Peace Development Team ng 50IBPA natambangan ng New Peoples Army!

Lejo Cawilan Command - NPA-Kalinga
Marso 1, 2015

February  28, 2015 alas 8 ng umaga inilunsad n gLejo Cawilan Command ang isang  ambush sa mga myembro ng  50th Infantry Batallion-Philippine Army sa baryo ng Baay, Pinukpuk, Kalinga. 2 ang patay at  4 naman ang sugatan sa nasabing  ambush.

Mahigit isang buwan na nakapakat ang yunit ng 50IB sa Balbalan  at Pinukpuk, Kalinga upang habulin ang natitirang panahon ng Oplan Bayanihan sa pamamagitan ng paglulunsad ng  Peace Development Team  sa dalawang munisipyo ng Kalinga.  Mula Enero 23, 2015  hanggang kasalukuyan ay tuluy-tuloy nanakapakat ang pwersang  50 IBPA  sa mga baryo ng Gawaan, Balantoy at Poblacion sa Balbalan habang nakapakat naman sa Baay, Limos, Allaguia at Tappo sa munisipyo naman ng Pinukpuk. Umiigting ang pagkadisgusto ng mamamayan sa mga baryong pinakatan ng  PDT ng 50 IB dahil sa paglabag ng mga pwersang militar sa karapatang-tao katulad ng pagkakampo mismo sa loob ng mga  barangay hall at mga eskwelahan ng Balantoy Agro-Industrial  High School ngBalbalan at Limos National High School sa Pinukpuk. Nagrereklamo naman ang mamamayan sa  Barangay Gawaan dahil sa pagbabanta ng pwersa ng 50IB  na sisingilin ng bodong o peace pact  ng tribu ang mga mamamayan sa Gawaan kung may mangyaring masama sa mga sundalong nakakampo sa loob mismo ng kabahayan. Samantalang kinukondena naman ng mga kababaihan ng Barangay Balantoy ang pagkakampo ng mga militar sa mismong barangay hall. Asiwa ang mga kababaihan na magtrabaho sa kanilang barangay  hall dahil doon nakaistambay, natutulog  at  nagluluto ang mga pwersa ng  50IB.

Nararapat  at  napapanahon ang pagparusasa  Peace Development Team ng 50IB sa batayang mahaba na ang listahan nito sa paglabag sa karapatang pantao sa buong Ilocos-Cordillera. Marami nang naitalang kaso ng panggagahasa, pagpatay, at pananakota ng  50IBPA. Dahil sa galit ng mamamayan, napaalis sila mula sa Mountain Province, Ilocos, Abra, Benguet at Ifugao at  ngayon bago pa man sila makapakat ng tuluyan sa Kalinga aasahang hindi titigil ang mamamayan para  palayasin ang pwersang 50IB  sa probinsya ng Kalinga.

Nananawagan ang Lejo Cawilan Command  sa mga tribu at mamamayan ng Kalinga na labanan ang pasismo at  palayasin ang  50IB-Philippine Army na nagsisilbing  security forces  ng mga kapitalista  at  naghaharing uri upang agawin ang lupang ninuno ng mga katutubo sa Kordilyera.
 

Labanan ang rekrutment at pagtatayo ng mga detachment  ng AFP-PNP-CAFGU-CPLA sa mga baryo ng Kalinga.

Isulong ang Digmang Bayan!

PATALSIKIN ANG PASISTANG REHIMENG-US AQUINO!