umiiral na makataong pamantayan nang puntiryahin nito ang mga sibilyan at patayin ang hindi bababa sa pitong di-armadong residente, kabilang ang isang batang babae. Tulad nito, ilang sibilyan ang napatay noong Pebrero 2012 nang atasan ng US ang mga yunit ng Philippine Air Force na maghulog ng tinaguriang "smart bombs" sa Jolo, Sulu, kung saan ipinagyabang noon ng AFP na napatay na si Marwan.

Upang tuparin ang plano ng US, inapakan ni Aquino ang chain-of-command ng pulisya upang direktang utusan ang mga yunit ng Special Action Forces (SAF) ng PNP sa pamamagitan ng kumander nito, at sa mga napaulat, sa pamamagitan ng suspensidong hepe ng PNP na si Alan Purisima, ang kanyang paboritong alipures na upisyal ng pulisya.

Sa operasyon ay kinailangang pasukin ang lugar na itinuturing na armadong baseng lugar ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) at ng Moro Islamic Liberation Force (MILF) na galit sa PNP at AFP. Nagsilbing bala ng kanyon ang yunit ng special forces ng PNP sa isang operasyon na talagang hahantong sa madugong engkwentro, anu't anuman, mayroon o walang koordinasyon sa AFP.

Kapalit ng suportang pinansyal ng US, bulag na nagsisilbi ang rehimeng Aquino sa gera kontra terorismo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa militar ng US na magmantine at magpalawak ng presensya nito sa bansa at magkondukta ng mga operasyong paniktik at kombat. Ginagamit ng US ang malaking rekurso nito upang ilarawan ang sarili bilang isang pwersang makatao upang tabingan ang mga interbensyunistang operasyon nito na lumalabag sa karapatang-tao at pambansang soberanya at nagpapanatili ng neokolonyal na kontrol sa bansa.

===================

HILIGAYNON VERSION

Mag-isa agud pasabton ang US kag si Aquino ang responsable sa maduguon nga inaway sa Mamasapano

Nagapanawagan ang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) sa tanan nga sektor nga mag-isa agud pasabton ang gubyerno sang US kag iya militar, si Benigno Aquino III kag iya mga yabi nga upisyal nga  responsable sa maduguon nga inaway sa Mamasapano, Maguindanao sadtong Enero 25 nga nagpatay sang halos 70 katawo lakip ang pila ka pulo nga pili nga mga tropa sang pulis, mga hangaway nga Moro kag mga sibilyan.

Ang Enero 25 nga operasyon sang Philippine National Police (PNP) kabahin sang gindiriher sang US nga Operation Wolverine sa pag-asasinar batuk kay Zulkipli Bin Hir (Marwan) nga may multimilyon nga dolyar nga padya sa iya ulo. Ang pwersa-militar sang US sa Pilipinas naghatag sang intelligence information sa rehimeng Aquino, nga masinulundon nga nagmobilisa sang iya mga tropa agud alagaran ang plano sang US.

Ginakundenar sang PKP ang interbensyunismo militar sang US sa Pilipinas kag sa iban pa nga mga lugar. Indi lang nga ginsulsulan kag gindirihiran sang US ang Enero 25 nga operasyon sa Mamasapano, nagdeploy man ini sang iya mga tropa sa lugar sang operasyon kon sa diin nakita sang mga residente ang indi magnubo sa isa ka Amerikano nga suldado ang napatay kag ang iya bangkay gilayon nga ginkuha  sang isa ka helikopter sang US.

Ang Operation Wolverine kag iban pa nga mga tago nga operasyon sang US nangin kaladlawan ang pungsodnon nga soberanya sang Pilipinas. Ginapadayon sang gubyernong Obama ang gera nga teror sang US nga nagahatag rason sa interbensyunismo, nagadabuk sang rasismo kag relihiyoso nga pagbangigay nga ginagamitan sang US sang makamamatay nga pwersa kag mga hinganiban para sa madamuan nga pagwasak lunsay sa mga armado kag di-armado nga pangontra, gani nagatuga sang nagapataas nga armado nga kalakasan kag kontra-kalakasan.

Nagalapnag ang kaakig kontra sa militar sang US bangud sa malala nga mga paglapas sa tawhanong kinamatarung kag pungsodnon nga soberanya samtang nagahulog ini sang mga bomba, nagadeploy sang mga armadong tropa, mga armas kag nagahanas sang mga grupo nga pro-US, nagahatag sang mga hinganiban kag pinansya sa mga pro-US nga gubyerno, nagalunsar sang mga surbelayns nga drone, nagatipon sang mga pribado nga elektronikong datos kag ginatiktikan ang iya mismo nga pumuluyo.

Kapareho sa nagligad nga mga operasyon nga asasinasyon sang US, ang militar sang US nagsulsol sa rehimeng Aquino sa paglunsar sang operasyon sa Mamasapano nga lubos nga nagbalewala sa mga tawhanong kinamatarung, mga pagsulundan sa gera kag mga bantog nga tawhanon nga kumbensyon kon sa diin gintarget ang mga sibilyan kag nagpatay sang indi magnubo sa pito ka di-armado nga mga residente lakip ang isa ka bata nga babaye. Kapareho man, pila ka sibilyan ang napatay sadtong Pebrero 2012 kon sa diin ang gindiriher sang US nga mga yunit sang Philippine Air Force naghulog sang ginatawag nga “smart bombs” sa Jolo, Sulu nga gin-ako sang AFP nga napatay sini si Marwan.

Agud matigayon ang plano sang US, ginhimo ni Aquino ang pag-agaw sa kadena-sang- kumand sang pulis agud makadirekta sa pagmandu sa mga yunit sang PNP Special Action Forces (SAF) paagi sa iya kumander, kag ginbalita, paagi sa suspendido nga PNP Chief Alan Purisima, ang iya paborito nga suluguon nga upisyal sang pulis.

Ang operasyon nagakinahanglan nga sudlon ang erya nga ginasigahum nga mga armadong base sang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) kag sang Moro Islamic Liberation Forces (MILF) nga kontra sa PNP kag AFP. Nagserbi nga bala sa kanyon ang espesyal nga yunit sang PNP sa isa ka operasyon nga natapos sa isa ka maduguon nga inaway, may koordinasyon man ini ukon wala sa AFP.

Sa baylo sang pinansyal nga suporta sang US, bulag nga nagasunod ang rehimeng Aquino sa gera sang teror sang US sa pagpahanugot sa militar sang US nga magmentenar kag magpalapad sang iya presensya sa pungsod kag maghimo sang mga operasyon pangsurbeylans kag kombat. Ginagamit sang US ang iya daku nga resorsa agud ipakita ang kaugalingon nga isa ka tawhanon nga pwersa agud taguon ang iya mga interbensyunista nga operasyon nga nagalapas sa mga tawhanon nga kinamatarung kag pungsodnon nga soberanya kag nagapadayon sa neolokolonyal nga dominasyon sang US sa pungsod.