30 araw na SOMO/SOPO ni Aquino, isang malaking kasinungalingan

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 09, 2015

Translation: Aquino’s 30-day SOMO/SOPO is a big lie

Isang malaking kasinungalingan ang 30-araw na deklarasyon ng suspensyon ng opensibang militar at pulis ng rehimeng Aquino. Sa kabila ng diumanong epektibidad nito umpisa Disyembre 18, hindi huminto ang mga yunit ng Armed Forces of the Philippines (AFP), ng Philippine National Police (PNP) at mga grupong paramilitar sa paglulunsad ng mga opensibong maniobra, deployment ng pwersa at operasyong kombat hanggang sa araw na ito.

Patuloy na nakatatanggap ng ulat ang PKP hinggil sa militarisasyon ng mga komunidad sa Davao City; maging sa mga bayan ng Mabini, Mawab, Nabunturan, Maragusan, Monkayo, Maco, Compostela at New Bataan sa Compostela Valley; sa Mati City, Banaybanay, Lupon, Baganga, Cateel, Boston at San Isidro sa Davao Oriental; sa Magpet, North Cotabato; at sa Loreto at Trento sa Agusan del Sur.

ANG BAYAN, 7 January 2015

Close ranks and mount protests to jolt the US-Aquino regime


20150107en We must shake the US-Aquino regime with protests throughout 2015. All sectors must unite to resist the regime’s antipeople policies and to advance their welfare and interests. The Filipino people must spark up major battles in a head-on collision with the ruling regime’s rottenness and corruption, and its puppetry and brutality, which are all bound to worsen.

The US-Aquino regime immediately opened the new year by striking a major blow against the people’s interests. The substantial MRT and…

Aquino's 30-day SOMO/SOPO is a big lie

Communist Party of the Philippines
January 9, 2015

The Aquino regime's declaration of a 30-day suspension of military and police offensives is a big lie. Despite its supposed effectivity since December 18, units of the Armed Forces of the Philippines (AFP), the Philippine National Police (PNP) and paramilitary groups have not ceased to conduct offensive maneuvers, deployments and combat operations up to this day.

The CPP continues to receive reports regarding the militarization of communities in Davao City; as well as in the towns of Mabini, Mawab, Nabunturan, Maragusan, Monkayo, Maco, Ngan and New Bataan in Compostela Valley; in Mati City, Banaybanay, Lupon, Baganga, Cateel, Boston and San Isidro in Davao Oriental; in Magpet, North Cotabato; and in Loreto and Trento in Agusan del Sur.

ANG BAYAN video, 7 Jan 2015

Unite and jolt the US-Aquino regime with protests

ANG BAYAN
7 January 2015
Watch on youtube:
http://youtu.be/tv5gewHvPio
https://www.youtube.com/watch?v=tv5gewHvPio

Unite and jolt the US-Aquino regime with protests

Ang Bayan
January 07, 2015
 


Download PDF in Pilipino


We must shake the US-Aquino regime with protests throughout 2015. All sectors must unite to resist the regime’s antipeople policies and to advance their welfare and interests. The Filipino people must spark up major battles in a head-on collision with the ruling regime’s rottenness and corruption, and its puppetry and brutality, which are all bound to worsen.

The US-Aquino regime immediately opened the new year by striking a major blow against the people’s interests. The substantial MRT and LRT fare hikes it has imposed are a huge and added burden to the 1.3 million workers, students, rank-and-file employees and other ordinary folk who ride the trains daily. It must be resisted not just by residents of Metro Manila but by the entire nation.

The regime ordered the train fare hikes in the first days of the year in the belief that the people’s protests and resistance would be powerless to stop it. The Filipino people are determined to prove the Aquino regime wrong. To do this, they must unleash the broadest movement to oppose it and generate gigantic street rallies protesting not only the train fare hikes but the policy of privatizing the train system and mass transport infrastructure and other social services.

Magkaisa at yanigin ng protesta ang rehimeng US-Aquino

Editoryal
Ang Bayan
Enero 7, 2015

Download PDF Here

 

Dapat yanigin ng protesta ang rehimeng US-Aquino sa buong taon ng 2015. Dapat mahigpit na magkaisa ang lahat ng sektor sa paglaban sa anti-mamamayang mga patakaran ng rehimen at sa pagsusulong ng kanilang interes at kapakanan. Malalaking paglaban ang dapat pasiklabin ng sambayanang Pilipino upang harapin ang lalala pang korapsyon at kabulukan, pagpapakapapet at kalupitan ng naghaharing rehimen.

Sa pagsisimula ng 2015, malaking anti-mamamayang dagok ang kaagad na isinalubong ng rehimeng US-Aquino sa mamamayang Pilipino. Ang malaking pagtaas sa pamasahe ng mga tren na MRT at LRT ay malaking dagdag na pabigat sa 1.3 milyong manggagawa, estudyante, maliliit na kawani at iba pang karaniwang mamamayang sumasakay dito sa araw-araw. Dapat itong labanan di lamang ng mamamayan ng Metro Manila kundi ng buong bansa.

Drone ng US sa Quezon, patunay ng paniniktik at interbensyon ng US--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 6, 2015

Translation: US drone in Quezon indicates US surveillance and intervention—CPP
 

Sinabi ng Partido Komunista ng Pilipinas na ang pagrekober sa drone ng US Navy sa baybayin ng Quezon ay nagpapatunay ng patuloy na paniniktik at interbensyon ng US sa bansa.

Ang drone, na narekober ng mga mangingisda sa Patnanungan, Quezon noong Enero 4, ay may mga markang pag-aari ng US Navy. Katulad ito ng drone na narekober din ng mga mangingisda sa baybayin ng Masbate noong 2013. “Inilalarawan ng US embassy ang mga ito na mga aerial target drone (panudlang drone sa himpapawid).”

US drone in Quezon indicates US surveillance and intervention--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 06, 2015

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the recovery of a US Navy drone off the coast of Quezon indicates continuing US surveillance and intervention in the country.

The drone, recovered by fishermen in Patnanungan, Quezon last January 4, has property markings of the US Navy. It is similar to a drone recovered by fishermen off the coast of Masbate last 2013. "The US embassy has described these as aerial target drones."

Nagkukusog an rebolusyon ha Pilipinas ha butnga han paggrabe han permihan nga krisis han naghahadi nga sistema=0D=0A

CPP Central Committee
December 26, 2014

Translation: The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens


Waray tubtuban an aton karayhak ha pagselebrar han ika46 nga anibersaryo han pagkatukod han aton dakila, maranggat ngan minayuyo nga Partido Komunista han Pilipinas, an rebolusyunaryo nga proletaryo nga taliba han demokratiko nga rebolus yon han katawhan Pilipino kontra ha imperyalismo nga US, pyudalismo ngan burukrata kapitalismo.

Ginsasaludaran naton an ngatanan han mga kasama ha mga kadaugan ha pagbubugos han Partido, han Bagong Hukbong Bayan ngan Nasyunal Demokratiko nga Prente, ha pagpapasulong han rebolusyunaryo nga armado nga pakigaway, ti nuod nga reporma ha tuna ngan pagtutukod han panmasa nga base ha kabaryuhan (mga organo han poder pampulitika ngan mga panmasa nga organisasyon) ngan ha pagpapakusog han kagiusan masa ngaduha ha kasyudaran ngan kabaryuhan.

Guerrilla war of the masses intensify amid AFP clearing operations for large-scale mining in Mabini

Daniel Ibarra
Comval Davao Gulf Subregional Command, NPA--Southern Mindanao Region
January 4, 2015

A unit of the people’s militia ambushed the troops led by 1st Lt. Ronald Bautista who headed some 80 soldiers belonging to the 71st Infantry Battalion of the AFP in sitio Barigyan, Brgy. Candinuyan, Mabini, Comval at 10 am last December 29, 2014.

The militia attack was part of the guerrilla war of the masses campaign to foil the sinister plan of the 71st IB-10th Infantry Division to impose "no man's land" in Mabini, Compostela Valley, specifically in the villages of Darot, Linaw, Mascareg, Palali, Manasa, Anitapan, Panamin and Candinuyan.