Pagpatay sa mga sibilyan ug teroristang gubat sa US nanghulhog og ekstremistang kabangis nga pagbalos

Pebrero 5, 2015
Partido Komunista sa Pilipinas

Translation: Killing of civilians and US war of terror instigate retaliatory extremist violence

Gipanghimaraot sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagpatay sa pila ka dili armadong sibilyan sa Special Action Forces sa Philippine National Police (PNP-SAF) sa proseso sa operesyon nga gihulhog, gimando ug gimaneho sa US aron patyon si Zulkifli Bin Hir alyas Marwan sa Barangay Tukanalipao, Mamasapano, Maguindanao niadtong Enero 25.

Migamit ang tropa sa PNP og walay pugongpugong nga makamatay nga pwersa, paturagas nga nagpamusil sa kabalayan sa mga sibilyan ug nagtortyur sa usa ka lokal nga lumulupyo dihang miatake sila sa Barangay Tukanalipao aron mapatuman ang ilang operesyon sa pagpatay kang Marwan. Ang gidak-ong kompanya nga operesyon sa PNP-SAF ubos sa Operation Wolverine giplano sa US security forces ug sikreto nga gipatuman  ubos sa direktang pagmando ni Benigno Aquino III ug iyang sinaligan nga mga opisyal sa kapulisan.Kuyog sa mga tropang Amerikano, ang espesyal nga pangkombating pwersa sa PNP nagbuhi og larga-todong kabangis batok sa komunidad sa Tukanalipao ug tumang nagwahing sa internasyonal nga makitawo nga balaud ug kalagdaan sa gubat. Subay sa ebidensya nga nakalap sa mga grupong Moro nga nagpasiugda sa tawhanong katungod, gipaarakan sa tropa sa PNP-SAF ang Islamic Center sa Masjid sa Sityo Inubog, Barangay Tukanalipao tungod sa pagsuspetsa lamang nga mga membro sa Jemaah Islamiya  kadtong mga tawo nga nangadyi ug natulog sa sulod. Dili mokubos sa tulo ka sibilyan ang namatay ug tulo usab ang nasamdan.

Nangrakrak usab ang PNP-SAF sa panimalay sa pamilyang Panangulon, nga mipatay sa 5 anyos nga si Sarah Panangulon ug misamad usab sa iyang mga ginikanan nga sila Tots ug Sarah Lawani Langalan. Suspetsado usab ang PNP-SAF sa pagpik-ap ug pagtortyur kang Badrudin Langalan, usa ka lokal nga mag-uuma nga milatay pagtabok sa kahoy nga taytayan sa suba sa Tukanalipao dihang nasugatan sila sa mga tropa sa PNP-SAF. Napalgan na lamang ang iyang patayng lawas nga gitusak-tusakan og mga bala ug milugwa ang duha ka mata. Girapido usab sa tropa sa kapulisan ang payag kundiin natulog ang target nga si Marwan, ug gipatay usab ang pila ka mga sibilyan nga kuyog niya sa maong payag.

Ang gimaneho sa US nga operesyon sa PNP-SAF nagpadilaab og kusog nga panagsangka tali sa espesyal nga pwersa sa kapulisan ug mga Moro nga manggugubat sa erya. Ang Mamasapano lig-on nga base sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF). Ang maong panagsangka nagresulta sa kamatayon sa 44 ka tropa sa kapulisan sa minimum, 18 ka manggugubat sa MILF ug pila ka manggugubat nga BIFF. Ang dako nga kapildihan nga natagamtam sa rehimeng Aquino nagresulta sa lalom nga kasilag diha sa mga opisyal pangseguridad sa gobyerno nga wala pahibaw-a mahitungod sa operesyon. Sa pagsulay nga hatagag pahupay ang opisyales sa kapulisan ug militar, gibungat sa US Federal Bureau of Investigation nga sumala sa mga laboratory test, usa sa mga namatay sa Operation Wolverine mao gyud si Marwan.

Ang giingon  nga nyutralisasyon kang Marwan, duyog sa pagpamatay ug paggamit og armadong kabangis batok sa mga sibilyan sa lugar dili moresulta sa paglurang sa ekstremistang kabangis. Sa pagkatinuod, ang US ug iyang itoy nga mga pwersa nagmalampuson lamang sa dugang nga pag-aghat og kasilag batok sa gobyerno sa US ug armadong pwersa niini, ingon man batok sa AFP ug PNP, ug magtukmod lamang og labawng pagkusog sa mga ekstremistang kabangis nga balos-atake nga magbiktima og mga sibilyan.

Ang rehimeng Aquino ug iyang mga pwersa sa kapulisan ug militar mga buta nga panatiko nga gibansay sa militaristang dogma sa US nga nag-ila sa mga dili armadong sibilyan isip lehitimong target sa armadong kabangis tungod lamang sa ilang pagkaparente o higala sa mga tawo nga gilakip sa US sa talaan niini sa mga terorista. Mahinumduman nato nga niadtong Pebrero 2012, sa pinakagamay 15 ka sibilyan, lakip ang mga lider sa relihiyon ang namatay dihang nanghagbong ang AFP og ginganlan og “smart bombs” nga gisuplay sa militar sa US batok sa mga target nga gitudlo usab sa militar sa US diha sa Jolo, Sulu.

Ang operesyon mismo niadtong Enero 25 sa Barangay Tukanalipao gi-pattern sa mga reyd sa militar sa US ug mga pag-atake sa drone batok sa mga komunidad sa Sulu, Basilan ug uban pang erya sa Bangsamoro, ingon usab sa Afghanistan, Iraq ug Pakistan, kundiin ang mga sibilyan ang gihimong nag-unang target sa armadong kabangis, segun sa PKP.

Ang mga pwersa sa PNP, ingon man sa AFP gipailalom sa subsob nga pangmilitar nga indoktrinasyon sa nangaging daghang katuigan kundiin gitisok kanila nga ang mga sibilyan sa mga hostile area sama sa mga lumulupyo sa Mamasapano mga lehitimong target sa ilang mga makamatay nga armas (lethal firepower) ug armas sa dinaghang pagpuo (weapons of mass destruction.)

Ang US ug ang mga pwersang gimandoan ug gimanehoan niini nag-agni og pagbalos tungod sa pagbuhi og makamatay nga pwersa ug kabangis nga walay paglahi sa mga kaaway nila ug sa mga sibilyan. Nagpasiugda ang US og diskriminasyon base sa relihiyon ug rasa (racial and religious profiling) ug nagasuspetsa ug nagasumpo sa katawhan sa entero kalibutan. Nagpahamtang ang US ug iyang mga itoy og makaylapon nga kabangis, dinaghang pagpamatay ug pagpanagmal batok sa mga sibilyan sa proseso sa pag-okupar sa US sa Iraq ug Afghanistan, ug sa walay pugongpugong nga pagpamomba sa gisuportahan niining gobyerno sa Israel aron mapuo ang katawhang Palestinian.

Sa pagpahamtang sa Pax Americana ug hegemonya sa US aron kontrolon ang mga rekurso sa kalibutan, nagapahamtang ang mga imperyalistang US og walay pugongpugong nga kabangis batok sa entero katawhan ug nagahulhog sa mga relihiyosong reaksyunaryo aron magpasantik og ekstremistang kabangis ug maglunsad og pagbalos. Sekreto usab nga nagasuporta, nagabansay ug nagamintinar og koneksyon ang mga pwersang pangseguridad sa US diha sa mga grupo sama sa al-Qaeda, ISIS, Jemaah Islamiya ug Abu Sayyaf, nga ang pila sa mga lider kanhing kaalyado o gibansay sa militar sa US.

Sa nangaging katuigan, gipakusog sa militar sa US ang presensya ug mga operesyon niini sa nasud. Gimintinar sa US Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF) ang base niini sa Zamboanga ug nagalunsad og mga operesyon sa palibot sa Western Mindanao aron dominaran ang mga yutang kabilin sa Bangsamoro ug sakmiton ang kontrol sa mga kontrata aron kawkawon ang mga rekurso sa lapad nga Liguasan Marsh ug uban pang erya nga bahandianon sa rekurso.

Nanawagan ang PKP ngadto sa katawhang Pilipino ug katawhang Moro nga maghiusa batok sa dominasyon sa imperyalistang US ug iduso ang pagtapos sa  presensyang militar ug pagpangilabot sa US ug mobarog batok sa pagpakaitoy sa neokolonyal nga estado ug armadong pwersa niini. Nanawagan  ang PKP diha sa katawhan nga ipadayon ang paglunsad og makatarunganong gubat aron makab-ot ang nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.