VIDEO: Panawagan sang PKP Panay sa ika46 nga anibersaryo

Dismantle and end Privatization! [ANG BAYAN 2015Jan21]

Video
Ang Bayan
January 22, 2015The Filipino people suffer from ever heavier burdens due to the series of hikes in fees and expenses. The huge MRT and LRT fare hikes, the water rate hike and the impending power rate hike are but the latest burdens to be heaped anew by the US-Aquino regime on the Filipino people’s shoulders. They come on top of the already spiralling costs of education, medical care, communications, housing and other social services and infrastructure.

Dismantle and end privatization!

Editorial
Ang Bayan
January 21, 2015

Download PDF hereDownload PDF in Pilipino


The Filipino people suffer from ever heavier burdens due to the series of hikes in fees and expenses. The huge MRT and LRT fare hikes, the water rate hike and the impending power rate hike are but the latest burdens to be heaped anew by the US-Aquino regime on the Filipino people’s shoulders. They come on top of the already spiralling costs of education, medical care, communications, housing and other social services and infrastructure.

The higher fees and costs now confronting the people are the result of close to three decades of the privatization and deregulation of key social infrastructure. Enterprises that used to be state-owned and run by the government, funded by public funds and declared to be serving the “social interest” are now run by a handful of big comprador bourgeoisie and their foreign big capitalist partners in the name of profit without any obligation whatsoever to protect the people’s interests.

NDFP-SMR, binati ng _peace panel_ ng NDFP sa matagumpay na pagpapalaya sa POW na si Coquilla

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
January 19, 2015

Translation: NDFP peace panel congratulates NDFP-SMR for successful release of POW Coquilla

Mainit na binabati ng Negotiating Panel (Panel sa Negosasyon) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang NDFP-Southern Mindanao Region sa matagumpay na pagpapatupad ng ligtas at maayos na pagpapalaya sa bihag sa digma na si Jose Mervin Coquilla ngayong araw para sa pagtataguyod ng kagyat na muling pagtutuloy ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng gubyernong Aquino at ng NDFP.

Sa isang yunilateral na paggamit ng kapangyarihang pampulitika, pinalaya ng NDFP-SMR ang _warden_ ng prubinsya ng Compostela Valley, at sinuspinde ang hudisyal na paglitis kay Coquilla sa makataong kadahilanan, na tugon sa samo ng kanyang pamilya at mga kinatawan mula sa Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at mga may mabuting hangaring mga indibidwal.

ANG BAYAN, 21 January 2015


Baklasin at ibasura ang pribatisasyon!20150121pi
Download PDF
Pabigat nang pabigat ang pasanin ng mamamayang Pilipino sa harap ng kaliwa’t kanang mga pagtaas ng singil at mga bayarin. Ang malaking pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT, ang pagtataas ng singil sa tubig at ang napipintong pagtaas ng singil sa kuryente ang pinakahuli lamang na mga dagdag na pahirap na ipinataw ng rehimeng US-Aquino sa mamamayang Pilipino. Dagdag pa rito ang tuluy-tuloy na pagtaas ng gastos sa edukasyon, pagpapagamot, komunikasyon, pabahay at iba pang mga serbisyo at…


NDFP peace panel congratulates NDFP-SMR for successful release of POW Coquilla

LUIS G. JALANDONI
NDFP Negotiating Panel
19 January 2015

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panel warmly congratulates the NDFP-Southern Mindanao Region for successfully carrying out the safe and orderly release of Prisoner of War (POW) Jose Mervin Coquilla today to foster the immediate resumption of peace negotiations between the Aquino government and the NDFP.

In a unilateral exercise of political authority, the NDFP-SMR freed the provincial warden of Compostela Valley, and suspended its judicial proceeding against Coquilla also as a humanitarian act, in response to the pleas of his family and representatives from the Government of the Philippines (GPH) and well-meaning individuals.

Hinggil sa pagsupil sa katotohanan sa panahon ng pagbisita ng Papa at mga hamon sa mga relihiyosong Pilipino

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 19, 2015

Translation: On suppression of truth during Pope’s visit and challenges to the Filipino religious

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino sa pagkundena sa rehimeng Aquino sa pagsupil sa katotohanan at pagtatakip sa pagdarahop at pang-aapi sa panahon ng pagbisita sa Pilipinas ng ama ng simbahang Katoliko Romano na si Pope Francis noong Enero 15-19.

Inabuso ng rehimeng Aquino ang kapangyarihan nito sa pagsangkalan sa "seguridad" at sa pagpapataw ng mga paghihigpit sa telekomunikasyon at sa karapatang magtipon at hinadlangan ang iba't ibang sektor na magsalita hinggil sa mga tampok na isyung kinakaharap ng sambayanang Pilipino.

Detained BJMP warden is released for humanitarian reasons

Rubi del Mundo
NDFP-Southern Mindanao Region
January 19, 2015

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Southern Mindanao releases today Jose Merven Coquilla, who is under the custody of the New People’s Army Comval-North Davao South Agusan Subregional Command, as a unilateral exercise of political authority, humanitarianism, and to help propel for the immediate resumption of the Government of the Philippines (GPH)-NDFP peace negotiations.

Prior to his arrest on December 23, 2014 in Panabo City, complainants filed a case against him at the People’s Democratic Government for corrupt practices, and for planning, aiding, abetting and conspiring in the commission of ferreting drugs inside the jail, of tolerating the cruel treatment and violence among inmates, and of neglecting sick prisoners of the reactionary Provincial Rehabilitation Center of Compostela Valley in his capacity as its Provincial Jail Warden since Sept. 18, 2000.

Pag-aresto sa Konsultant ng NDFP sa Usapang Pangkapayapaan na si Rogelio Posadas, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni
Chairperson
NDFP Negotiating Panel

Translation: NDFP condemns arrest of Peace Consultant Rogelio Posadas
Mariing kinundena ng Panel sa Negosasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang iligal na pag-aresto at pagdetine sa Konsultant ng NDFP sa Usapang Pangkapayapaan na si ROGELIO POSADAS at iginiit na irespeto at tumalima ang gubyernong Aquino sa mga obligasyon nito ayon sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nilagadaan ng mga panel sa negosasyon at pinagtibay ng kani-kanilang Prinsipal noong 1995.

On suppression of truth during Pope's visit and challenges to the Filipino religious

Communist Party of the Philippines
January 19, 2015

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in condemning the Aquino regime for suppressing the truth and covering up the realities of poverty and oppression during the course of Roman Catholic patriarch Pope Francis' visit to the Philippines on January 15-19.

The Aquino regime abused its powers in invoking "security" and imposing restrictions on telecommunications and the right to assemble and prevented different sectors from speaking up on the outstanding issues confronting the Filipino people.