Ipagdiwang ang ika-46 Anibersaryo ng PKP-MLM nang may kumpyansang kamtin ang mas malalaking tagumpay para sa estratehikong pagkakapatas!

Pahayag sa ika-46 anibersaryo ng PKP

Komite ng PKP sa Isla ng Mindoro
Disyembre 26, 2014

Sa pagtapos ng 2014, buong kasiyahan nating ipinagdiriwang ang ika-46 anibersaryo ng ating mahal na Partido, ang mga tagumpay ng ating Partido, hukbong bayan at rebolusyonaryong kilusang masa sa isla ng Mindoro bilang bahagi ng ating pagtugon at ambag sa panawagan sa pagpapaigting ng digma at pagkukumpleto ng mga rekisitos para maabot ang yugto ng estratehikong pagkakapatas.

Ipinagdiriwang natin ang mga paglalagom ng ating mga karanasan at gawain upang maging batayan ng ating programa, gawain at mga pagwawasto sa papasok na taong 2015 upang maging mas masaya, mainit at maigting ang pagdiriwang ng susunod na anibersaryo ng hukbo at partido.

Pahugusin ang Kabataan at Mamamayan laban sa Rehimeng US-BS Aquino! Dakilain ang Makasaysayang Tradisyon ng Sigwa ng Unang Kwarto!

Karolus MontaƱes
Kabataang Makabayan -- Timog Katagalugan
Enero 30, 2015

Taong 1969. Sa gitna ng malawakang pandaraya at terorismo sa pambansang burgis na halalan, muling naiakyat sa pagkapangulo si Ferdinand Marcos. Lalong tumindi ang krisis ng lipunan at ang pang-aapi ng reaksyunaryong estado sa pamamagitan ng papatinding pasismo. Kasabay nito, hibang na nagtangka ang rehimen na linlangin ang mamamayan sa pamamagitan ng isang “state of the nation address.” Subalit ito’y nabigo. Sumiklab ang pagnanais ng mamamayan para sa tunay na pagbabagong panlipunan. Nalinang ang pagkakaisa ng mga mag-aaral, propesyunal, manggagawa at magsasaka sampu ng iba pang mamamayan sa pananawagang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo.

Advance the national democratic propaganda movement as we mark the 45th anniversary of the First Quarter Storm of 1970

Communist Party of the Philippines
January 30, 2015

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people and youth in marking the 45th anniversary of the First Quarter Storm of 1970. Let us pay tribute to the tens of thousands of students, workers, urban poor and peasant masses who joined the massive upsurge of protests that rocked the ruling system and the US-Marcos fascist regime, echoed the call for a people's democratic revolution and served as an impetus to the growth of people's war in the countryside.

The FQS of 1970 is an important juncture in the development of the Philippine revolutionary mass movement. It was marked by a series of massive protest actions from January to March 1970 in Manila and other urban areas across the country. On January 30, 1970, Marcos ordered his police and military forces to attack a student and workers' protest in front of the congress building as he delivered his state of the nation address, sparking widespread indignation and more massive protest actions in the weeks that followed.

Hugo's arrest is another stumbling block to the peace process

Maria Roja Banua
NDFP Bicol
January 29, 2015

The National Democratic Front- Bicol (NDF-Bicol) denounces the arrest last January 27 of NDFP peace consultant Reynaldo Hugo in Cabuyao, Laguna. Hugo's arrest, effected by joint forces of the Criminal Investigation and Detection Group Region 4 (CIDG) and the Armed Forces of the Philippines, violates the NDFP-GPH Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

Hugo had been issued NDFP Document of Identification Number ND978239 under the name Orgel Dimaaano. He was issued a corresponding Letter of Acknowledgment signed by then GRP Negotiating Panel Chairperson Silvestre H. Bello III.

Mapulang pagsaludo sa Bloc Rouge!

Prof. Jose Maria Sison
CPP Founding Chairman
January 17, 2015

Translation: Red salute to the Bloc Rouge!

Nais kong batiin ang Maoistang Partido Komunista ng France at ang iba pang organisasyong Maoista sa pagbubuklod at pagbubuo ng Bloc Rouge. Mapulang pagsaludo sa inyo, mga kasama! Magkaroon nawa kayo ng malalaking tagumpay sa rebolusyonaryong pakikibaka ng proletaryado at mamamayang Pranses laban sa monopolyo kapitalismo at sa lahat ng uri ng reaksyon.

Bilang tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), na namumuno sa Bagong Hukbong Bayan, galak na galak at ikinalulugod ko na magsasagawa ng pagpapalabas ng pelikula at debate ang Bloc Rouge upang ipagdiwang ang ika-46 na anibersaryo ng BHB. Isang katiyakan, na ikalulugod ng sambayanang Pilipino, ng PKP, ng BHB at ng National Democratic Front of the Philippines ang inyong pakikiisa.

Isinakripisyo ng rehimeng Aquino ang nilipol na tropa ng PNP sa dambana ng gera kontra terorismo ng US

Communist Party of the Philippines
January 28, 2015

Translation: Slaughtered PNP troops were sacrificed by Aquino regime in altar of US terror war
 

Ang 44 na espesyal na tropa ng Philippine National Police (PNP) na nilipol noong Enero 25 sa isang 12-oras na labanan sa mga tropa ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) ay isinakripisyo ng mga susing upisyal ng PNP at ng rehimeng Aquino sa dambana ng gera sa terorismo ng US.

Ang operasyon sa Barangay Tukanalipao, Mamasapano, Maguindanao ay kinasangkutan ng halos 400 piling tropa ng pulisya at layon umanong dakpin si Zulkipli bin Hir alyas Marwan at si Basit Usman, sinasabing mga upisyal ng Jemaah Islamiya. Kabilang ang dalawa sa "listahan ng US ng mga terorista" na may patong sa ulo na nagkakahalaga ng $7 milyon na ibibigay ng State Department ng US para sa neutralisasyon sa kanila.

Slaughtered PNP troops were sacrificed by Aquino regime in altar of US terror war

Communist Party of the Philippines
January 28, 2015

The 44 special troops of the Philippine National Police (PNP) slaughtered last January 25 in a 12-hour gunbattle with the troops of the Moro Islamic Liberation Front (MILF) and the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) were sacrificed by key officials of the PNP and the Aquino regime on the altar of the US terror war.

The operation in Barangay Tukanalipao, Mamasapano, Maguindanao involved close to 400 elite police troops and supposedly aimed to capture Zulkipli bin Hir alias Marwan and Basit Usman, said to be officials of Jemaah Islamiya. Both are included in the "US terrorist list" with bounties worth $7 million offered by the US State Department for their neutralization.

Nakapagpanatili at patuloy na nagpupunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan ang rebolusyonaryong kilusan sa Mt. Sierra Madre-Timog Katagalugan sa gitna ng brutal na kampanya ng panunupil at pandarahas ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino

Geronimo “Ka. Geron” Sakay
NDFP-Mt. Sierra Madre-Timog Katagalugan
December 26, 2014

Ang rebolusyonaryong kilusan sa Mt. Sierra Madre-Timog Katagalugan ay nakapagpanatili at patuloy na nagpupunyagi sa  pagsusulong   ng Digmang Bayan sa gitna ng brutal at malaganap na pandarahas at panunupil ng Oplan Bayanihan ng  Rehimeng US-Aquino. Nakapagpupunyagi ang  Bagong Hukbong Bayan (BHB).  Ang baseng masa at organisadong masa ay lumalaki.  Lumalawak ang rebolusyonaryong pampulitikang impluwensya at lalong nagiging matatag at malalim na nakaugat sa masa ang Partido na namumuno sa pakikibaka ng sambayanan. 

Bitbit ang mga naipong tagumpay, at sa okasyon ng ika-46 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas,  nararapat lamang na malugod na batiin ang lahat ng kadre at kasapi ng Partido , lahat ng mga pulang kumander at mandirigma ng BHB,  at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa saklaw ng Mt. Sierra Madre-Timog Katagalugan, at sa buong bansa.